Commandant der Strijdkrachten

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

De Commandant der Strijdkrachten is de hoogste militair binnen defensie en geeft leiding aan de militairen en burgers van de landmacht, de luchtmacht en de marine inclusief marechaussees wanneer ze onder de verantwoordelijkheid werken van de Minister van Defensie. De Koninklijke Marechaussee heeft een aparte status binnen defensie als politieorganisatie en maakt geen onderdeel meer uit van de landmacht als wapenonderdeel. De Koninklijke Marechaussee behoort wel toe één van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht, maar staat dus niet direct onder bevel van de Commandant der Strijdkrachten. De Commandant der Strijdkrachten is de leidinggevende van de landstrijdkrachten (landmacht), de luchtstrijdkrachten (luchtmacht) en de zeestrijdkrachten (marine). Een veel gebruikte afkorting voor de Commandant der Strijdkrachten is de afkorting CDS. De CDS is als hoogste militair verantwoordelijk voor de inzet van militairen op missie en heeft ook de dagelijkse leiding over missies. Daarnaast zal de CDS ook regelmatig verslag uitbrengen aan de minister van Defensie. De Commandant der Strijdkrachten moet gezien worden als belangrijkste militair adviseur, die politiek leiders zal informeren over defensie en alle lopende missies. Het worden van de Commandant der Strijdkrachten is niet zomaar mogelijk, omdat de functie Commandant der Strijdkrachten een bijzondere functie is op hoog niveau. De functie Commandant der Strijdkrachten is een functie met grote verantwoordelijkheden. Het is de Commandant der Strijdkrachten die verantwoordelijk is voor de uitvoering voor alle militaire inzet in binnen- en buitenland. Voorheen noemde men de Commandant der Strijdkrachten ook wel Chef Defensiestaf, echter is deze benaming komen te vervallen. Het is niet zo dat de Commandant der Strijdkrachten alleen verantwoordelijk is voor militaire operaties. Denk juist ook aan het leiding geven aan humanitaire missies waarbij Defensie een rol speelt.

De Commandant der Strijdkrachten (momenteel Onno Eichelsheim) geeft dus dagelijks leiding aan de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en eventueel ook aan marechaussees van de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast is de Commandant der Strijdkrachten een belangrijke schakel voor de minister van Defensie. Het is de Commandant der Strijdkrachten die regelmatig zal overleggen met de minister van Defensie. Voor de minister van Defensie is het belangrijk dat deze precies weet wat er allemaal speelt. Andersom is het de Commandant der Strijdkrachten die maatregelen moet doorvoeren die genomen zijn in Tweede Kamer. Denk hierbij aan het organiseren en mogelijk maken van internationale missies of aan het aankopen of afstoten van legermateriaal. Deze werkzaamheden zal de Commandant der Strijdkrachten niet zelf uitvoeren, maar wel onderbrengen bij de juiste defensiemedewerkers en officieren. De Commandant der Strijdkrachten is de belangrijkste militaire adviseur van politieke leiders. In het verleden waren de verschillende krijgsmachtonderdelen zelfstandig werkende krijgsmachtonderdelen en was er geen overkoepelende leider binnen Defensie anders dan de chef defensiestaf. De chef defensiestaf was de voorzitter van de defensiestaf, waaraan alle generaals en de luitenant-admiraal van de marine aan deelnamen. Tegenwoordig is de Commandant der Strijdkrachten de leider van alle strijdkrachten en kan de Commandant der Strijdkrachten ook gezien worden als chef van de defensiestaf.

Werken voor Defensie

Alle militairen en burgers die werkzaam zijn binnen Defensie vallen dus onder de verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten. Als Commandant der Strijdkrachten ben je verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van alle militaire operaties. Ook het verzorgen van het juiste materieel, zodat militairen kunnen trainen en operationele missies kunnen uitvoeren maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Een andere belangrijke taak van de Commandant der Strijdkrachten is het onderzoeken welke behoefte er precies is naar modernisering binnen Defensie. Denk bijvoorbeeld aan het adviseren van ministers over nieuwe wapens, uitrustingen of voertuigen. Een andere belangrijke taak van de Commandant der Strijdkrachten is het operationeel houden van alle verschillende krijgsmachtsonderdelen door het actief werven van nieuwe militairen. Defensie heeft grote behoefte aan gemotiveerde militairen op verschillende vlakken. Denk bijvoorbeeld aan mariniers, commando's, verkeersleiders, technici en aan monteurs.

Commandant der Strijdkrachten:

Commandant der Strijdkrachten:

Opleidingen tot Commandant der Strijdkrachten

Er bestaan geen opleidingen tot Commandant der Strijdkrachten. Een Commandant der Strijdkrachten is doorgaans een generaal of luitenant-admiraal die gekozen zal worden uit een van de drie krijgsmachtsonderdelen echter hoeft dit niet het geval te zijn, omdat ook een lagere officier Commandant der Strijdkrachten kan worden. Het is de minister van Defensie die een nieuwe Commandant der Strijdkrachten voordraagt waarna deze gekozen zal worden door de ministerraad.

Bedrijven waar een Commandant der Strijdkrachten werkzaam kan zijn

Een Commandant der Strijdkrachten werkt niet voor bedrijven, maar werkt voor Defensie. De Commandant der Strijdkrachten kan net zo als alle andere medewerkers binnen Defensie aangemerkt worden als ambtenaar. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat de Commandant der Strijdkrachten te maken heeft met bijzondere voorwaarden, omdat het een hoge functie betreft.

Competenties Commandant der Strijdkrachten

De competenties als Commandant der Strijdkrachten zijn niet zomaar aan te geven, echter kunnen we in zijn algemeenheid stellen dat een Commandant der Strijdkrachten een echte leider zal moeten zijn die ook beschikt over bestuurlijke ervaring. Daarnaast zijn de woorden plichtsgetrouw en verantwoordelijkheidsgevoel aan te merken als belangrijk. Het zijn van Commandant der Strijdkrachten brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee die verder gaan dan het alleen dagelijks aansturen van het betreffende krijgsmachtsonderdelen. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, visie, lef, verantwoordelijkheidsgevoel, vernieuwing, samenwerken, overleggen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Commandant der Strijdkrachten

Arbeidsmarktperspectief als Commandant der Strijdkrachten is niet van toepassing, omdat het een bijzondere functie betreft waarvoor je benoemd moet worden. De doorgroeimogelijkheden als Commandant der Strijdkrachten zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat het een functie betreft op hoog niveau. Na de functie Commandant der Strijdkrachten kan een Commandant der Strijdkrachten overal wel werkzaam zijn binnen Defensie of daarbuiten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Commandant der Strijdkrachten

Als Commandant der Strijdkrachten val je onder de defensie cao (Rijksoverheid), waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een Commandant der Strijdkrachten verdient ongeveer een salaris van 143.000 euro bruto per jaar, wat neerkomt op 11.916 euro bruto per maand exclusief eventuele onkostenvergoedingen en bijzondere toeslagen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Commandant der Strijdkrachten

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Commandant der Strijdkrachten bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl