APK keurmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een Apk-keurmeester is een eerste monteur, die verantwoordelijk is voor het afnemen van de periodieke keuring van voertuigen. Het beroep Apk-keurmeester moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat een Apk-keurmeester met verschillende voertuigen te maken krijgt. Het keuren van auto's kan niet zomaar vergeleken worden met het keuren van vrachtwagens of bussen. Daarnaast zijn periodieke keuringen van toepassing op andere voertuigen, zoals zware driewielers, en bijzondere voertuigen zoals taxi's en ambulances. Als autobezitter heb je te maken met de periodieke autokeuring. De belangrijkste reden dat de APK is ingevoerd is de verkeersveiligheid en het milieu. Een Apk-keurmeester heeft te maken met strenge richtlijnen waaraan hij of zij zich moet houden. Als Apk-keurmeester ben je een eerste automonteur of andere soorten monteur met veel ervaring en beschik je over aanvullende opleidingen om te mogen keuren. Ondanks dat een Apk-keurmeester zelfstandig mag keuren is het wel zo dat de Apk-keurmeesters regelmatig gecontroleerd worden door de RDW. Deze controles worden uitgevoerd nadat de Apk-keurmeester het voertuig afgemeld heeft. Het computersysteem zal aangeven of er een steekproef zal plaatsvinden om de keuring te controleren. Als de Apk-keurmeester zijn werkzaamheden goed heeft uitgevoerd is er niks aan de hand. Bij fouten bestaat de mogelijkheid dat een Apk-keurmeester strafpunten krijgt. Hoeveel strafpunten een Apk-keurmeester krijgt is afhankelijk van het aantal fouten en de ernst van de fouten. Als Apk-keurmeester ben je dus verantwoordelijk voor het controleren van voertuigen die de periodieke keuring ondergaan. Het is niet zo dat een Apk-keurmeester per definitie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van onderhoud of reparaties. Een Apk-keurmeester is alleen verantwoordelijk voor het inspecteren van voertuigen. Dit houdt in dat een Apk-keurmeester alleen zal oordelen over de staat van het voertuig tijdens de periodieke keuring.

Een Apk-keurmeester kan dus op verschillende manieren werkzaam zijn. Bij lichte voertuigen spreken we van een eerste automonteur. Bij zware voertuigen hebben we het over een eerste bedrijfswagenmonteur. Daarnaast zijn er nog monteurs die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van andere periodieke keuringen. Denk bijvoorbeeld aan het keuren van laadkleppen van vrachtwagens of busjes of aan het keuren van bijzondere voertuigen, zoals taxi's en ambulances. Ook zware aanhangwagens, zoals tankcontainers hebben te maken met een periodieke keuring. Het is dus niet zo dat het beroep Apk-keurmeester alleen betrekking heeft op auto's, omdat veel meer voertuigen te maken hebben met de verplichte periodieke keuring. Het is niet zo dat een Apk-keurmeester alle voertuigen mag keuren, omdat dit afhankelijk is van de bevoegdheid van de Apk-keurmeester. Het beroep Apk-keurmeester moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende Apk-keurmeesters zijn. Alle Apk-keurmeester zijn wel verantwoordelijk voor het inspecteren van voertuigen. Het laten keuren van voertuigen is verplicht en kan bij nalatigheid ervoor zorgen dat de eigenaar een boete krijgt. Een Apk-keurmeester heeft met vaste regels en punten te maken, die beoordeeld worden tijdens de keuring. Tegenwoordig kan een Apk-keurmeester ook bij afkeuring een controle krijgen vanuit de RDW.

Wat doet een Apk-keurmeester?

Een Apk-keurmeester is een gecertificeerde automonteur die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Algemene Periodieke Keuring (APK) van voertuigen. De apk is een wettelijk verplichte keuring die de verkeersveiligheid en milieuprestaties van voertuigen waarborgt. De taken van een Apk-keurmeester omvatten onder andere:

 • Voertuiginspectie: Een Apk-keurmeester voert grondige inspecties uit om te controleren of voertuigen voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van verkeersveiligheid en milieunormen. Ze controleren verschillende componenten van het voertuig, zoals remmen, banden, verlichting, stuurinrichting, ophanging, carrosserie, uitlaatgassen, en meer. Ze gebruiken speciale meet- en testapparatuur om de prestaties van deze onderdelen te beoordelen.
 • Keuringsrapport opstellen: Na het inspecteren van het voertuig, stelt de Apk-keurmeester een keuringsrapport op. Dit rapport geeft een overzicht van de geconstateerde gebreken, eventuele reparaties die moeten worden uitgevoerd en of het voertuig is goedgekeurd of afgekeurd. Het keuringsrapport wordt ook ingevoerd in een digitaal systeem, zodat de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) op de hoogte is van de resultaten.
 • Adviseren over reparaties: Als er gebreken worden geconstateerd tijdens de apk, is het de taak van de keurmeester om de eigenaar of bestuurder van het voertuig te adviseren over de noodzakelijke reparaties. Ze kunnen informatie verstrekken over de aard van het probleem, mogelijke oplossingen en de gevolgen van het niet laten repareren van de gebreken. Ze kunnen ook verwijzen naar een garage of monteur voor de reparaties.
 • Op de hoogte blijven van regelgeving: Apk-keurmeesters moeten voortdurend op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot voertuigveiligheid en milieunormen. Ze moeten zich bewust zijn van eventuele wijzigingen in de wetgeving en ervoor zorgen dat ze hun keuringen uitvoeren volgens de geldende normen en voorschriften.

Het werk van een Apk-keurmeester is van groot belang om ervoor te zorgen dat voertuigen veilig en milieuvriendelijk op de weg worden gehouden. Ze spelen een cruciale rol bij het handhaven van de verkeersveiligheid en het bevorderen van de milieubescherming door ervoor te zorgen dat voertuigen aan de wettelijke eisen voldoen.

Waar let een Apk-keurmeester op

Een Apk-keurmeester beoordeelt verschillende vaste punten. Denk hierbij aan de carrosserie, de wielophanging, de banden, de verlichting, de stuurinrichting, de uitlaatgassen, de gordels, de remmen, de bandenspanning, de claxon, de ruitenwissers, de uitlaat, de spiegels, de ruiten, de autopapieren, de kilometerstand, de vergrendelingen en aan de algemene deugdelijkheid van een voertuig. De algemene deugdelijkheid heeft betrekking op het niet mogen lekken van vloeistoffen. Ook zal een Apk-keurmeester controleren of de accu vaststaat. Een ander belangrijk punt is het controleren van alle veiligheidssystemen, zoals de ABS, de airbags en het gordel-spansysteem. Bij dieselauto's zal er ook een roetmeting uitgevoerd worden. Deze roetmeting wordt gemeten tijdens het stationair en volop laten draaien van de motor. Een dieselauto moet deze test doorstaan om gekeurd te worden. Auto's op benzine en LPG moeten een zogenaamde viergas-meting ondergaan.

Werken als Apk-keurmeester

Als Apk-keurmeester is het belangrijk dat je onafhankelijk je werkzaamheden kan uitvoeren. In de praktijk komt het nogal eens voor dat Apk-keurmeesters onder druk gezet worden om bepaalde gebreken te vergeten. In dat geval is het belangrijk om sterk in je schoenen te staan. Het goedkeuren van voertuigen die eigenlijk afgekeurd behoren te worden mag niet voorkomen. Dit is relatief vaak het geval als we spreken van autohandelaren of particulieren, die geen zin hebben om onkosten te maken aan een voertuig. Als Apk-keurmeester zal je ook te maken krijgen met mensen die twijfels hebben over een afkeurpunt. Ook in dat geval is het belangrijk om niet overstag te gaan als Apk-keurmeester. Tegenwoordig zijn Apk-keurmeester ook verplicht om adviespunten op te nemen. Dit houdt in dat een Apk-keurmeester zal aangeven welke punten in de toekomst aangepakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan banden, die tijdens de periodieke keuring nog net goed zijn.

Wanneer mag je apk keuren?

Een automonteur mag alleen apk uitvoeren wanneer deze in het bezit is van de juiste papieren. Alleen een bevoegd Apk-keurmeester mag dus een Algemene Periodieke Keuring (APK) uitvoeren. Een bevoegd Apk-keurmeester moet dan ook in bezit zijn van het APK-diploma. Hiervoor moet een automonteur het examen Apk-keurmeester halen bij IBKI. Zonder de juiste vooropleiding en ervaring is het niet mogelijk om deel te nemen aan het examen.

Wat is APK

Een apk moet gezien worden als momentopname met betrekking tot de staat van een voertuig of andere onderdelen die een apk moeten ondergaan. Apk staat voor Algemene Periodieke Keuring. Een algemene periodieke keuring moet in alle gevallen gezien worden als momentopname. Een algemene periodieke keuring kan daarom niet gezien worden als onderhoudsbeurt. Er zijn mensen die denken dat een algemene periodieke keuring gezien kan worden als onderhoudsbeurt. Dit is niet het geval.

Taken als Apk-keurmeester:

 • Het inspecteren van de algemene staat van voertuigen.
 • Het inspecteren van remmen, banden en uitlaatsysteem.
 • Het uitvoeren van gasmetingen en roetmetingen.
 • Het inspecteren van alle veiligheidssystemen.
 • Het eventueel repareren van afkeurpunten.
 • Het inspecteren van ophangsystemen.
 • Het afmelden van voertuigen na de keuring.
 • Het registeren van de kilometerstand.
 • Het geven van adviespunten.

Keuren auto:

Opleidingen tot apk-keurmeester

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden tot Apk-keurmeester. Wel bestaat er een belangrijk verschil tussen lichte voertuigen en zware voertuigen. Om Apk-keurmeester te worden is het belangrijk dat je beschikt over de juiste vooropleidingen. Dit heeft betrekking op minimaal een Mbo-diploma autotechniek niveau drie. Zonder de juiste vooropleidingen moet je aantonen dat je over de juiste kennis en ervaring beschikt. Een Apk-keurmeester moet ook een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Wie eenmaal het apk-diploma heeft, zal om de paar jaar op herhaling moeten, om de apk-papieren te behouden. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een apk-keurmeester werkzaam kan zijn

Een Apk-keurmeester zal in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een garagehouder of binnen een eigen garage als ondernemer. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat Apk-keurmeester alleen met auto's te maken hebben. Een Apk-keurmeester kan daarom voor verschillende bedrijven werkzaam zijn.

Competenties apk-keurmeester

De belangrijkste competentie van een Apk-keurmeester is dat je beschikt over de bevoegdheid om te mogen keuren. Daarnaast moet een Apk-keurmeester aangemerkt worden als allround monteur en technicus, die zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden kan uitvoeren. Ook kennis van wet- en regelgeving speelt een belangrijke rol als Apk-keurmeester. Ook onderzoeksvaardigheden zijn aan te merken als belangrijke competentie, omdat het beroep feitelijk bestaat uit het onderzoeken van voertuigen. Omdat een Apk-keurmeester te maken heeft met verschillende klanten, collega's en het RDW kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn onafhankelijkheid, controleren, inspecteren, kennis, bijscholing, adviseren, plannen, organiseren, administratie en betrouwbaarheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als apk-keurmeester

Het arbeidsmarktperspectief van een Apk-keurmeester is goed te noemen. De meeste garagebedrijven staan te springen om goede Apk-keurmeesters. Een Apk-keurmeester zal in de meeste gevallen geen enkele moeite hebben met het vinden van werk. De doorgroeimogelijkheden van een Apk-keurmeester kunnen gezien worden in de functie chef-werkplaats. Ook het starten van een eigen garage kan gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris apk-keurmeester

Een Apk-keurmeester zal in de meeste gevallen onder de cao motorvoertuigen vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een Apk-keurmeester zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2200 en 2800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor APK keurmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als APK keurmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl