Team Mijnzzp

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening of ook wel een resultatenrekening genoemd, is een belangrijk financieel overzicht van je bedrijf. Hierin staat precies hoeveel winst of verlies je bedrijf heeft gemaakt over een bepaalde periode. De winst- en verliesrekening vormt samen met de balans van je onderneming de jaarrekening. In dit artikel leggen we uit waarom het zo belangrijk is om een winst- en verliesrekening op te stellen, hoe je deze opmaakt en welke informatie erin komt te staan.

Waarom een winst- en verliesrekening maken?

Als ondernemer is het belangrijk om inzicht te hebben in de financiële resultaten van je bedrijf. Zo weet je precies hoeveel winst of verlies je maakt en kun je tijdig bijsturen als er iets niet goed gaat. Daarnaast is een winst- en verliesrekening ook erg belangrijk als je een mogelijke financiering aan wilt vragen. Financiers willen namelijk weten hoe gezond je bedrijf is en/of er sprake is van groei.

Ook voor de juiste aangifte inkomstenbelasting is het belangrijk dat je een winst- en verliesrekening maakt. Deze gebruik je namelijk als basis voor de aangifte. Het is dus van groot belang dat deze zo nauwkeurig mogelijk is. Zonder juiste berekening zal de Belastingdienst een winstschatting maken. Dit kan leiden tot een (te) hoge of juist (te) lage aanslag, met alle gevolgen van dien.

Wanneer een winst- en verliesrekening maken?

Alle ondernemers zijn verplicht om jaarlijks een winst- en verliesrekening op te stellen. Dit doe je samen met de balans, als onderdeel van de jaarrekening. Het is niet zo dat je een jaarrekening hoeft te laten maken als zzp'er. Er is ook geen verplichting om de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel deponeren. De winst- en verliesberekening heb je nodig voor de juiste belastingaangifte.

Wat moet er in een winst- en verliesrekening staan?

Een winst- en verliesrekening is eigenlijk niets meer dan een overzicht van alle inkomsten (opbrengsten) en uitgaven (kosten) die je bedrijf heeft gedaan over een bepaalde periode. Deze periode is meestal een kwartaal of jaar.

Er moet dus opgenomen worden:

  • De totale omzet;
  • De totale kosten;
  • De winst (of verlies).

Maar wat is dan de balans?

De balans is het financieel overzicht van je bedrijf op een bepaald moment. Hierin staat wat je bedrijf waard is, welke assets (bezittingen) je hebt en/of er sprake is van schulden of verplichtingen. De balans geeft dus een snapshot van de financiële positie van je bedrijf. Een winst- en verliesrekening daarentegen geeft inzicht in de financiële resultaten over een bepaalde periode. Deze kan dus per kwartaal of jaar verschillen. De balans is altijd op een bepaald moment, de winst- en verliesrekening over een bepaalde periode.

De balans bestaat uit twee onderdelen:

Activa

  • Hierin staan alle assets (bezittingen) van je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan aandelen, grond, gebouwen, banktegoeden, licenties of aan voorraad.

Passiva

  • Hierin staan alle schulden en verplichtingen van je bedrijf. Denk hierbij aan leningen, leasebetalingen, salarisverplichtingen of aan openstaande facturen of btw-verplichtingen.

Verschil winst- en verliesrekening en jaarstukken?

De benaming winst- en verliesrekening en jaarstukken worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er wel degelijk een verschil tussen deze begrippen. Het jaar afsluiten doe je als kleine ondernemer door de balans en winst- en verliesrekening op te stellen. Voor het aanvragen van een hypotheek of het aangaan van een lease is het verstandig om jaarstukken op te stellen. In sommige gevallen zal dit nodig zijn.

Wat zijn dan jaarstukken?

In principe vormt de balans samen met de winst- en verliesrekening de jaarrekening. In de meeste gevallen zal een kredietverstrekker jaarstukken verwachten van een boekhouder met handtekening. Ook kan er om een accountantsverklaring met toelichting gevraagd worden. Met andere woorden is het in sommige gevallen niet voldoende om zelf de jaarrekening te maken. De meeste kleine ondernemers zijn voor de fiscus niet verplicht om officiële jaarstukken te laten opstellen. Met betrekking tot kredietverstrekkers kan dit wel verplicht zijn.

Zelf een winst- en verliesrekening maken?

Het opstellen van een winst- en verliesrekening is niet moeilijk. Er zijn speciale programma's, zoals e-boekhouden of Rompslomp, die je hierbij kunnen helpen. Hierin hoef je alleen de inkomsten en uitgaven in te vullen. Het programma doet vervolgens de berekeningen voor je. Voor meer handige boekhoudprogramma's, kijk je op deze pagina.

zzp-er aan het boekhoudenHet maken van de winst- en verliesrekening is eenvoudig wanneer je gebruikmaakt van een online boekhoudprogramma.

Een andere benaming voor de winst- en verliesberekening is ook wel de resultatenberekening.

Mijnzzp.nl