Arbeidsinspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Als arbeidsinspecteur ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de arbeidsomstandighedenwetgeving. De arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet) is speciale wetgeving die regels bevat voor werkgevers en werknemers en betrekking heeft op de gezondheid, welzijn en veiligheid van werknemers inclusief zelfstandig ondernemers. De belangrijkste taak als arbeidsinspecteur is het toezien op de naleving van de Arbowet, inclusief het opsporen van mogelijke overtredingen en het stoppen van overtredingen. Door het handhaven van de Arbowet is het de bedoeling dat er geen ongevallen kunnen gebeuren op werklocaties en dat werknemers niet ziek worden. Naast het houden van toezicht is het niet ondenkbaar dat een arbeidsinspecteur ook preventief adviezen zal geven, zonder dat hij of zij direct handhaaft. De Arbowet is geen wetgeving met vaste richtlijnen omdat de Arbowet gezien moet worden als een kaderwet die bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk de arbeidsomstandighedenwet, het arbeidsomstandighedenbesluit, de arbeidsomstandighedenregeling en de arbobeleidsregels. Een kaderwet of raamwet is speciale regelgeving die bestaat uit algemene wetgeving en dus geen gedetailleerde regels bevat. Dit betekent dat de regels binnen de Arbowet aangepast kunnen worden als de omstandigheden dit toelaten. Flexibiliteit binnen de Arbowet is belangrijk omdat specifieke situaties om specifieke oplossingen kunnen vragen.

Een arbeidsinspecteur is dus een speciale ambtenaar die toeziet op de veiligheid van werknemers door het controleren van bedrijven. Hierbinnen speelt veiligheid en gezondheid op de werklocatie een belangrijke rol. Naast het controleren op veiligheid en gezondheid van werknemers zal een arbeidsinspecteur ook toezien op mogelijke illegale tewerkstelling. De taken van een arbeidsinspecteur zijn dan ook zeer divers te noemen en kunnen variëren van een waarschuwing geven tot het uitdelen van boetes. Ook het direct stilleggen van een werklocatie kan gedaan worden door een arbeidsinspecteur als hij of zij dit nodig acht. Andere werkzaamheden van een arbeidsinspecteur kunnen zijn het onderzoeken van een werklocatie na een mogelijk ongeluk. Een arbeidsinspecteur zal na een ongeluk bestuderen hoe een ongeluk precies heeft kunnen gebeuren en wie hier precies verantwoordelijk voor was. Dit soort onderzoeken is erg belangrijk om achteraf te kunnen bepalen wat er precies mis is gegaan en of dit voorkomen had kunnen worden. Ook voor mogelijke vervolging is dit soort onderzoeken erg belangrijk, als iemand bijvoorbeeld letsel heeft opgelopen.

Hoe en wanneer controleert de arbeidsinspectie

Hoe de arbeidsinspectie precies controleert en wanneer deze controleert kan verschillen per branche en soort bedrijf. Over het algemeen zal een arbeidsinspecteur een bedrijf bezoeken na mogelijke klachten van werknemers of controleert de arbeidsinspecteur preventief een bedrijf. De arbeidsinspectie zal vooral branches controleren waarbinnen werknemers grotere risico's lopen op bijvoorbeeld onveilige en ongezonde werksituaties. Sectoren die extra onder aandacht staan van de arbeidsinspectie zijn over het algemeen de bouw, de detailhandel, de schoonmaaksector, de industrie, de metaalsector, de Grond-, Weg- en Waterbouwsector en de horeca.

Waar controleert de arbeidsinspectie op

Waar de arbeidsinspectie precies op zal controleren is geheel afhankelijk van de soort werkzaamheden, het soort bedrijf en de branche waarbinnen de controle zal plaatsvinden. Binnen de bouwsector kan het bijvoorbeeld gaan om het gebruik van veilige steigers, de werkkleding of om de machines en gereedschappen die gebruikt worden. Een ander aandachtspunt kan weer zijn of de aanwezige werknemers wel beschikken over een VCA certificaat. Daarnaast kan er gekeken worden of bedrijven wel beschikken over gecertificeerde bedrijfshulpverleners die ook verplicht zijn binnen bedrijven.

Inspectie SZW

Tegenwoordig noemt men de arbeidsinspectie niet meer de arbeidsinspectie maar de Inspectie SZW, dat staat voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie SZW is een breed ministerie waarbinnen ook de Arbowetgeving valt. De Arbowet heeft bijvoorbeeld ook betrekking op arbospecialisten en op bedrijfsartsen die allemaal toezien op het veilig en gezond werken.

Wat doet de Inspectie SZW:

Arbeidsinspectie controleert rolsteigers:

Opleidingen tot arbeidsinspecteur

Er bestaan verschillende soorten geschikte opleidingen tot arbeidsinspecteur, zoals de universitaire studie Arbeidsrecht of de Hbo-opleiding Arbeidsrecht. Over het algemeen zal voor veldwerkzaamheden zoals het bezoeken van bedrijven en werklocaties een passende Hbo-opleiding voldoende zijn. Een andere juridische opleiding zal in de meeste gevallen ook mogelijkheden bieden, echter is het dan niet ondenkbaar dat er aanvullende eisen zijn met betrekking tot arbeidsrecht.

Bedrijven waar een arbeidsinspecteur werkzaam kan zijn

Als arbeidsinspecteur ben je werkzaam als ambtenaar voor de overheid. Een arbeidsinspecteur is werkzaam voor de Inspectie SZW.

Competenties arbeidsinspecteur

De belangrijkste competenties als arbeidsinspecteur is dat je beschikt over kennis met betrekking tot het arbeidsrecht inclusief wet- en regelgeving. Daarnaast speelt communicatie een belangrijke rol binnen het beroep, omdat je met veel verschillende soorten mensen te maken zal krijgen. Ook overtuigingskracht is een belangrijke competentie, omdat niet iedereen automatisch overtuigd zal zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, integriteit, onafhankelijkheid, oordeelsvorming en besluitvaardigheid. Ook daadkracht kan aangemerkt worden als een belangrijke competentie, omdat het daadwerkelijk beboeten of vervolgen van een bedrijf grote gevolgen kan hebben voor bedrijven.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arbeidsinspecteur

Het arbeidsmarktperspectief als arbeidsinspecteur is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Binnen de Inspectie SZW werken ongeveer 1200 medewerkers waarvan ongeveer driekwart werkzaam is als inspecteur of rechercheur. De doorgroeimogelijkheden als arbeidsinspecteur zijn over het algemeen sterk afhankelijk van je eigen competenties en het opleidingsniveau. Een leidinggevende functie zal vroeg of laat meestal tot de mogelijkheden behoren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arbeidsinspecteur

Als arbeidsinspecteur ben je werkzaam voor de overheid en zal je bijvoorbeeld onder de cao ambtenaren of rijksambtenaren vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een arbeidsinspecteur zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl