Communicatieadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep communicatieadviseur
Interne en externe communicatie beheren
Wat doet een communicatieadviseur?
Verschillende werkzaamheden communicatieadviseur
Werken als communicatieadviseur
Verschil communicatie en marketing
Taken als communicatieadviseur:
Beroepsfilm communicatieadviseur:
Opleidingen tot communicatieadviseur
Bedrijven waar een communicatieadviseur werkzaam kan zijn
Competenties communicatieadviseur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als communicatieadviseur
Arbeidsvoorwaarden en salaris communicatieadviseur
Eigen bedrijf starten als Communicatieadviseur
Boekhoudprogramma vergelijken Communicatieadviseur

Beroep communicatieadviseur

Een communicatieadviseur is een communicatie-expert, die zich gespecialiseerd heeft in het adviseren van bedrijven, instellingen en overheden over hun communicatie. Deze communicatie kan interne of externe communicatie betreffen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een communicatieadviseur het beste omschrijven als het adviseren van bedrijven over hoe ze het beste kunnen communiceren en wanneer ze moeten communiceren. Professionele communicatie is niet makkelijk en kan beter overgelaten worden aan een communicatieadviseur. Vooral als er moeilijke of lastige boodschappen gecommuniceerd moeten worden kan een goede communicatieadviseur enorm helpen. Een communicatieadviseur is dus gespecialiseerd in het helpen van organisaties met hun communicatie. Denk hierbij aan het mede helpen opstellen van beleidsplannen, die de organisatie aangaan, aan het redigeren van teksten en aan het helpen voorbereiden van persconferenties. Communicatie is een breed vakgebied en heeft niet alleen betrekking op mondelinge communicatie. Afhankelijk van de soort communicatie kan het ook zijn dat een communicatieadviseur een communicatiestrategie zal opstellen om de communicatie te verbeteren. Het beroep communicatieadviseur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat communicatieadviseurs op diverse manieren en niveaus werkzaam kunnen zijn. De grotere organisaties beschikken meestal over meerdere communicatiemedewerkers. Afhankelijk van de communicatieadviseur kan een communicatieadviseur ook andere rollen bekleden binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het beroep persvoorlichter dat ook met communicatie te maken heeft. Daarnaast kan een communicatieadviseur in sommige gevallen aangemerkt worden als mediatrainer. Een ervaren communicatieadviseur kan dus ook onervaren medewerkers helpen te leren communiceren.

Interne en externe communicatie beheren

Een communicatieadviseur is dus op een brede manier verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van organisaties. Goede communicatie is een discipline, die niet onderschat moeten worden. Het op de juiste manier communiceren kan veel problemen en/of onduidelijkheden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeksjournalisten, die zeer gerichte vragen kunnen stellen. Het is aan de communicatieadviseur om de juiste antwoorden te geven, die niet op een verkeerde of andere manier geïnterpreteerd kunnen worden om problemen te voorkomen. Als organisaties vanuit de pers vragen krijgen is het vaak de communicatieadviseur die als persvoorlichter vanuit de organisatie optreedt. Het optreden als persvoorlichter is geen makkelijke taak, die om een ervaren communicatiemedewerker vraagt. Binnen grotere organisaties kan een communicatieadviseur ook werkzaam zijn onder de HR-manager. In dat geval ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het op een duidelijke manier communiceren over het personeelsbeleid.

Wat doet een communicatieadviseur?

Een communicatieadviseur is dus verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van effectieve communicatiestrategieën voor een organisatie, bedrijf of individu. Ze spelen een cruciale rol bij het bevorderen van de interne en externe communicatie en het versterken van de reputatie van de organisatie. De specifieke taken van een communicatieadviseur kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van de organisatie, maar over het algemeen omvatten ze:

