Ontmoet 2.679 zzp-ers

Wij helpen kleine bedrijven om groot te worden

Avatar van Team Mijnzzp

School

Zzp-ers zijn een stuk optimistischer geworden als het aankomt op hun uurtarief en de omzet, blijkt onder andere uit een onderzoek van ZZP Succes Index uitgevoerd in opdracht van de ABN Amro. Uit het onderzoek blijkt dat zzp-ers zichzelf gemiddeld een 7,5 geven als het aankomt op hun bestaan als zzp-er. Daarnaast geven bestaande zzp-ers aan dat deze zich eigenlijk geen zorgen maken over de toekomst. Ruim vijftig procent van alle bestaande zzp-ers en startende zzp-ers binnen het onderzoek geeft wel aan dat ze de onzekerheid met betrekking tot het verkrijgen van voldoende opdrachten ervaren als een groot nadeel van het zzp bestaan.

Een ander aandachtspunt van zzp-ers is volgens het onderzoek dat zzp-ers zich steeds meer zorgen maken over hun pensioen. Volgens de onderzoekers maakt de helft van alle zzp-ers binnen het onderzoek zich zorgen om hun pensioen omdat deze groep het pensioen niet of niet goed geregeld heeft. Uit een ander onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers er op vertrouwen dat er genoeg geld overblijft als ze hun bedrijf verkopen. Voor zzp-ers kan dit lastig zijn, omdat de meeste zzp-ers geen bedrijf hebben dat ze kunnen verkopen. De meeste zzp-ers zijn zelf hun bedrijf.

Dat zzp-ers in de toekomst in de problemen kunnen komen omdat deze groep niet spaart voor het pensioen is door de vorige regering en diverse belangenbehartigers al meerdere keren besproken. Zo zijn er al diverse male plannen geopperd om zzp-ers verplicht pensioen te laten opbouwen. Omdat er steeds meer zzp-ers en andere flexwerkers komen maakt men zich zorgen over deze groeiende groep die in de toekomst in de problemen kan komen. Ook met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaan er grote zorgen, omdat de meeste zzp-ers zich niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ruim 78 procent van alle zzp-ers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Mijnzzp.nl

Zzp-ers en advertenties

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Informatie over Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp

Op Mijnzzp.nl vindt u alles van en voor zzp-ers. Of u nu zelf zzp-er bent of juist op zoek bent naar een zzp-er, wij helpen u verder.

Voor zzp-ers en hun klanten

Lidmaatschap van Mijnzzp.nl is geheel gratis voor zzp-ers. Wij vragen geen abonnementskosten en geen bemiddelingskosten. Onze inkomsten komen uit de reclames die op de website worden weergegeven.

Op Mijnzzp.nl vindt u zzp bedrijven en hun beroepen met informatie, vraag en aanbod, opleidingen en salaris en tarief indicatie. Ook is uitgebreide branche informatie beschikbaar. Bezoekers van de website en klanten van de bedrijven kunnen de bedrijven op Mijnzzp.nl beoordelen. Daarnaast geeft Mijnzzp.nl een eigen beoordeling van het profiel via de Mijnzzp.nl Index.

Bezoekers van Mijnzzp.nl kunnen een prijsopgave opvragen bij zzp bedrijven binnen een bepaalde afstand. Via advertenties kan iedereen op Mijnzzp.nl een product of dienst onder de aandacht brengen. Voor een product advertentie vragen wij een kleine vergoeding.

Gratis hulpmiddelen voor zzp-ers

Via onze salaris en tarief pagina's kunt u een voorbeeld berekening maken, om te kijken hoeveel u onder de streep overhoudt in loondienst of als zzp-er.

Leden van Mijnzzp.nl met een afgerond openbaar profiel kunnen gratis facturen opmaken en downloaden om ze naar de klant te sturen.

Via onze groepen en ZakenPartners kunt u maximaal gebruik maken van uw netwerk. Dit kan ook het vertrouwen van uw opdrachtgevers vergroten.

Algemene informatie over zzp-ers

Op Mijnzzp.nl vindt u weblogs, nieuwsberichten en de agenda met zzp activiteiten. Bezoekers van de website kunnen deze informatie ook zelf aanleveren, bijvoorbeeld om een activiteit te promoten.

Mijnzzp.nl

Verder lezen...

