Ontmoet 2.636 zzp-ers

Wij helpen kleine bedrijven om groot te worden

Avatar van Team Mijnzzp

Zzp-ers die actief zijn binnen de bouwsector verhogen massaal hun uurtarief, omdat er een groot te kort is aan goede bouwvakkers. Dit blijkt uit een nieuwsbericht van de NOS. Het gemiddeld uurtarief van bouwvakkers binnen Nederland is gestegen van 25 euro per uur naar 45 euro per uur. Deze forse stijging van het uurtarief komt niet alleen doordat de financiële crisis voorbij is maar ook omdat er binnen de bouwsector veel bouwvakkers gestopt zijn tijdens de crisis. Momenteel is de vraag naar goede bouwvakkers zo groot dat zzp-ers binnen de bouw de vraag niet meer aankunnen en zelfs opdrachten moeten weigeren. Wel bestaat er een verschil in het uurtarief per regio. Zzp-ers in het oosten en het noorden van het land vragen een lager uurtarief dan binnen de randstad.

Dat zzp-ers binnen de bouwsector hun uurtarief kunnen verhogen is goed nieuws voor de zzp-ers binnen de bouwsector. Tijdens de crisisjaren waren er veel zzp-ers binnen de bouwsector die tegen een veel te laag uurtarief werkten, waardoor ze in de problemen kwamen. Een uurtarief van 45 euro per uur zorgt er voor dat zzp-ers ook geld overhouden voor andere zaken, zoals verzekeringen en de opbouw van pensioen. Daarnaast kunnen zzp-ers binnen de bouwsector hierdoor ook weer investeren binnen hun bedrijf en zelfs groeien.

Uit een ander nieuwsbericht blijkt dat het gemiddelde uurtarief van zzp-ers blijft steken op 43 euro per uur. Het is dus niet zo dat het uurtarief van zzp-ers in het algemeen toeneemt. Vooral zzp-ers binnen de bouwsector kunnen momenteel een hoger uurtarief hanteren, waarmee de bouwsector bijpast bij het landelijke gemiddelde. Voor de bouwvakkers is het hogere uurtarief goed nieuws, omdat bouwvakkers jarenlang in sommige gevallen niet meer konden vragen dan 25 euro per uur.

Mijnzzp.nl

Zzp-ers en advertenties

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Informatie over Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp

Op Mijnzzp.nl vindt u alles van en voor zzp-ers. Of u nu zelf zzp-er bent of juist op zoek bent naar een zzp-er, wij helpen u verder.

Voor zzp-ers en hun klanten

Lidmaatschap van Mijnzzp.nl is geheel gratis voor zzp-ers. Wij vragen geen abonnementskosten en geen bemiddelingskosten. Onze inkomsten komen uit de reclames die op de website worden weergegeven.

Op Mijnzzp.nl vindt u zzp bedrijven en hun beroepen met informatie, vraag en aanbod, opleidingen en salaris en tarief indicatie. Ook is uitgebreide branche informatie beschikbaar. Bezoekers van de website en klanten van de bedrijven kunnen de bedrijven op Mijnzzp.nl beoordelen. Daarnaast geeft Mijnzzp.nl een eigen beoordeling van het profiel via de Mijnzzp.nl Index.

Bezoekers van Mijnzzp.nl kunnen een prijsopgave opvragen bij zzp bedrijven binnen een bepaalde afstand. Via advertenties kan iedereen op Mijnzzp.nl een product of dienst onder de aandacht brengen. Voor een product advertentie vragen wij een kleine vergoeding.

Gratis hulpmiddelen voor zzp-ers

Via onze salaris en tarief pagina's kunt u een voorbeeld berekening maken, om te kijken hoeveel u onder de streep overhoudt in loondienst of als zzp-er.

Leden van Mijnzzp.nl met een afgerond openbaar profiel kunnen gratis facturen opmaken en downloaden om ze naar de klant te sturen.

Via onze groepen en ZakenPartners kunt u maximaal gebruik maken van uw netwerk. Dit kan ook het vertrouwen van uw opdrachtgevers vergroten.

Algemene informatie over zzp-ers

Op Mijnzzp.nl vindt u weblogs, nieuwsberichten en de agenda met zzp activiteiten. Bezoekers van de website kunnen deze informatie ook zelf aanleveren, bijvoorbeeld om een activiteit te promoten.

Mijnzzp.nl

Verder lezen...

Avatar van Team Mijnzzp

Bouwvakkers

Zelfstandige bouw (ZBO) gaat een experiment starten waarbij zzp-ers binnen de bouwsector kunnen sparen voor mindere tijden. Het is de bedoeling dat zzp-ers binnen de bouwsector op deze manier een financiële buffer kunnen opbouwen voor mindere tijden. Deze financiële buffer is voor de betreffende zzp-ers alleen te raadplegen als deze echt nodig mocht zijn, zoals in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zelfstandige bouw hoopt op deze manier sociale risico's voor zzp-ers binnen de bouwsector te verminderen. Volgens zelfstandige bouw is er een groot draagvlak onder werkgevers en zzp-ers binnen de bouwsector voor het experiment. Een groot voordeel is volgens Zelfstandige bouw dat zzp-ers geen belasting over het bedrag hoeven te betalen, zolang de zzp-ers het bedrag niet laten uitkeren.

Het idee van Zelfstandige bouw is in het leven groepen omdat zzp-ers zich niet goed verzekeren en dus problemen kunnen krijgen als ze bijvoorbeeld geen werk meer hebben of ziek worden. Ook het niet opbouwen van een pensioen is volgens Zelfstandige bouw een probleem onder zzp-ers. Volgens Verhoeve van Zelfstandige bouw staan niet alleen werkgevers en zzp-ers positief tegenover het plan maar ook politiek Den Haag.

Zzp-ers in verschillende sectoren verzekeren zich over het algemeen bijna niet, omdat ze de kosten te hoog vinden of simpelweg niet kunnen opbrengen. Het niet verzekeren van zzp-ers is regelmatig in het nieuws en kan zeker een groot probleem geven mocht er iets mis gaan. Onlangs was er zelfs weer een voorstel vanuit Den Haag om zzp-ers zich verplicht te laten verzekeren om toekomstige problemen te voorkomen. De regering heeft jaren mensen gestimuleerd om te gaan werken als zzp-er en ziet nu in dat zzp-ers een bedreiging vormen met betrekking tot belastingen en toekomstige mogelijke problemen zoals armoede. Ook Zelfstandige bouw probeert met dit experiment zzp-ers aan zich te binden om toekomstige problemen te voorkomen.

Hoe nobel de gedachte voor dit experiment ook mag zijn, wij denken niet dat dit een oplossing gaat zijn voor zzp-ers binnen de bouwsector. Er zijn veel zzp-ers werkzaam binnen de bouw die bewust gekozen hebben voor zelfstandig ondernemerschap. Deze zzp-ers gaan echt geen bedrag van hun uurloon afdragen om risico's in te dekken. De bepaling binnen het experiment dat het spaarpotje alleen toegankelijk is voor zzp-ers als ze problemen ondervinden boezemt al angst in, omdat iemand anders kennelijk moeten bepalen wanneer er sprake is van sociale risico's. Een goede en gemotiveerde zzp-er kan dit natuurlijk prima zelf bepalen.

Helaas zijn er ook veel zzp-ers werkzaam als zzp-er die totaal geen idee hebben waarmee ze bezig zijn. Dit zijn vooral zzp-ers die door de overheid gestimuleerd zijn om als zzp-er te gaan werken omdat ze bijvoorbeeld geen werk hadden. Het starten als zzp-er vanuit een uitkering is jarenlang gestimuleerd door de overheid, wat natuurlijk geen enkele garantie geeft op goed ondernemerschap. Deze groep zzp-ers (en andere zzp-ers) heeft er voor gekozen om te werken als zzp-er en moet zich dan ook gedragen als zzp-er. Er komen steeds meer voorbeelden bij vanuit de overheid, vakbonden en andere belangenbehartigers om de zzp-ers te helpen of te verplichten om verzekeringen af te sluiten. Deze voorstellen raken in de meeste gevallen het vrije ondernemen direct, waardoor er geen sprake meer is van ondernemen. Zzp-ers die niet voor zichzelf kunnen bepalen wat ze met hun geld doen moeten overwegen om te stoppen als zzp-er.

