Team Mijnzzp

Zzp-er aan het werk

Als je net begint als ondernemer, heb je vast wel eens gehoord van de term zzp'er. De afkorting zzp staat voor zelfstandige zonder personeel. In de meeste gevallen is een zzp'er aan het werk voor verschillende opdrachtgevers binnen een eenmanszaak, maar als zelfstandig ondernemer kun je ook kiezen voor een besloten vennootschap. In ieder geval is een zzp'er werkzaam als zelfstandig ondernemer en is deze niet in dienstverband. De meeste startende ondernemers kiezen tegenwoordig voor de juridische vorm eenmanszaak. Het werken als zelfstandig ondernemer is vandaag de dag populair en veel mensen kiezen hiervoor. Vanzelfsprekend moet het ondernemerschap en het werken als eigen baas wel bij je passen als zzp'er.

Als startende ondernemer met een eenmanszaak wordt ook je ook wel eens aangemerkt als zelfstandige zonder personeel. De afkorting zzp staat dan ook voor zelfstandige zonder personeel. Er is overigens geen juridisch verschil tussen de term zzp'er en freelancer. Een freelancer is meestal ook gewoon werkzaam als zzp'er. Als zelfstandig ondernemer kun je verschillende diensten aanbieden en heb je geen vaste baan. Ook is het nodig om voor verschillende opdrachtgevers werkzaam te zijn. Wanneer je niet voor verschillende opdrachtgevers werkt, kan dit fiscale consequenties hebben. De belastingdienst, vind dat je als zelfstandig ondernemer zelfstandigheid moet uitstralen. Het werken voor verschillende opdrachtgevers maakt hiervan onderdeel uit. Wanneer je kiest voor het zelfstandig ondernemerschap, dan krijg je ook te maken met de wettelijke verplichting om de financiële administratie bij te houden volgens de eisen van de Belastingdienst. Als zzp'er kun je de boekhouding zelf doen of uitbesteden aan een goede boekhouder.

Zelfstandig ondernemerschap

Vrouw aan het bellenAls zzp'er ben je werkzaam binnen je eigen onderneming en heb je meestal te maken met meerdere opdrachtgevers en je kunt verschillende diensten aanbieden. Dit betekent dat je zelf kunt bepalen hoeveel eigen uren je maakt en wat voor soort werk je wilt doen. Zelfstandig ondernemerschap is populair omdat je dan meer vrijheid hebt dan bij een baas. Het maakt verder niet uit welke term je als zelfstandig ondernemer gebruikt. Er is bijvoorbeeld geen verschil tussen zzp'er en freelancer. Het gaat om de gekozen rechtsvorm als ondernemer. Wel moet je als zelfstandig ondernemer voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. Als zzp'er loop je anders tegen problemen aan met de Belastingdienst. Voor zzp'ers is het ook belangrijk om te voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor een aantal fiscale voordelen. Het bijhouden van een urenregistratie voor het urencriterium kan dan ook belangrijk zijn als zelfstandig ondernemer.

Zelfstandig ondernemer en rechtsvorm

De meeste startende zzp'ers kiezen voor de rechtsvorm eenmanszaak. Een eenmanszaak heeft verschillende voordelen, echter zijn er ook nadelen aan een eenmanszaak. Met een eenmanszaak ben je bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk voor alle financiële schade. Dit kan een belangrijke afweging zijn bij het starten van een bedrijf. De kamer van koophandel kan hierover meer informatie geven. Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om goed na te denken over de juridische vorm van je eigen bedrijf.

Werken voor verschillende opdrachtgevers

Als zzp'er zul je voor meerdere opdrachtgevers moeten werken om aangemerkt te worden als zelfstandig ondernemer. Het verkrijgen van meerdere opdrachten is niet voor alle zzp'ers even makkelijk. Om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel, is het belangrijk om te voldoen aan het urencriterium. Maak ook gebruik van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Met een modelovereenkomst kan er geen verwarring ontstaan met betrekking tot de arbeidsverhouding. Zzp'ers en opdrachtgevers hebben tegenwoordig te maken met de Wet DBA. De Wet DBA staat voor deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Inmiddels is de Wet aangepast en spreken we van een opdrachtgeversverklaring.

