Minister

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een minister maakt onderdeel uit van de regering en geeft in veel gevallen leiding aan een departement. Maar dit laatste hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook ministers zijn zonder eigen departement. Als een minister geen leiding geeft aan een departement spreekt men van een minister zonder portefeuille. Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor bepaalde beleidsterreinen binnen een departement, maar is niet de eindverantwoordelijke van het departement omdat dit een andere minister is. Een minister zonder portefeuille mag wel meebeslissen en meestemmen over beslissingen binnen de ministerraad. Ministers zonder portefeuille komen binnen Nederland voor sinds 1948 en zijn ingevoerd om ministers binnen bepaalde zware departementen extra te ondersteunen. Er bestaat dan ook een belangrijk verschil tussen een minister en een minister zonder portefeuille, omdat een minister zonder portefeuille niet de eindverantwoordelijke is van het departement en omdat deze geen eigen departement heeft. Als een politiek functionaris een minister ondersteunt zonder dat de politiek functionaris mag meestemmen over beslissingen binnen de ministerraad spreekt men juist weer van een staatssecretaris en niet van een minister zonder portefeuille. Het woord minister stamt af van het Latijns en betekent dienaar. De functie minister is een belangrijk functie en ook een functie waarbinnen je beschikt over grote verantwoordelijkheden. Het zijn de ministers die belangrijke politieke beslissingen nemen die alle burgers een bedrijven aangaan. Een minister is ook politiek verantwoordelijk voor de toegewezen beleidsterreinen.

Een minister is dus verantwoordelijk voor een departement en kan hierbij bijgestaan worden door een minister zonder portefeuille en een staatssecretaris, afhankelijk van het soort departement. In alle gevallen is de minister de eindverantwoordelijke van het departement. Een veel gebruikte term voor deze verantwoordelijkheid is politieke verantwoordelijk. Als minister ben je dagelijks bezig om het regeringsbeleid uit te oefenen en stuur je hiervoor ambtenaren aan die onder de verantwoordelijkheid vallen van de minister. Naast het uitvoeren van bestaand beleid is een minister ook dagelijks bezig met het bedenken van nieuwe beleid en bijvoorbeeld het lezen van rapporten en verslagen.

Als minister maak je onderdeel uit van de ministerraad die wekelijks gehouden wordt. Een ministerraad is een speciale vergadering waarbij alle ministers aanwezig zijn. Alle ministers hebben binnen de ministerraad stemrecht. Binnen de ministerraad wordt overlegd over het algemeen regeringsbeleid en heeft iedere minister stemrecht, waardoor besluiten aangenomen kunnen worden als er sprake is van een meerheid. Tijdens de ministerraad mogen alleen ministers aanwezig zijn die stemrecht hebben. Dit betekent dat een staatssecretaris geen onderdeel zal uitmaken van de ministerraad omdat deze geen stemrecht heeft binnen de ministerraad. Een staatssecretaris kan wel weer aanwezig zijn tijdens de ministerraad als deze een uitnodiging heeft ontvangen van de ministers. De minister-president is de voorzitter van de ministerraad.

De ambtenaren binnen ministeries en departementen ondersteunen de ministers bij de totstandkoming van nieuw beleid en bij het uitvoeren van bestaand beleid. Deze ambtenaren werken dus voor een bepaalde minister of departement en kunnen gezien worden als uitvoerende medewerkers van de minister, waarbij de minister de verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar ambtenaren.

Wat zou u doen als u minister was:

Opleidingen tot minister

Er bestaan geen opleidingen voor het beroep minister, omdat een minister gevraagd zal worden voor de functie waarna deze benoemd en beëdigd zal worden door de koning in samenspraak met de regering. In de meeste gevallen is de aanstaande minister een bekende persoon binnen de politiek, die verbonden is aan een bepaalde partij en die na een uitgebreide screening gevraagd zal worden om de functie te bekleden. Dit kan ook betrekking hebben op mensen uit het bedrijfsleven die een goede naam opgebouwd hebben. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een minister in alle gevallen over een goede opleiding of studie en werkervaring zal moeten beschikken voordat hij of zij gevraagd zal worden voor de functie.

Bedrijven waar een minister werkzaam kan zijn

Een minister werkt niet voor bedrijven maar voor de regering van Nederland. Daarnaast kunnen we ook niet echt spreken van een beroep, omdat de functie minister eerder gezien moet worden als een roeping dan een beroep. Een minister werkt dan ook voor de B.V. Nederland.

Competenties minister

Een van de belangrijkste competenties als minister is dat een minister de belangen van het land op de eerste plek zet zonder eigenbelang, waarmee integriteit wellicht de belangrijkste competentie is als minister. Daarnaast moet een minister over bestuurservaring beschikken, wat onder andere betrekking heeft op leiderschap, samenwerken, communicatie, netwerken, delegeren en organiseren. Ook de woorden doorzettingsvermogen, energie en passie kunnen zeker aangemerkt worden als belangrijke competenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als minister

Het arbeidsmarktperspectief als minister is heel klein te noemen, omdat de functie minister niet zomaar vergeleken kan worden met een regulier beroep. De kans op het worden van een minister is dan ook niet groot, aangezien er niet veel ministers zijn. De doorgroeimogelijkheden als minister zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het politieke klimaat waarbinnen de minister regeert en de mogelijke behaalde successen als minister. In de meeste gevallen zal een minister na zijn of haar politieke carrière opnieuw in het bedrijfsleven gaan werken, maar een oud-minister kan ook een andere politieke functie bekleden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris minister

De arbeidsvoorwaarden als minister zijn prima geregeld als Rijkspersoneel. Een minister binnen Nederland ontvangt een salaris van 11.270,20 euro bruto per maand exclusief een jaarlijkse onkostenvergoeding van 4.193 euro per jaar.

Mijnzzp.nl