Team Mijnzzp

Boekhouding doen zzp

Als startende ondernemer krijg je te maken met het bijhouden van de financiële administratie. Het boekhouden is wettelijk verplicht voor elk bedrijf, maar toch verschilt het boekhouden van bedrijf tot bedrijf. Wat is boekhouden precies, en wat houdt effectief boekhouden in? Voor welke delen van de boekhouding moet je iemand inhuren en welke werkzaamheden kun je zelf doen? De meeste ondernemers gebruiken voor de financiële administratie een online boekhoudprogramma. Het digitaal boekhouden heeft namelijk veel voordelen en voorkomt ook het maken van vergissingen. Er zijn meerde online boekhoudprogramma's die speciaal gemaakt zijn voor zzp'ers en andere kleine ondernemers. In dit artikel beantwoorden we de meest veelgestelde vragen over het opzetten van de boekhouding en meer.

Na het inschrijven bij de Kamer van Koophandel krijg je een KvK-nummer toegewezen en volgt binnen enkele dagen ook je eigen unieke btw-nummer. Deze gegevens zijn belangrijk omdat je deze nodig hebt voor onder de facturatie. Zonder deze gegevens voldoen je facturen niet aan de eisen van de Belastingdienst. Voor het facturen maken heb je deze gegevens dus nodig. Het btw-identificatienummer nummer heb je ook weer nodig voor de btw-aangifte die je ieder kwartaal moet doen bij de Belastingdienst. Voor de btw-aangifte moet je alle inkomsten en uitgaven op de juiste manier inboeken. Anders kan het boekhoudprogramma niet de juiste berekeningen maken.

Inhoudsopgave
Startende ondernemers en administratie opzetten
Geen Excel gebruiken
Online boekhouding opzetten
Wat is boekhouden eigenlijk?
Hoe kies je een boekhouder?
Hoe wordt de boekhouding gedaan?
Vereist boekhouden speciale deskundigheid?
Boekhouden volgens de regels van de Belastingdienst
Wie is verantwoordelijk voor de boekhouding?
Veel voorkomende fouten in de boekhouding zijn:
Inkomstenbelasting zakelijk betalen
Online boekhoudprogramma eenmanszaak
Boekhoudkundige begrippen en termen
Beheren van debiteuren en crediteuren
Goede debiteurenbeheer
Aangifte voor de inkomstenbelasting
Winst- en verliesrekening maken met boekhoudsoftware
Zelf boekhouden of uitbesteden?
Offline boekhouden
Hoeveel kost de boekhouding per jaar?
Bewaar de administratie en boekhouding goed
Soorten boekhouding
Wat is het nadeel van een boekhouder?
Voor- en nadelen boekhoudsoftware?
Administratie en boekhouden online regelen
Beste boekhoudprogramma's vergelijken

Startende ondernemers en administratie opzetten

Wanneer we het hebben over het opzetten van een administratie voor startende ondernemers, komt er veel bij kijken. De administratie opzetten is meer dan het alleen maken en versturen van je eerste factuur. De administratie opzetten doe je om je eigen financiële situatie inzichtelijk te maken en te houden. De administratieve handelingen gaan dan ook verder dan het maken van facturen en offertes. Een goede administratie gaat ook op de juiste manier om met alle debiteuren en crediteuren. De termen debiteuren en crediteuren zul je als zzp'er vaak mee te maken krijgen binnen de administratie. Wanneer je een boekhoudpakket gebruikt dan is het erg belangrijk om alle facturen onder de juiste debiteuren en crediteuren in te boeken.

OndernemerHierdoor kun je klanten na de verlopen betalingstermijn een herinnering sturen, zonder dat je daar zelf over hoeft na te denken. Daar helpt de software mee. Op het juiste moment een herinnering sturen is belangrijk wanneer we het hebben over goed debiteurenbeheer. De administratie bijhouden is dus meer dan het alleen malen van facturen en offertes.

Geen Excel gebruiken

 • Startende ondernemers kunnen beter geen gebruikmaken van Excel. Kies voor online boekhouden en maak het jezelf een stuk makkelijker. Door middel van online boekhouden kun je veel handelingen automatiseren. Ook kun je precies zien hoe je bedrijf ervoor staat, en dat is een van de belangrijkste onderdelen van de administratie.

Online boekhouding opzetten

Administratie online aan het bekijkenZoals eerder omschreven is het raadzaam je financiële administratie digitaal op te zetten. Een online boekhouding heeft enorm veel voordelen en maakt het ondernemen eenvoudiger. Denk alleen al aan het kunnen doen van de aangifte inkomstenbelasting door het gebruiken van een boekhoudprogramma. Ook is de boekhouding op ieder moment up-to-date door de beveiligde cloud opslag. Met een boekhoudprogramma zoals e-boekhouden heb je als zzp'er alles tot je beschikking. De boekhoudsoftware van e-boekhouden is door starters tot wel 15 maanden gratis te gebruiken. Naast e-boekhouden is er ook nog andere goede online boekhoudsoftware beschikbaar voor het bijhouden van de inkomsten en uitgaven.

Wat is boekhouden eigenlijk?

Boekhouden heeft betrekking op het organiseren en analyseren van alle financiële informatie die van belang is voor een bedrijf of organisatie. Het geeft een overzicht van hoe de onderneming heeft gepresteerd en welke uitgaven en inkomsten er precies zijn geweest. Boekhouden kan voor veel dingen gebruikt worden, zoals:

 • Trends in de inkomsten en uitgaven van je bedrijf vaststellen.
 • Bepalen wanneer je meer voorraad moet bestellen.
 • Ervoor te zorgen dat je bedrijf voldoet aan alle wet- en regelgeving.
 • Helpen de financiële positie van je bedrijf te begrijpen.

Hoe kies je een boekhouder?

RekeningenBij het kiezen van een boekhouder is het belangrijk dat je er een vindt die weet wat je bedrijf precies doet. Het is ook van cruciaal belang dat er vertrouwen ontstaat tussen boekhouder en de ondernemer. Een goede manier om dit te doen is door een deel van het werk in handen van je boekhouder te leggen, zodat je kunt zien of het klikt. Het is aan jou om te bepalen welke taken door een boekhouder gedaan moeten worden en welke je zelf of met de hulp van familieleden kunt doen.

Hoe wordt de boekhouding gedaan?

Boekhouden heeft drie belangrijke kenmerken. Ten eerste biedt het een momentopname van je financiële situatie op een bepaald moment. Ten tweede kun je de werkelijke cijfers vergelijken met de begrote cijfers om na te gaan hoe goed je het doet in verhouding tot je voorspellingen. Ten derde worden zowel inkomsten als uitgaven afzonderlijk geregistreerd. Zo kun je zien hoe het geld in en uit je bedrijf stroomt, wat het je gemakkelijker maakt de bedrijfsinkomsten en uitgaven bij te houden. De financiële administratie van je onderneming is belangrijk.

Vereist boekhouden speciale deskundigheid?

FinancieelAls zzp'er kan je prima zelf de boekhouding doen. Het is wel belangrijk dat je dit op de juiste manier doet. Door enkele eenvoudige regels te volgen kan iedereen de boekhouding van zijn bedrijf bijhouden. Als zzp'er ben je wettelijk verplicht om een boekhouding en de financiële administratie bij te houden. Ook moet je de financiële administratie minimaal zeven jaar bewaren. Wanneer je te maken hebt met complexe berekeningen of personeel, kun je altijd een boekhouder inhuren. Ook is het mogelijk om een korte cursus basis boekhouden te volgen.

Boekhouden volgens de regels van de Belastingdienst

 • De Belastingdienst heeft een handleiding die precies uitlegt hoe je je boekhouding moet opzetten. Dit is een belangrijk document voor elke zelfstandige, want het vertelt je welke financiële administratie je moet bijhouden en in welke vorm. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijnen waaraan de facturen moeten voldoen. Je vindt de richtlijnen voor de boekhouding via deze link.

