Politieagent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep politieagent
Wat doet een politieagent
Met wie werkt de politie samen
Bereden politie
Hondenbrigade politie
Wat doet de verkeerspolitie
Wat is een politiekundige
Welke taken heeft de politie:
Film: beroep politieagent
Film: werken bij de politie
Opleidingen tot Politieagent
Bedrijven waar een Politieagent werkzaam kan zijn
Competenties Politieagent
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Politieagent
Arbeidsvoorwaarden en salaris Politieagent
Eigen bedrijf starten als Politieagent
Boekhoudprogramma vergelijken Politieagent

Beroep politieagent

Een politieagent is een algemeen opsporingsambtenaar in dienst van de politie. Een politieagent kan verschillende functies bekleden binnen de politieorganisatie afhankelijk van het opleidingsniveau, zoals de functie surveillant, agent, hoofdagent of brigadier, of kan werkzaam zijn als politievrijwilliger. Daarnaast kan een politieagent werkzaam zijn als rechercheur binnen een rechercheafdeling. De politie maakt op verschillende manieren gebruik van politieagenten en afdelingen, zoals de luchtvaartpolitie, bereden politie, waterpolitie, milieupolitie, verkeerspolitie en de vreemdelingpolitie. Binnen deze politieonderdelen maakt de politie gebruik van verschillende politieagenten, die ook kunnen beschikken over specifieke vaardigheden. De inhoudelijke werkzaamheden van een politieagent kunnen dus verschillen per functie en afdeling. Een wijkagent zal bijvoorbeeld niet snel ingezet worden om gewone verkeerscontroles uit te voeren. Een wijkagent is een politieagent, die specifiek ingezet wordt om de orde binnen een bepaalde wijk te handhaven. Dit neemt niet weg dat een wijkagent ook andere politiewerkzaamheden buiten de wijk mag uitvoeren. Politiewerkzaamheden worden grofweg ingedeeld binnen de basispolitiezorg en de specialistische werkzaamheden. De basispolitiezorg heeft betrekking op het houden van toezicht op straat. Specialistische werkzaamheden betreft bijvoorbeeld de recherche, die onderzoek uitvoert na een inbraak of ander soort misdrijven. De complete politieorganisatie is verantwoordelijk voor het handhaven van de wet en de algemene veiligheid van alle burgers. De meeste mensen hebben alleen te maken met de politieagenten die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de openbare orde op straat. Dit neemt niet weg dat de politie ook actief kan zijn op de achtergrond. Dit betreft meestal de specialistische politiewerkzaamheden, zoals het uitvoeren van rechercheonderzoek, het infiltreren binnen criminele organisaties, het uitvoeren van digitaal onderzoek en forensisch onderzoek.

Wat doet een politieagent

Het beroep politieagent moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat de politie verschillende functies kent. Omdat de politie veel verschillende taken heeft bestaan er tegenwoordig ook beroepen die raakvlakken hebben met het beroep politieagent. Denk bijvoorbeeld aan buitengewoon opsporingsambtenaren en aan stadswachten, die toezien op de algemene veiligheid van mensen. Buitengewoon opsporingsambtenaren en stadswachten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de politie, maar werken wel samen met de politie. Een belangrijk verschil is dat buitengewoon opsporingsambtenaren niet aangemerkt kunnen worden als algemeen opsporingsambtenaar. Dit houdt in dat buitengewoon opsporingsambtenaren alleen over de bevoegdheid beschikken om specifieke overtredingen te mogen bekeuren, die passen binnen het werkgebied. Denk bijvoorbeeld aan parkeercontroleurs, die niet zomaar werkzaam kunnen zijn als verkeerscontroleur. Een politieagent mag als algemeen opsporingsambtenaar wel alle overtredingen en misdrijven opsporen en beboeten, afhankelijk van de overreding of het misdrijf. Andere ambtenaren die aangemerkt kunnen worden als politieagent zijn marechaussees en wachtmeesters.

