Ontmoet 2.441 zzp-ers

Wij helpen kleine bedrijven om groot te worden

Avatar van Team Mijnzzp

Schilder

In het concept verkiezingsprogramma van de PvdA is te lezen dat partij een minimumloon wil invoeren voor zzp-ers om ze te beschermen. Deze bescherming heeft betrekking op een normaal inkomen voor zzp-ers, inclusief het waarborgen van sociale zekerheden. Als het aan de PvdA ligt worden aanbestedingen onder het minimumloon verboden. Daarnaast moet er volgens de PvdA een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering komen voor zzp-ers. De bekende startersregeling moet volgens de partij vervangen worden door een aannamebonus. De aannamebonus moet er volgens de PvdA voor zorgen dat bedrijven personeel in vaste dient nemen en niet alleen inhuren.

Een ander opvallen punt van de PvdA is de wens om de Europese mededingingsregels te veranderen, waardoor zzp-ers onderling prijsafspraken kunnen maken om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Door de mededingingsregels aan te passen moet het mogelijk worden voor zzp-ers om prijzen kunstmatig hoog te houden. Dit is toch wel een bijzonder punt te noemen in het verkiezingsprogramma, omdat het voor de meeste bedrijven en dus ondernemers juist verboden is om prijsafspraken te maken.

De PvdaA kiest in haar concept verkiezingsprogramma duidelijk voor de beschermingen van de arbeider, wat natuurlijk prima is. Er is binnen de zzp-markt sprake van een deels verstoorde arbeidsmarkt, waarbinnen niet iedereen vrijwillig als zzp-er werkzaam is. Toch is het wel opvallend te noemen dat de PvdA spreekt van “minimumloon”, omdat zzp-ers niks te maken hebben met minimumloon. Zzp-ers werken tegen een uurtarief of nemen een opdracht aan. Een zzp-er is een ondernemer. Als we deze gaan behandelen als werknemer gaat er toch wel iets goed mis met ondernemend Nederland.

Zzp is geen magisch toverwoord dat automatisch garant staat voor succes. Er worden ieder jaar veel nieuwe zzp-bedrijven opgericht. Deze zzp-ers zullen het lang niet allemaal volhouden, omdat een inschrijving als zzp-er geen garantie is op een succesvolle onderneming. Wellicht is het beter om nieuwe zzp-ers beter te informeren voordat ze zich kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het inschrijven als zzp-er neemt meestal niet meer tijd in beslag dan een rondje boodschappen doen. Een extra zorgplicht door de Kamer van Koophandel kan wellicht veel nieuwe bedrijven voorkomen waarvan iedereen kan aanvoelen dat deze het niet gaan redden. Een zzp-er is een ondernemer, die dan ook zijn best zal moeten doen om aan opdrachten te komen. Een zzp-er is niet verplicht om tegen een te laag uurtarief te werken.

Mijnzzp.nl

Zzp-ers en advertenties

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Informatie over Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp

Op Mijnzzp.nl vindt u alles van en voor zzp-ers. Of u nu zelf zzp-er bent of juist op zoek bent naar een zzp-er, wij helpen u verder.

Voor zzp-ers en hun klanten

Lidmaatschap van Mijnzzp.nl is geheel gratis voor zzp-ers. Wij vragen geen abonnementskosten en geen bemiddelingskosten. Onze inkomsten komen uit de reclames die op de website worden weergegeven.

Op Mijnzzp.nl vindt u zzp bedrijven en hun beroepen met informatie, vraag en aanbod, opleidingen en salaris en tarief indicatie. Ook is uitgebreide branche informatie beschikbaar. Bezoekers van de website en klanten van de bedrijven kunnen de bedrijven op Mijnzzp.nl beoordelen. Daarnaast geeft Mijnzzp.nl een eigen beoordeling van het profiel via de Mijnzzp.nl Index.

Bezoekers van Mijnzzp.nl kunnen een prijsopgave opvragen bij zzp bedrijven binnen een bepaalde afstand. Via advertenties kan iedereen op Mijnzzp.nl een product of dienst onder de aandacht brengen. Voor een product advertentie vragen wij een kleine vergoeding.

Gratis hulpmiddelen voor zzp-ers

Via onze salaris en tarief pagina's kunt u een voorbeeld berekening maken, om te kijken hoeveel u onder de streep overhoudt in loondienst of als zzp-er.

Leden van Mijnzzp.nl met een afgerond openbaar profiel kunnen gratis facturen opmaken en downloaden om ze naar de klant te sturen.

Via onze groepen en ZakenPartners kunt u maximaal gebruik maken van uw netwerk. Dit kan ook het vertrouwen van uw opdrachtgevers vergroten.

