Communicatieadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een communicatieadviseur is een vakman of vakvrouw die verantwoordelijk is voor het adviseren van bedrijven, instellingen en overheden over hun communicatie. Deze communicatie kan interne of externe communicatie betreffen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een communicatieadviseur het beste omschrijven als het adviseren van bedrijven over hoe ze het beste kunnen communiceren en wanneer ze moeten communiceren. Communicatie klinkt makkelijk, maar soms kan het beter zijn om een specialist zoals een communicatieadviseur in te schakelen. Vooral als er moeilijke of lastige boodschappen gecommuniceerd moeten worden kan een goede communicatieadviseur enorm helpen. Een communicatieadviseur is gespecialiseerd in het helpen van bedrijven met hun communicatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mede helpen opstellen van beleidsplannen die de organisatie aangaan, aan het redigeren van teksten en aan het helpen voorbereiden van persconferenties. Communicatie is een breed vakgebied en heeft niet alleen betrekking op mondelinge communicatie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een communicatieadviseur het beste omschrijven als het versterken en aanvullen van de interne communicatie van bedrijven en ander soort organisaties. Afhankelijk van de soort communicatie kan het ook zijn dat een communicatieadviseur een communicatiestrategie zal opstellen om de communicatie te verbeteren. Het beroep communicatieadviseur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat communicatieadviseurs op diverse manieren en niveaus werkzaam kunnen zijn.

Afhankelijk van de communicatieadviseur kan een communicatieadviseur ook andere rollen bekleden binnen de organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het beroep persvoorlichter dat ook alles met communicatie te maken heeft. Een andere beroep kan weer zijn het beroep mediatrainer. Het leren communiceren op een goede manier is lang niet voor iedereen even makkelijk. Een ervaren communicatieadviseur kan onervaren mensen dan ook op veel manieren helpen te leren communiceren. Als organisaties vanuit de pers vragen krijgen is het vaak de communicatieadviseur die als persvoorlichter van het bedrijf optreedt. Het optreden als persvoorlichter is een moeilijke taak die om een ervaren communicatiemedewerker vraagt zoals een communicatieadviseur. Het niet voor kunnen bereiden op persvragen kan in sommige gevallen heel lastig zijn als persvoorlichter.

Om als goede communicatieadviseur aan het werk te kunnen is het erg belangrijk om veel ervaring opgedaan te hebben in het communicatievak. Een goede communicatieadviseur heeft over het algemeen veel ervaring met het organiseren en managen van communicatie binnen verschillende soorten bedrijven. Communicatie heeft over het algemeen betrekking op verschillende vormen van communicatie, zoals strategische communicatie, interne communicatie, externe communicatie, media-voorlichting en internetcommunicatie.

Redigeren van teksten

Een communicatieadviseur houdt zich ook bezig met het redigeren van teksten binnen bedrijven. Zo kan het het zijn dat een tekstschrijver een bepaalde tekst geschreven heeft die door andere mensen op een verkeerde manier geïnterpreteerd kan worden. Het is dan aan de communicatieadviseur om deze tekst zo aan te passen dat mogelijke problemen voorkomen worden. Een communicatieadviseur zal bij moeilijke of lastige teksten meestal meekijken voordat de teksten uitgebracht worden door het bedrijf.

Opstellen communicatiebeleid

Ook het opstellen van het communicatiebeleid binnen een organisatie is een onderdeel van het vak communicatieadviseur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan richtlijnen hoe medewerkers onderling mogen communiceren en welke gegevens een medewerker naar zijn thuisadres mag mailen of meenemen.

De opleiding Communicatie:

Opleidingen tot communicatieadviseur

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden voor het beroep communicatieadviseur, zoals de Hbo-opleiding communicatie of de Hbo-opleiding journalistiek. Wie als communicatieadviseur voor internationale bedrijven wil gaan werken kan wellicht nog het beste de Hbo-opleiding International Business and Languages volgen. Een gemiddelde Hbo-opleiding zal doorgaans vier jaar in beslag nemen. Het is binnen dit beroep belangrijk om te weten waar je precies wilt gaan werken na je opleiding, omdat dat van invloed kan zijn op je studierichting. Wanneer je in het buitenland of voor internationale bedrijven wil werken is het bijvoorbeeld belangrijk dat je ook vreemde talen beheerst. Maar ook binnen Nederland kunnen er verschillen zijn tussen het werken voor bedrijven of overheden, zoals het wel of niet hebben van internationale betrekkingen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende communicatieadviseur.

Bedrijven waar een communicatieadviseur werkzaam kan zijn

Een communicatieadviseur is over het algemeen werkzaam voor de grotere bedrijven, die veel te maken hebben met communicatie. Daarnaast komt het beroep communicatieadviseur veel voor binnen overheden zoals op ministeries, gemeentes en andere overheidsorganisaties zoals waterschappen. Als communicatieadviseur ben je werkzaam op de afdeling communicatie, die meestal verschillende functies kent, afhankelijk van de soort organisatie. Het is niet ondenkbaar dat een ervaren goede communicatieadviseur ook werkzaam is als consultant of als ondernemer. Als een communicatieadviseur specifiek een invloedrijk persoon bijstaat kan ook weer de term spindoctor van toepassing zijn.

Competenties communicatieadviseur

De competenties van een communicatieadviseur zijn niet zomaar eenduidig aan te geven, omdat een communicatieadviseur op verschillende manieren verantwoordelijk kan zijn voor communicatie. Het bijstaan van een invloedrijk persoon als communicatieadviseur betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het opstellen van persberichten. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een goede communicatieadviseur over veel kennis van de mediabranche moet beschikken. Daarnaast is het zo dat een communicatieadviseur over het algemeen over een sterke persoonlijkheid moet beschikken, omdat communicatie in sommige gevallen niet heel makkelijk zal zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het naar buiten brengen van minder goed nieuws. Ook analytisch vermogen is aan te merken als belangrijke competentie, omdat het scheiden van de bijzaken van de hoofdzakken over het algemeen belangrijk is. Algemeen belangrijke woorden zijn leervermogen, visie, strategie, samenwerken, presteren, plannen, organiseren, flexibiliteit, netwerken, inlevingsvermogen, onderhandelen, waakzaamheid en kwaliteitsbewaking.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als communicatieadviseur

Het arbeidsmarktperspectief als communicatieadviseur is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Het bedrijfsleven en overheden maken veel gebruik van communicatieadviseurs op verschillende manieren. Het communicatievak bestaat niet uit één beroep, omdat binnen een communicatieafdeling in de meeste gevallen verschillende vaklieden werkzaam zijn die op verschillende manieren verantwoordelijk zijn voor de interne en externe communicatie. De doorgroeimogelijkheden als communicatieadviseur moeten gezien worden in het mogen werken als persvoorlichter. Ook een functie als afdelingsmanager kan gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris communicatieadviseur

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor uiteenlopende bedrijven werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je doorgaans voor de grotere bedrijven en overheden werkzaam zal zijn, die hun arbeidsvoorwaarden doorgaans prima geregeld hebben. Het salaris als communicatieadviseur zal sterk afhankelijk zijn van je verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Over het algemeen zal een beginnend communicatieadviseur tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Een ervaren communicatieadviseur, die bijvoorbeeld regelmatig op televisie zal verschijnen, verdient doorgaans wel stukken meer.

Mijnzzp.nl