Met wie werkt de politie samen

De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie, die beschikt over militaire status. De Koninklijke Marechaussee kan ook ingezet worden voor gewone politietaken als dat nodig is. Vanzelfsprekend kan een politieagent ook samenwerken met andere overheidsdiensten, zoals de douane, de belastingdienst en de sociale recherche. Over het algemeen kennen de meeste mensen de politie alleen van de bekende surveillancediensten op straat en krijgen de meeste mensen verder niet te maken met de politie. De surveillancediensten van de politie zijn maar een klein onderdeel van de politie, omdat de politie veel meer taken heeft die minder zichtbaar zijn voor het publiek, zoals opsporingsonderzoeken, fraudeonderzoeken en andere onderzoeken op het gebied van strafbare feiten. De surveillancediensten van de politie zijn slechts gericht op het houden van toezicht en het handhaven van de wet. Denk bijvoorbeeld aan het te hard rijden, het fietsen zonder verlichting en aan het controleren van verdachte personen.

Bereden politie

De bereden politie maakt gebruik van paarden die voor verschillende acties ingezet worden, zoals tijdens demonstraties, rellen, voetbalwedstrijden en voor het houden van toezicht. Een groot voordeel van politieagenten te paard is de hoge zit, waardoor er makkelijk toezicht gehouden kan worden. Daarnaast is een politieagent te paard mobieler en heeft de politieagent overwicht op groepen mensen. Binnen Nederland heeft niet ieder politiekorps een eigen bereden dienst. De bereden diensten van de politie zijn over het algemeen alleen in de grote steden te vinden. Ze kunnen wel door het hele land ingezet worden als dat nodig is. Als bereden politieagent ben je dus een ruiter in dienst van de politie. Het is denkbaar dat politieagenten binnen de bereden politie ook werkzaam zijn als dierenpolitie agent.

Hondenbrigade politie

De hondenbrigade van de politie is ook een aparte afdeling, die voor verschillende diensten ingezet kan worden, zoals ordehandhaving of voor opsporingsdoeleinden na een misdaad. Daarnaast kunnen de opsporingsdoeleinden gericht zijn op het vinden van drugs, explosieven of bijvoorbeeld contant geld. De Nederlandse politie maakt over het algemeen gebruik van de Belgische herder, Duitse herder of de Hollandse herder. Politieagenten die gebruikmaken van een politiehond kunnen ook aangemerkt worden als hondengeleider. Als hondenbegeleider ben je ook verantwoordelijk voor het verzorgen van de diensthond binnen een kennel. Het is niet zo dat alleen de politie gebruikmaakt van diensthonden. Denk bijvoorbeeld ook aan beveiligingsmedewerkers die werkzaam zijn binnen een haven, of aan de douane. Politiehonden zijn alleen inzetbaar voor politiewerkzaamheden waarvoor de politiehonden training gehad hebben.

Wat doet de verkeerspolitie

De verkeerspolitie is ingericht op het houden van toezicht en de naleving van de verkeersregels en tekens door verkeersdeelnemers. Het maakt verder niet uit om welk vervoermiddel het gaat, maar enkele bekende vervoersmiddelen zijn auto's, vrachtwagens, brommers, scooters en fietsen. Over het algemeen zal de verkeerspolitie veel aandacht hebben voor gevaarlijke verkeersovertredingen, zoals het veel te hard rijden, bumperkleven, met alcohol op rijden en ander asociaal verkeersgedrag. De verkeerspolitie is in de meeste gevallen op de snelweg werkzaam, maar kan ook actief zijn op regionale wegen. Daarnaast is de verkeerspolitie verantwoordelijk voor het assisteren en registreren van verkeersongelukken. Het is de centrale, die zal doorgeven waar precies hulpverlening nodig is. Naast het controleren van het weggedrag van verkeersdeelnemers is de verkeerspolitie verantwoordelijk voor het controleren van voertuigen qua technische staat, zoals het bezitten van een geldige Apk-keuring, wekende verlichting of voor het controleren van aanhangers. Denk hierbij aan het controleren van de verlichting, de banden of aan het controleren van de belading. Bij vermoeden van te zware lading zal een politieagent meestal een weegbrug opzoeken om het gewicht te kunnen vaststellen.

Wat is een politiekundige

Een politiekundige moet gezien worden als een politieagent die over meer verantwoordelijkheden beschikt. Een politiekundige kan bijvoorbeeld gezien worden als een teamleider die dienstorders geeft aan de politieagenten die op straat aan het werk zijn. Ook is een politiekundige verantwoordelijk voor het geven van briefings en debriefings aan politieagenten. Daarnaast zorgt een politiekundige ervoor dat er follow-up plaatsvindt wanneer dit nodig is na bijvoorbeeld een diefstal of inbraak.

Welke taken heeft de politie:

  • De handhaving van openbare orde en veiligheid.
  • Het onderzoeken van strafbare feiten.
  • Hulpverlening bieden.
  • Het signaleren en adviseren.
  • Het uitvoeren van arrestaties.

Film: beroep politieagent

Film: werken bij de politie

Opleidingen tot Politieagent

Wie een carrière ambieert als politieagent zal een opleiding moeten volgen aan de Nederlandse politieacademie, die op verschillende niveaus opleidingen aanbiedt. De algemene politieopleidingen binnen Nederland zijn Basis politiemedewerker, Allround politiemedewerker, Politiekundige Bachelor en de Basistrainingen. Over het algemeen zal je minimaal over een Vmbo-diploma moeten beschikken voordat je toegelaten wordt tot de politieopleiding. Ook zul je over de Nederlandse nationaliteit moeten beschikken. Daarnaast moet je minimaal achttien jaar oud zijn voordat je toegelaten zal worden tot de opleiding. De opleiding Basis politiemedewerker moet gezien worden als een Mbo-opleiding op niveau twee en de opleiding Allround politiemedewerker moet gezien worden als een Mbo-opleiding op niveau vier. Wie een carrière ambieert als rechercheur zal minimaal een hbo-opleiding genoten moeten hebben, zoals de opleiding Politiekundige Bachelor. Zie voor meer informatie ook de Mbo-opleiding handhaver toezicht & veiligheid. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een Politieagent werkzaam kan zijn

Een politieagent is een ambtenaar in dienst van de politie. Zoals eerder omschreven maakt de politie gebruik van veel verschillende specialisten. Denk bijvoorbeeld ook aan helikopterpiloten, instructeurs, forensisch onderzoekers, brandonderzoekers en aan vrijwilligers. Als politieagent kan je werkzaam zijn voor regionale korpsen, maar ook voor landelijke politiediensten.

Competenties Politieagent

Als politieagent moet je over veel verschillende competenties beschikken, waar tijdens de opleiding dan ook aandacht voor is. De belangrijkste competentie van een politieagent is integriteit. Integriteit is belangrijk, omdat je als politieagent een voorbeeldfunctie hebt voor de maatschappij, en omdat burgers de politie moeten kunnen vertrouwen. Daarnaast moet een politieagent beschikken over een goede conditie en communicatief gezien sterk onderlegd zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, dienstbaarheid, waakzaamheid, samenwerken, zelfstandigheid, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, besluitvaardigheid, inleveringsvermogen en overwicht. Als laatste is het ook belangrijk om conflictbeheersing te noemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Politieagent

Het arbeidsmarktperspectief van een politieagent is prima te noemen, als je beschikt over de juiste opleiding. De doorgroeimogelijkheden van een politieagent zijn over het algemeen ook goed, mits je blijft leren, en afhankelijk van het huidige opleidingsniveau. Wie wil doorgroeien binnen de politieorganisatie zal dus extra opleidingen moeten volgen. Over het algemeen bieden de verschillende politieorganisaties voldoende mogelijkheden om extra opleidingen te volgen. Een politieagent kan bijvoorbeeld doorgroeien tot rechercheur of recherchekundige.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Politieagent

De arbeidsvoorwaarden bij de politie zijn prima geregeld, zoals dit het geval is bij de meeste overheidsdiensten, en worden onder andere behartigd door de politievakbond ACP. Het salaris als politieagent is vastgesteld door middel van vaste salarisschalen die per functie verschillen. Het salaris als politieagent zal ergens tussen de 1800 en 2700 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een politieagent met een hogere functie zal over het algemeen stukken meer verdienen.

Eigen bedrijf starten als Politieagent

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Politieagent, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Politieagent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Politieagent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Politieagent.

Mijnzzp.nl