Mkb-winstvrijstelling

 • Zelfstandig ondernemer aan het werkEen zzp'er heeft op verschillende manieren fiscale voordelen. De mkb-winstvrijstelling is bijvoorbeeld een aftrekpost op de fiscale winst. Door middel van de mkb-winstvrijstelling kun je de winst verlagen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Na aftrek van de zelfstandigenaftrek en eventuele startersaftrek mag je 14 procent van de winst die er overblijft vrijstellen. De startersaftrek en de zelfstandigenaftrek zijn ook weer fiscale voordelen als zzp'er. Alle ondernemers komen in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling en de investeringsaftrek. Voor de investeringsaftrek moet je als zzp'er wel investeren in bedrijfsmiddelen.

Administratie en boekhouding regelen als zzp'er

 • De meeste zelfstandige zonder personeel maken gebruik van een online boekhoudprogramma om hun administratie en de boekhouding bij te houden. Een goede administratie is als zelfstandige zonder personeel erg belangrijk. Net zo als andere ondernemers, ben je verplicht om de financiële administratie bij te houden. Ook het doen van de aangifte omzetbelasting is met alle goede boekhoudpakketten eenvoudig. Voor het automatisch kunnen doen van de aangifte inkomstenbelasting, moet de software wel over de module winstaangifte beschikken. De Belastingdienst is overigens voorstander van online boekhouden wanneer het aankomt op zelfstandige zonder personeel. Alle zakelijke uitgaven en zakelijke kosten kun je met een boekhoudprogramma op een eenvoudige manier bijhouden. Ook worden hierdoor fouten voorkomen in de financiële administratie.

Inkomstenbelasting als zzp'er

 • Als zelfstandige zonder personeel betaal je belasting over je inkomsten. Hoe meer winst je maakt hoe hoger de inkomstenbelasting is als zzp'er. Wel heb je als zelfstandige zonder personeel te maken met verschillende fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. De zelfstandigenaftrek en startersaftrek zijn aan regels gebonden en het belastingvoordeel kan per jaar verschillen. De overheid is bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek steeds verder aan het afbouwen. De startersaftrek maakt het mogelijk om binnen de eerste 5 jaar maximaal 3 keer de startersaftrek toe te passen. Het belastingvoordeel als zelfstandige zonder personeel, kan door de verschillende regelingen behoorlijk oplopen. Vanzelfsprekend heb je als zzp'er met nog veel meer aftrekposten te maken. Het is de Belastingdienst die bepaalt of je zelfstandig ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Zonder de toekenning van de Belastingdienst kom je niet in aanmerking voor belastingvoordeel. De aangifte inkomstenbelasting kun je als zelfstandige zonder personeel ook doen door middel van online boekhouden.

Hoeveel opdrachtgevers heb je per jaar nodig?

 • Bouwvakkers aan het werkDe Belastingdienst heeft geen harde eisen met betrekking tot het aantal opdrachtgevers per jaar. Wel is het zo dat een opdrachtgever niet mag handelen of je in loondienst werkzaam hebt. Een zzp'er moet daarnaast ook zelf zelfstandigheid uitstralen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het gebruiken van algemene voorwaarden en het werken op je eigen manier. Wanneer een opdrachtgever precies vertelt hoe je moet werken, dan is er geen sprake van zelfstandigheid. Als zzp'er is het belangrijk om op dit punt duidelijkheid te verkrijgen. De Belastingdienst kan op dit punt ook vragen stellen, wanneer er onduidelijkheid is. Dit kan dan ook gevolgen hebben voor de aftrekposten en andere fiscale regelingen. Het is daarom ook zo belangrijk om alle gewerkte uren goed bij te houden als zzp'er. Hiermee voorkom je ook schijnzelfstandigheid als zzp'er of als freelancer.

Goed voorbereid starten als zzp'er:

Pensioen en fiscale oudedagsreserve

 • Wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting als zelfstandig ondernemer, dan mag je gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve. Dit moet gezien worden als belangrijke investering in de toekomst als zzp'er. De regeling kent wel verschillende voorwaarden. Voor zelfstandige zonder personeel is het belangrijk om vroegtijdig na te denken over hun pensioen. De Belastingdienst heeft hiervoor verschillende regelingen beschikbaar. Als zzp'er heb je geen vast baan en dus moet je meestal zelf voor je pensioen zorgen. Als zzp'er moet je er ook rekening mee houden dat je alle kosten moet kunnen betalen vanuit het uurloon.

