Team Mijnzzp

Zzp-er aan het werk

De afkorting zzp staat voor zelfstandige zonder personeel. Een zzp'er is meestal werkzaam voor verschillende opdrachtgevers. Dit doet een zzp'er als ondernemer en niet in dienstverband. Het werken als zelfstandig ondernemer is tegenwoordig populair te noemen. Een toenemend aantal mensen kiest voor deze werkvorm. Vanzelfsprekend moet ondernemerschap en het werken als eigen baas wel bij je passen als zzp'er.

Zelfstandig ondernemerschap

Als zzp'er ben je werkzaam binnen je eigen onderneming en heb je meestal te maken met meerdere opdrachtgevers. Dit betekent dat je zelf kunt bepalen hoeveel tijd je wilt werken en wat voor soort werk je wilt doen. Werken als zelfstandig ondernemer is populair omdat het meer vrijheid biedt dan werken voor een werkgever. Het maakt verder niet uit welke term een zelfstandig ondernemer gebruikt. Er is bijvoorbeeld geen verschil tussen zzp'er en freelancer. Het gaat om de gekozen rechtsvorm als ondernemer.

Voor zzp'ers is het wel belangrijk om te voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor een aantal fiscale voordelen. Het bijhouden van een urenregistratie voor het urencriterium kan belangrijk zijn.

Zelfstandig ondernemer en rechtsvorm

De meeste startende zzp'ers kiezen voor de rechtsvorm eenmanszaak. Een eenmanszaak heeft verschillende voordelen, echter zijn er ook nadelen aan een eenmanszaak. Met een eenmanszaak ben je bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk voor alle financiële schade. Dit kan een belangrijke afweging zijn bij het starten van een bedrijf.

Werken voor verschillende opdrachtgevers

Als zzp'er zul je voor meerdere opdrachtgevers moeten werken om aangemerkt te worden als zelfstandig ondernemer. Het verkrijgen van meerdere opdrachten is niet voor alle zzp'ers even makkelijk. Om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel, is het belangrijk om te voldoen aan het urencriterium. Maak ook gebruik van een modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Met een modelovereenkomst kan er geen verwarring ontstaan met betrekking tot de arbeidsverhouding. Zzp'ers en opdrachtgevers hebben tegenwoordig te maken met de Wet DBA. De Wet DBA staat voor deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Inmiddels is de Wet aangepast en spreken we van een opdrachtgeversverklaring.

Mkb-winstvrijstelling

Een zzp'er heeft op verschillende manieren fiscale voordelen. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Door middel van de mkb-winstvrijstelling kun je de winst verlagen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Na aftrek van de zelfstandigenaftrek en eventuele startersaftrek mag je 14 procent van de winst die er overblijft vrijstellen.

De startersaftrek en de zelfstandigenaftrek zijn ook weer fiscale voordelen als zzp'er. Alle ondernemers komen in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling en de investeringsaftrek. Voor de investeringsaftrek moet je als zzp'er wel investeren in bedrijfsmiddelen.

Administratie en boekhouding regelen als zzp'er

De meeste zzp'ers maken gebruik van een online boekhoudprogramma om hun administratie en de boekhouding bij te houden. Een goede administratie is als zzp'er erg belangrijk. Net zo als andere ondernemers, ben je verplicht om de financiële administratie bij te houden. Ook het doen van de aangifte omzetbelasting is met sommige boekhoudpakketten eenvoudig.

De Belastingdienst is ook voorstander van online boekhouden. Alle zakelijke uitgaven en zakelijke kosten kun je met een boekhoudprogramma op de juiste manier bijhouden. Ook worden fouten voorkomen in de administratie.

Inkomstenbelasting als zzp'er

Als zzp'er betaal je belasting over je inkomsten. Hoe meer winst je maakt hoe hoger de inkomstenbelasting is. Wel heb je verschillende fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. De zelfstandigenaftrek en startersaftrek zijn aan regels gebonden en het belastingvoordeel kan per jaar verschillen. De overheid is bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek steeds verder aan het afbouwen. De startersaftrek maakt het mogelijk om binnen de eerste 5 jaar maximaal 3 keer de startersaftrek toe te passen.

Het belastingvoordeel als zzp'er, kan door de verschillende regelingen behoorlijk oplopen. Vanzelfsprekend heb je als zzp'er met nog veel meer aftrekposten te maken. De Belastingdienst bepaalt of je zelfstandig ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Zonder de toekenning kom je niet in aanmerking voor belastingvoordeel.

Hoeveel opdrachtgevers heb je per jaar nodig?

