Ontmoet 4.015 zzp-ers

Wij helpen kleine bedrijven om groot te worden

Team Mijnzzp

Handelsregister

Je hebt als zzp'er natuurlijk vaak te maken met zakelijke relaties, zoals met potentiële leveranciers of opdrachtgevers. Het is belangrijk om te weten dat je veilig zaken kan doen en daarom is het aan te raden om vooraf het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te raadplegen. Dat voorkomt eventuele problemen, zoals dat je inkopen doet bij een online groothandel die niet ingeschreven staat bij de KvK. Er zijn niet alleen oplichters actief die consumenten geld aftroggelen, maar die ook bedrijven oplichten. Zo zijn er meer redenen waarom het aan te raden is om je zakenrelaties vooraf te checken.

Inhoudsopgave
Aansprakelijkheid en tekenbevoegdheid
Financiële informatie controleren

Aansprakelijkheid en tekenbevoegdheid

Een belangrijke reden om de zakenrelaties in het Handelsregister te checken, heeft te maken met de aansprakelijkheid, net als met de tekenbevoegdheid. Elk bedrijf staat opgenomen in het Handelsregister en je ziet of de persoon met wie je zakendoet tekenbevoegd is. Staat het bedrijf ingeschreven als eenmanszaak dan weet je dat eventuele aansprakelijkheid persoonlijk bij de eigenaar van het bedrijf ligt. De actuele gegevens van bedrijven zijn zichtbaar, zoals onder meer het vestigingsadres net als het type bedrijfsactiviteiten en de datum van oprichting. Je kan verder ook zien of het bedrijf meerdere handelsnamen gebruikt en wat het KVK-nummer is. Het is met de controle van de gegevens gemakkelijk om in elk geval te voorkomen dat je met een nepbedrijf te maken hebt.

Financiële informatie controleren

Het is ook goed om te weten dat je financiële informatie kan controleren, zoals van een bv of van een nv. Bedrijven met een dergelijke rechtsvorm zijn namelijk verplicht om ieder jaar bij de KVK jaarrekeningen te deponeren. Je krijgt daarmee inzicht in de kredietwaardigheid van het bedrijf, maar ook wat de ontwikkelingen zijn geweest op financieel gebied. De betreffende informatie is gemakkelijk online aan te vragen. Het is verder ook mogelijk om te kijken of een bedrijf waarmee je zaken wilt gaan doen, mogelijk failliet is, te maken heeft met schuldsanering of dat er sprake is van surseance uitstel van betaling. Je voorkomt met de financiële controle dat je mogelijk zaken gaat doen met een bedrijf dat in de financiële problemen zit.

Mijnzzp.nl

Zzp-ers en advertenties

Team Mijnzzp

Belasting

Er zijn meerdere manieren om de belastingdruk als zzp'er te verminderen. Je bent wellicht vast al bekend met de fiscale voordelen van de ondernemersaftrek. Deze bestaat uit de zelfstandigenaftrek van € 3.750 in 2024 en uit de startersaftrek van € 2.123. Het van toepassing zijnde bedrag mag je in minder brengen op je winst uit onderneming. Daar komt de aftrek van de mkb-winstvrijstelling ook nog bij met een percentage van  13,31% in 2024. Je trekt dan wel eerst de ondernemersaftrek af van de winst uit onderneming voordat je het percentage toepast. Deze aftrekposten zijn algemeen bekend, maar de belastingdruk is als zzp'er verder te verminderen met onderstaande tips.

Inhoudsopgave
Trek bedrijfskosten af
Investeer met fiscaal voordeel

Trek bedrijfskosten af

Je maakt als ondernemer gedurende het jaar allerlei kosten en een groot aantal van deze zakelijke kosten zijn aftrekbaar. Huur je bijvoorbeeld een bedrijfspand, dan mag je de betaalde huur als bedrijfskosten opvoeren. Er zijn ook kosten die je door middel van afschrijving over meerdere jaren kan aftrekken, zoals wanneer je een bedrijfswagen aanschaft. Bij een combinatie van een privé en zakelijk karakter, mag je het privédeel niet aftrekken. Bij een investering in bedrijfsmiddelen die meer dan 2 jaar gebruikt worden in je onderneming geldt dat je deze moet afschrijven. Hierop is wel een uitzondering en dat is wanneer het bedrag voor een bedrijfsmiddel beneden € 450 blijft.  Maak je studiekosten om je vakkennis bij te houden, dan zijn deze kosten aftrekbaar, maar wel alleen als het om een studie gaat die nodig is om je werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Investeer met fiscaal voordeel

Je hebt als zzp'er nog meer mogelijkheden om de belastingdruk te verminderen, zoals door fiscaal gunstig te investeren. Er zijn verschillende opties om daar optimaal van te profiteren, zoals met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je hebt als zzp'er in een jaar misschien meerdere bedrijfsmiddelen nodig en als deze elk meer kosten dan € 450 dan kom je wellicht voor deze aftrek in aanmerking. Het totale bedrag moet voor dit jaar dan wel boven de € 2.800 uitkomen. Verder is het ook aan te raden om te kijken of er voor een bepaalde investering een subsidie voor ondernemers beschikbaar is.

