Team Mijnzzp

Winst maken

Er zijn allerlei online boekhoudprogramma’s voor ondernemers om zelf je boekhouding bij te houden zonder enige kennis van de administratie. Het is echter wel handig als je van een aantal basistermen op de hoogte bent als ondernemer. Bijvoorbeeld als het gaat om termen als cashflow, winst en omzet. Als je deze termen kent dan krijg je in ieder geval een beter inzicht in de financiële situatie van je bedrijf.

Inhoudsopgave
Cashflow bepaalde periode
Cashflow is king
Winst van je bedrijf
Bruto-omzet en netto-omzet
Omzet van een bedrijf
Omzet winst en cashflow
Een liquiditeitsbegroting maken
Kennis is macht
Controle houden over de financiën van je onderneming

Cashflow bepaalde periode

Cashflow omvat de geldstromen van je bedrijf en heeft zowel betrekking op ingaande als op uitgaande geldstromen. De cashflow kan positief of negatief zijn. Als er meer geld uit je bedrijf gaat dan er binnenkomt, is er sprake van een negatieve cashflow. Komt er meer geld binnen dan er uitgaat dan is er een positieve cashflow. De cashflow bepaalt als het ware de liquiditeitspositie van je bedrijf. Cashflow is dus het verschil in geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode. De cashflow wordt ook wel de kasstroom genoemd. De cashflow staat los van de winst- en verliesrekening. De winst- en verliesrekening gaat over het complete bedrijfsresultaat.

Cashflow is king

Als ondernemer is voldoende cashflow belangrijk omdat je hiervan alle operationele kosten moet betalen. De cashflow gaat over het bedrag waarvan je alle lopende transacties kunt betalen. De toename van de verkoop betekent niet noodzakelijk dat je een positieve cashflow hebt, want de inkomsten worden vaak achteraf betaald. Daarom kan het enkele maanden duren voor je omzet beschikbaar komt door betaling van je klanten. In die periode gaat het geld weer uit de onderneming en dan is er een negatieve cashflow. Het is voor de cashflow belangrijk om alle uitgaven in de gaten te houden, zodat de kasstroom niet in gevaar komt.

Winst van je bedrijf

Houd je zelf de boekhouding bij als zzp'er met boekhoudsoftware dan kan je per periode zien wat de winst van je bedrijf is. Op jaarbasis betreft het een totaaloverzicht van de winst uit onderneming. Het gaat hier om het bedrag dat je aan het eind dus netto over hebt gehouden. Je geeft bijvoorbeeld geld uit en er komt geld binnen. Bij de winst zijn de kosten voor uitgaven er afgetrokken. Denk aan zakelijke kosten en aan afschrijvingen die de fiscale winst van je bedrijf naar beneden drukken, waardoor je uiteindelijk minder belasting betaalt.

Bruto-omzet en netto-omzet

De omzet heeft betrekking op dat wat je in een bepaalde periode met je bedrijf hebt omgezet, zoals met verkopen of geleverde diensten. De omzet kan op een maand, kwartaal net als op een jaar van toepassing zijn. Er is daarbij een verschil tussen de bruto-omzet en dat is het bedrag aan verkopen en de netto-omzet waarbij je de bruto-omzet vermindert met bijvoorbeeld kortingen en belastingen die op de omzet van toepassing zijn. Als je inzicht hebt in bovenstaande begrippen is het ook gemakkelijker om doelen te stellen. Bijvoorbeeld door je te richten op een stijging van de omzet en op debiteurenbeheer om een betere cashflowpositie te bewerkstelligen.

Omzet van een bedrijf

Het totale bedrag aan producten of diensten dat je verkoopt, geeft de omzet van ondernemers aan. Wanneer je veel producten verkoopt of diensten, kun je je omzet zien stijgen. Een hoge omzet geeft verder geen garantie op een hoge nettowinst. Wanneer ondernemers te maken hebben met hoge salarissen, veel externe facturen of een investering zoals een kostbare nieuwe machine, dan kan er zelfs sprake zijn van verlies. Het gaat er welk bedrag er onderaan de streep staat. Winst maken wil inhouden dat het bedrijfsresultaat positief is aan het einde van het jaar. Als er meer geld eruit gaat dan er in komt, dan betreft het een negatief resultaat. In de winst- en verliesrekening zie je alle kosten voor producten en diensten die werden gemaakt. Dit omvat uitgaven als salaris, rente op leningen en afschrijvingen enzovoort.

Omzet winst en cashflow

Omzet winst en cashflow zijn dus verschillende termen. De omzet is de hoeveelheid producten die je geproduceerd hebt en de opbrengst die je daarvoor krijgt. Omzet winst en cashflow zijn dan ook geheel andere termen. Winst is de hoeveelheid geld die je overhoudt nadat al je kosten er van af zijn getrokken.

Een liquiditeitsbegroting maken

De meeste ondernemers maken ieder jaar een liquiditeitsbegroting. Een liquiditeitsprognose helpt ondernemers beter inzicht te krijgen in de financiën. Een liquiditeitsprognose is een berekening op papier gemaakt of op de computer waarin je een voorspelling doet voor de aankomende periode. Je doet dit door een lijst te maken van al het inkomend en uitgaand geld. Zo krijg je een idee of je in de nabije toekomst genoeg geld zult hebben om je rekeningen te betalen. Het moet voorkomen worden dat je structureel meer uitgeeft dan je verdient. In dat geval is het nuttig om te sparen of nieuwe bronnen van inkomsten te vinden. Ook kan het nuttig zijn om de verschillende afnemers te verzoeken om hun facturen eerder te voldoen.

Kennis is macht

Als ondernemer is de administratie en boekhouding belangrijk. Boekhouden gaat verder dan het alleen versturen van een factuur. Boekhouden heeft betrekking op alle afschrijvingen, het verlies dat je op papier maakt, de opbrengsten en de winst van alle investeringen. Naast directe kosten heb je als ondernemer ook te maken met overheadkosten. De overheadkosten zijn alle bijkomende kosten dat niet direct te maken heeft met de afzet van een product of dienst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringen, ICT-kosten en aan andere indirecte kosten van de bedrijfsvoering. Dit soort uitgaven en kosten worden ook wel overheadkosten genoemd.

Controle houden over de financiën van je onderneming

Om de bedrijfsvoering op een brede manier te kunnen monitoren is het raadzaam om gebruik te maken van een boekhoudprogramma. Dit kun je ook samen doen met een boekhouder of accountant. Door het gebruiken van een boekhoudprogramma, maak je het boekhouden gemakkelijker. Bovendien kun je meteen zien of er sprake is van verlies of winst. Een boekhoudprogramma kan de brutowinst berekenen en bijhouden hoeveel geld ontvangen is. Het gaat er dus om welk bedrag je onder de streep overhoudt.

Dit is de enige manier om te kunnen bepalen hoeveel winst je precies gemaakt hebt. Ook is het betalen van belasting en de aangifte omzetbelasting indienen veel eenvoudiger met een boekhoudprogramma.

RekeningenAls zzp'er is het belangrijk om het verschil te kennen tussen cashflow, winst en omzet.

De cashflow is overigens net zo belangrijk als het maken van omzet en winst. Zonder voldoende cashflow is het lastig ondernemen.

Lees ook ons artikel: Veelvoorkomende boekhoudkundige begrippen en termen

Mijnzzp.nl