Wie is verantwoordelijk voor de boekhouding?

 • Elke ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de boekhouding. Ook wanneer je gebruikmaakt van een boekhouder, ben je als ondernemer eindverantwoordelijk voor de boekhouding. Het maakt verder niet uit wat voor soort onderneming je hebt. Alle ondernemers zijn en blijven verantwoordelijk voor de boekhouding. Het is daarom zo belangrijk om de boekhouding op je juiste manier bij te houden. Fouten in de boekhouding of met de btw-aangifte afschuiven op de boekhouder is dan ook niet mogelijk.

Veel voorkomende fouten in de boekhouding zijn:

Omwisselen van cijfers

 • De meest voorkomende fouten die in de boekhouding voorkomen zijn het omwisselen van getallen, het verkeerd lezen van cijfers, en onzorgvuldige fouten. Fouten in de boekhouding kunnen gemaakt worden als twee of meer getallen getransporteerd worden. Een getal wordt dubbel geteld, een onjuist getal wordt van de ene kolom naar de andere overgebracht.

Geen onderbouwing van de administratie

 • Denk bijvoorbeeld aan de kilometeradministratie of aan de urenregistratie. Het is belangrijk om nauwkeurig bij te houden welke kosten je hebt gemaakt en waarvoor deze kosten precies waren. Als een onjuist bedrag aan kosten wordt ingevoerd, kan dit gevolgen hebben. Ook moet je alles kunnen onderbouwen met facturen. Het bijhouden van de uren is belangrijk om aan te kunnen tonen dat je ondernemer bent. Ook met betrekking tot de winst- en verliesrekening gaat het nogal eens fout.

Facturen versturen die niet kloppen

 • Alle verzonden facturen moeten voldoen aan wet- en regelgeving en compleet zijn. Alle verplichte gegevens moeten opgenomen worden in de factuur. Daarnaast moet je omschrijven waarvoor de factuur precies is (werk, materialen, levering). Ook moet je het juiste btw-tarief toepassen. Een andere veelvoorkomende fout is het verkeerd nummeren van facturen. Factuurnummers moeten altijd opeenvolgend zijn en mogen niet dubbel voorkomen in de financiële administratie. Overigens is het ook verplicht om je KvK-nummer op te nemen binnen de factuur. Het facturen maken is met alle online boekhoudprogramma's mogelijk, net zo als het inzien van de openstaande facturen.

Zakelijk en privé niet gescheiden houden

 • Vooral startende ondernemers maken nogal eens de fout het geld van de onderneming voor privé-doeleinden te gebruiken. Ook het doen van zakelijke aankopen van de privérekening komt veel voor. Administratief gezien zal dit snel voor problemen zorgen. Het is dan ook belangrijk om een zakelijke rekening te openen om alle zakelijke kosten te kunnen betalen vanuit deze rekening. Ook is het belangrijk om de verschillende facturen gescheiden te ouden van elkaar. Dit voorkomt onduidelijkheden.

Onjuistheden in de btw-aangifte

 • Als ondernemer is het belangrijk om fouten in de btw-aangifte te voorkomen. Zo komt het regelmatig voor dat ondernemers het verkeerde btw-tarief hanteren. Ook ondernemers die internationaal handelen gaan vaak de fout in met het verrekenen van de btw. Een ander belangrijk punt is het controleren van btw-nummers. Op een factuur wordt regelmatig een onjuist btw-nummer vermeld, wat problemen veroorzaakt. Controleer een btw-nummer voordat je btw-aangifte doet.

