Marinier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep marinier
Wat doet een marinier
Het Korps Mariniers
Film: marinier selectietest
Film: oefening korps mariniers:
Opleidingen tot marinier
Bedrijven waar een marinier werkzaam kan zijn
Competenties marinier
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marinier
Arbeidsvoorwaarden en salaris marinier
Eigen bedrijf starten als Marinier
Boekhoudprogramma vergelijken Marinier

Beroep marinier

Een marinier is een militair die zich gespecialiseerd heeft in speciale militaire operaties op of rondom de zee. Een marinier behoort binnen de marine toe tot het Korps Mariniers, wat een speciale eenheid is binnen de marine. Mariniers die onderdeel uitmaken van het Korps Mariniers zijn gespecialiseerd in militaire operaties vanaf het water op het land, of andersom. Een belangrijk kenmerk van mariniers binnen het Korps Mariniers is dat ze snel inzetbaar zijn over de hele wereld, als lichte infanterie-eenheid. Net zoals de commando's van het Korps Commandotroepen van de Landmacht zijn mariniers van het Korps Mariniers speciaal opgeleid in het uitvoeren van moeilijke missies, die meestal niet zonder gevaar zijn. De taken als marinier kunnen verschillen per missie, echter komen de werkzaamheden in het kort neer op het beschermen van grondgebied, het inwinnen van informatie, het opereren binnen vijandelijk gebied, het bevrijden van krijgsgevangen of gevangen en het uitvoeren van vredesmissies. Een marinier is dus een militair binnen de Marine, die gespecialiseerd is in amfibische operaties. Andere benamingen voor mariniers zijn soms ook wel zeesoldaat of scheepssoldaat, maar deze benamingen worden niet veel gebruikt. Het beroep marinier is een bijzonder beroep te noemen, omdat lang niet alle militairen zomaar marinier kunnen worden. De selectieprocedure en de training tot marinier zijn bijzonder zwaar te noemen. Als marinier is het erg belangrijk dat je beschikt over een goede gezondheid en dat je erg fit bent. Daarnaast moet een marinier over de juiste instelling beschikken om te kunnen werken als marinier. Het is niet zo dat mariniers alleen actief zijn op zee. Een marinier kan ook ingezet worden voor operaties in rivierdelta's, woestijnomgevingen en bergomgevingen, al dan niet in arctische omstandigheden. Het is ook niet zo dat mariniers alleen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van oorlogsmissies. Denk juist ook aan terrorismebestrijding en aan humanitaire missies.

Wat doet een marinier

Een marinier is dus een militair, die onderdeel uitmaakt van het Korps Mariniers. Amfibische operaties zijn de belangrijkste operaties van het Korps Mariniers, waarbij gevechtseenheden (infanteristen) zich verplaatsen vanuit de zee op het land of andersom. Het Korps Mariniers behoort tot de oudste militaire onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht en is opgericht in 1665. Het Korps Mariniers bestaat uit diverse operationele eenheden, namelijk twee gevechtseenheden, de special forces, een ondersteunende eenheid en amfibische gevechts- en opleidingseenheden. In totaal werken er binnen het Korps Mariniers ongeveer 2300 man binnen verschillende onderdelen van het Korps Mariniers. Tegenwoordig kunnen ook vrouwen toegelaten worden tot het Korps Mariniers, echter moeten ze dezelfde training ondergaan als de mannen binnen het Korps. Als marinier bestaan er binnen het Korps Mariniers verschillende functies, zoals de functie kikvorsman, de functie verbindelaar, de functie mountain leader, de functie sniper en de functie sportinstructeur. Daarnaast kent het Korps Mariniers een muziekkorps en een onderdeel verbindingen & ICT. Welke training een marinier precies zal ondergaan is dus deels afhankelijk van de functie, omdat er verschillende functies bestaan binnen het Korps Mariniers. Over het algemeen zullen nieuwe mariniers trainen in de bergen, in rivierdelta's, in de jungle, in de woestijn en bij extreme kou. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat mariniers kunnen duiken en skiën.

