Team Mijnzzp

Ondernemer met problemen

Als zzp'er is het bijzonder vervelend als je geen btw-aangifte kunt doen, omdat je onvoldoende geld hebt. In uitzonderlijke situaties kan de Belastingdienst toestaan dat je de wettelijke verplichte btw-betaling uitstelt. Dit is alleen mogelijk door het schriftelijk of telefonisch aanvragen van tijdelijke uitstel. Tijdelijke uitstel is alleen mogelijk voor een periode van maximaal vier maanden. Alleen onder strikte voorwaarden en in bijzondere situaties kom je in aanmerking voor uitstel van de btw-verplichting. Het is dus niet mogelijk om zomaar uitstel van de btw-betaling aan te vragen. In alle gevallen moet het gaan om aantoonbare tijdelijke betalingsproblemen en andere aanvullende voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan een ernstige calamiteit waarmee je te maken hebt als ondernemer.

Inhoudsopgave
Btw-aangifte en uitstel btw-betaling
De Belastingdienst verleent alleen btw uitstel als:
Uitstel van btw-betaling is te kort
Voorkom btw-problemen
Geen btw betalen: de gevolgen
Betalingsproblemen btw

Btw-aangifte en uitstel btw-betaling

Btw berekenenDe meeste ondernemers zijn verplicht om ieder kwartaal hun btw-aangifte te doen. Tijdens het invullen van de btw-aangifte, wordt ook bepaald hoeveel btw je moet afdragen of ontvangt. Als je problemen hebt met het tijdig afdragen van de btw, dan kan je een aanvraag doen voor tijdelijke uitstel. Dit kan alleen na het indienen van de btw-aangifte en wanneer je de aanslag al hebt ontvangen. De regeling heeft dus geen betrekking op het vergeten van de btw-aangifte. Het uitstel aanvragen voor de btw-aangifte kan alleen rechtstreeks gedaan worden bij de Belastingdienst. Een andere benaming voor de btw is ook wel de omzetbelasting.

De Belastingdienst verleent alleen btw uitstel als:

  • Je de btw-aangifte tijdig hebt gedaan.
  • Je de btw-aanslag hebt ontvangen.
  • Je nooit eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.
  • Er moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie.
  • Het verschuldigde bedrag niet meer is dan € 20.000,-.
  • Wanneer er geen dwangbevelen openstaan op jouw bedrijf.

Uitstel van btw-betaling is te kort

Het is dus alleen mogelijk om 4 maanden uitstel aan te vragen voor de btw-aangifte betaling. Dit moet je dan wel doen voor de uiterste aangiftedatum van de btw-aangifte. Wanneer uitstel van btw-betaling voor vier maanden niet voldoende is, kun je een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst.

RekeningenDeze betalingsregeling is alleen mogelijk voor een periode van maximaal 12 maanden. Het is echter wel belangrijk dat de Belastingdienst het verzoek eerst accepteert. Er mogen bijvoorbeeld geen andere aanslagen of boetes openstaan. Heb je bijvoorbeeld ook een aangifte loonheffingen openstaan, dan is uitstel van betaling meestal niet mogelijk. Daarnaast kan de Belastingdienst extra zekerheden verlangen.

Voorkom btw-problemen

  • Als ondernemer is het erg belangrijk dat je de btw-aangifte tijdig doet. Wanneer je in gebreke blijft, riskeer je hoge boetes. Het is dan ook verstandig om vooraf een buffer aan te houden, zodat je in noodgevallen gebruik kunt maken van deze buffer. Op die manier voorkom je dat je in de problemen komt met de btw-betaling en kan je onderneming gewoon door blijven draaien. Ook is het raadzaam om gebruik te maken van een boekhoudprogramma. Een online boekhoudprogramma houdt namelijk alle inkomsten- en uitgaven bij, waardoor je makkelijk inzicht hebt in de financiële situatie van je bedrijf. Op die manier weet je precies wanneer er geld binnenkomt en wanneer de btw-betalingen moeten worden gedaan.

Geen btw betalen: de gevolgen

  • De Belastingdienst is streng met de btw-afdracht. Bij het niet doen van de btw-aangifte krijg je de eerste keer een waarschuwing. Daarna zal de Belastingdienst een boete opleggen voor aangifteverzuim en dit kan snel oplopen. Bij het niet doen van de btw-aangifte krijg je automatisch een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. De Belastingdienst zal de naheffingsaanslag inschatten aan de hand van eerdere btw-betalingen. Het is dus raadzaam om contact op te nemen met het regionale belastingkantoor bij btw-problemen.

Betalingsproblemen btw

  • Mocht je toch te maken krijgen met betalingsproblemen, dan is het raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst. Op die manier voorkom je dat je in de problemen komt en kun je uitstel aanvragen of een betalingsregeling treffen. Wanneer je vooraf contact opneemt, is de kans groter dat je een regeling krijgt. Wacht daarom niet te lang met het aanvragen van uitstel of een betalingsregeling. Uitstel voor de btw-betaling aanvragen kan alleen rechtstreeks bij de Belastingdienst. Uitstel voor de btw-betaling aanvragen kan alleen voor de uiterste aangiftedatum van de btw-aangifte.

Ondernemer aan de boekhoudingHet krijgen van uitstel voor de btw is bijna niet mogelijk als ondernemer.

Het is dus belangrijk om voldoende buffer op te bouwen om btw-problemen te voorkomen. Tip: maak gebruik van een aparte bankrekening voor de btw.

Mijnzzp.nl