Eenvoudig btw-aangifte doen

 • De btw-aangifte kun je met een boekhoudpakket door middel van een koppeling rechtstreeks overmaken naar de Belastingdienst, net zo als andere belastingaangiftes. Het boekhoudpakket zal de btw-aangifte berekenen. De Belastingdienst is voorstander van het digitaal indienen van de btw-aangifte. Als startende ondernemer is er extra uitleg mogelijk over de btw-aangifte. Het is belangrijk om alle binnenkomende en uitgaande facturen te controleren op het btw-tarief en btw-bedrag. Het komt regelmatig voor dat een btw-bedrag niet klopt. Dit zijn vaak facturen die gemaakt worden met Excel of ander spreadsheetprogramma. Controleer de facturen dus goed.

Niet op de hoogte zijn van aftrekposten en regelingen

 • Als ondernemer heb je vaak te maken met aftrekposten en fiscale regelingen. Het toepassen van alle aftrekposten en regelingen in de boekhouding kan de winst aanzienlijk drukken. Een veel voorkomende fout op dit gebied is de onjuiste toepassing van de uitgaven, die vaak fiscaal aftrekbaar zijn. Startende ondernemers hebben al helemaal extra veel voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de startersaftrek, de KOR-regeling en aan de zelfstandigenaftrek. Wanneer je thuis werkt, kan je werken met aftrekposten op je woonuitgaven, die soms ook aftrekbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan het zakelijk energiegebruik dat je voor een deel mag aftrekken.

Inkomstenbelasting zakelijk betalen

 • Het betalen van de aanslag inkomstenbelasting is een privé aangelegenheid en moet je dus van je privé rekening betalen. Het komt regelmatig voor dat ondernemers dit betalen van de zakelijke rekening. Je hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over het bedrag dat je van je privé rekening opneemt, maar wel over je belastbare winst.

Zo doen zzp'ers hun boekhouding:

Online boekhoudprogramma eenmanszaak

 • Een online boekhoudprogramma maakt boekhouden een stuk makkelijker voor eenmanszaken. Een goed boekhoudprogramma stelt je in staat al je transacties, inclusief facturen, kwitanties en betalingen, snel en gemakkelijk in te voeren in een formaat dat gemakkelijk te begrijpen is. Je kunt een boekhoudprogramma openen vanaf elke computer met een Internet verbinding, waardoor het ook mogelijk is om de boekhouding vanuit huis of onderweg te doen. Deze online boekhoudprogramma's werken allemaal in de cloud en zijn daardoor op ieder moment oproepbaar en up-to-date. Het is een stuk gemakkelijker dan je boekhouding bijhouden in Excel. Ook helpt een boekhoudprogramma bij het voorkomen van fouten. Het bijhouden van alle bonnetjes in een schoenendoos behoort inmiddels echt tot het verleden. Online boekhouden komt tegenwoordig veel voor.

Boekhoudkundige begrippen en termen

Om je basiskennis van boekhouden te vergroten, hebben we enkele belangrijke boekhoudkundige termen en begrippen verzameld:

Wat is administratief vrijgesteld?

 • Dat betekent dat je vrijgesteld bent voor de btw. Bijvoorbeeld als je gebruikmaakt van de kleineondernemingsregeling (KOR) omdat je in een kalenderjaar minder dan 20.000 euro omzet hebt. In dat geval hoef je geen btw te berekenen en ook geen btw-aangifte te doen bij de Belastingdienst.

Wat is activa?

 • Dat zijn de bezittingen van je onderneming en vormt een post in de balans van de boekhouding. Het saldo laat de waarde van de bedrijfsbezittingen zien. Daarbij is er een onderscheid tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa bestaat bijvoorbeeld uit een gebouw of een machine. Vlottende activa heeft betrekking op bijvoorbeeld het kasgeld of bedrijfsvoorraad.

Wat is vlotte passiva?

 • Dat omvat alle schulden van een onderneming en staan aan de rechterzijde van de balans. Er zijn een aantal passiva te onderscheiden, zoals het eigen vermogen, vreemd vermogen en voorzieningen voor later. Bijvoorbeeld reserveringen om extra geld achter de hand te hebben dat je in de toekomst wellicht nodig hebt. Er zijn wel regels gebonden aan deze fiscale reserveringen.

Wat is gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit?

 • De berekening van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is een manier waarmee je de winstgevendheid van de investering beoordeelt. Maak je gebruik van de calculator dan wordt de gemiddelde netto-opbrengst van de investering die je doet in een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen uitgedrukt.

Meer boekhoudkundige begrippen en termen lezen doe je door deze link te volgen.

Beheren van debiteuren en crediteuren

 • Debiteurenbeheer en crediteurenbeheer zijn twee belangrijke woorden als zzp'er. Een debiteur is een opdrachtgever die nog een openstaande rekening moet voldoen. Facturen die jij nog moet voldoen worden crediteuren genoemd. Het is belangrijk dat je actie onderneemt wanneer je te maken hebt met openstaande facturen die al voldaan hadden moet zijn. Als zzp'er zul je vroeg of laat in aanmerking komen met debiteuren die je niet willen of kunnen betalen. Hoewel dit vervelend kan zijn, is het belangrijk om je debiteuren onder controle te krijgen en het probleem zo snel mogelijk aan te pakken.

Goede debiteurenbeheer

 • Wanneer een betaling niet gedaan is, waarschuwen de meeste boekhoudprogramma's je. Dit is een groot voordeel. Daarom is het belangrijk dat je boekhoudprogramma niet alleen een overzicht van crediteuren biedt, maar ook debiteurenbeheer. Zorg er in ieder geval voor dat je debiteurenbeheer geautomatiseerd is. Het is tegenwoordig ook mogelijk om factoring toe te passen als zzp'er. In dat geval neemt een andere partij alle uitgaande facturen over. Vanzelfsprekend moet je dan wel een bedrag afdragen over de uitgaande facturen. Het is erg belangrijk om alle debiteuren en crediteuren op de juiste manier te beheren. Dit voorkomt mogelijke problemen en komt ook gewoon professioneler over. Alle inkomsten en uitgaven moeten op de juiste manier ingeboekt worden. Wanneer de inkomsten en uitgaven niet op de juiste manier inboekt worden, dan ontstaan er problemen met de boekhouding.

Aangifte voor de inkomstenbelasting

Boekhouding online doenDe meeste zzp'ers die zelf hun boekhouding doen besteden de aangifte inkomstenbelasting uit aan een boekhouder. Een boekhouder heeft hiervoor de jaarcijfers nodig. Als zzp'er is het niet verplicht om een jaarrekening te maken. Wel moet je aan het einde van het jaar de balans en de winst- en verliesrekening (laten) opstellen. Een eenmansbedrijf hoeft verder geen jaarrekening bij de Kamer van Koophandel in te dienen. Het opstellen van een winst- en verliesrekening noemt men ook wel eens de resultatenrekening of exploitatierekening. Het opstellen en indienen van de aangifte inkomstenbelasting is mogelijk met een goed boekhoudprogramma.

Winst- en verliesrekening maken met boekhoudsoftware

Het klinkt misschien ingewikkeld, het opstellen van de winst- en verliesrekening, maar dat is het niet. Met een goed online boekhoudprogramma maak je de winst- en verliesrekening in een handomdraai. Je hoeft dus zelf geen ingewikkelde berekeningen te maken voor de winst- en verliesrekening. Het opmaken van de winst- en verliesrekening is ieder jaar verplicht als zzp'er Dit is niet alleen belangrijk voor de Belastingdienst maar ook voor jezelf. Je kan namelijk uit de winst- en verliesrekening waardevolle financiële informatie halen.

Zelf boekhouden of uitbesteden?

 • De meeste zzp'ers kiezen ervoor hun boekhouding zelf te doen met behulp van een boekhouder. Binnen een online boekhoudprogramma is het mogelijk om je account te delen met de boekhouder. Dit heet 'boekhouden op afstand' en is populair bij zzp'ers. Dit bespaart aanzienlijk op de jaarlijkse boekhoudkosten. Zzp'ers doen meestal wel zelf de btw-aangifte. Er zijn wel zzp'ers die de balans en winst- en verliesrekening laten opstellen door hun boekhouder. De winst- en verliesrekening kun je zelf ook maken met boekhoudsoftware. Hiermee krijg je op een goede manier inzichtelijk hoe de financiële situatie is. De winst- en verliesrekening is niet alleen belangrijk voor de Belastingdienst.

Offline boekhouden

Bureau kantoorAls zzp'er is het ook mogelijk om offline te boekhouden. Een nadeel hiervan is dat alle boekhoudkundige gegevens op de harde schijf van de laptop of pc staan. Daarnaast zul je ook een offline boekhoudprogramma regelmatig moeten bijwerken om te voldoen aan de laatste belastingregels. Het allerbelangrijkste is dat je beschikt over een overzichtelijke boekhouding. Een boekhoudprogramma eenmalige kopen behoort wel tot de mogelijkheden. Het is tegenwoordig wel slimmer om gebruik te maken van een online digitale boekhouding voor het beheren van de financiële situatie.

Hoeveel kost de boekhouding per jaar?

 • Dit is afhankelijk van de werkzaamheden en wat je zelf gaat doen. Wij hebben een handig overzicht gemaakt van de gemiddelde boekhoudkosten als zzp'er. In de meeste gevallen is het raadzaam om gebruik te maken van online software om de kosten te drukken. Er zijn ook gratis boekhoudprogramma's, echter zijn de mogelijkheden dan meestal wel beperkt.

Boekhoudkosten berekenen

Bewaar de administratie en boekhouding goed

 • Alle ondernemers zijn verplicht om hun administratie en boekhouding minimaal zeven jaar te bewaren. Hoe je dit doet, maakt verder niet uit. Het makkelijkste is natuurlijk het bewaren van je boekhouding in een online boekhoudprogramma. Deze methode zorgt ervoor dat er geen gegevens verloren gaan en dat eventuele problemen vermeden worden. De bewaarplicht heeft betrekking op de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie, bankafschriften, loonadministratie en de agenda's die je gebruikt. Gegevens over onroerende zaken moet je overigens 10 jaar bewaren. Gevens met betrekking tot onroerende zaken zijn bijvoorbeeld huurcontracten en huurinkomsten van een bedrijfspand.

Soorten boekhouding

Als zzp'er heb je niet te maken met een complexe boekhouding. De meeste zzp'ers kunnen binnen enkele uurtjes hun boekhouding bijhouden. Als zzp'er heb je te maken met de vereenvoudigde boekhouding vorm.

Er zijn twee soorten boekhouding:

 • Een vereenvoudigde boekhouding voor kleine ondernemingen (eenmanszaken).
 • Een volledige boekhouding voor middelgrote en grote ondernemingen. Volledig boekhouden noemt men ook wel eens dubbel boekhouden. Het dubbel boekhouden, is een methode van boekhouden waarbij elke transactie op minimaal op twee verschillende manieren wordt geadministreerd.

Bedrijfscijfers kennen

 • Voor een ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de bedrijfscijfers. Zonder actuele bedrijfscijfers, kan besluitvorming verkeerd uitvallen en dit kan grote gevolgen hebben. Het is ook moeilijk om te bepalen of je kunt investeren zonder bedrijfscijfers, want het is in dat geval moeilijk in te schatten of je bedrijf winstgevend is of niet. Daarom is het voor een ondernemer belangrijk om de cijfers van het bedrijf te kennen.

Wat is het voordeel van een boekhouder?

 • Het grote voordeel van een boekhouder is de kundigheid van een boekhouder. Een boekhouder zal niet snel fouten maken, en weet precies wat de regels zijn. Een ander groot voordeel is de tijdsbesparing. Hierdoor zul je zelf meer tijd overhouden voor andere zaken. Een boekhouder weet precies wat de regels zijn, en hij heeft veel ervaring. Zo weet je zeker dat je optimaal gebruikmaakt van alle fiscale voordelen en worden alle inkomsten en uitgaven nauwkeurig gecontroleerd. Als beginnend ondernemer kan dit extra waardevol zijn. Een beetjes extra toezicht is natuurlijk wel fijn.

Wat is het nadeel van een boekhouder?

FreelancerHet belangrijkste nadeel van het inschakelen van een externe boekhouder zijn de kosten. Boekhouders vragen een vergoeding voor hun dienst. Als je een boekhouder kiest, vraag dan zeker om een offerte. Daarnaast kan het vinden van een goede boekhouder in sommige gevallen lastig zijn. Vanzelfsprekend is het wel fijn om de financiële administratie uit handen te kunnen geven aan een betrouwbare boekhouder. Alleen zijn hieraan wel extra kosten verbonden. De boekhouding uitbesteden kan ook gedaan worden bij een administratiekantoor.

Voor- en nadelen boekhoudsoftware?

 • Boekhoudsoftware biedt dezelfde voor- en nadelen als het hebben van een boekhouder. Een groot voordeel van het gebruik ervan is de tijdwinst. Als er echter iets fout gaat, moet je iemand vinden die dit probleem kan oplossen. Als je speciale software gebruikt die voor boekhouding ontworpen is, zijn problemen wel heel zeldzaam. Online boekhouden kent eigenlijk alleen maar voordelen. Het laten controleren van de boekhouding kan natuurlijk ook. Overigens kan je ook gebruikmaken van de gratis helpdesk wanneer je met vragen zit. Dit is vooral handig voor kleine ondernemers. Het is ook raadzaam om te kijken of er een keurmerk aanwezig is. Ook het maken van grootboekrekeningen is makkelijk met een boekhoudpakket.

Administratie en boekhouden online regelen

Administratie kantoorZoals je inmiddels misschien wel doorhebt, kun je de complete bedrijfsadministratie online regelen. Ook is het mogelijk om bijna alle belastingaangiftes met boekhoudsoftware in te dienen bij de Belastingdienst. Dit geeft veel gemak, rust en voorkomt ook het vergeten van belastingaangiftes. Ook is het met de software mogelijk om de resultatenrekening te maken. De resultatenrekening kun je opstellen met alle online boekhoudpakketten. De gegevens worden direct vanuit het grootboek verwerkt en er zijn verdere handmatige handelingen voor nodig. Automatiseren is dan ook een belangrijk woord wanneer we het hebben over de handige software voor de administratie. Het is ook mogelijk om alle klantgegevens en gegevens over opdrachtgevers te koppelen door middel van een CRM-systeem. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om de complete bedrijfsadministratie uit te besteden aan een boekhouder.

Beste boekhoudprogramma's vergelijken

Wij hebben de beste boekhoudprogramma's voor zzp'ers allemaal opgenomen. Bij het vergelijken is het vooral belangrijk om naar de functionaliteiten te kijken. Met alle pakketten kun je de administratie volledig bijhouden. Verkoopadministratie, crediteurenadministratie, crediteurenbeheer en salarisadministratie zijn enkele van de mogelijkheden. Deze modules kun je wel of niet gebruiken. Voor de meeste zzp'ers is een basispakket boekhouden voldoende.

zzp-er aan het werkAls zzp'er kun je in veel gevallen zelf de boekhouding doen. Wel kan het voorkomen dat je voor bepaalde werkzaamheden een boekhouder zal moeten gebruiken.

De meeste zzp'ers kiezen tegenwoordig voor hybride boekhouden. In dat geval kun je al aanzienlijk besparen op de boekhoudkosten van je onderneming voor het bijhouden van de inkomsten en uitgaven. Wij hopen dat de veelgestelde vragen inmiddels duidelijk zijn geworden en dat je nu up-to-date bent. Online boekhouding en de financiële administratie bijhouden werkt tegenwoordig vooral digitaal.

Mijnzzp.nl