Ontmoet 2.690 zzp-ers

Wij helpen kleine bedrijven om groot te worden

Avatar van Team Mijnzzp

Zzp mensen

Steeds meer zzp-ers zoeken actief naar samenwerkingsverbanden met andere zzp-ers om te kunnen groeien, blijkt uit cijfers van de KVK. Ook komt het steeds vaker voor dat zzp-ers uiteindelijk personeel aannemen en dus doorgroeien tot het MKB. Ruim acht procent van alle zzp-ers heeft afgelopen drie jaar personeel aangenomen. Verder blijkt uit de cijfers van de KVK dat nog steeds veel zzp-ers aangeven dat ze niet van plan zijn om personeel aan te nemen omdat ze de risico's te groot vinden. Momenteel zijn er binnen Nederland 1.818.672 bedrijven ingeschreven bij de KVK, waarvan ruim 64 procent bestaat uit zzp-bedrijven.

Lang is er gedacht dat zzp-ers geen echte bijdrage leverden aan de economie, omdat ze in veel gevallen werden gezien als goedkoop verkapt personeel. Vandaag de dag zijn zzp-ers niet meer weg te denken binnen de Nederlandse samenleving en steeds meer bedrijven en particulieren maken dan ook gebruik van zzp-ers op verschillende manieren. Uit het onderzoek van de KVK blijkt dat zzp-ers ook niet langer standaard gezien kunnen worden als eenpitters, omdat steeds meer zzp-ers uiteindelijk doorgroeien tot bedrijven met personeel of op andere manieren samenwerking zoeken met collega zzp-ers.

De belangrijkste redenen dat zzp-ers samenwerking zoeken met andere bedrijven, zzp-ers of particulieren is in het algemeen omdat deze zzp-ers opzoek zijn naar kennis, opdrachten en vaardigheden waarover ze wellicht zelf niet beschikken. De meeste zzp-ers geven aan dat ze het liefst samenwerken met andere zzp-ers of bedrijven en verder geen eigen personeel wensen.

Mijnzzp.nl

Zzp-ers en advertenties

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Informatie over Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp

Op Mijnzzp.nl vindt u alles van en voor zzp-ers. Of u nu zelf zzp-er bent of juist op zoek bent naar een zzp-er, wij helpen u verder.

Voor zzp-ers en hun klanten

Lidmaatschap van Mijnzzp.nl is geheel gratis voor zzp-ers. Wij vragen geen abonnementskosten en geen bemiddelingskosten. Onze inkomsten komen uit de reclames die op de website worden weergegeven.

Op Mijnzzp.nl vindt u zzp bedrijven en hun beroepen met informatie, vraag en aanbod, opleidingen en salaris en tarief indicatie. Ook is uitgebreide branche informatie beschikbaar. Bezoekers van de website en klanten van de bedrijven kunnen de bedrijven op Mijnzzp.nl beoordelen. Daarnaast geeft Mijnzzp.nl een eigen beoordeling van het profiel via de Mijnzzp.nl Index.

Bezoekers van Mijnzzp.nl kunnen een prijsopgave opvragen bij zzp bedrijven binnen een bepaalde afstand. Via advertenties kan iedereen op Mijnzzp.nl een product of dienst onder de aandacht brengen. Voor een product advertentie vragen wij een kleine vergoeding.

Gratis hulpmiddelen voor zzp-ers

Via onze salaris en tarief pagina's kunt u een voorbeeld berekening maken, om te kijken hoeveel u onder de streep overhoudt in loondienst of als zzp-er.

Leden van Mijnzzp.nl met een afgerond openbaar profiel kunnen gratis facturen opmaken en downloaden om ze naar de klant te sturen.

Via onze groepen en ZakenPartners kunt u maximaal gebruik maken van uw netwerk. Dit kan ook het vertrouwen van uw opdrachtgevers vergroten.

Algemene informatie over zzp-ers

Op Mijnzzp.nl vindt u weblogs, nieuwsberichten en de agenda met zzp activiteiten. Bezoekers van de website kunnen deze informatie ook zelf aanleveren, bijvoorbeeld om een activiteit te promoten.

Mijnzzp.nl

Verder lezen...

Avatar van Team Mijnzzp

School

Zzp-ers zijn een stuk optimistischer geworden als het aankomt op hun uurtarief en de omzet, blijkt onder andere uit een onderzoek van ZZP Succes Index uitgevoerd in opdracht van de ABN Amro. Uit het onderzoek blijkt dat zzp-ers zichzelf gemiddeld een 7,5 geven als het aankomt op hun bestaan als zzp-er. Daarnaast geven bestaande zzp-ers aan dat deze zich eigenlijk geen zorgen maken over de toekomst. Ruim vijftig procent van alle bestaande zzp-ers en startende zzp-ers binnen het onderzoek geeft wel aan dat ze de onzekerheid met betrekking tot het verkrijgen van voldoende opdrachten ervaren als een groot nadeel van het zzp bestaan.

Een ander aandachtspunt van zzp-ers is volgens het onderzoek dat zzp-ers zich steeds meer zorgen maken over hun pensioen. Volgens de onderzoekers maakt de helft van alle zzp-ers binnen het onderzoek zich zorgen om hun pensioen omdat deze groep het pensioen niet of niet goed geregeld heeft. Uit een ander onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers er op vertrouwen dat er genoeg geld overblijft als ze hun bedrijf verkopen. Voor zzp-ers kan dit lastig zijn, omdat de meeste zzp-ers geen bedrijf hebben dat ze kunnen verkopen. De meeste zzp-ers zijn zelf hun bedrijf.

Dat zzp-ers in de toekomst in de problemen kunnen komen omdat deze groep niet spaart voor het pensioen is door de vorige regering en diverse belangenbehartigers al meerdere keren besproken. Zo zijn er al diverse male plannen geopperd om zzp-ers verplicht pensioen te laten opbouwen. Omdat er steeds meer zzp-ers en andere flexwerkers komen maakt men zich zorgen over deze groeiende groep die in de toekomst in de problemen kan komen. Ook met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaan er grote zorgen, omdat de meeste zzp-ers zich niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ruim 78 procent van alle zzp-ers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp

Mensen op straat

Uit een onlangs uitgebracht onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ruim 81 procent van alle zelfstandig ondernemers blij is met hun huidige werksituatie. Van alle werknemers in loondienst die beschikken over een vast contract is ruim 78 procent tevreden met hun werksituatie. Zelfstandig ondernemers zijn dan ook iets gelukkiger met hun werksituatie dan werknemers in loondienst. Opvallend aan het onderzoek is dat flexwerkers in welke vorm dan ook aangeven dat flexibiliteit voor hun belangrijker is dan zekerheden, zoals door middel van een vast contract. Ongeveer driekwart van alle flexwerkers geeft ook aan dat ze werken als flexwerker, omdat het ze niet gelukt is om een vast contract te verkrijgen.

Uitzendkrachten geven in veel gevallen aan dat ze niet geheel gelukkig zijn met hun werksituatie en dat ze dan ook liever een vast contract hadden gehad. In Nederland zijn er momenteel 1,8 miljoen mensen die werken als flexwerker, waarvan ruim 1,4 miljoen mensen werken als zelfstandig ondernemer. Van deze 1,4 miljoen mensen werkt ongeveer driekwart zonder personeel.

Dat er zoveel flexwerkers zijn binnen Nederland komt doordat steeds minder werkgevers personeel in dienst willen nemen vanwege de hoge kosten en het risico, zo blijkt uit een eerder gehouden onderzoek van het Centraal Planbureau. Nederland is wereldwijd gezien koploper als het gaat om flexibele arbeidskrachten.

Ondanks dat er veel flexwerkers en zelfstandig ondernemers zijn in Nederland moeten deze cijfers wel op een reële manier bekeken worden, omdat uit ander onderzoek blijkt dat er veel parttime zzp-ers zijn die ook inkomsten genieten uit een baan in loondienst. Vooral binnen de dienstverleningsbranche, de gezondheidsbranche en de taxibranche zijn relatief gezien veel parttime ondernemers werkzaam. Het is dus niet zo dat alle zzp-ers alleen maar zzp-er zijn. Veel parttime zzp-ers genieten ook op een andere manier een inkomen.

Mijnzzp.nl