Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

School

Zzp-ers zijn een stuk optimistischer geworden als het aankomt op hun uurtarief en de omzet, blijkt onder andere uit een onderzoek van ZZP Succes Index uitgevoerd in opdracht van de ABN Amro. Uit het onderzoek blijkt dat zzp-ers zichzelf gemiddeld een 7,5 geven als het aankomt op hun bestaan als zzp-er. Daarnaast geven bestaande zzp-ers aan dat deze zich eigenlijk geen zorgen maken over de toekomst. Ruim vijftig procent van alle bestaande zzp-ers en startende zzp-ers binnen het onderzoek geeft wel aan dat ze de onzekerheid met betrekking tot het verkrijgen van voldoende opdrachten ervaren als een groot nadeel van het zzp bestaan.

Een ander aandachtspunt van zzp-ers is volgens het onderzoek dat zzp-ers zich steeds meer zorgen maken over hun pensioen. Volgens de onderzoekers maakt de helft van alle zzp-ers binnen het onderzoek zich zorgen om hun pensioen omdat deze groep het pensioen niet of niet goed geregeld heeft. Uit een ander onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers er op vertrouwen dat er genoeg geld overblijft als ze hun bedrijf verkopen. Voor zzp-ers kan dit lastig zijn, omdat de meeste zzp-ers geen bedrijf hebben dat ze kunnen verkopen. De meeste zzp-ers zijn zelf hun bedrijf.

Dat zzp-ers in de toekomst in de problemen kunnen komen omdat deze groep niet spaart voor het pensioen is door de vorige regering en diverse belangenbehartigers al meerdere keren besproken. Zo zijn er al diverse male plannen geopperd om zzp-ers verplicht pensioen te laten opbouwen. Omdat er steeds meer zzp-ers en andere flexwerkers komen maakt men zich zorgen over deze groeiende groep die in de toekomst in de problemen kan komen. Ook met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaan er grote zorgen, omdat de meeste zzp-ers zich niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ruim 78 procent van alle zzp-ers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Uit een onlangs uitgebracht onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ruim 81 procent van alle zelfstandig ondernemers blij is met hun huidige werksituatie. Van alle werknemers in loondienst die beschikken over een vast contract is ruim 78 procent tevreden met hun werksituatie. Zelfstandig ondernemers zijn dan ook iets gelukkiger met hun werksituatie dan werknemers in...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Met het nieuwe regeerakkoord zijn er ook weer nieuwe maatregelen bedacht die voor zzp-ers belangrijk zijn. Wat deze nieuwe maatregelen precies zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar één van de belangrijkste maatregelen is dat de wet-DBA waarschijnlijk naar de prullenbak kan. Het kabinet is van plan om hiervoor een zogenaamde opdrachtgeversverklaring in te voeren, dat de...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat steeds meer bestaande en nieuwe zzp-ers ook een baan hebben in loondient. Dat zzp-ers ook een baan in loondienst hebben heeft volgens het onderzoek niet alleen te maken om geld maar juist ook omdat mensen zoeken naar afwisseling binnen hun werk en omdat mensen zich verder willen ontwikkelen. Zzp-ers die ook in loondienst werken zijn over het algemeen...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Zzp-ers die actief zijn binnen de bouwsector verhogen massaal hun uurtarief, omdat er een groot te kort is aan goede bouwvakkers. Dit blijkt uit een nieuwsbericht van de NOS. Het gemiddeld uurtarief van bouwvakkers binnen Nederland is gestegen van 25 euro per uur naar 45 euro per uur. Deze forse stijging van het uurtarief komt niet alleen doordat de financiële crisis voorbij is maar ook...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Zelfstandige bouw (ZBO) gaat een experiment starten waarbij zzp-ers binnen de bouwsector kunnen sparen voor mindere tijden. Het is de bedoeling dat zzp-ers binnen de bouwsector op deze manier een financiële buffer kunnen opbouwen voor mindere tijden. Deze financiële buffer is voor de betreffende zzp-ers alleen te raadplegen als deze echt nodig mocht zijn, zoals in het geval van...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Jetta Klijnsma van de PvdA heeft zich in een interview in het fd (abonnement) uitgesproken voor een verplicht pensioen voor alle werkende mensen inclusief zzp-ers. Klijnsma geeft aan dat de arbeidsmarkt erg veranderd is de afgelopen jaren, waardoor steeds meer mensen flexibel werken en het stelsel daarom aangepast zal moeten worden om toekomstige problemen te voorkomen. Klijnsma geeft aan...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Binnen de grote steden kiezen steeds meer jongeren ervoor om te werken als zzp-er binnen de horeca, zo blijkt uit een artikel van de NOS. De belangrijkste reden hiervoor is dat jongeren massaal aangeven dat ze hierdoor ongeveer het dubbele kunnen verdienen dan collega's die via een uitzendbureau werken. Een ander voordeel is dat jongeren geen inkomensbelasting hoeven te betalen tot 24.000...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Ondernemersvereniging ONL heeft een voorstel gedaan voor een eigen wettelijke status voor alle zzp-ers, zodat zzp-ers, opdrachtgevers en andere belanghebbenden precies weten waar ze aan toe zijn. Volgens de voorman van ONL Hans Biesheuvel is dit nodig omdat er snel duidelijkheid moet komen omtrent zzp-ers. De afgelopen maanden is er veel onduidelijkheid ontstaan, volgens Biesheuvel, als het...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Diverse partijen zijn momenteel aan het overleggen over een mogelijke verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp-ers, blijkt uit een artikel in de Volkskrant. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers is nodig omdat de meeste zzp-ers momenteel niet goed verzekerd zijn. Volgens diverse partijen, zoals de FNV en andere deskundigen, zal een verplichte...

Mijnzzp.nl