APK keurmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een Apk-keurmeester is verantwoordelijk voor het afnemen van de periodieke keuring van voertuigen, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten voertuigen zoals auto's, bussen en vrachtwagens. Daarnaast zijn periodieke keuringen van toepassing op andere voertuigen zoals zware driewielers en bijzondere voertuigen zoals een taxi of een ambulance. Autobezitters hebben over het algemeen alleen te maken met de periodieke autokeuring. APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. De belangrijkste reden dat de APK is ingevoerd is de verkeersveiligheid en het milieu. Een keurmeester die voertuigen keurt heeft strenge richtlijnen waar hij of zij zich aan moet houden. Als Apk-keurmeester ben je een allround automonteur of ander soort monteur met veel ervaring en extra opleidingen om te mogen keuren. Als Apk-keurmeester heb je een speciale bevoegdheid vanuit de RDW zodat je mag keuren. Ondanks dat een Apk-keurmeester zelfstandig mag keuren is het wel zo dat de Apk-keurmeester regelmatig gecontroleerd zal worden door de RDW. Deze controles worden uitgevoerd nadat de Apk-keurmeester het voertuig afgemeld heeft. Het computersysteem zal aangeven of er een steekproef zal plaatsvinden om de keuring te controleren. Als de Apk-keurmeester zijn werkzaamheden goed heeft uitgevoerd is er dan niks aan de hand. Het is dus niet zo dat het beroep Apk-keurmeester alleen betrekking heeft op auto's, omdat veel meer voertuigen te maken hebben met verplichte Apk-keuringen. Het is ook niet zo dat een Apk-keurmeester zomaar alle voertuigen mag keuren, omdat dit afhankelijk is van de bevoegdheid van de Apk-keurmeester. Het beroep Apk-keurmeester moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten Apk-keurmeesters zijn.

Een keurmeester moet zijn werk onafhankelijk uitvoeren. In de praktijk komt het nogal eens voor dat een autobezitter vragen heeft met betrekking tot reparaties die volgens de keurmeester gedaan moeten worden. Dit komt omdat een keurmeester vaak in loondienst is van een garage en deze voordeel heeft bij eventuele reparaties. Het kan daarom raadzaam zijn de auto puur bij een APK keuringsstation aan te bieden. Deze hebben immers geen voordeel bij een eventuele afkeur en de daaruit voorkomende reparaties. Dit kan bijvoorbeeld prima gedaan worden bij de keuringsstations van de RDW of ANWB. Wanneer de RDW een steekproef houdt en er blijkt dat een goedkeuring of afkeuring van een auto ten onrechte is, kan de keurmeester sancties verwachten. Dit wordt gedaan door middel van een strafpuntensysteem. Bij te veel strafpunten kan de keurmeester zijn erkenning tijdelijk verliezen. Dit betekent dat de (tijdelijke ex) keurmeester geen APK keuring meer mag uitvoeren. Ongeveer drie procent van alle auto's krijgt een steekproef. Wanneer de RDW aangeeft een steekproef te willen uitvoeren bent u verplicht de auto te laten staan en mogen er geen reparatie meer worden uitgevoerd. Wanneer u het niet eens bent met een eventuele goed of afkeuring kunt u de RDW inschakelen. De RDW zal dan de auto herkeuren. Wanneer u in het gelijk gesteld wordt krijgt u de gemaakte kosten terug.

Een APK keurmeester moet regelmatige bijscholing ondergaan om zijn bevoegdheid te behouden. Goede keurmeesters nemen de keuring serieus en sjoemelen niet met de regels. In veel gevallen houden de keurmeesters zich netjes aan de regels, maar het komt nog steeds voor dat er keurmeesters zijn die minder secuur omgaan met de regels. Dit wordt dan vaak gedaan uit winstoogmerk. Dit hoeft niet te betekenen dat een keurmeester een auto goedkeurt terwijl die eigenlijk afgekeurd had moeten worden maar ook juist dat deze de auto afkeurt terwijl die eigenlijk wel goed is. Dit kan bijvoorbeeld op de remmen gedaan worden. Dat de remmen over zes maanden versleten zullen zijn betekent niet dat deze op het moment van de keuring al niet meer goed zijn. Een APK keuring is namelijk niets meer dan een momentopname. Dit betekent dat de auto op het moment van de keuring goed wordt bevonden. Zo is het wettelijke bandenprofiel 1,6 millimeter en zal een auto hier niet op worden afgekeurd. Of het verstandig is om met deze banden door te blijven rijden is een heel ander verhaal. Tegenwoordig zijn de meeste mensen zich hier wel van bewust en nemen ze dit soort risico's niet meer.

Keurmeester worden

Het is tegenwoordig niet heel makkelijk meer om keurmeester te worden. Wie als keurmeester wil gaan werken zal eerst een opleiding moeten volgen tot automonteur. Wanneer de automonteur zijn diploma heeft gehaald en voldoende ervaring heeft moet deze nog een Apk-examen afleggen voordat deze zich APK keurmeester mag noemen. Een APK keurmeester is men niet voor het leven. Regelmatige bijscholing en goed door steekproeven komen is zeer belangrijk om zich keurmeester te mogen blijven noemen.

Automonteur met keuringspapieren

Een automonteur met keuringspapieren heeft eigenlijk een gegarandeerde baan voor de toekomst. Keurmeesters zijn niet zomaar vindbaar en een goede keurmeester hoeft dan ook niet zonder baan te komen te zitten. Een goede keurmeester heeft ongeveer 15 minuten nodig om een auto te kunnen keuren. Er zijn ook wel keurmeesters die zelf een keuringsstation beginnen. Echter is het bestaan van alleen auto's keuren lastig omdat de tarieven voor het keuren zelf laag zijn. De meeste garages verdienen pas geld aan de keuring als een auto afgekeurd wordt en er reparaties nodig zijn aan de auto. Niet iedereen zal zomaar zijn auto laten repareren wanneer deze afgekeurd is. Soms doet de klant dit zelf of gaat men op zoek naar een goedkoper adresje.