De Belastingdienst heeft geen harde eisen met betrekking tot het aantal opdrachtgevers per jaar. Wel mag een opdrachtgever niet handelen of je in loondienst werkzaam bent. Een opdrachtgever mag op geen enkele manier doen of er een gezagsverhouding of dienstbetrekking is. Een zzp'er moet daarnaast zelfstandigheid uitstralen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het gebruiken van algemene voorwaarden en het werken op je eigen manier. Wanneer een opdrachtgever precies vertelt hoe je moet werken, dan is er eigenlijk geen sprake van zelfstandigheid.

Als zzp'er is het belangrijk om op dit punt duidelijkheid te verkrijgen. De Belastingdienst kan op dit punt vragen stellen, wanneer er onduidelijkheid is. Dit kan dan ook gevolgen hebben voor de aftrekposten en andere fiscale regelingen. Het is daarom ook zo belangrijk om alle gewerkte uren goed bij te houden.

Goed voorbereid starten als zzp'er:

Pensioen en fiscale oudedagsreserve

Wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan mag je gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve. Dit moet gezien worden als belangrijke investering in de toekomst. De regeling kent wel verschillende voorwaarden. Voor ondernemers is het belangrijk om vroegtijdig na te denken over hun pensioen. De Belastingdienst heeft hiervoor verschillende regelingen.

Is het verstandig om zzp'er te worden?

Wanneer je in loondienst werkt, dan zul je tegenwoordig regelmatig zzp'ers tegenkomen. Het werken als zzp'er heeft verschillende voordelen en nadelen. De voordelen en nadelen zul je voor jezelf moeten afwegen. Een belangrijke afweging is dat je als zelfstandig ondernemer niet zeker bent van inkomsten. Aan de andere kant hebben ondernemers wel meer vrijheid. Ook voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zul je zelf een verzekering moeten regelen. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het is tegenwoordig ook mogelijk om je aan te sluiten bij een zzp vakbond.

Wat houdt zelfstandig ondernemer in?

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van voldoende opdrachten. Het zitten afwachten op werk, is voor de meeste zzp'ers geen optie. Ook zul je moeten investeren in jezelf als ondernemer. Denk hierbij aan het werken aan de naamsbekendheid en aan het laten bouwen van een professionele website. Het binnenhalen van een opdracht is niet voor alle zzp'ers vanzelfsprekend. Er zijn tegenwoordig veel concurrenten op de markt. Aan de andere kant, kan een goede opdracht voor een langere periode werk opleveren. Dit kan natuurlijk wel per opdracht verschillen.

Enkele veelvoorkomende misverstanden als zzp'er:

  • Zakelijke kosten: Als zzp'er heb je gewoon recht op aftrekposten en mag je ook investeringen doen in de onderneming. Investeringen zijn vaak interessant om de winst te verlagen.
  • Arbeidsrelatie: Een zzp'er mag niet als werknemer gezien kunnen worden. Een contract of overeenkomst kan hierbij helpen, echter kan dit niet gezien worden als vrijbrief.
  • Inschrijving KvK: Zzp'ers die producten of diensten verkopen aan derde moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Veel belasting betalen: Bij winst maken hoort natuurlijk ook belasting betalen. Het is niet zo dat zzp'ers heel veel belasting betalen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de omzet, afschrijvingen en de regelingen die je gebruikt voor de onderneming.
  • Jaarcijfers deponeren van de onderneming: Een zzp'er is niet verplicht om jaarcijfers te deponeren bij de KvK. Zzp'ers zijn zelfs niet verplicht om een jaarrekening te maken. Wel moet je ieder jaar een winst- en verliesrekening opstellen en de balans opmaken.
  • Uitbesteden werkzaamheden: Een zzp'er mag gewoon werkzaamheden uitbesteden aan andere ondernemers.
  • Keurmerken: Een zzp'er is op geen enkele manier verplicht om een keurmerk te voeren.
  • Zzp'ers hebben het makkelijk: De meeste zzp'ers werken iedere dag heel hard om rond te kunnen komen. Een zzp'er werkt over het algemeen veel meer dan werknemers. Daarnaast werkt een zzp'er ook geheel voor eigen risico.

Ondernemer wordenEr zijn jaarlijks veel startende zzp'ers die de sprong wagen naar het ondernemerschap. Lang niet alle zzp'ers houden het lang vol.

Het starten van een eigen bedrijf vraagt om inzicht en een goed stappenplan. De voorbereiding is dan ook belangrijk te noemen als zzp'er.

Lees ook ons artikel: Boekhouding voor startende ondernemers

Mijnzzp.nl