Algemene informatie over zzp-ers

Op Mijnzzp.nl vindt u weblogs, nieuwsberichten en de agenda met zzp activiteiten. Bezoekers van de website kunnen deze informatie ook zelf aanleveren, bijvoorbeeld om een activiteit te promoten.

Mijnzzp.nl

Verder lezen...

Avatar van Team Mijnzzp

Bureau

De Belastingdienst heeft vorige week een speciaal meldpunt geopend voor zzp-ers, opdrachtgevers, intermediairs en branche- of belangenorganisaties die problemen ervaren met de nieuwe wet DBA. De bedoeling van het meldpunt is het verzamelen van onbedoelde effecten op de arbeidsmarkt als gevolg van de invoering van de wet DBA. Alle meldingen worden geïnventariseerd door de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het meldpunt DBA is geen vraagbraak voor individuele vragen. Het is een meldpunt voor mogelijke knelpunten die betrekking hebben op de nieuwe wet DBA.

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft eerder al aangegeven dat hij mogelijke problemen met betrekking tot de nieuwe wet DBA versneld wil aanpakken. Eén van de genomen maatregelen is het inzetten van meer belastingambtenaren om de achterstanden weg te werken. Onlangs is naar buiten gekomen dat de belastingdienst grote moeite heeft met het tijdig beoordelen van binnenkomende modelovereenkomsten, waardoor zzp-ers en opdrachtgevers in de problemen kunnen komen. Een andere maatregel lijkt nu te zijn het nieuwe meldpunt.

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft ook aangegeven dat goedwillende zzp-ers en opdrachtgevers zich geen zorgen hoeven te maken om de mogelijke gevolgen. Staatssecretaris Eric Wiebes blijft dan ook benadrukken dat zzp-ers gewoon ingehuurd kunnen worden door opdrachtgevers. Wel geeft Wiebes aan dat de communicatie over de nieuwe regels verbeterd moeten worden, zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de nieuwe wet DBA.

Ook heeft Wiebes nogmaals het belang benadrukt van de nieuwe wet DBA. Volgens Wiebes zijn er te veel zzp-ers die eigenlijk werkzaam zijn als werknemer en niet als zelfstandig ondernemer. Een voorbeeld dat Wiebes aanhaalt is een ICT-er die al jaren werkzaam is voor één opdrachtgever, terwijl hij of zij geen eigen inbreng heeft.

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp

Mensen aan het werk

Zzp-ers die in Amsterdam wonen komen in aanmerking voor gratis scholing ter waarde van 1000 euro als ze een minimaal inkomen hebben. Het betreft een experiment van de gemeente Amsterdam, dat betrekking heeft op zzp-ers die momenteel een inkomen hebben lager dan 120 procent van het Sociaal Wettelijk Minimum. De gemeente Amsterdam hoopt dat de betreffende zzp-ers op deze manier makkelijk aan opdrachten kunnen komen. Het gratis leergeld gebruikt kan gebruikt worden voor taalcursussen en een betere kennis van sociale media, waardoor de arbeidskansen en algemene ondernemingsvaardigheden toenemen. Het gratis leergeld is een onderdeel van het programma “Werk maken van talent”.

Gratis leergeld als onderdeel van het programma “Werk maken van talent”. Laten we voorop stellen dat hulp bieden niet verkeerd is, maar het heeft niks meer met ondernemerschap of het bestaan als zzp-er te maken. 1000 euro gratis scholingsgeld uitdelen aan alle zzp-ers die onder het minimum leven is geld weggooien. De gemeente Amsterdam geeft aan dat het leergeld onder andere gebruikt kan worden om een taalcursus te volgen of algemene computerlessen. Zzp-ers die niet met een computer kunnen werken hebben gewoon een groot probleem als ondernemer en doen er wellicht beter aan om hun bedrijf te stoppen. Een ondernemer handelt voor eigen rekening en risico en zal zelf het initiatief moeten nemen om succesvol te worden als zzp-er. Dit betekent de nek uitsteken en risico's nemen. Iedere dag maar weer denken: waar zijn die nieuwe kansen en mogelijkheden. Als zzp-er is het daarnaast juist zo belangrijk dat je zelfstandig een bestaan opbouwt, zodat je trots kan zijn op je eigen prestaties.

De opmerking dat zzp-ers verborgen werklozen zijn is regelmatig in het nieuws te horen, en zal voor deze groep zeker terecht zijn. Hoewel de gemeente Amsterdam deze groep zzp-ers op deze manier probeert te helpen, kan iedereen aan zijn klompen voelen dat ze het niet gaat reden. Deze stimulans werkt averechts en zal binnen de gemeente Amsterdam echt geen oplossing zijn voor deze groep zzp-ers.

Mijnzzp.nl