Team Mijnzzp

Mensen aan het werk

Je bent als ondernemer met een eenmanszaak doorgaans voor je eigen veiligheid verantwoordelijk tijdens werkzaamheden. Het is echter zo dat er voor jou als zzp'er ook arboregels van toepassing zijn. In principe geldt de stelregel dat de regels die van toepassing zijn op een werkomgeving en werkplek voor werknemers eveneens gelden voor een ondernemer in dezelfde situatie ter plaatse. Op deze manier voorkomt de overheid dat er sprake is van concurrentie ten aanzien van arbeidsomstandigheden tussen werknemers en zzp'ers. Indien een ondernemer zich niet aan arboregels zou hoeven te houden, kan dat voor een opdrachtgever namelijk goedkoper zijn. Overigens zijn er wel uitzonderingen van toepassing.

Algemeen geldende arboregels zzp'er

Er zijn een aantal algemeen geldende arboregels van toepassing op zelfstandig ondernemers. De Arbowet schrijft bijvoorbeeld voor dat gevaar voor derden voorkomen moet worden en dat voor de eigen veiligheid zorg gedragen dient te worden. Ook de vermijding van levensgevaar en gevaar voor ernstige schade aan gezondheid is in de Arbowet opgenomen.

Zo geldt ook dat ernstige arbeidsrisico’s vermeden dienen te worden door maatregelen te treffen. Voor andere arbeidsrisico’s geldt dat deze niet van toepassing zijn als je als ondernemer alleen werkt. Ook hoeft een ondernemer geen risico-inventarisatie en evaluatie uit te voeren. Dat zorgt bij de ondernemer voor het verminderen van administratieve lasten.

Overtreden van arboregels zzp'er

Indien een ondernemer arboregels overtreedt, bestaat de kans dat de Inspectie SZW op een handhavende manier optreedt. Er zijn daarvoor verschillende middelen beschikbaar, variërend van waarschuwingen tot boetes tot het stilleggen van de werkzaamheden. Bij het inzetten van een sanctie geldt dat het doel daarvan is om de overtreding te beëindigen. Er gaat bovendien een preventieve werking vanuit omdat er sancties zijn die mogelijk tot financiële gevolgen leiden.

Er volgt altijd een schriftelijke mededeling met de melding welke sancties van toepassing zijn en welke maatregelen er genomen dienen te worden. Daarbij wordt eveneens een termijn vermeld, waarbij de maatregelen genomen moeten zijn met als doel de overtreding op te heffen. Er volgen steekproeven door de Inspectie SZW om na te gaan of de maatregelen die vereist zijn ook daadwerkelijk zijn genomen. Bij het uitblijven daarvan, kan een zwaardere sanctie volgen.

Administratie en boekhoudingAls zzp'er is het natuurlijk belangrijk om goed op de veiligheid en gezondheid te letten.

Het is ook belangrijk dat je de juiste verzekeringen afsluit. Deze verzekeringen mag je in veel gevallen fiscaal aftrekken. Gebruik hiervoor een goed boekhoudprogramma. Hiermee kun je de complete administratie bijhouden als zzp'er.

Mijnzzp.nl