Ontmoet 3.938 zzp-ers

Wij helpen kleine bedrijven om groot te worden

Team Mijnzzp

AOV vergelijkingskaart

Als zzp'er heb je de mogelijkheid om AOV-verzekeringen te vergelijken door gebruik te maken van vergelijkingskaarten. Een AOV vergelijkingskaart is een belangrijk hulpmiddel dat verschillende aspecten van financiële dienstverleners met elkaar vergelijkt, zoals de premie, dekking, wachttijden, uitkeringspercentages en andere kenmerken van AOV-producten. Alle aanbieders van financiële producten zijn verplicht om een voorbeeld van een vergelijkingskaart op te nemen op hun website. Om het vergelijken van financiële producten makkelijker te maken, zijn alle aanbieders verplicht om met dezelfde vergelijkingskaart te werken. De nieuwe vergelijkingskaart vervangt het eerdere dienstverleningsdocument.

Inhoudsopgave
AOV vergelijken op basis van vergelijkingskaarten
Video uitleg vergelijkingskaart:
Voordelige AOV ZZP verzekering afsluiten
AOV online afsluiten
AOV voor zelfstandigen: wel of niet doen?

AOV vergelijken op basis van vergelijkingskaarten

Als ondernemer heb je dus de mogelijkheid om verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken door gebruik te maken van vergelijkingskaarten. Het grootste voordeel hiervan is dat je eenvoudiger financiële producten en de bijbehorende dienstverlening met elkaar kunt vergelijken. De verplichting tot het aanbieden van een vergelijkingskaart is opgesteld door de AFM en heeft vooral tot doel meer transparantie te bewerkstelligen. In het geval van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de vergelijkingskaart 'risico's afdekken' van toepassing. Daarnaast zijn er nog drie andere vormen van vergelijkingskaarten, namelijk de vergelijkingskaart 'vermogen opbouwen', de vergelijkingskaart 'hypotheek' en de vergelijkingskaart 'pensioenaanvraag werkgever'.

Video uitleg vergelijkingskaart:

Voordelige AOV ZZP verzekering afsluiten

Als zzp'er heb je de mogelijkheid om zelf een AOV af te sluiten zonder dat je te maken krijgt met bijkomende advieskosten. Wanneer je wel advies wenst te verkrijgen over AOV-producten, dan krijg je meestal ook te maken met aanvullende advieskosten. Wanneer je precies weet onder welke voorwaarden je een AOV wilt afsluiten, kun je dus besparen op mogelijke bijkomende kosten.

AOV online afsluiten

Het zelf regelen van je AOV is tegenwoordig online al mogelijk binnen 15 minuten. Je kunt bijvoorbeeld zelf kiezen voor een passende wachttijd, eventuele aanvullende dekking en de looptijd van de verzekering. Vanzelfsprekend is het belangrijk om je op de juiste manier te verzekeren tegen mogelijke ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Online AOV afsluiten

AOV voor zelfstandigen: wel of niet doen?

Het is verstandig om je in te dekken tegen financiële risico's die kunnen ontstaan door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als zzp'er heb je geen algemeen vangnet beschikbaar mocht je onverhoopt te maken krijgen met langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Als je zelf over voldoende financiële middelen beschikt, dan heb je de mogelijkheid om een wachttijd van twee jaar te hanteren. Hierdoor kun je de premie een stuk lager houden, maar dan is het wel belangrijk dat je de eerste twee jaar zelf kunt overbruggen. Je kunt eventueel ook gebruikmaken van een schenkkring voor de eerste twee jaar. Momenteel is het nog niet verplicht om je te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, echter zal dit waarschijnlijk vanaf 2027 wel het geval zijn. De overheid is momenteel nog bezig met het uitwerken van de daadwerkelijke plannen.

Mijnzzp.nl

Zzp-ers en advertenties

Team Mijnzzp

Bedrijfsactiviteit

Bij je inschrijving als zzp'er geef je bij de Kamer van Koophandel aan wat je bedrijfsactiviteit gaat zijn. Hier is een speciale code aan verbonden, namelijk die voor Standaard Bedrijfsindeling ofwel de SBI-code. Deze code lijkt misschien onbeduidend, maar er schuilt meer achter dan je op het eerste gezicht denkt. Een onjuiste SBI-code kan vervelende gevolgen hebben voor je bedrijf, want er zijn allerlei subsidies en licenties verbonden aan deze codes. Er is zelfs een hele lijst van zaken, waarbij de SBI-code die naar je bedrijfsactiviteit verwijst, een rol speelt.

