Notaris

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een notaris is een persoon die bij wet speciale bevoegdheden heeft om bepaalde specifieke taken te mogen uitvoeren. Over het algemeen betreft dit het personen- en familierecht, het onroerendezaakrecht en het rechtspersonenrecht. In alle gevallen moet een notaris gezien worden als een onpartijdige functionaris die vanwege zijn ambt bevoegd is om notariële akten op te maken. In de Nederlandse wet is precies opgenomen wanneer iemand van een notaris gebruik dient te maken. Wat veel mensen niet weten is dat een notaris ook geraadpleegd kan worden als men op een specifiek gebied informatie nodig heeft. In Nederland zijn alle notarissen lid van de KNB wat voor Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie staat. Het beroep notaris is als geen ander beroep aan te merken als een vertrouwelijk beroep. Van een notaris mag dan ook absolute geheimhouding verwacht worden. Daarnaast moet een notaris onafhankelijk zijn en zeer nauwkeurig werken, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden met betrekking tot aktes. Een notaris werkt onder de Wet op het notarisambt, waarbinnen alle regels zijn opgenomen waaraan een notaris behoort te voldoen.

Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat wel een keer te maken met een notaris. De notaris stelt op verschillende gebieden aktes op zoals op het gebied van personen- en familierecht, onroerendzaakrecht en rechtspersonenrecht. Voor al dit soort zaken eist de Nederlandse wet dat er een notariële akte opgesteld wordt om de akte geldig te laten zijn. Door het opstellen van dit soort aktes is men gewaarborgd van rechtszekerheid omdat deze akte in een eventueel geschil duidelijkheid biedt wat met een onderhandse akte vaak niet het geval is.

Buiten het opstellen van aktes krijgt een notaris regelmatig met geldstromen te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een huis verkoopt of koopt. Bij dit soort zaken zal er geld heen en weer geschoven worden tussen de cliënten. De notaris beheert dit geld op een derdenrekening en zal het geld pas overmaken wanneer alles rond en goedgekeurd is. Wanneer een van de partijen de afspraken niet nakomt biedt de notariële akte het voordeel dat er gemakkelijker beslag gelegd kan worden zonder dat een tussenkomst van de rechter nodig is.

Taken van een Notaris

De taken die een notaris heeft zijn erg omvangrijk te noemen en is zeker meer dan alleen aktes opstellen. Ook onderzoek is een belangrijke taak van de notaris. Als iemand bijvoorbeeld een huis verkoopt is het de taak van de notaris om te controleren of de verkoper wel de eigenaar is en er geen beslag op het huis ligt.

Wie als notaris wenst te gaan werken in Nederland zal een universitaire studie notarieel recht  moeten volgen. Daarna is het nog een aantal jaren nodig om ervaring op te doen als kandidaat notaris voordat men tot notaris benoemd kan worden.

Maar een notaris doet nog veel meer dan alleen huizen laten passeren. Zo kan kan iemand ook naar de notaris gaan wanneer men gaat trouwen of voor het regelen van een nalatenschap. Als er één beroep te noemen zou zijn waar er eigenlijk geen fouten gemaakt mogen worden zou het beroep van een notaris hoog scoren, omdat het vaak om grote belangen gaat van mensen, zoals hun eigendommen en nalatenschap.

Beroep Notaris:

Opleidingen tot Notaris

Wie als een carrière ambieert als notaris zal een universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen met de afstudeerrichting notarieel recht. Het notarieel recht heeft veel raakvlakken met het privaatrecht. Tijdens de afstudeerrichting is er onder meer aandacht voor de vakken relatievermogensrecht, registergoederenrecht, belastingrecht, burgerlijk procesrecht en erfrecht. De meeste vakken die onderwezen worden zijn praktijkgericht. Na het afronden van de studie ben je nog geen notaris, omdat je eerst nog werkstage zal moeten lopen op een notariskantoor, waar je de beroepsopleiding notariaat zal volgen als Kandidaat-notaris. Er is ook een Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor notarissen, waar meer informatie te vinden is.

Bedrijven waar een Notaris werkzaam kan zijn

Als notaris kan je werkzaam zijn voor een notariskantoor, maar ook voor andere grote bedrijven zoals verzekeringsbedrijven, vastgoedbedrijven, banken of de advocatuur. Ook een baan bij de rechtelijke macht behoort zeker tot de mogelijkheden, mits er nog extra opleidingen worden genoten.

Competenties Notaris

De belangrijkste competentie als notaris is het secuur en accuraat kunnen werken, omdat je als notaris eigenlijk geen fouten mag maken tijdens je werkzaamheden. Vanzelfsprekend moet je vakinhoudelijk over voldoende kennis beschikken. Daarnaast zal je klantvriendelijk moeten zijn en communicatief goed onderlegd, omdat je tijdens het werk natuurlijk met veel verschillende soorten mensen en bedrijven te maken zal krijgen. Ook het blijven volgen van extra cursussen of opleidingen is belangrijk als Notaris, omdat regels en wetten zeker niet statisch zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Notaris

Het arbeidsmarktperspectief voor kandidaat-notarissen en notarissen is over het algemeen goed te noemen, mede omdat er niet heel veel mensen kiezen voor de studie en er relatief gezien veel oudere mensen werkzaam zijn als notaris. Wel is het zo dat de notariskantoren tegenwoordig veel concurrentie onderling hebben, door het online aanbieden van diensten en prijzen. Als notaris zijn er beperkte doorgroeimogelijkheden, zoals het worden van partner bij een groot notariskantoor of het starten van je eigen notariskantoor. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn bij ons niet bekend.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Notaris

Als notaris zal je onder het Cao-recht van advocaten en notarissen vallen, waarbinnen alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris van een kandidaat-notaris zal doorgaans ergens tussen de 2200 en 2900 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van je opleidingsjaar, en dat van een notaris tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand. Wel kunnen er grote verschillen zijn tussen notarissen qua salaris, afhankelijk van je werkgever en je verantwoordelijkheden als notaris.

Mijnzzp.nl