Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp
Afgelopen week heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd de nieuwe wet-DBA te bevriezen tot 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en zzp-ers die gebruik maken van een modelovereenkomst, of die juist geen gebruik maken van een modelovereenkomst, zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken. De Belastingdienst zal momenteel geen boetes of naheffingen opleggen op basis van de wet-DBA. Aangezien...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Steeds minder werknemers krijgen volgens het CBP een vast contract. Momenteel heeft vier op de tien werknemers binnen Nederland een vast contract. Dit was tien jaar geleden nog zeven op de tien werknemers. Het CBP geeft aan dat dit in de toekomst voor problemen kan zorgen en dat er veranderingen moeten komen. Eén van de belangrijkste oorzaken van de flexibilisering van de arbeidsmarkt...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau EY blijkt dat het aantal flexwerkers, zoals zzp-ers, fors gaat toenemen de aankomende jaren. Uit het onderzoek blijkt dat 33 procent van alle ondervraagde bedrijven verwacht dat het aantal flexwerkers gaat toenemen met ruim 30 procent in het jaar 2020. Dit onderzoek is gehouden onder grote Amerikaanse bedrijven, maar volgens accountants- en...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Staatssecretaris Wiebes heeft vorige week in de Tweede Kamer aangegeven om de problemen met de wet DBA met urgentie aan te pakken, na kamervragen van het CDA. Wat deze urgentie precies zal inhouden is niet geheel duidelijk. Eerder heeft Staatssecretaris Wiebes aangegeven dat er in december een evaluatie zal plaatsvinden met betrekking tot de wet DBA. Deze evaluatie zal dus nu kennelijk een...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De wet-DBA zorgt niet alleen voor onduidelijkheid tussen opdrachtgevers en zzp-ers, maar inmiddels ook tussen de diverse zzp-platforms en zzp-ers. Zo heeft onlangs Stichting ZZP-Nederland aangegeven tegen de huidige DBA vorm te zijn, terwijl zij in eerste instantie voor de wet-DBA was. Deze omslag heeft plaatsgevonden nadat duidelijk is geworden wat de gevolgen zijn van de wet-DBA. Uit een...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Stichting ZZP Nederland is een speciale actie gestart tegen de wet-DBA door het opstellen van een petitie. Deze petitie zal door Stichting ZZP Nederland in December aangeboden worden aan de Tweede Kamer. Het grootste probleem van de nieuwe wet-DBA is volgens Stichting ZZP Nederland dat modelovereenkomsten door de Belastingdienst beoordeeld worden op basis van arbeidswetgeving en niet op...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Begin deze week is er een onderzoeksrapport gepresenteerd door het CPB, waaruit blijkt dat zzp-ers zich bijna niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat slechts 7 procent van alle startende zzp-ers zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Er is niet onderzocht waarom zzp-ers zich niet verzekeren, maar het vermoeden bestaat dat ze de premie simpelweg...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Afgelopen week was er in Engeland een opvallende uitspraak, die mogelijk grote gevolgen heeft voor ruim 40.000 zzp-ers en Uber. Volgens een rechter in het Verenigd Koninkrijk zijn zzp-ers die opdrachten uitvoeren voor Uber geen zelfstandig ondernemer, maar moeten ze gezien worden als werknemer. Dit betekent onder onder andere dat Uber chauffeurs, volgens de rechter, recht hebben op...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Ook ondernemersvereniging ONL en het CDA hebben onlangs een speciaal meldpunt opgericht voor zzp-ers die problemen ervaren met de wet DBA. De reden hiervoor is dat ondernemersvereniging ONL en het CDA geen vertrouwen hebben in het opgerichte meldpunt van de belastingdienst. Ze geven in een gezamenlijk persbericht aan dat ze bang zijn dat zzp-ers en opdrachtgevers geen gebruik gaan maken van...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
In het concept verkiezingsprogramma van de PvdA is te lezen dat partij een minimumloon wil invoeren voor zzp-ers om ze te beschermen. Deze bescherming heeft betrekking op een normaal inkomen voor zzp-ers, inclusief het waarborgen van sociale zekerheden. Als het aan de PvdA ligt worden aanbestedingen onder het minimumloon verboden. Daarnaast moet er volgens de PvdA een collectieve...

Mijnzzp.nl