Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp
Persberichten kunnen een krachtig middel zijn om bepaald nieuws onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroep. Kleine ondernemers schrijven en versturen geen persberichten, grotere bedrijven doen dit doorgaans wel. Ook redacties van brancheverenigingen, belangenbehartigers en de overheid versturen veel persberichten, die meestal een grote doelgroep bereiken. Er zijn redelijk veel...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De overheid wil het makkelijk maken voor stagiairs om een stageperiode te doorlopen bij zzp-bedrijven. Momenteel maken scholen te weinig gebruik van de mogelijkheid om stagiairs onder te brengen bij zzp-ers. De belangrijkste reden dat scholen niet aan zzp-ers denken is de onduidelijkheid met betrekking tot kwaliteitseisen en de erkenning als leerbedrijf. Vooral met betrekking tot de...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Er bestaat als zzp-er geen minimumtarief, maar toch is er een ondergrens, omdat een zzp-er niet van lucht kan leven. Door het snel groeiende aantal zzp-ers staan de uurtarieven in sommige branches behoorlijk onder druk. Dit zijn vooral de branches waarbinnen veel concurrentie is en het aanbod van zzp-ers groot is. Er zijn in het verleden als diverse keren oproepen gedaan om een minimumtarief...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Als ondernemer is het vandaag de dag ondenkbaar dat je niet over één of meerdere bedrijfsprofielen beschikt. Er zijn diverse soorten websites te vinden waarbij het mogelijk is om gratis of betaalde bedrijfsprofielen aan te maken. Het aanmaken van een bedrijfsprofiel is meestal niet heel moeilijk. Het kan een goede marketingstrategie zijn als het op de juiste manier gebeurt. Bij...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Zzp bedrijven, ze komen en gaan. Er worden jaarlijks veel nieuwe zzp bedrijven opgericht door enthousiaste nieuwe zzp-ers, maar er stoppen er ieder jaar ook veel weer mee, omdat het ondernemerschap en het zzp bestaan in de praktijk toch tegen kan vallen. Ook bestaan er helaas redelijk wat zzp-ers die wellicht min of meer gedwongen worden om te gaan werken als een zzp-er. Vooral deze doelgroep...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Het aantal startende parttime zzp-ers over het eerste halfjaar van 2016 laat een groei zien van 27 procent ten opzichte van 2015. Het eerste halfjaar van 2016 zijn er 16.658 startende parttime zzp-ers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De snelst groeiende branches waarbinnen parttime zzp-ers starten zijn de zakelijke dienstverlening en de gezondheidsbranche. Daarnaast zijn er opvallend...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De overheid overweegt zzp-ers te verplichten om te sparen voor hun pensioen, omdat te veel zzp-ers geen of onvoldoende pensioen opbouwen. Er worden twee vormen aangehaald, namelijk het vrijwillig aansluiten bij bestaande pensioenfondsen of het verplichten hiervan. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken geeft aan dat te veel zzp-ers geen pensioen opbouwen, wat in de toekomst voor...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Inmiddels moeten (sommige) zzp-ers, opdrachtgevers en bemiddelaars hun arbeidsrelatie vooraf toetsen aan de nieuwe DBA wet. De DBA wet staat voor deregulering beoordeling arbeidsrelaties en is de vervanger van de oude VAR-verklaring. Uit de evaluatie van de eerste twee maanden blijkt de wet DBA voor sommige zzp-ers, opdrachtgevers en bemiddelaars in de praktijk lastiger te zijn dan wellicht...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Een modelovereenkomst is de vervanger van de oude Var-verklaring, die de meeste zzp-ers wel kennen. In tegenstelling tot wat sommige zzp-ers of freelancers denken is het hebben van een modelovereenkomst niet verplicht. Een modelovereenkomst is aan te raden voor zzp-ers of freelancers waarbij onduidelijkheid kan ontstaan over de arbeidsverhouding. Het gebruik van een modelovereenkomst geeft...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Voldoende opdrachten krijgen is niet voor iedere zzp-er even makkelijk. Het zal de ene zzp-er makkelijker afgaan dan de andere zzp-er. Het verkrijgen van voldoende opdrachten als zzp-er heeft alles met je netwerk en herkenbaarheid als ondernemer te maken. Een goede vakman of vakvrouw is niet automatisch een goede ondernemer. Het ondernemen als zzp-er is niet voor iedereen even makkelijk en...

Mijnzzp.nl