 • Communicatiestrategie ontwikkelen: Een communicatieadviseur analyseert de doelstellingen en behoeften van de organisatie en ontwikkelt een strategie om de communicatiedoelen te bereiken. Dit omvat het identificeren van belangrijke boodschappen, doelgroepen, communicatiekanalen en tijdschema's.
 • Interne communicatie: Het bevorderen van effectieve interne communicatie is een belangrijk aspect van het werk van een communicatieadviseur. Ze helpen bij het opzetten van communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, intranetten, vergaderingen en personeelsevenementen, om de betrokkenheid en samenwerking binnen de organisatie te bevorderen.
 • Externe communicatie: Een communicatieadviseur is verantwoordelijk voor het beheren van de externe communicatie van de organisatie. Dit omvat het creëren van persberichten, het onderhouden van contacten met de media, het ontwikkelen van content voor de website en sociale media, en het beheren van de communicatie tijdens crisissituaties.
 • Media-relaties: Communicatieadviseurs onderhouden relaties met journalisten en andere mediacontacten. Ze kunnen persberichten verzenden, media-interviews coördineren, reacties op mediaverzoeken afhandelen en persconferenties organiseren.
 • Merk- en reputatiemanagement: Een communicatieadviseur helpt bij het opbouwen en beschermen van het merk en de reputatie van de organisatie. Ze ontwikkelen communicatiecampagnes om de merkbekendheid te vergroten, bevorderen positieve berichtgeving en reageren op eventuele negatieve publiciteit.
 • Crisiscommunicatie: In tijden van crisis is een communicatieadviseur verantwoordelijk voor het effectief beheren van de communicatie. Ze ontwikkelen crisiscommunicatieplannen, coördineren berichtgeving, communiceren met belanghebbenden en zorgen voor een tijdige en nauwkeurige informatieverstrekking.
 • Stakeholderrelaties: Een communicatieadviseur bouwt en onderhoudt relaties met belangrijke stakeholders, zoals klanten, partners, investeerders en gemeenschapsgroepen. Ze communiceren regelmatig met deze stakeholders en identificeren manieren om hun betrokkenheid en tevredenheid te vergroten.
 • Evaluatie en rapportage: Een communicatieadviseur evalueert de effectiviteit van communicatieactiviteiten en campagnes. Ze verzamelen gegevens, analyseren resultaten en rapporteren over de impact van de communicatie-inspanningen aan het management.

Al met al is een communicatieadviseur verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en beheren van de communicatieactiviteiten van een organisatie om de doelstellingen te ondersteunen, de reputatie te verbeteren en effectieve relaties met belanghebbenden op te bouwen.

Verschillende werkzaamheden communicatieadviseur

Zoals eerder omschreven moet communicatie wel breder gezien worden dan alleen mondelinge communicatie. Een communicatieadviseur kan bijvoorbeeld ook betrokken zijn bij het opstellen van nieuwe beleidsplannen, het schrijven van teksten, het redigeren van teksten of het opstellen van juridische brieven. Een communicatieadviseur houdt zich dus ook bezig met het redigeren van teksten binnen organisaties. Zo kan het zijn dat een redactiemedewerker of communicatiemedewerker een bepaalde tekst geschreven heeft, die door andere mensen op een verkeerde manier geïnterpreteerd kan worden. Het is aan de communicatieadviseur om deze tekst zo aan te passen dat mogelijke problemen voorkomen worden. Een communicatieadviseur zal bij moeilijke of lastige teksten meestal meekijken voordat de teksten uitgebracht worden door de organisatie. Daarnaast kan een communicatieadviseur betrokken zijn bij het uitwerken van een nieuwe huisstijl.

Werken als communicatieadviseur

Als communicatieadviseur ben je een belangrijke adviseur met betrekking tot het voorkomen van reputatieschade en imagoschade. Een goede communicatieadviseur heeft over het algemeen veel ervaring met het organiseren en managen van communicatie binnen verschillende soorten bedrijven. Communicatie heeft over het algemeen betrekking op verschillende vormen van communicatie, zoals strategische communicatie, interne communicatie, externe communicatie, media-voorlichting en internetcommunicatie. Ook het opstellen van het communicatiebeleid binnen organisaties is een onderdeel van het communicatievak. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen hoe medewerkers intern en extern moeten communiceren en welke gegevens medewerkers naar het thuisadres mag mailen of meenemen. In de meeste gevallen zal een communicatieadviseur verschillende medewerkers bijstaan met betrekking tot de communicatie. Denk bijvoorbeeld aan compliance medewerkers, content managers, webredacteuren, secretaresses en aan directiesecretaresses. Vanzelfsprekend kan dit per organisatie verschillen, omdat organisatie met verschillende medewerkers en diensten te maken kunnen hebben.

Verschil communicatie en marketing

Communicatie en marketing zijn twee verschillende vakdisciplines, die niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Communicatie en marketing hebben wel veel raakvlakken met elkaar. In de praktijk kan een communicatieadviseur ook regelmatig te maken hebben met marketing afhankelijk van de soort organisatie. In dat geval is een communicatieadviseur bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van marktonderzoeken. Het belangrijke verschil tussen marketing en communicatie is dat marketing betrekking heeft op het ontwikkelen van producten en diensten inclusief het bepalen van de prijs van producten en diensten. Communicatie heeft meer betrekking op het uitdragen van de juiste boodschap om producten en diensten op de beste manier te kunnen verkopen. Dit kan een communicatieadviseur bijvoorbeeld bereiken door het inschakelen van goede copywriters of door het laten maken van reclamefilmpjes.

Taken als communicatieadviseur:

 • Het opstellen van persberichten.
 • Het eventueel fungeren als persvoorlichter.
 • Het opstellen van communicatiebeleid.
 • Het beoordelen en redigeren van teksten.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek.
 • Het adviseren van medewerkers.
 • Het schrijven van teksten.

Beroepsfilm communicatieadviseur:

Opleidingen tot communicatieadviseur

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden voor het beroep communicatieadviseur, zoals de hbo-opleiding communicatie of de hbo-opleiding journalistiek. Wie als communicatieadviseur voor internationale bedrijven wil gaan werken kan wellicht nog het beste de hbo-opleiding International Business and Languages volgen. Een gemiddelde hbo-opleiding zal doorgaans vier jaar in beslag nemen. Het is binnen dit beroep belangrijk om te weten waar je precies wilt gaan werken na je opleiding, omdat dat van invloed kan zijn op je studierichting. Wanneer je in het buitenland of voor internationale bedrijven wil werken is het bijvoorbeeld belangrijk dat je ook vreemde talen beheerst. Maar ook binnen Nederland kunnen er verschillen zijn tussen het werken voor bedrijven of overheden, zoals het wel of niet hebben van internationale betrekkingen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Mocht je een eigen bedrijf starten als zzp communicatieadviseur, dan is het slim om gebruik te maken van een online boekhoudpakket. Eerst een boekhoudprogramma vergelijken op de belangrijkste functies is hiervoor wel wel nodig. Het beste boekhoudprogramma zzp maakt het mogelijk zelfstandig de financiële administratie bij te houden.

Bedrijven waar een communicatieadviseur werkzaam kan zijn

Een communicatieadviseur kan voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Dit betreft over het algemeen wel de grote organisaties, die veel te maken hebben met communicatie. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken, retailers, hoteliers, de politie, ministeries, gemeentes, waterschappen en aan marketingbedrijven. Als communicatieadviseur ben je werkzaam op de afdeling communicatie, die meestal verschillende functies kent, afhankelijk van de soort organisatie. Het is denkbaar dat een ervaren goede communicatieadviseur ook werkzaam is als consultant of als ondernemer. Als een communicatieadviseur specifiek een invloedrijk persoon bijstaat kan ook de term spindoctor van toepassing zijn. Een spindoctor is een communicatie-expert, die invloedrijke mensen bijstaat. In sommige gevallen kan een communicatieadviseur ook aangemerkt worden als public relations medewerker.

Competenties communicatieadviseur

De competenties van een communicatieadviseur zijn niet zomaar eenduidig aan te geven, omdat een communicatieadviseur op verschillende manieren verantwoordelijk kan zijn voor communicatie. Het bijstaan van een invloedrijk persoon betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het opstellen van persberichten. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een communicatieadviseur over veel kennis van de mediabranche moet beschikken. Daarnaast is het zo dat een communicatieadviseur over een sterke persoonlijkheid moet beschikken, omdat communicatie in sommige gevallen niet makkelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het naar buiten brengen van minder goed nieuws. Ook analytisch vermogen is aan te merken als belangrijke competentie, omdat het scheiden van de bijzaken van de hoofdzakken belangrijk is. Algemeen belangrijke woorden zijn leervermogen, visie, inspiratie, strategie, samenwerken, plannen, presteren, organiseren, flexibiliteit, netwerken, inlevingsvermogen, onderhandelen, waakzaamheid, kwaliteitsbewaking en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als communicatieadviseur

Het arbeidsmarktperspectief als communicatieadviseur is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Het bedrijfsleven en overheden maken veel gebruik van communicatieadviseurs op verschillende manieren. Het communicatievak bestaat niet uit één beroep, omdat binnen een communicatieafdeling in de meeste gevallen verschillende vaklieden werkzaam zijn die op verschillende manieren verantwoordelijk zijn voor de interne en externe communicatie. Over het algemeen is het niet moeilijk om een vacature communicatieadviseur te vinden. De doorgroeimogelijkheden als communicatieadviseur moeten gezien worden in het mogen werken als persvoorlichter. Ook een functie als afdelingsmanager kan gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris communicatieadviseur

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor uiteenlopende bedrijven werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je doorgaans voor de grotere bedrijven en overheden werkzaam zal zijn, die hun arbeidsvoorwaarden doorgaans prima geregeld hebben. Het salaris als communicatieadviseur zal sterk afhankelijk zijn van je verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Over het algemeen zal een beginnend communicatieadviseur tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Een ervaren communicatieadviseur, die bijvoorbeeld regelmatig op televisie zal verschijnen, verdient doorgaans wel stukken meer.

Eigen bedrijf starten als Communicatieadviseur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Communicatieadviseur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Communicatieadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Communicatieadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Communicatieadviseur.

Mijnzzp.nl