Toezichthouder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een toezichthouder is een ambtenaar of organisatie die speciaal aangesteld is door de overheid. De belangrijkste taak van een toezichthouder is het houden van toezicht op wet- en regelgeving en de naleving hiervan. De term toezichthouder is vrij algemeen en kan van toepassing zijn op veel gebieden, zoals op milieugebied, kunstgebied, bouwgebied, telecomgebied, onderwijsgebied en gezondheidsgebied. Een toezichthouder ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en kan eventueel bestuursdwang toepassen of andere maatregelen nemen als dit nodig mocht zijn, zoals het stil leggen van werkzaamheden. Het werkgebied van een toezichthouder behoort toe tot het bestuursrecht. Een toezichthouder is werkzaam voor een onafhankelijk en onpartijdig instituut die als belangrijkste taak heeft het houden van toezicht. Daarnaast kan een toezichthouder over het algemeen een belangrijke adviserende rol hebben als bedrijven, instellingen of organisaties tegen bepaalde problemen aanlopen. De overheid maakt op veel manieren gebruik van toezichthouders, omdat gespecialiseerde toezichthouders beschikken over veel marktkennis. Met andere woorden weet een goede toezichtouder precies wat er wel en niet mag binnen bepaalde markten. Door deze specifieke kennis kunnen toezichthouders in de meeste gevallen snel ingrijpen en handhaven als dat nodig mocht zijn. Een toezichthouder kan dan ook op een snellere manier beslissingen nemen dan bijvoorbeeld een minister, omdat een minister niet in alle gevallen over specifieke marktkennis beschikt. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een toezichthouder het beste omschrijven als het voorkomen van maatschappelijk ongewenste situaties.

Over het algemeen maakt de overheid veel gebruik van onafhankelijke toezichtouders. Ook hebben de rijksoverheid, provincies en gemeentes zelf ambtenaren in dienst die belast kunnen zijn met houden van toezicht. Deze ambtenaren hebben over het algemeen een andere benaming dan toezichthouder. Ze zijn in de kern niet helemaal vergelijkbaar met een toezichtouder, omdat deze ambtenaren strikt gezien niet als onafhankelijk en onpartijdig gezien kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een bouwinspecteur die ook toeziet op de veiligheid en kwaliteit. Hij kan niet gezien worden als onafhankelijk toezichthouder, omdat de bouwinspecteur direct voor de gemeente werkt en dus strikt gezien niet onafhankelijk en onpartijdig is.

Ondanks dat diverse diensten en organisaties wel degelijk ook aangemerkt kunnen worden als toezichtouder zijn ze strikt gezien geen toezichthouder, omdat een echte toezichtouder onafhankelijk en onpartijdig is. Denk bijvoorbeeld aan de politie, de douane, de luchtverkeersleiding, de belastingdienst en het leger die zelf ook toezicht houden maar ook te maken kunnen krijgen met een onafhankelijke en onpartijdige toezichthouder. Toezicht is dan ook een breed begrip, dat op iedereen van toepassing kan zijn ongeacht de positie of functie die iemand heeft binnen de maatschappij. Binnen Nederland bestaan er veel verschillende soorten toezichthouders, die meestal zeer gespecialiseerd zijn binnen bepaalde branches.

Een toezichthouder heeft binnen de maatschappij een bijzondere rol, omdat deze niet aangestuurd of beïnvloed worden door de politiek of het bedrijfsleven. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn dan ook belangrijke woorden voor een toezichthouder wil deze zijn werkzaamheden op een goede manier kunnen uitvoeren. Toezichthouders komen regelmatig in het nieuws wanneer ze een belangrijke mededeling naar buiten brengen die soms veel inpact kan hebben.

Werken als toezichthouder:

Ook toezichthouder aansprakelijk:

Opleidingen tot toezichthouder

Er bestaan binnen Nederland geen specifieke opleidingen voor het beroep toezichthouder. Wel bestaan er diverse cursussen en vervolgopleidingen gericht op commissarissen en toezichthouders, die zeker nuttig zijn als aanvullende opleiding. Over het algemeen zal een toezichthouder minimaal een Hbo-opleiding genoten hebben. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen voor dit beroep, omdat er uiteenlopende soorten toezichthouders bestaan die om verschillende opleidingseisen kunnen vragen.

Bedrijven waar een toezichthouder werkzaam kan zijn

Als toezichthouder werk je niet voor bedrijven maar voor de overheid. Een toezichthouder werkt voor een door de Nederlandse overheid aangestelde toezichthouder, zoals de kansspelautoriteit, de agentschap telecom, de Nationale ombudsman, de Nederlandse bank of de inspectie van het onderwijs. Binnen Nederland bestaan er veel verschillende soorten toezichthouders. Een toezichtouder kan in de meeste gevallen ook gezien worden als ambtenaar.

Competenties toezichthouder

De belangrijkste competenties als toezichthouder zijn natuurlijk integriteit en onafhankelijk, omdat de werkzaamheden daarom draaien. Daarnaast zal je als toezichthouder stressbestendig moeten zijn en speelt conflictbeheersing een redelijk grote rol binnen de werkzaamheden. Verdere specifieke competenties zijn grotendeels afhankelijk van het vakgebied waar je werkzaam bent. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat je ook over voldoende managementvaardigheden zal moeten beschikken als toezichthouder. Algemeen belangrijke woorden zijn waakzaamheid, controleren, informeren, communicatie, presteren, wet- en regelgeving en handhaven.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als toezichthouder

Over het algemeen zal het verkrijgen van een baan als toezichthouder geen probleem hoeven te vormen, afhankelijk van je eigen opleidingsniveau, competenties en werkervaring. Binnen Nederland zijn er veel toezichthouders actief, die natuurlijk wel om verschillende opleidingen en werkervaring kunnen vragen. Als toezichthouder zijn er over het algemeen voldoende doorgroeimogelijkheden, zoals het verkrijgen van een leidinggevende functie wanneer je beschikt over de juiste competenties en ervaring.

Arbeidsvoorwaarden en salaris toezichthouder

Als toezichthouder zijn je arbeidsvoorwaarden over het algemeen prima geregeld, zoals dit doorgaans het geval is wanneer je voor de overheid werkzaam bent. Er zijn verder geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende instellingen werkzaam kan zijn als toezichthouder. Een toezichthouder zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3300 en 4500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl