Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp
Afname van de administratieve lasten leidt tot meer starters in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw, de horeca en de handel. Dit blijkt uit onderzoek van EIM. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemerschap het beste gestimuleerd kan worden door vooral de administratieve lasten van het kleinbedrijf te verminderen - vooral in arbeidsintensieve sectoren waar de toegevoegde waarde per werknemer...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Vakbond FNV Bouw maakt zich zorgen over de economische situatie in de bouwsector. Ondanks redelijk positieve berichten van uitkeringsinstantie UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de aantrekkende arbeidsmarkt ontvangt de vakbond nog altijd veel negatieve signalen uit de achterban. Uit onderzoek van de vakbond onder ruim vijfhonderd leden, komt naar voren dat meer dan 80...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De werkloosheid is opnieuw gedaald, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en UWV, de uitvoerder van onder meer de WW-uitkeringen. Volgens CBS en UWV is het nog te vroeg om te concluderen dat er een einde is gekomen aan de stijging van de werkloosheid en de omslag naar een daling is gemaakt. Daarvoor zullen de cijfers van de komende maanden moeten...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Een nieuwe Nederlandse regering moet de huizenmarkt hervormen door de huren vrij te geven en de overdrachtsbelasting af te schaffen, adviseert de OESO. De organsiatie roept op tot 'meer concrete bezuinigingen' om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kwam woensdag met een rapport over de Nederlandse economie....

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De komende jaren zal de leegstand van kantoren verdubbelen. Dit voorspelt adviesbureau Twynstra Gudde, dat onderzoek deed naar 300 grootgebruikers op de kantorenmarkt die tezamen 25% van de kantoorruimte in gebruik hebben. Gebruikers geven de voorkeur aan nieuwbouw boven renovatie, omdat oude panden functioneel en technisch vaak niet voldoen. De leegstand zal de komende 3 tot 5 jaar...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
In 2009 zijn er 35.400 nieuwe bedrijven bijgekomen. Dat is 9 procent minder dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag presenteerde. De afname van het aantal nieuw opgerichte bedrijven is vooral in de bouw sterk zichtbaar. In deze branche zijn ruim drieduizend bedrijven minder opgericht dan in 2008. Daarnaast zijn er ook fors minder...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De tactiek van gemeenten om ondernemers via een belasting mee te laten betalen aan het opknappen van winkelstraten of het aanleggen van sierbestrating heeft zijn langste tijd gehad. Gemeenten die nieuwe parkeerhavens willen aanleggen in winkelstraten of bedrijventerreinen willen moderniseren, kunnen een belasting heffen bij de ondernemers die daar 'baat' bij hebben. Een groep...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De maximale werkweek van 48 uur gaat ook gelden voor zelfstandige vrachtwagenchauffeurs. Het Europees Parlement heeft zich daarvoor woensdag uitgesproken. Een voorstel van de Europese Commissie om zelfstandige truckers buiten de arbeidstijdenrichtlijn te houden, werd verworpen. De commissie gaat zich nu beraden op haar voorstel. Onder meer het CDA en de ChristenUnie hebben zich de afgelopen...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Een kantoor freelancer rekent gemiddeld € 72 per uur in Nederland. De slechts betaalde freelancers zijn administratieve krachten . Zij rekenen tussen de €49 (data invoerder) en € 56 (secretaresse) per uur. De best betaalde freelancers zijn software testers en ontwikkelaars van mobiele applicaties. Zij rekenen gemiddeld €100 per uur. De verschillen binnen Nederland zijn groot....

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
In 2009 waren er 37 dodelijke slachtoffers te betreuren bij woningbranden. Kortsluiting, brand door sigaretten en gasexplosies waren de belangrijkste oorzaken. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV). Kinderen van 10 jaar of jonger en ouderen boven de 66 jaar zijn vaker slachtoffer bij een woningbrand. Meer dan de helft van...

Mijnzzp.nl