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp

Fraude

Het komt voor dat oplichters misbruik maken van je bedrijfsnaam. Er zijn dan mensen die een e-mail ontvangen, waarbij het lijkt alsof het bericht van jouw bedrijf afkomstig is. Het komt regelmatig voor dat er valse facturen worden verzonden. Dit is zakelijke identiteitsfraude en kan grote gevolgen hebben. Er zijn meerdere situaties denkbaar, waarin er misbruik van je bedrijfsnaam wordt gemaakt, zoals onder meer ook op social media. Indien er oplichters actief zijn en jouw bedrijf misbruiken, dan is het belangrijk te weten wat je moet doen.

Inhoudsopgave
Zakelijke identiteitsfraude
Stappenplan bij zakelijke identiteitsfraude
Zakelijke identiteitsfraude voorkomen

Zakelijke identiteitsfraude

Bij zakelijke identiteitsfraude is er sprake van misbruik van zakelijke gegevens. Cybercriminelen doen zich voor als ondernemers om consumenten te misleiden, maar het komt ook voor dat de oplichters doen alsof ze een overheidsinstelling of bankinstelling zijn. Het doel van de oplichters is om op een slinkse wijze geld te krijgen, maar als jouw bedrijfsnaam wordt misbruikt, heeft dit natuurlijk ook andere gevolgen. De gedupeerde komt als deze de oplichting ontdekt bij jou verhaal halen.

Stappenplan bij zakelijke identiteitsfraude

Op het moment dat je ontdekt dat criminelen misbruik maken van je bedrijfsnaam, dan is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Maak er melding van bij de politie en zorg er ook voor dat je bekendheid geeft aan de zaak. Bijvoorbeeld door informatie over het misbruik op je website te vermelden en via social media te verspreiden. Licht ook eventuele je zakelijke relaties in, zoals leveranciers net als bestaande klanten. Is er sprake van een platform, waarop het misbruik heeft plaatsgevonden, dan is het ook aan te raden om daar het probleem voor te leggen.

Zakelijke identiteitsfraude voorkomen

Het is natuurlijk beter om zoveel mogelijk maatregelen te nemen om misbruik van je bedrijf te voorkomen. Dat heb je helaas niet altijd helemaal in de hand, maar je kan wel zo snel mogelijk reageren. Het is bijvoorbeeld handig om een Google-Alert in te stellen, waarbij je het alert activeert als je bedrijfsnaam of andere gegevens van je onderneming in de zoekmachine verschijnen. Een snelle check wijst dan uit of er al dan niet iets aan de hand is. Verder spreekt het wellicht voor zich dat je online veiligheid op orde moet zijn.

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp

Rekeningen

De cijfers uit de MKB Barometer van Exact liegen er niet om. Ondernemers in Nederland lopen veel geld mis door wanbetalers. Het blijkt dat bijna een derde van de zelfstandig ondernemers te maken krijgt met debiteuren die de factuur te laat of helemaal niet betalen. 29% van de ondernemers krijgt te maken met een te late betaling en 4% ontvangt helemaal geen betaling, waardoor de factuur open blijft staan.

Inhoudsopgave
Grote bedragen blijven openstaan
Wat te doen bij wanbetalers?
Incassotraject starten

Grote bedragen blijven openstaan

Er zijn allerlei bedrijven die te maken krijgen met wanbetalers, waarbij de misgelopen bedragen variëren. Het gaat soms om tienduizenden euro’s aan gemiste omzet en in bepaalde gevallen zelfs om meer dan honderdduizend euro. Ook zzp'ers hebben uiteraard te maken met debiteuren die niet uit zichzelf de factuur betalen. Een boekhoudprogramma houdt de status van debiteuren bij en het is raadzaam om daarop strikt beheer te voeren. Het is nog beter om wanbetalers te voorkomen door de kredietwaardigheid van zakelijke relaties te checken.

Wat te doen bij wanbetalers?

Heb je te maken met een wanbetaler dan zijn er verschillende mogelijkheden om je geld alsnog te krijgen. Voer in ieder geval een strikt debiteurenbeheer en stuur direct een herinnering als de betaaldatum is verstreken. Afhankelijk van de relatie stuur je daarna nog een keer een herinnering en daarna een aanmaning. Het is ook mogelijk om even te bellen met de vraag waarom de factuur niet is betaald. Er kan altijd een keer een rekening ergens doorheen geslipt zijn.

Incassotraject starten

Blijft de factuur onbetaald dan zit er niets anders op dan achter je geld aan te gaan. Dit kan door een incassobureau in te schakelen en daarna eventueel een deurwaarderstraject te starten. Ook als het om kleine bedragen gaat, is het vaak succesvol om een incassotraject te starten. Je kan altijd nog bepalen om wel of niet naar de rechter te stappen om betaling van de factuur te vorderen. Wanbetalers zijn in ieder geval nadelig voor je cashflow, want die heeft eronder te lijden. Je hebt zelf minder geld tot de beschikking van je bedrijf als je te maken hebt met wanbetaling van debiteuren.

Mijnzzp.nl