Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Bouwvakkers

Zelfstandige bouw (ZBO) gaat een experiment starten waarbij zzp-ers binnen de bouwsector kunnen sparen voor mindere tijden. Het is de bedoeling dat zzp-ers binnen de bouwsector op deze manier een financiële buffer kunnen opbouwen voor mindere tijden. Deze financiële buffer is voor de betreffende zzp-ers alleen te raadplegen als deze echt nodig mocht zijn, zoals in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zelfstandige bouw hoopt op deze manier sociale risico's voor zzp-ers binnen de bouwsector te verminderen. Volgens zelfstandige bouw is er een groot draagvlak onder werkgevers en zzp-ers binnen de bouwsector voor het experiment. Een groot voordeel is volgens Zelfstandige bouw dat zzp-ers geen belasting over het bedrag hoeven te betalen, zolang de zzp-ers het bedrag niet laten uitkeren.

Het idee van Zelfstandige bouw is in het leven groepen omdat zzp-ers zich niet goed verzekeren en dus problemen kunnen krijgen als ze bijvoorbeeld geen werk meer hebben of ziek worden. Ook het niet opbouwen van een pensioen is volgens Zelfstandige bouw een probleem onder zzp-ers. Volgens Verhoeve van Zelfstandige bouw staan niet alleen werkgevers en zzp-ers positief tegenover het plan maar ook politiek Den Haag.

Zzp-ers in verschillende sectoren verzekeren zich over het algemeen bijna niet, omdat ze de kosten te hoog vinden of simpelweg niet kunnen opbrengen. Het niet verzekeren van zzp-ers is regelmatig in het nieuws en kan zeker een groot probleem geven mocht er iets mis gaan. Onlangs was er zelfs weer een voorstel vanuit Den Haag om zzp-ers zich verplicht te laten verzekeren om toekomstige problemen te voorkomen. De regering heeft jaren mensen gestimuleerd om te gaan werken als zzp-er en ziet nu in dat zzp-ers een bedreiging vormen met betrekking tot belastingen en toekomstige mogelijke problemen zoals armoede. Ook Zelfstandige bouw probeert met dit experiment zzp-ers aan zich te binden om toekomstige problemen te voorkomen.

Hoe nobel de gedachte voor dit experiment ook mag zijn, wij denken niet dat dit een oplossing gaat zijn voor zzp-ers binnen de bouwsector. Er zijn veel zzp-ers werkzaam binnen de bouw die bewust gekozen hebben voor zelfstandig ondernemerschap. Deze zzp-ers gaan echt geen bedrag van hun uurloon afdragen om risico's in te dekken. De bepaling binnen het experiment dat het spaarpotje alleen toegankelijk is voor zzp-ers als ze problemen ondervinden boezemt al angst in, omdat iemand anders kennelijk moeten bepalen wanneer er sprake is van sociale risico's. Een goede en gemotiveerde zzp-er kan dit natuurlijk prima zelf bepalen.

Helaas zijn er ook veel zzp-ers werkzaam als zzp-er die totaal geen idee hebben waarmee ze bezig zijn. Dit zijn vooral zzp-ers die door de overheid gestimuleerd zijn om als zzp-er te gaan werken omdat ze bijvoorbeeld geen werk hadden. Het starten als zzp-er vanuit een uitkering is jarenlang gestimuleerd door de overheid, wat natuurlijk geen enkele garantie geeft op goed ondernemerschap. Deze groep zzp-ers (en andere zzp-ers) heeft er voor gekozen om te werken als zzp-er en moet zich dan ook gedragen als zzp-er. Er komen steeds meer voorbeelden bij vanuit de overheid, vakbonden en andere belangenbehartigers om de zzp-ers te helpen of te verplichten om verzekeringen af te sluiten. Deze voorstellen raken in de meeste gevallen het vrije ondernemen direct, waardoor er geen sprake meer is van ondernemen. Zzp-ers die niet voor zichzelf kunnen bepalen wat ze met hun geld doen moeten overwegen om te stoppen als zzp-er.

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Jetta Klijnsma van de PvdA heeft zich in een interview in het fd (abonnement) uitgesproken voor een verplicht pensioen voor alle werkende mensen inclusief zzp-ers. Klijnsma geeft aan dat de arbeidsmarkt erg veranderd is de afgelopen jaren, waardoor steeds meer mensen flexibel werken en het stelsel daarom aangepast zal moeten worden om toekomstige problemen te voorkomen. Klijnsma geeft aan...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Binnen de grote steden kiezen steeds meer jongeren ervoor om te werken als zzp-er binnen de horeca, zo blijkt uit een artikel van de NOS. De belangrijkste reden hiervoor is dat jongeren massaal aangeven dat ze hierdoor ongeveer het dubbele kunnen verdienen dan collega's die via een uitzendbureau werken. Een ander voordeel is dat jongeren geen inkomensbelasting hoeven te betalen tot 24.000...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Ondernemersvereniging ONL heeft een voorstel gedaan voor een eigen wettelijke status voor alle zzp-ers, zodat zzp-ers, opdrachtgevers en andere belanghebbenden precies weten waar ze aan toe zijn. Volgens de voorman van ONL Hans Biesheuvel is dit nodig omdat er snel duidelijkheid moet komen omtrent zzp-ers. De afgelopen maanden is er veel onduidelijkheid ontstaan, volgens Biesheuvel, als het...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Diverse partijen zijn momenteel aan het overleggen over een mogelijke verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp-ers, blijkt uit een artikel in de Volkskrant. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers is nodig omdat de meeste zzp-ers momenteel niet goed verzekerd zijn. Volgens diverse partijen, zoals de FNV en andere deskundigen, zal een verplichte...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Zzp-ers leveren voor de overheid niet veel op, is eerder deze week bekend gemaakt. Slechts drie procent van alle zzp-ers groeit uiteindelijk door naar een bedrijf met personeel, en vier op de tien zzp-ers betaalt helemaal geen inkomstenbelasting. Daarentegen kosten zzp-ers de overheid wel veel geld door diverse aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Ruim...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Jongeren op de huidige arbeidsmarkt verdienen minderen loon dan eerder het geval was, blijkt uit een onderzoek van het CBS. In 1990 verdienden twintigers en dertigers ongeveer het zelfde loon. Vanaf 2003 is hier echter verandering in gekomen, zo blijkt uit het onderzoek van het CBS. Deze verandering wordt deels veroorzaakt door de flexibele arbeidsmarkt waarmee ook jongeren te maken krijgen....

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De wet-DBA, die eerder al opgeschort is tot 1 januari 2018, wordt opgeschort tot minimaal 1 juli 2018. Dat heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën afgelopen week bekend gemaakt. Deze verlenging is volgens de staatssecretaris nodig omdat zzp-ers en opdrachtgevers dan meer tijd hebben om zich aan te passen aan de nieuwe wet en omdat er momenteel nog geen nieuw kabinet is. Dit...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Deze week is de Arbeidsmarktprognose uitgekomen van het UWV, waarin te lezen is dat het aantal banen fors aan het toenemen is. Momenteel is er zelfs meer vraag naar vast personeel dan daar zzp-ers. Deze omwenteling is jaren anders geweest, omdat er een langere periode juist meer vraag was naar zzp-ers dan naar personeel. Vooral binnen de bouw is de vraag naar personeel groot, blijkt uit het...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Binnen de uitvaartsector werken steeds meer zzp-ers, zo blijkt uit een artikel van de NOS. Volgens het artikel kiezen steeds meer zzp-ers er voor om als zelfstandig uitvaartverzorger te werken, omdat de uitvaartbranche een groeimarkt is binnen Nederland door de toenemende vergrijzing. Ook is te lezen dat de zzp-ers binnen de uitvaartbranche elkaar flink beconcurreren, waardoor de prijzen...

Mijnzzp.nl