Politieagent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Politieagent is een algemene benamingen voor personen die in dienst zijn bij de politie. Een politieagent kan verschillende functies bekleden binnen de politieorganisatie afhankelijk van het opleidingsniveau, zoals de functie surveillant, agent, hoofdagent of brigadier, of werkzaam zijn als politievrijwilliger. Daarnaast kan een politieagent werkzaam zijn als rechercheur binnen een rechercheafdeling. De politie maakt op veel verschillende manieren gebruik van verschillende soorten specialisaties en afdelingen zoals de luchtvaartpolitie, bereden politie, waterpolitie, milieupolitie, verkeerspolitie en de vreemdelingpolitie. Binnen al deze verschillende politieonderdelen maakt de politie gebruik van verschillende soorten politieagenten die ook weer kunnen beschikken over specifieke vaardigheden en opleidingen. De specifieke taken waarvoor een politieagent verantwoordelijk is hebben over het algemeen te maken met de soort werkzaamheden als politieagent. Een wijkagent zal bijvoorbeeld niet snel ingezet worden om te controleren op de snelheid van automobilisten op de snelweg. Een wijkagent is een politieagent die specifiek ingezet wordt om de orde binnen een bepaalde wijk te handhaven. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een wijkagent ook andere politiewerkzaamheden buiten de wijk mag uitvoeren. Politiewerkzaamheden worden grofweg ingedeeld binnen de basispolitiezorg en de specialistische werkzaamheden. De basispolitiezorg heeft betrekking op bijvoorbeeld het houden van toezicht op straat. Specialistische werkzaamheden betreft bijvoorbeeld de recherche die onderzoek uitvoert na een inbraak. De complete politieorganisatie is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de algemene veiligheid van alle burgers.

Omdat de politie veel verschillende taken heeft bestaan er tegenwoordig ook diverse andere beroepen die raakvlakken hebben met het beroep politieagent. Denk bijvoorbeeld aan de bekende buitengewoon opsporingsambtenaren die ook toezien op de algemene veiligheid van mensen. Buitengewoon opsporingsambtenaren vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de politie, maar werken wel samen met de politie. De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie die beschikt over militaire status. De Koninklijke Marechaussee kan dus ook ingezet worden door de reguliere politie als dit nodig mocht zijn.

Over het algemeen kennen de meeste mensen de politie alleen van de bekende surveillancediensten op straat en krijgen de meeste mensen in hun leven verder niet te maken met de politie. De surveillancediensten van de politie zijn maar een klein onderdeel van de diverse politietaken, omdat de politie ook heel veel taken heeft die minder zichtbaar zijn voor het publiek zoals opsporingsonderzoeken, fraudeonderzoeken en andere onderzoeken op het gebied van strafbare feiten en misdaad. De bekende surveillancediensten van de politie zoals wij die allemaal kennen zijn slechts gericht op toezicht en het signaleren van kleine overtredingen, zoals fietsen zonder verlichting, te hard rijden of andere verkeersovertredingen.

Bereden politie

De bereden politie maakt gebruik van paarden die voor verschillende acties ingezet kunnen worden, zoals tijdens demonstraties, rellen, voetbalwedstrijden en bijvoorbeeld voor het houden van toezicht. Een groot voordeel van politieagenten te paard is dat de politieagent hoog zit en goed toezicht kan houden. Daarnaast is een politieagent te paard mobieler en heeft hij natuurlijk overwicht op groepen mensen. Binnen Nederland heeft niet ieder politiekorps een eigen bereden dienst. De bereden diensten van de politie zijn over het algemeen alleen in de grote steden te vinden. Ze kunnen wel door het hele land ingezet worden wanneer dit nodig mocht zijn.

Hondenbrigade politie

De hondenbrigade van de politie is ook een aparte afdeling die voor verschillende diensten ingezet kan worden, zoals ordehandhaving of voor opsporingsdoeleinde na een misdaad. Daarnaast kunnen de opsporingsdoeleinden gericht zijn op het vinden van drugs, explosieven of bijvoorbeeld contant geld op een luchthaven of andere locatie waar veel mensen komen. De Nederlandse politie maakt over het algemeen gebruik van de Belgische herder, Duitse herder of de Hollandse herder. Zie voor meer informatie over hondengeleiders ook het beroep hondengeleider en het beroep kennelhouder, waar meer informatie te vinden is over dit onderwerp.