Het Korps Mariniers

Het Korps Mariniers is een lichte infanterie-eenheid en heeft geen gepantserde eenheden of zware wapens tot de beschikking. Wel maakt het Korps Mariniers gebruik van diverse speciale voertuigen om vredesoperaties en andere operaties uit te kunnen voeren. Dit is een verschil met de commandotroepen van de Landmacht, ondanks dat deze ook zelfstandig verschillende operaties kunnen uitvoeren. Mariniers worden soms ook wel aangemerkt als soldaten met zeebenen, omdat mariniers veel met water te maken hebben. Zoals eerder omschreven is een marinier niet alleen inzetbaar tijdens oorlogsmissies. Denk bijvoorbeeld ook aan het bevrijden van gevangen, het infiltreren in vijandelijk gebied en aan het uitvoeren van humanitaire missies. Ook terrorismebestrijding maakt tegenwoordig een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Als een marinier toebehoort tot de Dienst Speciale Interventies (DSI) zul je ook veel samenwerken met de politie en de marechaussee.

Film: marinier selectietest

Film: oefening korps mariniers:

Opleidingen tot marinier

Om marinier te kunnen worden zal je minimaal over een Vmbo-opleiding moeten beschikken en minimaal 17 jaar en 6 maanden oud moeten zijn. Daarnaast bestaan er fysieke eisen met betrekking tot de lengte en het gewicht. Een marinier moet een lengte hebben van minimaal 165 cm, maximaal 200 cm en moet meer dan 65 kilo wegen. De sollicitatieprocedure bestaat in eerste instantie uit een fitheidstest die met goed resultaat doorlopen zal moeten worden voordat je in aanmerking komt voor de Marinier Selectietest (MAST). Ook zul je een medische screening moeten ondergaan voor de aanvang van de fitheidstest. Zie voor meer informatie over mogelijke toelatingseisen, de website werken bij defensie en de website korps mariniers.

Bedrijven waar een marinier werkzaam kan zijn

Een marinier is niet werkzaam voor bedrijven, maar is werkzaam voor defensie binnen de marine. Het korps Mariniers kent verschillende onderdelen en verschillende functies. De baas van de Koninklijke Marine is de luitenant-admiraal, die werkzaam is onder het bevel van de Commandant der Strijdkrachten. Een marinier kan ook aangemerkt worden als zeeman.

Competenties marinier

De belangrijkste competentie van een marinier zijn volgens defensie de fysieke eisen met betrekking tot kracht- en uithoudingsvermogen. Daarnaast spreekt men van de woorden kameraadschap, discipline, incasseringsvermogen en doorzettingsvermogen, die ook aangemerkt worden als belangrijke competenties. Deze verschillende competenties worden binnen vijf onderdelen getest en beoordeeld en maken een wezenlijk onderdeel uit van de mogelijke toelating tot het Korps Mariniers.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marinier

Het arbeidsmarktperspectief van een marinier is deels afhankelijk van de genoten opleiding. Een marinier moet minimaal over een Vmbo-opleiding beschikken en zal ook de fitheidstest moeten doorlopen, voordat hij of zij mag beginnen aan de opleiding. Het is zeker niet zo dat iedereen toegelaten zal worden tot de opleiding, omdat de fysieke eisen streng te noemen zijn. De doorgroeimogelijkheden als marinier zijn ook weer sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Als je beschikt over de juiste opleidingen kan een marinier er ook voor kiezen om een officiersopleiding te volgen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marinier

Als marinier werk je voor defensie, die prima arbeidsvoorwaarden hanteren. Een marinier krijgt tijdens de opleiding meteen al een salaris, dat na het afronden van de opleiding aangepast zal worden tot de betreffende rang (Korporaal). Een Korporaal zal minimaal een salaris verdienen van 1350 bruto per maand en maximaal een salaris verdienen van 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en de salarisschaal. Een marinier heeft ook recht op bijzondere onkostenvergoedingen en toeslagen, waardoor het salaris behoorlijk kan oplopen. Binnen de marine spreekt men ook wel van premies, zoals vaartoelagen, gevechtstraining toelages en oefentoelages.

Eigen bedrijf starten als Marinier

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Marinier, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Marinier

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Marinier bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Marinier.

Mijnzzp.nl