Avatar van Team Mijnzzp

Mensen op straat

Uit een onlangs uitgebracht onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ruim 81 procent van alle zelfstandig ondernemers blij is met hun huidige werksituatie. Van alle werknemers in loondienst die beschikken over een vast contract is ruim 78 procent tevreden met hun werksituatie. Zelfstandig ondernemers zijn dan ook iets gelukkiger met hun werksituatie dan werknemers in loondienst. Opvallend aan het onderzoek is dat flexwerkers in welke vorm dan ook aangeven dat flexibiliteit voor hun belangrijker is dan zekerheden, zoals door middel van een vast contract. Ongeveer driekwart van alle flexwerkers geeft ook aan dat ze werken als flexwerker, omdat het ze niet gelukt is om een vast contract te verkrijgen.

Uitzendkrachten geven in veel gevallen aan dat ze niet geheel gelukkig zijn met hun werksituatie en dat ze dan ook liever een vast contract hadden gehad. In Nederland zijn er momenteel 1,8 miljoen mensen die werken als flexwerker, waarvan ruim 1,4 miljoen mensen werken als zelfstandig ondernemer. Van deze 1,4 miljoen mensen werkt ongeveer driekwart zonder personeel.

Dat er zoveel flexwerkers zijn binnen Nederland komt doordat steeds minder werkgevers personeel in dienst willen nemen vanwege de hoge kosten en het risico, zo blijkt uit een eerder gehouden onderzoek van het Centraal Planbureau. Nederland is wereldwijd gezien koploper als het gaat om flexibele arbeidskrachten.

Ondanks dat er veel flexwerkers en zelfstandig ondernemers zijn in Nederland moeten deze cijfers wel op een reële manier bekeken worden, omdat uit ander onderzoek blijkt dat er veel parttime zzp-ers zijn die ook inkomsten genieten uit een baan in loondienst. Vooral binnen de dienstverleningsbranche, de gezondheidsbranche en de taxibranche zijn relatief gezien veel parttime ondernemers werkzaam. Het is dus niet zo dat alle zzp-ers alleen maar zzp-er zijn. Veel parttime zzp-ers genieten ook op een andere manier een inkomen.

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp

Stratenmakers aan het werk

Met het nieuwe regeerakkoord zijn er ook weer nieuwe maatregelen bedacht die voor zzp-ers belangrijk zijn. Wat deze nieuwe maatregelen precies zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar één van de belangrijkste maatregelen is dat de wet-DBA waarschijnlijk naar de prullenbak kan. Het kabinet is van plan om hiervoor een zogenaamde opdrachtgeversverklaring in te voeren, dat de vervanger van de wet-DBA gaat worden. De nieuwe opdrachtgeversverklaring moet alle onzekerheid wegnemen bij opdrachtgevers en zzp-ers omtrent mogelijke boetes en naheffingen.

Andere belangrijke punten zijn dat zzp-ers zich voorlopig niet verplicht hoeven te gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, waarvan eerder sprake was, en dat zzp-ers niet minder dan vijftien euro per uur mogen factureren aan opdrachtgevers. Dit omdat er anders geen sprake is van ondernemerschap volgens het kabinet. Zzp-ers die werken tegen een te laag uurtarief worden dan automatisch gezien als werknemers en hebben dan ook dezelfde rechten en bescherming als werknemers. Het kabinet gaat zelfs zo ver dat deze groep zzp-ers automatisch in dienst treedt van de betreffende bedrijven en de zzp-ers dus ook recht hebben op vakantiegeld en pensioen. Als deze nieuwe maatregel doorgevoerd zal worden zullen opdrachtgevers wel drie keer nadenken voordat deze zzp-ers inhuren voor een te laat uurtarief.

Het invoeren van een minimumtarief voor zzp-ers is eerder al aan bod gekomen maar blijkt nu echt ingevoerd te gaan worden. Aan de ene kant is het goed dat bepaalde zzp-ers bescherming krijgen, echter raakt deze mogelijke nieuwe maatregel wel het vrij ondernemen. Het doel van deze maatregel is uitbuiting van zzp-ers te voorkomen, waarvan in sommige gevallen zeker sprake is. Ook het mogelijk verplichten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers is al eerder aan bod gekomen en moet zzp-ers beschermen tegen financiële risico's als ze arbeidsongeschikt raken. Veel zzp-ers zijn niet verzekerd, omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering simpelweg niet te betalen is voor zzp-ers. Slechts ongeveer twintig procent van alle zzp-ers is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Mijnzzp.nl