Ontmoet 2.870 zzp-ers

Wij helpen kleine bedrijven om groot te worden

Team Mijnzzp

Webhosting

Het is tegenwoordig belangrijk om als startende ondernemer een eigen website te hebben. Om de website aan de rest van de wereld te laten zien, is er webhosting nodig. Bijvoorbeeld WordPress hosting als je een WordPress website hebt ontwikkeld of  hebt laten maken. Op het gebied van webhosting zijn er verschillende aandachtspunten van belang om tot een goede keuze te komen. De belangrijkste drie zaken om rekening mee te houden, ontdek je hier.

1. Kies het juiste hostingpakket

In het voorbeeld van WordPress hosting, maar ook bij andere vormen van hosting, zijn er verschillende pakketten beschikbaar. Het is als startende ondernemer belangrijk om het juiste hostingpakket te kiezen. Heb je een website als zzp timmerman en werk je lokaal dan heb je voldoende aan een simpel hostingpakket. Start je echter met een webshop met personeel en verwacht je veel verkeer dan heb je eerder een uitgebreid hostingpakket nodig.

Het verschil tussen een simpel en uitgebreid pakket heeft onder meer betrekking op de hoeveelheid dataopslag. Zo zijn er ook variaties als het gaat om het aantal e-mailadressen om gebruik van te maken. Het is uiteraard handig om, als je nog een website gaat maken direct bij de keuze voor een hostingpakket een domeinnaam vast te leggen. In aanvulling daarop is het helemaal perfect als de hostingprovider de gelegenheid biedt om bijvoorbeeld een WordPress website te maken met keuze uit allerlei thema’s.

2. Let op de veiligheid en back-ups

Een ander aandachtspunt bij webhosting om rekening mee te houden, betreft de veiligheid. Het is van groot belang dat de verbinding met je website beveiligd is. Dat is onder meer het geval als bij de hosting een beveiligingscertificaat is inbegrepen, zoals Let's Encrypt SSL. Hiermee is er een versleutelde verbinding van toepassing tussen de website en de bezoekers. Zo worden gegevens op een beveiligde manier verstuurd.

Het is natuurlijk eveneens belangrijk dat je data veilig zijn. In dat kader is het aan te raden om rekening te houden met de frequentie van het maken van een back-up. Het verdient de voorkeur dat er bij webhosting sprake is van een automatische back-up op dagelijkse basis. Dat biedt ook de mogelijkheid om te experimenteren met je WordPress website. De website is dan namelijk simpel terug te zetten naar de vorige uitvoering.

3. Bereikbaarheid en service

De bereikbaarheid en service zijn twee belangrijke punten ineen om rekening mee te houden bij webhosting. Het is onder meer handig als er bijvoorbeeld tutorials beschikbaar zijn die betrekking op de webhosting. Daar zijn echter niet altijd alle antwoorden te vinden als je een specifieke vraag hebt. Daarom is het van belang om op een goed functionerende klantenservice te kunnen rekenen.

Niet alleen op doordeweekse dagen tijdens kantoortijden, maar zeker ook in het weekend en op feestdagen. Je hebt het als startende ondernemer namelijk al druk genoeg en bent waarschijnlijk in het begin niet alleen gedurende reguliere werktijden aan het werk. De bereikbaarheid is daarin dus ook nog een punt om rekening mee te houden bij de keuze voor een webhostingprovider.

In samenwerking met transip.nl

Mijnzzp.nl

Zzp-ers en advertenties

Adverteren

Lees hier hoe we u kunnen helpen

Team Mijnzzp
Uw artikel of weblog op Mijnzzp.nl>?
Team Mijnzzp

Ondernemer worden

Het ondernemerschap is voor veel mensen een droom met de ogenschijnlijke vrijheid en indeling van eigen tijd. Ook het zelf bepalen welke opdrachten je uitvoert, klinkt aantrekkelijk. Het is echter niet zo dat het ondernemerschap voor iedereen de ideale keuze is. Simpelweg omdat niet iedereen geschikt is om ondernemer te zijn. Er komt namelijk meer bij kijken dan je denkt. Bovendien zijn er aspecten aan het ondernemerschap verbonden die voor veel mensen minder aantrekkelijk zijn.

Altijd doorwerken

Een gemiddelde ondernemer en zeker als het om starters gaat, werkt altijd maar door en staat als het ware 24/7 aan. Het opzetten van een eigen zzp bedrijf kost enorm veel tijd en energie en slurpt al je aandacht op. Zo heb je minder vrije tijd voor jezelf, maar ook voor je eventuele partner of gezin. Er zijn startende zzp-ers die deze druk niet aankunnen en kans lopen een burn-out te krijgen.

Gedisciplineerd zijn

Ben je zelfstandig ondernemer dan is er geen baas die zegt wat je moet doen of dat je op moet schieten met je werk. Je bent als ondernemer eigen baas en moet je zelf wat dat betreft de spreekwoordelijke schop onder de kont geven om op tijd aan het werk te gaan. Ofwel je moet over een ijzeren discipline te beschikken om niet alleen je werk, maar ook je administratie bij te houden.

Wachten op betalingen

Een werknemer ontvangt aan het einde van de maand loon, maar als zzp-er moet jezelf achter je geld aan. Dat doe je door netjes facturen te versturen met daarin een betaaltermijn. Blijft de betaling uit dan kan je soms lang moeten wachten op je geld. Daar moet je als ondernemer wel tegen kunnen en bovendien moet je dan zelf het heft in handen nemen om achter de betaling aan te gaan. Niet elke ondernemer zet direct deze stap, maar het is in principe al je eigen geld alleen je hebt het nog niet. Durf daarom achter je geld aan te gaan en spreek de opdrachtgever er gewoon op aan. Houd er ook rekening mee dat het ondernemerschap niet altijd een vetpot is en dat inkomsten variëren.

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp

Startup

Er zijn voor startups verschillende mogelijkheden om de start van het bedrijf te financieren. Zo heeft de overheid diverse opties voor financiering beschikbaar. Dat geldt overigens niet alleen voor startups, maar ook voor scaleups. Check daarom de diverse regelingen van de overheid om voor financiering in aanmerking te komen.

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een van de mogelijke financieringen voor startups. Het is een krediet dat bestemd is voor de ontwikkelingsfase van diensten, processen of producten op klinisch of technisch gebied. Ben je bezig met het werkend krijgen van een product, maar heeft je bedrijf geen omzet? In dat geval kan het innovatiekrediet uitkomst bieden.

Cofinanciering

Er is voor startups cofinanciering beschikbaar vanuit de overheid die betrekking heeft op de beginfase. Het draait hierbij om het verkrijgen van zogenoemde vroege fase financiering die betrekking heeft op de creatie en verificatie van een commercieel idee, onderzoeken van de juiste markt en verkrijgen van intellectueel eigendom. Er is op regionaal gebied naast cofinanciering ook een mogelijkheid om een beroep te doen op een provinciaal fonds.

Durfkapitaal

Er zijn voor startups in Nederland nog meer mogelijkheden om voor financiering in aanmerking te komen. Zo zijn er diverse investeringsfondsen beschikbaar die durfkapitaal verstrekken. Daarbij zijn er specifieke aandachtsgebieden, zoals een fonds dat op duurzaamheid is gericht net als een fonds voor vrouwelijke ondernemers. Verder is er een fonds dat op energietransitie is gericht. Overigens zijn er voor techno starters ook specifieke fondsen, zoals Seed business angels.

Borgstelling MKB Kredieten

De Borgstelling MKB Kredieten voorziet erin dat de overheid voor de financiering van je bedrijf borg staat. Een bank is in dit geval eerder geneigd om een financiering aan een startup te verstrekken, omdat de overheid dan borg staat. Dat betekent dat de bank of andere kredietverstrekker minder risico loopt.

Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk

De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk voorziet in de mogelijkheid om als ondernemer van extra aftrek te profiteren of om loonkosten te verlagen van een R&D medewerker. Het is ook mogelijk dat de kosten voor prototypes onder deze regeling vallen net als onderzoeksapparatuur. Dit geldt eveneens voor scaleups.

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp

Pensioen

Op het ogenblik dat je de keuze maakt om aan de slag te gaan als ZZP'er is het vaak een lastige opdracht om de pensioenregeling bij de huidige werkgever verder te kunnen zetten. Dit is in de praktijk dan ook uitsluitend mogelijk wanneer je nog niet bent gestopt met werken voor de huidige werkgever en wanneer de pensioenregeling bij de huidige werkgever je deze mogelijkheid aanbiedt. De pensioenpremie die wordt aangerekend voor deze vrijwillige voortzetting blijft tot maximaal tien jaar na ontslag aftrekbaar. Dat is een verbetering in vergelijking met vroeger. Toen was er namelijk slechts sprake van een maximale aftrekbare periode van 3 jaar.

Op welke voordelen kan je rekenen?

Het belangrijkste voordeel waar je op kan rekenen bij een vrijwillige voortzetting van de oude pensioenregeling waarover je beschikte heeft te maken met het feit dat er eigenlijk niets zal veranderen op het moment dat je een eigen onderneming start. Dit betekent concreet dat, wanneer de pensioenregeling waarover je beschikte bij je werkgever bijvoorbeeld een dekking bood bij overlijden, dat nog steeds zo zal zijn binnen de nieuwe situatie als zelfstandige ondernemer.

Zijn er ook nadelen om rekening mee te houden?

Er zijn niet alleen maar voordelen verbonden aan de vrijwillige voortzetting van de oude pensioenregeling voor zzp'ers. Indien je namelijk de keuze maakt om de pensioenregeling van de huidige werkgever verder te zetten zal je kunnen vaststellen dat je de volledige premie zal moeten betalen. Het gaat hierbij dus met andere woorden niet langer uitsluitend om de eigen bijdrage, maar dus ook om het gedeelte dat eerder door jouw ex-werkgever werd betaald. In het merendeel van de gevallen is het zo dat de werkgever 50 procent of soms zelfs twee derde van de premie voor diens rekening neemt. Hou er dus rekening mee dat je in de nieuwe situatie een behoorlijk bedrag kwijt zal zijn voor de pensioenregeling.

Een extra belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden

Bovenstaande is ook niet het enige aandachtspunt om rekening mee te houden. Daarnaast is het namelijk ook nog eens zo dat je de voortzetting van je bestaande pensioenregeling direct aansluitend op het stopzetten van je dienstverband dient te regelen. Dit terwijl je op dat ogenblik wellicht nog niet kunt overzien hoe het jou in de toekomst precies zal vergaan. Ook dit is dan ook een niet onbelangrijk aandachtspunt waar je rekening mee zal willen houden.

Is de vrijwillige voortzetting oude pensioenregeling dan wel of niet interessant?

Bovenstaande is natuurlijk een vraag die elke nieuwe zzp'er die eerder in dienstverband heeft gewerkt zich zal stellen. Het antwoord op deze vraag is echter in de praktijk niet echt eenduidig. Of deze optie voor jouw situatie al dan niet gunstig kan uitpakken is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Van welke dekkingsgraad is er sprake van het pensioenfonds?
  • Is er sprake van een vergrijsd pensioenfonds of niet?

Op het ogenblik dat je over een leeftijd beschikt van jonger dan 45 jaar zal je bij een pensioenfonds behoorlijk veel premie moeten betalen in vergelijking met wat je later zelf kan ontvangen. Met andere woorden, wanneer je op dit ogenblik jonger bent dan 45 jaar lijkt dit geen echt interessante keuze. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in deze situatie van deze optie in de praktijk nauwelijks gebruik wordt gemaakt.

Mijnzzp.nl