Team Mijnzzp

Ondernemer

Als je een eigen bedrijf hebt, moet je je inschrijven bij de kamer van koophandel. Als je een inschrijving bij de kamer van koophandel hebt als zzp'er, ben je niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je kan bijvoorbeeld in loondienst werken en daarnaast af en toe een klus doen op zelfstandige basis, maar ben je dan ook meteen ondernemer? De vraag is in dit geval wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Het kan zijn dat je niet als ondernemer wordt aangemerkt en je toch extra inkomsten hebt, die je vanuit je hobby of op zelfstandige incidentele basis verdient met overige werkzaamheden (resultaat uit overige werkzaamheden). Deze inkomsten behoor je aan te geven binnen je belastingaangifte. Wij zullen in dit artikel antwoorden geven op de vraag wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

De belastingdienst bepaalt of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dat je wel of niet beschikt over een KvK-nummer maakt verder niet uit. Iedereen die zich bij de koophandel inschrijft krijgt een KvK-nummer. Het is vervolgens aan de Belastingdienst om te bepalen of je ook aangemerkt zal worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wanneer je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, dan zul je van de Belastingdienst ook een btw-nummer ontvangen. Het btw-nummer moet je verplicht gebruiken en ook toepassen op de facturen.

Boekhouding online doenAls ondernemer voor de btw ben je ook wettelijk verplicht om ieder kwartaal btw-aangifte te doen. Het verkrijgen van btw-vrijstelling is alleen mogelijk wanneer je deelneemt aan de kleineondernemersregeling. De kleineondernemersregeling is aan regels gebonden en je mag de regeling niet eenzijdig toepassen. De KOR-regeling moet je aanvragen bij de Belastingdienst. Alle zzp'ers en andere ondernemers zijn in eerste instantie ook ondernemer voor de btw, maar er zijn wel enkele beroepsgroepen die te maken hebben met vrijstelling voor de btw. Veruit de meeste ondernemers zijn automatisch ook ondernemer voor de btw.

Inhoudsopgave
Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Winst uit onderneming
Fiscale regelingen als ondernemer
Ondernemer en ondernemerschap
Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting
Wel inkomsten, geen ondernemer voor de inkomstenbelasting
Zelfstandig ondernemer worden
Aangifte inkomstenbelasting zzp'er

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

  • Als je deelneemt aan het economisch verkeer en verwacht dat je winst zult maken, dan is dat een inkomstenbron, en dan ben je meestal ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wanneer het werkzaamheden zijn die zich uitsluitend in de hobbysfeer of binnen de familiekring afspelen, is er geen sprake van ondernemer voor de inkomstenbelasting. Er zijn in Nederland drie inkomensbronnen te onderscheiden, namelijk resultaat uit overige werkzaamheden, loon uit dienstverband en winst uit onderneming.

Winst uit onderneming

  • Zelfstandig ondernemer aan het werkHet criteria winst uit onderneming is hierbij de meest belangrijke factor. Het maken van een kleine winst maakt je niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook het doel om voor meerdere opdrachtgevers te werken vormt een belangrijke criteria om als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt te worden. Als zzp'er is het namelijk nodig om over verschillende opdrachtgevers te beschikken.

Fiscale regelingen als ondernemer

  • Het wel of niet aangemerkt worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft ook direct te maken met het toepassen van aftrekposten. Het mogen toepassen van fiscale regelingen is meestal alleen mogelijk wanneer je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De Belastingdienst kijkt bij het beoordelen ook naar de zelfstandigheid als ondernemer. De zelfstandigheid is belangrijk om mogelijke schijnzelfstandigheid te voorkomen. Een goede indicatie hierbij is weer het hebben van meerdere opdrachtgevers. Bij meerdere opdrachtgevers is er meestal sprake van zelfstandigheid. Zonder zelfstandigheid ben je in de ogen van de Belastingdienst geen zelfstandig ondernemer en dus ook geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Schijnzelfstandigheid is een redelijk groot probleem wanneer we het hebben over zzp'ers.

