Team Mijnzzp

Rekeningen

Heb je als zzp'er een aanslag ontvangen van de Belastingdienst, maar lukt het om een bepaalde reden niet om deze te betalen? Het is dan belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de belastingdienst om te kijken of je van een betalingsregeling gebruik kan maken. Naast deze optie kan je wellicht gebruikmaken van de mogelijkheid om uitstel van betaling te krijgen. Dit laatste is overigens niet mogelijk voor een btw-aangifte of voor loonheffingen.

Uitstel belastingen betalen: 4 maanden

Valt er binnenkort een aanslag op de mat of heb je deze al gekregen? Als je aan een aantal voorwaarden voldoet, is het mogelijk om uitstel van het betalen van belastingen te krijgen. Je dient als zzp'er wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient de aangifte tijdig gedaan te zijn en moeten er geen aanslagen openstaan waarvoor al een dwangbevel is uitgegaan. Ook mag je voor de betreffende aanslag niet al eerst uitstel hebben gekregen en mag de schuld niet meer bedragen dan € 20.000. Het uitstel betreft een periode van vier maanden en is telefonisch bij de BelastingTelefoon aan te vragen.

Betalingsregeling aanvragen

Het lukt ondernemers niet altijd om met de periode van uitstel van vier maanden alsnog de belasting te betalen. In dat geval is het mogelijk om voor een betalingsregeling in aanmerking te komen. De betalingsregeling heeft betrekking op een periode van twaalf maanden en dat is de maximale termijn. Je krijgt niet automatisch de mogelijkheid om gebruik te maken van een betalingsregeling, want ook hier gelden voorwaarden voor. De Belastingdienst wenst bijvoorbeeld dat er sprake is van zekerheid over het kunnen voldoen aan de betalingsregeling. Daarbij kan je onder meer denken aan een bankgarantie, maar ook aan verpanding of aan een hypotheekrecht.

Het aanvragen van een betalingsregeling verloopt niet telefonisch, maar moet je doen via een formulier. Het Verzoek betalingsregeling is te downloaden vanaf de website van de Belastingdienst. Na het indienen van dit verzoek volgt er geen herinnering of aanmaning meer van de Belastingdienst, maar wordt het verzoek eerst beoordeeld. Dat duurt maximaal acht weken. In uitzonderlijke situaties is het soms mogelijk om uitstel te krijgen van de btw-betaling.

ZzpWanneer je als zzp'er een belastingaanslag niet kunt voldoen, dan kun je in veel gevallen een verzoek tot uitstel indienen.

Het is wel belangrijk om op een proactieve manier je zaken te regelen. Anders kun je eventueel grote achterstand oplopen.

Lees ook ons artikel: Belastingdienst raadt online boekhouden aan

Mijnzzp.nl