Is het verstandig om zzp'er te worden?

 • Wanneer je in loondienst werkt, zul je regelmatig zzp'ers tegenkomen en mogelijk ook je vaste baan willen opgeven. Het werken als zzp'er kent verschillende voordelen en nadelen. De voordelen en nadelen zul je voor jezelf moeten afwegen. Een belangrijke overweging is dat je als zelfstandige ondernemer niet zeker bent van inkomsten. Aan de andere kant hebben zzp'ers wel te maken met meer vrijheid. Als zzp'er moet je zelf ook een verzekering afsluiten voor als je ziek wordt of je werk niet meer kunt doen. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor alle werkzaamheden uitgevoerde werkzaamheden. Het is tegenwoordig ook mogelijk om je aan te sluiten bij een zzp vakbond. Je kunt het in loondienst werken overigens ook combineren met het werken als zzp'er. Wanneer je als zzp'er opdrachten uitvoert, dan is het wel verstandig om dit eerst te melden bij de werkgever.

Wat houdt zelfstandig ondernemer in?

 • Team aan het overleggenZzp'ers zijn zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van voldoende opdrachten. Het zitten afwachten op werk, is voor de meeste zzp'ers geen optie. Ook zul je moeten investeren in jezelf als zzp'er. Denk hierbij aan het werken aan de naamsbekendheid en aan het laten bouwen van een professionele website. Het binnenhalen van een nieuwe opdracht is niet voor alle zzp'ers vanzelfsprekend en kan best lastig zijn voor sommige zzp'ers. Er is veel concurrentie op de zzp markt en veel mensen werken voor een laag uurtarief. Aan de andere kant, kan een goede opdracht voor een langere periode werk opleveren. Dit kan natuurlijk wel per opdracht verschillen.

Enkele veelvoorkomende misverstanden als zzp'er:

 • Zakelijke kosten: Als zzp'er heb je gewoon recht op aftrekposten en mag je ook investeringen doen in de onderneming. Investeringen zijn vaak interessant om de winst te verlagen.
 • Arbeidsrelatie: Een zzp'er mag niet als werknemer gezien kunnen worden. Een contract of overeenkomst kan hierbij helpen, echter kan dit niet gezien worden als vrijbrief. Ook moet je als zelfstandig ondernemer op zelfstandige basis zzp diensten aanbieden wanneer je opdrachten uitvoert. Ook moet je zelf de eigen uren kunnen bepalen.
 • Inschrijving KvK: zzp'ers die producten of diensten verkopen aan derde moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • Veel belasting betalen: Bij winst maken hoort natuurlijk ook belasting betalen. Het is niet zo dat zzp'ers heel veel belasting betalen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de omzet, afschrijvingen en de regelingen die je gebruikt voor de onderneming.
 • Jaarcijfers deponeren van de onderneming: Een zzp'er is niet verplicht om jaarcijfers te deponeren bij de KvK. Zzp'ers zijn zelfs niet verplicht om een jaarrekening te maken. Wel moet je ieder jaar een winst- en verliesrekening opstellen en de balans opmaken.
 • Uitbesteden werkzaamheden: Een zzp'er mag gewoon werkzaamheden uitbesteden aan andere ondernemers.
 • Keurmerken: Een zzp'er is op geen enkele manier verplicht om een keurmerk te voeren.
 • Zzp'ers hebben het makkelijk: De meeste zzp'ers werken iedere dag heel hard om rond te kunnen komen. Een zzp'er werkt over het algemeen veel meer dan werknemers. Daarnaast werkt een zzp'er ook geheel voor eigen risico.

Ondernemer wordenEr zijn jaarlijks veel startende zzp'ers die de sprong wagen naar het ondernemerschap. Lang niet alle zzp'ers houden het lang vol.

Het starten van een eigen bedrijf vraagt om inzicht en een goed stappenplan. De voorbereiding is dan ook belangrijk te noemen als zzp'er.

Mijnzzp.nl