Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp
Uit een onderzoek van het instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar ruim twaalf procent meer zzp-ers een beroep gedaan heeft op de bijstand. Deze zzp-ers geven in veel gevallen aan dat ze moeilijker aan opdrachten kunnen komen, omdat hun opdrachtgevers terughoudender geworden zijn. Deze terughoudendheid heeft volgens de zzp-ers alles te...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Uit onderzoek van Intelligence Group en zzp-expert Pierre Spaninks blijkt dat in de eerste drie maanden van dit jaar drie keer zoveel zzp-ers zonder werk en opdrachten zitten. Dit omdat deze zzp-ers problemen ondervinden met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, ondanks dat de wet tijdelijk opgeschort is. Deze forse groei maakt maar weer eens duidelijk dat er snel een oplossing...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Sinds zzp-ers sneller in aanmerking komen voor een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn er ruim 250 zzp-ers geweest die hiervoor een aanvraag ingediend hebben. Sinds eind vorig jaar is het mogelijk geworden voor zzp-ers om sneller in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG garantie. Momenteel is het voor zzp-ers mogelijk om met een speciale inkomensverklaring binnen...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Er komt voorlopig geen duidelijkheid voor zzp-ers die problemen ervaren met de wet-DBA, blijkt uit een artikel van BNR. Uit het artikel is op te maken dat tijdens de formatieonderhandelingen er geen extra aandacht is voor de zzp-ers met betrekking tot de wet-DBA, ondanks dat veel zzp-ers en opdrachtgevers aangeven snel duidelijkheid te wensen. Zzp-er's en opdrachtgevers geven aan dat de...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De online advertentiemarkt is in 2016 explosief gegroeid, blijkt uit onderzoek van Deloitte in opdracht van IAB Nederland. De markt voor online adverteren door bedrijven zal in 2017 naar verwachting groter zijn dan alle traditionele advertentiemarkten gezamenlijk, zoals televisiereclames, folderreclames en radioreclames. In 2016 blijkt de online advertentiemarkt gegroeid te zijn met dubbele...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De wet-DBA, waar wij al zo vaak over hebben geschreven (onder andere hier, hier, hier en hier) houdt de gemoederen nog steeds bezig. Na de aanvankelijke onduidelijkheid over de wet-DBA is deze vorig jaar door staatssecretaris Wiebes opgeschort tot in 2018. Maar de rust die hiermee zou moeten terugkeren op de markt is niet gekomen. Sterker nog, iedereen is onzeker geworden en wacht af wat er...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Uit de kwartaalmonitor van adviesbureau PwC blijkt dat zzp-ers nog steeds nadelige gevolgen ondervinden van de wet DBA. Aan het onderzoek van adviesbureau PwC hebben de belangrijkste detacheringsbedrijven van Nederland deelgenomen. Opdrachtgevers geven nog steeds aan dat ze terughoudend zijn met het inhuren van zzp-ers, omdat er nog steeds teveel onzekerheid bestaat omtrent de wet DBA. De...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De nieuwe FNV voorzitter Han Busker heeft in een interview in het FD opgeroepen om de fiscaal vriendelijke behandeling van zzp-ers te stoppen. Deze oproep is gericht tegen het nieuwe, nog te vormen kabinet. Het fiscale voordeel zou door de zzp-ers ingezet moeten worden voor pensioen opbouw en het afdekken van risico's. Maar in de praktijk wordt het voordeel gebruikt om een lager tarief in...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Gastblog van Robeco Een zzp-er is zelf verantwoordelijk voor zijn pensioenopbouw. Een groot deel van de zelfstandigen zet helemaal niets opzij voor de oude dag – en daarvoor hebben ze verschillende redenen. In Nederland zijn inmiddels meer dan 1 miljoen zzp-ers. Er zijn enorme verschillen in de wijze waarop deze zelfstandigen vermogen opbouwen voor hun oude dag. Uit het onderzoek...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft aangegeven dat het verboden is voor bedrijven en vakbonden om afspraken te maken met betrekking tot het minimumtarief van zzp-ers. Ook het opnemen van cao afspraken over een minimumtarief van zzp-ers is volgens de ACM verboden, omdat zzp-ers ondernemers zijn. Het maken van tariefsafspraken is volgens de ACM onwenselijk omdat dit oneerlijke...

Mijnzzp.nl