Inhoudsopgave
Verzekeringspremie op basis van bedrijfsactiviteit
Verplicht pensioen of niet
Licenties

Verzekeringspremie op basis van bedrijfsactiviteit

Verzekeraars kijken bij het beoordelen van een aanvraag voor een zakelijke verzekering naar de bedrijfsactiviteit ofwel naar de SBI-code. Op basis van onder meer deze informatie wordt de hoogte van de verzekeringspremie bepaald. Veroorzaak je schade door het uitvoeren van werk die niet gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteiten, dan loop je zelfs het risico dat de verzekeraar geen geld uitkeert. Het is dus altijd belangrijk om in het kader van verzekeringen ervoor te zorgen dat de juiste SBI-code geregistreerd staat bij de KvK.

Verplicht pensioen of niet

De meeste zzp'ers zijn niet verplicht voor een pensioen verzekerd, maar er zijn wel een aantal uitzonderingen. Ga je bijvoorbeeld een bedrijf starten als zzp schilder dan hoort daar een verplicht pensioen bij. Je dient dan wel onder de juiste SBI-code geregistreerd te staan en je bijvoorbeeld niet in te schrijven als allround klusjesman, want daar is een andere code op van toepassing. Ook voor stukadoors geldt een verplichting voor een pensioenregeling net als voor huisartsen. Je kan aan de SBI-code herleiden of een verplicht pensioen ook voor jou geldt.

Licenties

Heb je voor je bedrijf een licentie nodig om werkzaamheden te verrichten, zoals wanneer je taxichauffeur bent? In dat geval is het ook van belang dat de SBI-code correct geregistreerd staat. Deze code is namelijk van belang bij het aanvragen van een vergunning. Dit geldt ook als je geregistreerd staat met een horecazaak of als je een slijterij wilt openen. Een ander simpel voorbeeld betreft het aanvragen van een parkeervergunning voor je onderneming, die je alleen krijgt met een bepaalde SBI-code.

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp

Rechtsvorm eenmanszaak

De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm onder zzp'ers, met ruim 1,6 miljoen zelfstandigen die hiervan gebruikmaken. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van de eenmanszaak en wat zijn mogelijke nadelen ervan? In dit artikel proberen we de belangrijkste voor- en nadelen op een rijtje te zetten.

Inhoudsopgave
Wat is een eenmanszaak eigenlijk?
Wat is het praktische voordeel van een eenmanszaak?
Wat zijn de nadelen van een eenmanszaak?
Zijn er nog andere nadelen als ondernemer?
Is het verstandig om te kiezen voor de rechtsvorm eenmanszaak?

Wat is een eenmanszaak eigenlijk?

De term 'eenmanszaak' verwijst naar de rechtsvorm die startende ondernemers kiezen. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je de enige verantwoordelijke voor het bedrijf en word je meestal beschouwd als zzp'er of freelancer. Er is geen verschil tussen een zzp'er en een freelancer, aangezien het draait om de gekozen rechtsvorm.

Wat is het praktische voordeel van een eenmanszaak?

Een van de grootste praktische voordelen van een eenmanszaak is dat je deze op een eenvoudige manier kunt opstarten. Je hoeft bijvoorbeeld niet langs een notaris te gaan en er is ook geen startkapitaal nodig voor de oprichting van een eenmanszaak. Het enige wat je hoeft te doen, is een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel, een bedrijfsnaam bedenken, de bedrijfsactiviteiten beschrijven en de inschrijfvergoeding van de KvK betalen. Nadat je deze stappen hebt doorlopen, ontvang je van de Belastingdienst je btw-nummer wanneer zij je beschouwen als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wanneer je voldoet aan het ondernemerscriteria van de Belastingdienst kun je ook gebruikmaken van belastingvoordelen. Hiervoor moet je dan wel voldoen aan het urencriterium van 1,225 uur per jaar.

Wanneer het aankomt op het bijhouden van de boekhouding, is het goed om te weten dat je met een eenmanszaak te maken hebt met een relatief eenvoudige administratie. Je kunt de boekhouding zelf bijhouden met behulp van een goed boekhoudprogramma, of je kunt ervoor kiezen om de boekhouding uit te besteden aan een boekhouder. Ondernemers met een eenmanszaak zijn overigens niet verplicht om een jaarrekening op te stellen, waardoor je kunt besparen op de jaarlijkse boekhoudkosten. Als kleine ondernemer heb je ook de mogelijkheid om vrijstelling van btw aan te vragen door de KOR regeling aan te vragen.

Wat zijn de nadelen van een eenmanszaak?

Natuurlijk heeft de rechtsvorm niet alleen voordelen, maar zijn er ook belangrijke nadelen te noemen. Met een eenmanszaak ben je bijvoorbeeld hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat alle schulden of aansprakelijkheidsclaims op jou verhaald kunnen worden. Met andere woorden, je bent volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schulden. In het ergste geval kan er dus beslag worden gelegd op je woonhuis of bijvoorbeeld je auto als de schulden te groot worden. Het is daarom belangrijk om financiële problemen met een eenmanszaak (en andere rechtsvormen) te voorkomen.

Als je mogelijk externe financiering nodig hebt, kan dit een probleem vormen met een eenmanszaak. De meeste investeerders geven de voorkeur aan andere rechtsvormen, afhankelijk van de financieringsbehoefte. Dit is vooral het geval wanneer een kredietverstrekker aandelen verwacht. In dat geval kun je beter kiezen voor de rechtsvorm besloten vennootschap (bv). Dit wil overigens niet inhouden dat je met een eenmanszaak niet in aanmerking kan komen voor externe financiering. Het is overigens op ieder moment mogelijk om een eenmanszaak over te zetten naar een bv.

Zijn er nog andere nadelen als ondernemer?

Er zijn nog meer aandachtspunten waarmee je rekening moet houden wanneer je start als ondernemer, en deze hebben niet meteen betrekking op de gekozen rechtsvorm. Als ondernemer ben je bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van pensioen en het afsluiten van passende verzekeringen. De meeste ondernemers maken minimaal gebruik van een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Ook is het verstandig om jezelf te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Is het verstandig om te kiezen voor de rechtsvorm eenmanszaak?

Veel kleine ondernemers kiezen voor de rechtsvorm eenmanszaak, wat ook voor jou de beste optie kan zijn. Als je echter meer bescherming zoekt, externe financiering wilt aantrekken of met aandeelhouders gaat werken, is het verstandiger om meteen te kiezen voor de rechtsvorm BV.

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp

Ondernemersrisico

Ben je van plan om een eigen bedrijf te starten, dan heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van de term 'ondernemersrisico'. Maar wat houdt ondernemersrisico eigenlijk precies in? In dit artikel zullen wij verschillende voordelen bespreken van ondernemersrisico's waarmee je als ondernemer eventueel te maken kunt krijgen, en hoe je deze risico's voor jezelf zoveel mogelijk kunt beperken.

Wanneer je start als ondernemer, is het in de eerste plaats belangrijk om te beseffen dat je ondernemersrisico nooit volledig kunt uitsluiten. Alle ondernemers hebben op een bepaalde manier te maken met ondernemersrisico, en dit risico kan per branche en bedrijfsactiviteit verschillen. Wel is het mogelijk om het ondernemersrisico voor je bedrijf en jezelf zoveel mogelijk te beperken door het nemen van de juiste maatregelen. Dit heeft doorgaans betrekking op verschillende aspecten, zoals de bedrijfs- en persoonlijke risico's die je als ondernemer loopt.

Inhoudsopgave
Ondernemersrisico beperken
Voorbeelden van bedrijfsrisico
Debiteurenrisico beperken
Krediet en financiering
Risico schade en aansprakelijkheid
Persoonlijke risico's vermijden als ondernemer
Stel een risicomanagementmodel op voor je bedrijf
Stel een bedrijfsvisie op als ondernemer

Ondernemersrisico beperken

Als startende ondernemer heeft het kiezen van de juiste rechtsvorm wellicht de grootste invloed op het beperken van ondernemingsrisico's. Wanneer je kiest voor de rechtsvorm eenmanszaak, maatschap of VOF, ben je namelijk persoonlijk aansprakelijk voor mogelijke financiële problemen, wat een risico vormt bij het starten van een bedrijf. Bij het kiezen voor een VOF is het bovendien erg belangrijk om een vennootschapscontract op te stellen om mogelijke problemen te voorkomen. Als je op persoonlijk niveau minder risico wilt lopen, kun je beter kiezen voor de rechtsvorm besloten vennootschap (BV). Het toepassen van de juiste rechtsvorm is dus erg belangrijk wanneer je gaat starten als ondernemer.

Voorbeelden van bedrijfsrisico

Er zijn veel voorbeelden te bedenken van bedrijfsrisico's waarmee je als ondernemer te maken kunt krijgen. Vanzelfsprekend kunnen de bedrijfsrisico's per bedrijf verschillen en hangt dit ook af van de omvang van de onderneming. Grote ondernemingen hebben bijvoorbeeld vaak te maken met debiteurenrisico omdat er veel facturen kunnen openstaan. Dit wil overigens niet zeggen dat een zzp'er met een eenmanszaak niet te maken kan krijgen met debiteurenrisico, want dit is wel het geval. Voor alle ondernemers is het belangrijk om te letten op de directe cashflow van het bedrijf.

Debiteurenrisico beperken

Het is op verschillende manieren mogelijk om het debiteurenrisico als bedrijf te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen en aan het controleren van de kredietwaardigheid van nieuwe klanten. Ook is het raadzaam om gebruik te maken van een online boekhoudprogramma om direct te kunnen factureren en snel te kunnen inspelen op klanten die de factuur niet hebben voldaan. Wanneer je te maken krijgt met grote opdrachten, is het ook raadzaam om leveringsvoorwaarden te hanteren en kan het van belang zijn om de tekenbevoegdheid van individuele personen te controleren.

Krediet en financiering

Veel ondernemers maken gebruik van krediet en/of financiering om hun bedrijf op te starten. Als ondernemer moet je hiervoor meestal een ondernemingsplan opstellen voordat de kredietverstrekker overgaat tot het verstrekken van krediet. Het is als ondernemer belangrijk om te beseffen dat de kredietverstrekker je strikt kan houden aan het ondernemingsplan. Mocht de praktijk tegenvallen wat betreft de bedrijfsresultaten, dan kan het zijn dat de kredietverstrekker de voorwaarden aanpast. Bijvoorbeeld door de aflossing te verhogen of zelfs het verleende krediet versneld terug te vorderen. Dit komt regelmatig voor wanneer de kredietverstrekker het risico van de onderneming voor zichzelf verhoogt. Dit kan als ondernemer een groot risico vormen dat aanzienlijke invloed kan hebben op het bedrijf omdat het vrije werkkapitaal afneemt.

Risico schade en aansprakelijkheid

Als ondernemer kun je te maken krijgen met schade en aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld, als ondernemer kun je schade veroorzaken bij een particulier en hiervoor ook aansprakelijk worden gesteld. Schade en aansprakelijkheid kunnen op verschillende manieren ontstaan, en het is verstandig om je hiertegen in te dekken door het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Afhankelijk van de aard van je werkzaamheden kan het ook verstandig zijn om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om je te beschermen tegen de financiële gevolgen van beroepsfouten. Deze verzekering is met name belangrijk voor beroepsgroepen die advieswerkzaamheden verrichten. Een opstal- en inboedelverzekering kan ook erg belangrijk zijn wanneer je gebruikmaakt van een kantoor en/of werkplaats. Bovendien is het verstandig om een zakelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Persoonlijke risico's vermijden als ondernemer

Je zult er misschien geen rekening mee houden, maar als zelfstandig ondernemer kun je ook ziek worden of wellicht arbeidsongeschikt raken, en dit is een belangrijk ondernemersrisico waarmee je te maken kunt krijgen. Om je in te dekken tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid is het nodig om een AOV-verzekering voor jezelf af te sluiten. Met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering blijf je verzekerd van een inkomen mocht je onverhoopt langdurig ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Als ondernemer kun je zelf bepalen onder welke voorwaarden je verzekerd wilt zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook met een wachttijd van twee jaar, waardoor de premie lager zal worden. In dat geval moet je echter wel de eerste twee jaar zelf financieel kunnen overbruggen.

Stel een risicomanagementmodel op voor je bedrijf

Het is raadzaam om alle risico's en onzekerheden op te nemen in een risicomanagementmodel. Door risicomanagement toe te passen voorkom je namelijk dat je belangrijke punten vergeet en kun je de bedrijfsgegevens ook analyseren aan de hand van het model, zodat eventuele risico's als bedrijf beheersbaar blijven. Over het algemeen heeft een risicomanagementmodel betrekking op strategische risico's, operationele risico's, financiële risico's en wet- en regelgeving (compliance).

Stel een bedrijfsvisie op als ondernemer

Het kan helpen om een duidelijke bedrijfsvisie op te stellen als ondernemer. Je kunt bijvoorbeeld vastleggen welke doelen je als ondernemer hebt en hoe je deze wilt bereiken. Het opstellen van een bedrijfsvisie moet worden gezien als langetermijnrichting waarin je als bedrijf wilt groeien en wat de belangrijkste aandachtspunten voor het bedrijf zijn. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om duurzaamheid centraal te stellen om zo toekomstbestendig te zijn. Dit kan ook helpen bij het beperken van ondernemersrisico's omdat je met een duidelijke missie en visie werkt.

Mijnzzp.nl