Team Mijnzzp

Opdrachtgeversverklaring zzp

Het kabinet heeft ervoor gekozen om een streep te halen door de zogenaamde DBA wetgeving. Dit omwille van het feit dat het gehoopte effect uit is gebleven. In plaats daarvan wordt er een nieuwe wet geïntroduceerd die zowel zzp'ers als opdrachtgevers de nodige zekerheid moet bieden over het feit of er wel of geen sprake is van dienstverband. Eén van de onderdelen van deze nieuwe regeling zijn zogenaamde opdrachtgeversverklaringen. Wil jij graag ook ontdekken wat dergelijke verklaringen nu precies inhouden? Dan is het zeker de moeite waard om even verder te lezen!

Inhoudsopgave
Opdrachtgeversverklaring
Bepalen van de zelfstandigheid zzp'er
Veel meer administratief werk
Webmodule opdrachtgeversverklaring

Opdrachtgeversverklaring

De belangrijkste verandering die vastgesteld kan worden, heeft te maken met het feit dat de modelovereenkomst wordt vervangen door de opdrachtgeversverklaring. Dit document voorziet de opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht van de zekerheid dat er geen loonbelasting evenals premies voor werknemersverzekeringen dienen te worden betaald. De opdrachtgeversverklaring moet in het bijzonder duidelijkheid scheppen op het gebied van (schijn)zelfstandigheid.

Bepalen van de zelfstandigheid zzp'er

De opdrachtgever moet deze invullen en kan daarvoor gebruikmaken van een speciaal daarvoor in het leven geroepen webmodule. In het bijzonder voor wat het bepalen van de zelfstandigheid betreft worden er een aantal nieuwe of extra voorwaarden ingevoerd. Er dient minstens rekening te worden gehouden met de onderstaande regels:

  • Er moet sprake zijn van wisselende inkomsten;
  • Je moet zelf bepalen hoe jij je werk uitvoert;
  • Er wordt geïnvesteerd in het bedrijf zoals in bedrijfsmiddelen;
  • Je onderneemt voldoende acties om het bestaansrecht van je onderneming te vrijwaren;
  • Je loopt zelf het risico als er iets mis dreigt te gaan;
  • Er wordt naar winst gestreefd;

Reeds in het jaar 2020 werd ervoor gekozen om af te zien van het minimumtarief. Tegelijkertijd werd er ook voor gekozen om de zelfstandigenverklaring te schrappen.

Veel meer administratief werk

Toen het oorspronkelijke DBA wetsvoorstel grondig werd geëvalueerd bleek al snel dat er behoorlijk wat haken en ogen aan de wetgeving zaten. In het bijzonder de enorme hoeveelheid administratief werk die het met zich meebracht bleek voor heel wat opdrachtgevers en zzp'ers een doorn in het oog te zijn. Beide partijen waren daarbij onder meer van mening dat het ook niet duidelijk was welk uurtarief er nu precies moest worden berekend. Dit onder meer als gevolg van het feit dat er een onderscheid moest worden gemaakt tussen directe en indirecte kosten.

Webmodule opdrachtgeversverklaring

Eén element uit het oorspronkelijke plan van de Wet DBA dat wel stand blijft houden is de webmodule. In het najaar van 2020 is hiervoor een pilot opgestart. Uit de webmodule moet uiteindelijk een opdrachtgeversverklaring tevoorschijn komen die dienst moet doen als vervanging voor de huidige modelovereenkomsten.

Belangrijk om rekening mee te houden is dat er tijdens de pilotfase nog geen zekerheid kan worden ontleend aan de uitkomst door opdrachtgevers. Eerste evaluaties hebben al duidelijk gemaakt dat het invullen van de vragenlijst niet zelden een behoorlijk stevige klus is. Niet zelden krijgen opdrachtgevers dan ook tientallen, allesbehalve eenvoudige vragen voorgeschoteld die ze moeten beantwoorden.

Het valt daarbij op moment van schrijven op dat het aantal opdrachtgeversverklaringen dat uit de module rolt behoorlijk beperkt is. Het zou dan ook zo kunnen zijn dat amper voor een kwart van de aanvragen daadwerkelijk een opdrachtgeversverklaring wordt toegekend.

Zzp aan het werkHet is raadzaam om de administratieve werkzaamheden te automatiseren als zzp'er.

Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van online boekhouden.

Een goed boekhoudprogramma zal je veel tijd besparen. Daarnaast is de kans op eventuele fouten veel minder groot.

Lees ook: Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie voor inhuren zzp-er

Mijnzzp.nl