Ontmoet 4.050 zzp-ers

Wij helpen kleine bedrijven om groot te worden

Team Mijnzzp

Werkkapitaal

Het komt bij veel zzp'ers wel eens voor dat ze krap bij kas zitten en naar een oplossing moeten zoeken. De oplossing om te voorkomen dat je te weinig geld beschikbaar hebt, is gemakkelijker dan je wellicht denkt. Het is belangrijk dat je voor werkkapitaal zorgt en dat is op meerdere manieren mogelijk. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van rekening-courant, maar ook factoring voorziet in een oplossing om je werkkapitaal op peil te houden.

Inhoudsopgave
Rekening-courant
Factoring

Rekening-courant

Bij het gebruikmaken van een rekening-courant profiteer je van de gelegenheid om als het ware geld van je eigen rekening te lenen. Vergelijk het maar met rood staan op je privérekening. Een zakelijke rekening-courant voorziet in een krediet dat je bedrijf op moeilijke momenten net even verder kan helpen. Er is een kredietlimiet op van toepassing en je kan na de aflossing daarop een volgende keer weer gebruiken als je krap bij kas zit. Het is te zien als werkkapitaal in de vorm van een financieringsproduct met als voordeel dat het flexibel is. Ook kan je er gemakkelijk controle over houden, want de rekening-courant is aan je zakelijke rekening gekoppeld en sluit je voor een bepaalde tijd af, zoals een jaar.

Factoring

Een andere manier om werkkapitaal beschikbaar te krijgen en te voorkomen dat je krap bij kas komt te zitten, is factoring. Je stuurt normaal gesproken zelf de facturen naar debiteuren en dan is het (soms) maar hopen dat deze op tijd betalen. Komt het regelmatig voor dat debiteuren te laat of niet betalen, dan heeft dat een negatief effect op je werkkapitaal. Je kan dit probleem oplossen of voorkomen door voor factoring te kiezen. Dat is een vorm van debiteurenfinanciering en als zzp'er heb je de mogelijkheid om van zogenoemde freelance factoring of zzp factoring gebruik te maken. Een bedrijf dat deze dienst aanbiedt, betaalt je factuur en zorgt zelf voor de inning daarvan bij de debiteur. Zo heb je direct werkkapitaal bij de hand in plaats van dat je moet wachten tot de betaaltermijn is verstreken en de debiteur de rekening heeft voldaan. Je betaalt uiteraard wel voor deze dienstverlening.

Mijnzzp.nl

Zzp-ers en advertenties

Team Mijnzzp

Inschrijving KvK

Het is belangrijk dat de gegeven van je bedrijf op een juiste manier geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het gaat dan om alle gegevens, variëren van het vestigingsadres en bezoekadres, maar ook om de bedrijfsactiviteiten en handelsnamen. De geregistreerde gegevens hebben namelijk invloed op allerlei situaties, van het afsluiten van verzekeringen tot subsidies en van leveranciers tot klanten. Mocht er een wijziging komen in je gegevens, zorg dan dat je deze verandert bij de KvK.

Inhoudsopgave
Geef verandering in bedrijfsactiviteiten door
Check je handelsnaam

Geef verandering in bedrijfsactiviteiten door

Het komt voor dat zzp'ers een bedrijf starten, maar in de loop der tijd de bedrijfsactiviteiten wijzigingen. De activiteiten die je verricht, zijn bepalend voor de toekenning van een zogenoemde SBI-code ofwel Standaard Bedrijfsindeling. Er zijn consumenten, maar ook zakelijke relaties die bij een eerste samenwerking de gegevens van het bedrijf controleren in het Handelsregister.

Indien daar andere bedrijfsactiviteiten staan vermeld, dan waar je in de praktijk mee bezig bent, kan dit mogelijk tot een verlies van klanten of het niet verkrijgen van een opdracht leiden. Daarom is het belangrijk dat de gegevens van je bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de praktijk. Er is nog een reden dat de informatie moet kloppen, zoals voor het afsluiten van bijvoorbeeld een zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering net als voor het eventueel verplicht moeten aansluiten bij een pensioenregeling.

Check je handelsnaam

Het is belangrijk dat de handelsnaam die je voor je bedrijf gebruikt, geregistreerd staat in het Handelsregister. Er zijn steeds meer consumenten, maar ook bedrijven die eerst checken of je wel bekend bent bij de KvK. Maak je van een handelsnaam gebruik, die je niet hebt laten registreren, dan is de kans groot dat consumenten of bedrijven de situatie niet helemaal vertrouwen en niet met je in zee gaan. Uiteraard is het eveneens van belang dat je vestigingsadres correct geregistreerd staat. Mocht je met je bedrijf gaan verhuizen, dan is het van belang om het nieuwe vestigingsadres door te geven. Bij het aanvragen van een vergunning is de inschrijving op het betreffende adres bijvoorbeeld van belang en moeten de gegevens dan ook juist geregistreerd staan bij de KvK.

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp

Freelancer

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er maar weinig zzp'ers zijn, die gebruikmaken van boekhoudsoftware. De data wijzen uit dat maar 14% van de zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak een online boekhoudprogramma gebruikt. Dat is een erg laag percentage en jammer, want er zijn dus veel zzp'ers die de voordelen van boekhoudsoftware laten liggen.

Inhoudsopgave
Minder kans op foutjes
Online inzicht in de boekhouding

Minder kans op foutjes

Boekhoudsoftware verkleint het risico op het maken van foutjes in de boekhouding aanzienlijk in vergelijking met bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie in Excel of op papier. Er zijn meerdere taken die geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd, zoals het invoeren van bonnen. Dat zorgt voor minder fouten dan wanneer elke bon handmatig in de boekhouding verwerkt moet worden. Er zijn allerlei boekhoudprogramma’s die een app aanbieden, waarmee gemakkelijk een bon kan worden gescand. Het scannen van een bon met de boekhoud app op de smartphone zorgt voor geautomatiseerde verwerking in de online boekhouding. Dat is niet alleen heel gemakkelijk en verkleint de kans op fouten, maar bespaart de zzp'er ook veel tijd.

Online inzicht in de boekhouding

Een ander voordeel van boekhoudsoftware waar een groot deel van de zzp'ers dus niet van profiteert, betreft het online inzicht in de boekhouding. Het is voor iedere ondernemer van belang om financieel inzicht in het eigen bedrijf te hebben. Daar voorzien boekhoudprogramma’s in, zoals inzicht in de uitgaven en kosten in een bepaalde periode, maar ook inzicht in welke facturen nog openstaan. De boekhouding laat zien of de betaaltermijn van een factuur is verstreken. Op dat moment kan je als zzp'er direct actie ondernemen en een herinnering de deur uit doen.

Het financiële inzicht helpt verder om beslissingen te nemen, zoals eventuele besparingen doorvoeren als het financieel minder lijkt te gaan. Zo kan de financiële situatie aanleiding zijn om een financiering te regelen of kan een groei van het bedrijf aanleiding zijn om een investering te doen. Boekhoudsoftware is echt een aanrader voor de zzp'er die zelf de boekhouding wil doen. Het is dan ook gemakkelijk om zelf de aangifte voor de btw te doen, want deze gegevens staan klaar.

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp

BV oprichten

Het starten van een eigen bedrijf begint vaak met de rechtsvorm van een eenmanszaak, maar bij een groeiend succes, kan de zzp'er de overstap maken naar een bv. Het oprichten van een bv is fiscaal gezien nu alleen interessant als het resultaat boven de ton of anderhalve ton uitkomt. Bij de invoering van de verplichte AOV voor zzp'ers geldt dat de grens wel eens fors lager kan komen te liggen. Niet alleen de verplichte verzekering maakt het interessanter om een bv op te richten, maar ook het afnemen van de fiscale voordelen van zzp'ers draagt daaraan bij.

Inhoudsopgave
Verplichte AOV alleen voor zzp'ers
Afname fiscale voordelen

Verplichte AOV alleen voor zzp'ers

Het doel is om per 2027 een verplichte AOV in te voeren voor zzp'ers, maar als je als ondernemer een bv hebt, geldt deze verplichting niet. Het is volgens berekeningen van Winstdelen mogelijk dat het oprichten van een bv voor honderdduizenden zzp'ers fiscaal aantrekkelijker wordt. Het omslagpunt voor het beëindigen van de eenmanszaak en oprichten van een bv ligt volgens de berekeningen in 2024 op 117.000 euro. Bij de invoering van de verplichte AOV daalt het omslagpunt naar ongeveer 66.000 euro. Dit is niet alleen te wijten aan de extra kostenpost voor de verzekering, maar ook aan de afname van fiscale voordelen voor zzp'ers.

Afname fiscale voordelen

De zelfstandigenaftrek daalt al jaren en komt in 2027 uit op 900 euro en bedraagt in 2024 nog 3.750 euro. Het verminderen van het fiscale voordeel heeft eveneens invloed op het omslagpunt om van een eenmanszaak over te gaan naar een bv. Een ander fiscaal voordeel voor zzp'ers is de toepassing van de mkb-vrijstelling, waarvan de daling inmiddels ook is ingezet naar 13,31% in 2024. Daar komt bij dat rekening houdend met de inflatie van de laatste jaren en toekomstige inflatie het gemiddelde inkomen van zzp'ers stijgt naar ongeveer 52.000 euro in 2027. De ondernemers die zelfstandig werken in de IT-sector zitten daar fors boven net als in de financiële branche en marketingwereld. Het is voor deze groep dan ook interessant om tegen 2027 te kijken naar wat voordeliger is, blijven werken als zzp'er of een bv oprichten.

Mijnzzp.nl