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp

Mensen aan het werk

Jetta Klijnsma van de PvdA heeft zich in een interview in het fd (abonnement) uitgesproken voor een verplicht pensioen voor alle werkende mensen inclusief zzp-ers. Klijnsma geeft aan dat de arbeidsmarkt erg veranderd is de afgelopen jaren, waardoor steeds meer mensen flexibel werken en het stelsel daarom aangepast zal moeten worden om toekomstige problemen te voorkomen.  Klijnsma geeft aan dat ze met diverse zzp-ers heeft gesproken die aangegeven hebben dat ze zelf vermogen en dus een pensioen opbouwen. Deze zzp-ers zitten volgens Klijnsma niet te wachten op een verplicht pensioen. Volgens Klijnsma zijn er echter ook veel zzp-ers die min of meer gedwongen worden om te werken als zzp-er en geen pensioen kunnen opbouwen. Voor deze groep zzp-ers moeten er volgens Klijnsma betere voorzieningen komen, zoals het verplichte pensioen.

Wie het artikel in het fd leest zal zien aan de reacties dat de meeste mensen dit plan niet ondersteunen. Zzp-ers en andere mensen geven aan dat ze zelf voor hun pensioen moeten zorgen als ondernemer. Ook wij delen de mening dat er geen sprake kan zijn van een verplicht pensioen, omdat ondernemers dit zelf moeten bepalen. Natuurlijk is het voor iedereen belangrijk om aan de oude dag te denken, echter is het verplichten van een pensioen geen goede zaak. Als er zzp-ers werken als zzp-ers omdat ze wellicht geen andere mogelijkheid hebben moeten deze zzp-ers ernstig nadenken over hun toekomst. Ondanks dat er zeker sprake is van flexibilisering op de arbeidsmarkt is het niet zo dat je alleen nog maar kan werken als zzp-er. Zzp-er worden moet een bewuste keuze zijn, waarbinnen de risico's voor de ondernemer zijn. De meeste zzp-ers bouwen geen pensioen op maar wel eigen vermogen, dat ze later kunnen aanspreken.

Afgelopen week was Klijnsma ook in het nieuws omdat gemeentes mogen gaan experimenteren om mensen uit de bijstand te krijgen. Het idee hiervan is dat mensen in de bijstand ondernemer mogen worden zonder dat ze hun uitkering kwijt raken. Hoe nobel het plan wellicht ook mag zijn, denken wij niet dat dit een oplossing zal zijn. Het worden van ondernemer of zzp-er kan niet afhankelijk zijn van het wel of niet ontvangen van een bijstanduitkering. Een echte ondernemer of zzp-er zal niet afhankelijk zijn van een uitkering om een bedrijf te kunnen starten.

In het televisieprogramma Jinek kwamen er afgelopen week dan ook behoorlijk wat reacties op de plannen van Klijnsma. Vooral de aanwezige Jan Smit was behoorlijk kritisch en sprak zich uit tegen de plannen. Het voorbeeld dat aangehaald werd binnen het programma was een vrouw in de bijstand, die nu ondernemer kon worden zonder dat ze haar uitkering kwijt zal raken. De opmerking van Jan Smit dat de vrouw in kwestie ander werk moest zoeken omdat blijkbaar niemand zit te wachten op diensten was volgens ons dan ook geheel terecht. Wij gunnen iedereen een eigen bedrijf maar dan wel als echte ondernemer en niet als nep ondernemer.

Mijnzzp.nl