Belastingadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een belastingadviseur of fiscalist is een deskundige op het gebied van belastingen. Als belastingadviseur geef je adviezen op het gebied van belastingen aan bedrijven en/of particulieren. Ook het verzorgen van belastingaangiften voor bedrijven en/of particulieren kan tot de werkzaamheden behoren van een belastingadviseur. Het komt dan ook redelijk veel voor dat belastingadviseurs ook de aangiftes voor bedrijven en particulieren verzorgen. Het beroep belastingadviseur, ook wel fiscalist genaamd, is binnen Nederland een vrij-beroep dat geen bescherming kent. Iedereen kan en mag zich dus belastingadviseur noemen. Ondanks dat het beroep belastingadviseur geen bescherming kent is het beroep aan te merken als complex, omdat belastingregels doorgaans niet makkelijk zijn. Daarnaast is het zo dat belastingregels regelmatig veranderen, waardoor de belastingadviseur regelmatig bijscholing moet volgen. Een goede belastingadviseur is op de hoogte van alle geldende regels en mogelijkheden op het gebied van belasting. Wie zelf geen verstand of onvoldoende verstand heeft van belastingen doet er goed aan om een belastingadviseur in te schakelen om problemen te voorkomen. Als belastingadviseur ben je dus een specialist op het gebied van belastingen. Een belastingadviseur is dan ook in veel gevallen een belangrijke fiscaal adviseur voor bedrijven en/of particulieren, omdat het de belastingadviseur is, die bekend is met alle regels over belastingen. Als een belastingadviseur zelf vragen heeft over belastingen kan de belastingadviseur namens zijn of haar cliënten contact opnemen met de belastingdienst. Afhankelijk van de soort werkzaamheden zal de belastingadviseur ook regelmatig samenwerken met accountants en/of advocaten. Als belastingadviseur kan het ook voorkomen dat je te maken krijgt met de belastingkamer van de rechtbank.

Een zwaardere tegenhanger van het beroep belastingadviseur is het beroep accountant. Een accountant en belastingadviseur hebben min of meer hetzelfde beroep maar hebben wel te maken met verschillende verantwoordelijkheden. Het op de juiste manier omgaan met complexe belastingregels en de belastingwet kan in sommige gevallen complex zijn. Het is de belastingadviseur, die problemen kan voorkomen door de belastingwet op de juiste manier te interpreteren en toe te passen. Wie als particulier of als bedrijf geen problemen wil krijgen, doet er verstandig aan zich goed te laten voorlichten over de belastingregels. Er ontstaan redelijk vaak problemen met belastingen, omdat men niet op de hoogte is van de regels. In veel gevallen kan dit dan leiden tot mogelijke problemen als de belastingdienst zich meldt, en met een naheffing komt. Vooral bij bedrijven die internationaal handelen komen er veel extra regels kijken als het om belastingen gaat, zoals waar welke belasting voldaan moet worden of juist teruggevorderd kan worden.

Welke belastingadviseur iemand precies nodig heeft hangt vaak af van verschillende zaken, zoals het soort bedrijf, de mogelijke adviezen en de complexiteit van belastingvragen. Soms kunnen ondernemers en particulieren gewoon bij hun boekhouder terecht voor vragen, en in andere situaties is er juist een jurist, bedrijfsjurist of advocaat nodig. Vooral grote bedrijven hebben vaak te maken met complexe belastingvragen, die goed uitgezocht moeten worden door belastingadviseurs. Soms zijn vraagstukken zo moeilijk dat er direct met de belastingdienst gesproken moet worden om te overleggen. Het voeren van een goede bedrijfsadministratie is een must om een bedrijf draaiende te kunnen houden. Iedere ondernemer moet eigenlijk met een druk op de computer kunnen zien hoe het bedrijf er voor staat. Dit is alleen mogelijk met een goede administratie en dus boekhouding. Een belastingadviseur is voor bedrijven dan ook belangrijk, en weet de juiste weg te bewandelen. Veel ondernemers zijn goed in ondernemen, maar dit betekent niet dat de ondernemer ook veel verstand heeft van belastingen.

Wat kan een belastingadviseur allemaal doen

Een belastingadviseur is gespecialiseerd in het bedenken, uitwerken en toepassen van belastingconstructies waarbij bedrijven en particulieren zo min mogelijk belasting hoeven te betalen. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat deze belastingconstructies moeten passen binnen de geldende wet- en regelgeving. Met andere woorden zal een belastingadviseur alleen bepaalde belastingconstructies toepassen, die uiteindelijk geen problemen zullen opleveren met de belastingdienst. Ook het op de juiste manier adviseren van bedrijven en particulieren zal als belastingadviseur veel voorkomen. Als een belastingadviseur werkt voor bedrijven kan een belastingadviseur ook aangemerkt worden als belangrijke bedrijfsadviseur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advieswerkzaamheden waarbij de belastingadviseur aan bedrijven zal adviseren om extra te investeren. Door extra te investeren is het mogelijk dat ondernemers in sommige gevallen minder belasting hoeft te betalen. Als bedrijven in mogelijke problemen verkeren kan een belastingadviseur in sommige gevallen aangemerkt worden als bedrijvendokter.

Werkzaamheden belastingdienst

De belastingdienst kan bij iedereen controles uitvoeren. Dit wordt steekproefgewijs gedaan of bij een vermoeden van fraude. Mochten er fouten ontdekt worden in iemands aangifte dan kan de belastingdienst naheffing opleggen of in geval van fraude iemand strafrechtelijk vervolgen. De belastingdienst is een overheidsorgaan dat de heffingen en inningen voor de Nederlandse overheid verzorgt. De Nederlandse belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën. Buiten de belastingdienst zelf zijn er ook nog belastingdiensten van de lagere overheden zoals, die van gemeentes en waterschappen.

Beroep van een belastingadviseur:

Film over fiscale economie:

Opleidingen tot belastingadviseur

Wie een opleiding tot belastingadviseur wil volgen kan het beste een Hbo-opleiding Fiscaal Recht en Economie volgen en de Hbo-opleiding register belastingadviseur, of een universitaire studie volgen. Er is ook een beroepsvereniging voor universitair opgeleide belastingadviseurs (NOB) en een register belastingadviseurs. Het register belastingadviseurs is een beroepsvereniging voor belastingadviseurs. De examens voor de Hbo-opleiding register belastingadviseur worden afgenomen door de beroepsvereniging. Na het afronden van de opleiding mag je officieel de titel RB gebruiken. Enkele vakken en/of richtingen waarmee je te maken zal krijgen tijdens de opleiding zijn privaatrecht, ondernemingsrecht, formeel belastingrecht, internationaal belastingrecht, inkomstenbelasting voor de particulier, loonbelasting, omzetbelasting, fiscaal recht, fiscaal juridische aspecten, fiscale kennis, fiscaal advies geven, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook zijn er tegenwoordig genoeg online boekhoudprogramma's te vinden.

Bedrijven waar een belastingadviseur werkzaam kan zijn

Over het algemeen werkt een belastingadviseur voor een accountants- en belastingadvieskantoor. Daarnaast kan een belastingadviseur intern werkzaam zijn voor grotere bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan grote middenstanders, fabrikanten of aan handelsbedrijven. Voor dit soort bedrijven kan het belangrijk zijn dat er intern belastingadviseurs aanwezig zijn. Het is ook prima denkbaar dat een belastingadviseur werkt als ondernemer of als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Een zelfstandig belastingadviseur kan op verschillende manieren werkzaam zijn. Een belastingadviseur kan ook werkzaam zijn voor de belastingdienst als belastinginspecteur.

Competenties belastingadviseur

De belangrijkste competentie van een belastingadviseur is de vakinhoudelijke kennis van belastingen en belastingwetgeving. Ook bijscholing kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat belastingregels regelmatig veranderen. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je als belastingadviseur te maken krijgt met veel verschillende mensen. Communicatie heeft in dit geval ook betrekking op de schriftelijke communicatie, omdat je als belastingadviseur veel te maken kan hebben met brieven en mails. Vanzelfsprekend moet een belastingadviseur ook beschikken over goed cijfermatig inzicht. In dat opzicht kan wiskunde aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook een goed analytisch vermogen is belangrijk als belastingadviseur. Algemeen belangrijke woorden zijn sociaal, adviseren, overleggen, luisteren, controleren, waakzaamheid, motivatie, zorgplicht, samenwerken, zelfstandigheid, presteren en organiseren. Als je werkzaam bent als ondernemer of als consultant kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als belastingadviseur

Het arbeidsmarktperspectief als belastingadviseur is zeker goed te noemen, omdat er veel particulieren en bedrijven zijn die behoefte hebben aan een belastingadviseur. Vooral de hoger opgeleide belastingadviseurs zullen doorgaans geen enkel probleem hebben om een baan te vinden, omdat er een grote behoefte is aan fiscalisten. Vacatures belastingadviseur zijn veel te vinden. De doorgroeimogelijkheden als belastingadviseur zijn erg afhankelijk van je opleiding en specialisatie. Een mogelijke doorgroeimogelijkheid kan zijn het werken als inspecteur voor de belastingdienst of een andere hogere functie. Maar ook het starten van je eigen bedrijf kan natuurlijk gezien worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris belastingadviseur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je bij verschillende bedrijven of instellingen werkzaam kan zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Het salaris als belastingadviseur is sterk afhankelijk van je functie en soort werkgever. Een belastingadviseur in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Het salaris kan erg verschillen per bedrijf of persoon, omdat ervaringen en opleidingen een grote rol spelen binnen dit beroep.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Belastingadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Belastingadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl