Belastingadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een belastingadviseur of fiscalist is een specialist op het gebied van belastingen. Als belastingadviseur geef je adviezen op het gebied van belastingen aan bedrijven en/of particulieren als dit nodig mocht zijn. Ook het verzorgen van belastingaangiften voor bedrijven en/of particulieren kan een taak zijn van de belastingadviseur. Het komt dan ook redelijk veel voor dat de belastingadviseur ook de aangiftes voor bedrijven en particulieren verzorgt. Het beroep belastingadviseur, ook wel fiscalist genaamd, is binnen Nederland een vrij beroep dat geen bescherming kent. Iedereen kan en mag zich dus belastingadviseur noemen. Ondanks dat het beroep belastingadviseur geen bescherming kent vanuit de overheid is het beroep aan te merken als complex, omdat belastingregels doorgaans niet makkelijk zijn. Daarnaast is het zo dat belastingregels regelmatig veranderen waardoor een belastingadviseur bij zal moeten blijven. Een goede belastingadviseur is op de hoogte van alle geldende regels en mogelijkheden op het gebied van belasting. Het beroep belastingadviseur kan binnen de praktijk op verschillende niveaus voorkomen. Wie zelf geen verstand of onvoldoende verstand heeft van belastingen doet er goed aan om een specialist in te schakelen om problemen te voorkomen.

Als belastingadviseur ben je dus een specialist op het gebied van belastingen. Een belastingadviseur is dan ook in veel gevallen een belangrijke fiscaal adviseur voor bedrijven en/of mensen omdat het de belastingadviseur is die bekend is met alle regels omtrent belastingen. Wanneer een belastingadviseur zelf vragen heeft omtrent belastingen kan de belastingadviseur namens zijn of haar cliënten contact opnemen met de belastingdienst. Het op de juiste manier omgaan met complexe belastingregels en de belastingwet kan in sommige gevallen complex zijn. Het is de belastingadviseur die problemen zal voorkomen door de belastingwet op de juiste manier te interpreteren en toe te passen. Een zwaardere tegenhanger van het beroep belastingadviseur is het beroep accountant. Een accountant en belastingadviseur hebben min of meer het zelfde beroep maar wel met verschillende verantwoordelijkheden.

Belastingdienst

De belastingdienst kan bij iedereen controles uitvoeren. Dit wordt steekproefgewijs gedaan of bij een vermoeden van fraude. Mochten er fouten ontdekt worden in iemands aangifte dan kan de belastingdienst naheffing opleggen of in geval van fraude kan de belastingdienst iemand strafrechtelijk vervolgen. De belastingdienst is een overheidsorgaan dat de heffingen en inningen voor de Nederlandse overheid verzorgt. De Nederlandse belastingdienst valt weer onder het ministerie van Financiën. Buiten de belastingdienst zelf zijn er ook nog belastingdiensten van de lagere overheden zoals die van gemeentes. Deze organisatie houdt zich bezig met het innen van gemeentebelastingen.

Het voeren van een goede bedrijfsadministratie is een must om een bedrijf draaiende te kunnen houden. Iedere ondernemer moet eigenlijk met een druk op de computer kunnen zien hoe het bedrijf er voor staat. Dit is alleen mogelijk met een goede administratie en dus boekhouding. Een belastingadviseur is voor bedrijven dan ook belangrijk, en weet de juiste weg te bewandelen. Veel ondernemers zijn goed in ondernemen, maar dit betekent niet dat de ondernemer ook veel verstand heeft van belastingen. Mogelijk maakt hij fouten of laat hij kansen laat liggen op dit gebied. Een belastingadviseur is de aangewezen persoon om de hierin de ondernemer te helpen.

Welke belastingadviseur iemand precies nodig heeft hangt vaak af van verschillende zaken, zoals het soort bedrijf, mogelijke adviezen waar iemand naar op zoek is en of men denkt een probleem juist te voorkomen of een veroorzaakt probleem op wil lossen. Soms kan men gewoon bij een boekhouder langs voor vragen, en in andere situaties is er juist een jurist of advocaat nodig. Vooral grote bedrijven hebben vaak te maken met belastingvragen, die goed uitgezocht moeten worden door specialisten. Soms zijn vraagstukken zo moeilijk dat er direct met de belastingdienst gesproken moet worden om te overleggen.

Postbusbedrijven

In Nederland zijn veel zogenaamde postbusbedrijven gevestigd, omdat ons land een gunstig belastingklimaat heeft en de bedrijven daardoor vaak weinig belasting betalen. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen dit soort bedrijven, omdat veel mensen dit als oneerlijk zien.

Problemen voorkomen

Wie als privépersoon of als bedrijf geen problemen wil krijgen, doet er verstandig aan zich goed te laten voorlichten wanneer men denkt dit nodig te hebben. Er ontstaan vaak problemen bij bedrijven met belastingen, omdat men niet op de hoogte is van de regels. In veel gevallen kan dit dan leiden tot grote problemen als de belastingdienst zich meldt, en met een naheffing komt. Vooral bij bedrijven die internationaal handelen komen er veel extra regels kijken als het om belastingen gaat, zoals waar welke belasting voldaan moet worden of juist teruggevorderd moet worden.

Beroep van een belastingadviseur:

Film over fiscale economie:

Opleidingen tot belastingadviseur

Wie een opleiding tot belastingadviseur wil volgen kan het beste een Hbo-opleiding Fiscaal Recht en Economie volgen en de Hbo-opleiding register belastingadviseur, of een universitaire studie volgen. Er is ook een beroepsvereniging voor universitair opgeleide belastingadviseurs (NOB). De examens voor de Hbo-opleiding register belastingadviseur worden afgenomen door de beroepsvereniging. Na het afronden van de opleiding mag je officieel de titel RB gebruiken. Enkele vakken c.q. richtingen waarmee je te maken zal krijgen tijdens de opleiding zijn privaatrecht, ondernemingsrecht, formeel belastingrecht, internationaal belastingrecht, inkomstenbelasting voor de particulier, loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. De opleiding tot register belastingadviseur duurt over het algemeen dertig maanden, afhankelijk van je inzet, en is alleen voor ervaren belastingadviseurs met de juiste vooropleidingen toegankelijk. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstitutenen te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een belastingadviseur werkzaam kan zijn

Als belastingadviseur werk je op een belastingkantoor of voor een groot bedrijf als belastingadviseur. Maar natuurlijk kan je ook werkzaam zijn als zelfstandig belastingadviseur binnen je eigen bedrijf. 

Competenties belastingadviseur

Als belastingadviseur ben je in de eerste plaats een specialist op belastinggebied en bezit je over een uitgebreide kennis van het vak door het volgen van de juiste opleidingen. Als belastingadviseur moet je over wiskundig en economisch inzicht beschikken. Maar ook communicatief moet je goed onderlegd zijn, omdat je veel met klanten c.q. opdrachtgevers te maken zal hebben.  

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als belastingadviseur

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide belastingadviseur is zeker goed te noemen, omdat er veel particulieren en bedrijven zijn die behoefte hebben aan een belastingadviseur. Vooral de hoger opgeleide belastingadviseurs zullen doorgaans geen enkel probleem hebben om een baan te vinden, omdat er een grote behoefte is aan fiscalisten. De doorgroeimogelijkheden als belastingadviseur zijn erg afhankelijk van je opleiding en specialisatie. Een mogelijke doodgroeimogelijkheid kan zijn het werken als inspecteur voor de belastingdienst of een andere hogere functie. Maar ook het starten van je eigen bedrijf kan natuurlijk gezien worden als doorgroeien.  

Arbeidsvoorwaarden en salaris belastingadviseur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je bij verschillende bedrijven of instellingen werkzaam kan zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Het salaris als belastingadviseur is sterk afhankelijk van je functie en soort werkgever. Een belastingadviseur in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Het salaris kan erg verschillen per bedrijf of persoon, omdat ervaringen en opleidingen een grote rol spelen binnen dit beroep.

Mijnzzp.nl