Ondernemer en ondernemerschap

  • BouwEr zijn meerdere factoren van toepassing om te bepalen of er sprake is van ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de winst is daar een voorbeeld van, net zo als het zelfstandige karakter voor de uitvoering van werkzaamheden. Een ander belangrijk punt is of er voldoende kapitaal aanwezig is om een bedrijf te starten en draaiende te houden. Ook het ondernemersrisico dat je loopt, is een bepalende factor. Ondernemen en ondernemersrisico kunnen niet los van elkaar gezien worden wanneer je werkzaamheden uitvoert voor iemand anders. Iedere ondernemer heeft dan ook te maken van met een vorm van ondernemersrisico en bijbehorende aansprakelijkheid. Ook het urencriterium is voor de Belastdienst een belangrijk aandachtspunt bij het bepalen of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Je moet als zzp'er minimaal 1225 uur per jaar werken aan de onderneming. Het urencriterium heeft niet alleen betrekking op decretalere uren. Voor het urencriterium mag je alle uren meetellen.

Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

  • Heb je weinig winst, ontbreekt het zelfstandige karakter en is er geen kapitaal dan is de kans groot dat je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Er wordt ook gekeken naar de tijdsbesteding en naar het aantal opdrachtgevers. Verder is het voor het vaststellen van ondernemerschap ook nog van belang op welke manier jij je bedrijf presenteert. Is er een website, ben je actief op social media of maak je reclame dan zijn dat aanwijzingen die duiden op ondernemerschap.

Wel inkomsten, geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

  • FinancieelMocht je niet aan de voorwaarden voldoen om als ondernemer voor de inkomstenbelasting te worden aangemerkt, maar heb je wel af en toe inkomsten naast bijvoorbeeld je baan in loondienst? Deze geef je dan op bij de inkomstenbelasting onder het kopje resultaat uit overige werkzaamheden. Bij het uitbreiden van je activiteiten of bij de groei van je werkzaamheden kan je in de toekomst wellicht alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt. Bij een kleine winst ben je dus niet meteen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Zelfstandig ondernemer worden

  • De meeste zzp'ers kiezen voor de rechtsvorm eenmanszaak en hebben een winstoogmerk. Als ondernemer heb je te maken met verschillende aftrekposten. Voor startende ondernemers zijn er ook aanvullende aftrekposten, zoals de startersregeling en de zelfstandigenaftrek. Vergeet overigens niet de verplichte zorgverzekeringswet af te dragen en het pensioen als ondernemer. Wanneer je weinig winst maakt, kun je ook in aanmerking komen voor de KOR-regeling. Deze regeling is wel aan strikte regels gebonden. In sommige gevallen is het uitbesteden van de boekhouding voor startende zzp'ers raadzaam.

Aangifte inkomstenbelasting zzp'er

Als zelfstandig ondernemer ben je verplicht om de winst uit de onderneming te vermelden bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting. De winst uit onderneming bepaalt onder andere hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Wanneer de Belastingdienst je niet ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan moet je nog steeds inkomstenbelasting betalen. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting geef je dan aan inkomsten overige werkzaamheden. Je hebt in dat geval geen recht op de verschillende aftrekposten.

Werken op laptopDe meeste ondernemers houden hun boekhouding tegenwoordig digitaal bij en zijn verplicht om de aangifte digitaal te doen. Het is mogelijk om met de juiste boekhoudsoftware de aangifte inkomstenbelasting automatisch op te maken en in te dienen bij de Belastingdienst. Hiervoor moet een boekhoudpakket beschikken over de module Automatische Winstaangifte. Dit is alleen mogelijk voor zzp'ers met een eenmanszaak zonder personeel. De Belastingdienst heeft eerder aangegeven voorstander te zijn van online boekhouden.

Volgens de Belastingdienst worden hiermee veel fouten voorkomen. Het bijhouden van de administratie, financiën en de boekhouding is natuurlijk belangrijk wanneer we het hebben over ondernemers. Voor de belastingaangifte is bij de Belastingdienst meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Kantoor zzp

De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Met een goed boekhoudprogramma voorkom je het risico op fouten in de boekhouding.

Ook de Belastingdienst heeft eerder aangegeven voorstander te zijn van online boekhoudsoftware.

Lees ook ons artikel: Controle Belastingdienst aangifte inkomstenbelasting, zo zit dat

Mijnzzp.nl