Team Mijnzzp

Contract

Als je als bedrijf een zzp'er wilt inhuren dan is het belangrijk om op het type arbeidsrelatie te letten. Bijvoorbeeld of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van het inhuren op zzp basis. Er is op de arbeidsmarkt namelijk sprake van een structureel probleem als het gaat om het vaststellen van het type arbeidsrelatie. Het is voor bedrijven van belang om onderscheid te maken tussen het werk laten verrichten door een zzp'er of een werknemer. In dat kader is er nu een pilot van start gegaan: Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie.

Beoordeling arbeidsrelatie

Het is van belang om onderscheid te maken in arbeidsrelaties. Het type geeft namelijk aan wat de arbeidsrechtelijke bescherming is. Ook de rechten en plichten aangaande sociale zekerheid zijn te herleiden naar de aard van arbeidsrelaties. Dat geldt eveneens voor de fiscale afhandeling.

Het doel van het kabinet is om tot een webmodule te komen die duidelijkheid verschaft over de arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld of het werk te verrichten is met de inhuur van een zzp'er of dat er een dienstbetrekking is. Nu is er sprake van een pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie die online beschikbaar is voor opdrachtgevers.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Gedurende de pilotfase van de WBA dient de webmodule vooral als instrument op het gebied van voorlichting. Het is mogelijk om vrijwillig deel te nemen aan het online instrument. Bovendien is er sprake van het anoniem gebruikmaken van de WBA. De pilotfase neemt een periode van zes maanden in beslag en is gestart op 11 januari 2021. De webmodule is te gebruiken door opdrachtgevers die gevestigd zijn in Nederland. Het gebruik is daarbij gericht op het uitbesteden van werkzaamheden aan personen in Nederland.

Het is niet de bedoeling dat de webmodule door opdrachtnemers gebruikt gaat worden. Dat geldt eveneens voor vertegenwoordigers van branches of sectoren. De pilot richt zich uitsluitend op opdrachtgevers. Let bij het gebruik van de WBA er wel op dat het niet mogelijk is om uitsluitsel te krijgen indien er sprake is van het aangaan van een contract met een rechtspersoon. Het gaat dus echt om het uitbesteden van opdrachten aan personen met een zzp-arbeidsrelatie of arbeidsrelatie in de vorm van een dienstverband.

Kantoor zzpVoor de meeste zzp'ers is het belangrijk om een urenregistratie bij te houden. Dit kan ook zeker relevant zijn voor de Belastingdienst.

Het registreren van de uren kan eenvoudig in een boekhoudprogramma. Er zijn veel zzp'ers die online boekhouden.

Lees ook: Wat moet je weten over de opdrachtgeversverklaring?

Mijnzzp.nl