Team Mijnzzp

Ondernemer

Je kan in loondienst werken en daarnaast af en toe een klus doen op zelfstandige basis, maar ben je dan ook meteen ondernemer? De vraag in dit geval is wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je niet als ondernemer wordt aangemerkt en je toch extra inkomsten hebt, die je vanuit je hobby of op zelfstandige incidentele basis verdient met overige werkzaamheden (resultaat uit overige werkzaamheden). Deze inkomsten behoor je aan te geven binnen je belastingaangifte.

Ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Neem je met je werkzaamheden deel aan het economische verkeer en is er sprake van de verwachting van winst dan geldt dat als inkomstenbron. Betreft het werkzaamheden die zich uitsluitend in de hobbysfeer of binnen de familiekring afspelen dan is er geen sprake van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Er zijn in Nederland drie inkomensbronnen te onderscheiden, namelijk resultaat uit overige werkzaamheden, loon uit dienstverband en winst uit onderneming.

Factoren ondernemerschap

Er zijn meerdere factoren van toepassing om te bepalen of er sprake is van ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de winst is daar een voorbeeld van net als het zelfstandige karakter voor de uitvoering van werkzaamheden. Ook de vraag of er kapitaal aanwezig is binnen het bedrijf bepaalt ook of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

Heb je weinig winst, ontbreekt het zelfstandige karakter en is er geen kapitaal dan is de kans groot dat je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Er wordt ook gekeken naar de tijdsbesteding en naar het aantal opdrachtgevers. Verder is het voor het vaststellen van ondernemerschap ook nog van belang op welke manier jij je bedrijf presenteert. Is er een website, ben je actief op social media of maak je reclame dan zijn dat aanwijzingen die duiden op ondernemerschap.

Wel inkomsten, geen ondernemer

Mocht je niet aan de voorwaarden voldoen om als ondernemer voor de inkomstenbelasting te worden aangemerkt, maar heb je wel af en toe inkomsten naast bijvoorbeeld je baan in loondienst? Deze geef je dan op bij de inkomstenbelasting onder het kopje resultaat uit overige werkzaamheden. Bij het uitbreiden van je activiteiten of bij de groei van je werkzaamheden kan je in de toekomst wellicht alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt.

Startende ondernemers

Een zelfstandig ondernemer heeft dus in de meeste gevallen te maken met winst uit onderneming. Zelfstandigheid maakt een belangrijk onderdeel uit wanneer we het hebben over een eigen bedrijf. Het maakt verder niet uit welke ondernemersvaardigheden je beoefent voor de aangifte inkomstenbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting zzp'er

Als zelfstandig ondernemer ben je verplicht om de winst uit de onderneming te vermelden bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting. De meeste ondernemers houden hun boekhouding tegenwoordig digitaal bij en zijn verplicht om de aangifte digitaal te doen. De Belastingdienst heeft eerder ook aangegeven voorstander te zijn van online boekhouden.

Volgens de Belastingdienst worden hiermee redelijk veel fouten voorkomen. Het bijhouden van de administratie, financiën en boekhouding is natuurlijk belangrijk wanneer we het hebben over ondernemers. Voor de belastingaangifte is bij de Belastingdienst meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Zelfstandig ondernemer worden

De meeste zzp'ers hebben te maken met een eenmanszaak die een winstoogmerk nastreven. Als ondernemer heb je natuurlijk ook te maken met verschillende aftrekposten. Voor startende ondernemers zijn er aanvullende aftrekposten, zoals de startersregeling en de zelfstandigenaftrek. Vergeet overigens ook niet de verplichte zorgverzekeringswet en het pensioen als ondernemer.

Wanneer je weinig winst maakt, kun je ook in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling. Deze regeling van de overheid is wel aan strikte regels gebonden. In sommige gevallen is het uitbesteden van de boekhouding voor startende zzp'ers raadzaam.

Kantoor zzp

De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Met een goed boekhoudprogramma voorkom je het risico op fouten in de boekhouding.

Ook de Belastingdienst heeft eerder aangegeven voorstander te zijn van online boekhoudsoftware.

Lees ook ons artikel: Controle Belastingdienst aangifte inkomstenbelasting, zo zit dat

Mijnzzp.nl