Verkeerspolitie

De verkeerspolitie is speciaal ingericht op het houden van toezicht en de naleving van de verkeersregels en -tekens door verkeersdeelnemers. Het maakt verder niet uit om welk vervoersmiddel het gaat, maar enkele bekende vervoersmiddelen zijn natuurlijk auto's, vrachtwagens en brommers, scooters en fietsen. Over het algemeen zal de verkeerspolitie extra aandacht hebben voor de grote en gevaarlijke verkeersovertredingen, zoals veel te hard rijden, bumperkleven, met alcohol op rijden en ander asociaal verkeersgedrag. De verkeerspolitie is in de meeste gevallen op de snelweg aan het werk, maar deze dienst kan ook werkzaam zijn op regionale wegen. Overigens kan de verkeerspolitie ook ingezet worden voor andere hulpvragen wanneer dit nodig mocht zijn. Naast het controleren van het weggedrag van verkeersdeelnemers is de verkeerspolitie druk met het controleren van voertuigen qua technische staat, zoals het bezitten van een geldige Apk-keuring, wekende verlichting of bijvoorbeeld aanhangers die niet voldoen aan de regels of wellicht te zwaar beladen zijn.

Welke taken heeft de politie allemaal?

 • De handhaving van openbare orde en veiligheid
 • Het onderzoeken van strafbare feiten
 • Hulpverlening bieden
 • Het signaleren en adviseren
 • Het uitvoeren van arrestaties

Rangen van de politie:

 • Eerste hoofdcommissaris
 • Hoofdcommissaris
 • Commissaris
 • Hoofdinspecteur
 • Inspecteur
 • Brigadier
 • Hoofdagent
 • Agent
 • Surveillant
 • Aspirant

Mbo opleidingen Politie:

Werken Bij de Politie:

Opleidingen tot Politieagent

Wie een carrière ambieert als politieagent zal een opleiding moeten volgen aan de Nederlandse politieacademie, die op verschillende niveaus opleidingen aanbiedt. De algemene politieopleidingen binnen Nederland zijn Basis politiemedewerker, Allround politiemedewerker, Politiekundige Bachelor en de Basistrainingen. Over het algemeen zal je minimaal over een Vmbo-diploma moeten beschikken voordat je toegelaten wordt tot de politieopleiding. Ook zal je over de Nederlandse nationaliteit moeten beschikken. Daarnaast moet je minimaal achttien jaar oud zijn voordat je toegelaten zal worden tot de opleiding. De opleiding Basis politiemedewerker moet gezien worden als een Mbo-opleiding op niveau twee en de opleiding Allround politiemedewerker moet gezien worden als een Mbo-opleiding op niveau vier. Wie een carrière ambieert als rechercheur zal minimaal een Hbo-opleiding genoten moeten hebben, zoals de opleiding Politiekundige Bachelor. Zie voor meer informatie ook de Mbo-opleiding handhaver toezicht & veiligheid.

Bedrijven waar een Politieagent werkzaam kan zijn

Als politieagent ben je werkzaam voor de politie die, zoals eerder omschreven, uiteenlopende soorten eenheden en specialisaties kent op verschillende niveaus. Als politieagent kan je werkzaam zijn voor regionale korpsen maar ook werkzaam zijn voor landelijke politie diensten.

Competenties Politieagent

Als politieagent moet je over veel verschillende competenties beschikken, waar tijdens de opleiding dan ook veel aandacht voor zal zijn. De belangrijkste competentie als politieagent is integriteit. Integriteit is zeer belangrijk, omdat je als politieagent een voorbeeldfunctie bent voor de maatschappij en burgers de politie moeten kunnen vertrouwen. Andere belangrijke woorden binnen dit beroep zijn loyaliteit, dienstbaarheid, besluitvaardig, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen en overwicht. Vooral overwicht is als politieagent zeer belangrijk, omdat je soms ook zal moeten laten merken hoe de regels precies zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Politieagent

Het arbeidsmarktperspectief als politieagent is prima te noemen, wanneer je beschikt over de juiste opleiding. De doorgroeimogelijkheden als politieagent zijn over het algemeen prima te noemen, mits je blijft leren, afhankelijk van je huidige opleidingsniveau. Wie wil doorgroeien binnen de politieorganisatie zal dus extra opleidingen moeten volgen. Over het algemeen bieden de verschillende politieorganisaties voldoende mogelijkheden om extra opleidingen te volgen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Politieagent

De arbeidsvoorwaarden bij de politie zijn prima geregeld, zoals dit het geval is bij de meeste overheidsdiensten, en worden onder andere behartigd door de politievakbond ACP. Het salaris als politieagent is vastgesteld door middel van vaste salarisschalen die per functie verschillen. Het salaris als politieagent zal ergens tussen de 1800 en 2700 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een politieagent met een hogere functie zal over het algemeen stukken meer verdienen.

Mijnzzp.nl