Team Mijnzzp

Vrijwilliger

Heb je ambities om sociaal te ondernemen dan stel je daarbij een centraal doel centraal. Je bent als ondernemer dan niet alleen bezig om winst te maken met je bedrijf, maar hebt daarbij tevens een maatschappelijke missie. Doorgaans starten ondernemers met een sociale onderneming vanuit een bepaalde overtuiging dat er een oplossing dient te komen voor een maatschappelijk probleem.  Er zijn een aantal kenmerken waar een sociale onderneming aan voldoet.

Kenmerken sociaal ondernemen

Een van de kenmerken die op sociaal ondernemen van toepassing is, betreft het maatschappelijke doel. Het maken van winst is daarbij een middel om de missie te kunnen uitvoeren. Een deel van de winst wordt dan ook ingezet om de sociale doelstelling te realiseren. Een ander kenmerk van sociaal ondernemen is dat producten of diensten op een innovatieve manier tot stand komen. Verder hebben sociaal ondernemers een actieve rol ten aanzien van de medewerkers, klanten en eventuele aandeelhouders. Daarbij is transparantie van groot belang.

Maatschappelijk probleem oplossen

Het oplossen van een maatschappelijk probleem kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Dat is op grote schaal mogelijk, maar ook op kleine schaal. Zo gebeurt het regelmatig dat er ondernemers zijn die een bijdrage leveren om de arbeidsparticipatie van een specifieke doelgroep te verhogen. Een andere manier om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem is het verduurzamen van een productieproces. Bijvoorbeeld met als doel dat er een circulair systeem ontstaat. Er zijn wat dat betreft allerlei manieren om een sociale bijdrage te leveren. Op grote schaal is het bijvoorbeeld mogelijk om productieketens op nationaal en internationaal niveau te verbeteren.

Verdienmodel

Als je wilt starten met een sociale onderneming is het uiteraard van belang om een verdienmodel te bedenken. Je bent tenslotte dan ondernemer en bij het starten van een bedrijf is het belangrijk deze winstgevend te maken, ook als het om sociaal ondernemen gaat. Winst is weliswaar niet het hoofddoel, maar een middel en is dus nodig om de sociale doelstellingen te realiseren. Winst is ook voor een deel te besteden aan het doen van nieuwe investeringen om op grotere schaal sociaal te gaan ondernemen.

Mijnzzp.nl

Zzp-ers en advertenties