APK verlopen

Als de APK verlopen is mag de auto nog maar twee maanden op de openbare weg staan. Zijn de twee maanden om dan moet de auto van de openbare weg af. Wanneer de APK verlopen is mag men niet rijden met de auto tenzij men een afspraak heeft bij een keuringsstation. Men is dan wel verplicht om de kortste weg naar het keuringsstation te nemen. Als de twee maanden om zijn kan men tegenwoordig automatisch een boete verwachten.

Weetjes over de APK

 • Een nieuwe auto op benzine moet vier jaar na de ingebruikname voor het eerst gekeurd worden. De tweede keuring moet twee jaar daarna plaats vinden. Vervolgens moet de auto ieder jaar gekeurd worden.
 • Een nieuwe auto op diesel of LPG moet drie jaar na de ingebruikname voor het eerst gekeurd worden en daarna ieder jaar gekeurd worden.
 • Een auto ouder dan 30 jaar moet eens in de twee jaar gekeurd worden. Dit telt alleen voor auto's met het bouwjaar vanaf 1960. Een auto die ouder is hoeft niet gekeurd te worden.
 • Een auto mag twee maanden voor de einddatum van de APK aangeboden worden om te keuren. In dit geval (na goedkeuring) is de geldigheid van de APK dus 14 maanden.
 • Tegenwoordig wordt tijdens een APK keuring ook de bandenspanning gecontroleerd.

Aandachtspunten apk:

 • Remmen
 • Wielophanging
 • Schokdempers
 • Banden
 • Verlichting
 • Stuurinrichting
 • Carrosserie
 • Uitlaatgassen
 • Kentekenbewijs
 • Chassisnummer

Diesel auto's uit 1985 of later moeten ook een roetmeting ondergaan. Deze roetmeting wordt gemeten tijdens het stationair en volop laten draaien van de motor. Een dieselauto moet deze test doorstaan om goedgekeurd te worden. Auto's op benzine en LPG moeten een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Wanneer de auto niet door de test heen komt is vaak de katalysator kapot.

Informatiefilm over apk keuring:

Opleidingen tot apk keurmeester

Er zijn verschillende manieren om als apk keurmeester te kunnen werken. Ook is er een belangrijke onderscheid tussen apk keurmeester lichte voertuigen en apk keurmeester zware voertuigen. Om apk keurmeester te kunnen worden is een MBO-opleiding als automonteur nodig. Na de opleiding tot éérste automonteur kan zal je nog een apk-examen moeten afleggen om apk keurmeester te worden. Als automonteur is het ook mogelijk om rechtstreeks het apk-diploma af te leggen, mits de automonteur kan aantonen dat hij of zij voldoende ervaring heeft als automonteur. Wie eenmaal het apk-diploma heeft zal om de paar jaar een herhalingskeuring moeten volgen, om de apk-papieren te behouden. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende apk keurmeester.

Bedrijven waar een apk keurmeester werkzaam kan zijn

Als apk keurmeester werk je meestal in een garage. Er is wel een verschil tussen lichte en zware voertuigen. Lichte voertuigen zijn doorgaans auto's en kleine bestelwagens en zware voertuigen betreft vrachtwagens en bussen. Een Apk-keurmeester kan naast vrachtwagens te maken hebben met het keuren van bijzondere opleggers, zoals transportkoelingswagens. Een ander voorbeeld kan zijn het keuren van laadkleppen van voertuigen. Een LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) is ook jaarlijks verplicht. Welke voertuigen een Apk-keurmeester keurt is geheel afhankelijk van de soort werkgever en de bevoegdheid als keurmeester. Als Apk-keurmeester is het ook denkbaar dat je werkzaam bent als ondernemer binnen een eigen bedrijf.

Competenties apk keurmeester

De belangrijkste competentie van een Apk-keurmeester is dat een Apk-keurmeester gezien kan worden als allround vakman, die ook beschikt over alle kennis met betrekking tot wettelijke regelgeving en aanvullende regels. Daarnaast moet een Apk-keurmeester over een brede kennis van voertuigen beschikken. Ook onderzoeksvaardigheden zijn aan te merken als belangrijke competentie, omdat het beroep Apk-keurmeester feitelijk bestaat uit het onderzoeken van voertuigen. Ondanks dat een Apk-keurmeester niet in alle gevallen hoeft te sleutelen aan voertuigen is het wel belangrijk dat een Apk-keurmeester gezien kan worden als allround technicus en monteur. Omdat een een Apk-keurmeester veel te maken heeft met verschillende opdrachtgevers, collega's en het RDW kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Vanzelfsprekend heeft een Apk-keurmeester ook met vaste beroepscompetenties te maken, die aangeleerd worden tijdens de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als apk keurmeester

Als apk keurmeester is doorgaans voldoende werk te vinden. Lang niet alle automonteurs zijn in het bezit van de keuringspapieren. Doorgaans zijn er maar één of twee apk keurmeester te vinden in een werkplaats. Dit is natuurlijk per bedrijf wel verschillend. Doorgroeien als apk keurmeester is eigenlijk niet mogelijk. De apk-papieren zijn een extra dienst binnen het beroep als automonteur. Wel zal het bezit van de apk-papieren de kans vergroten op een baan als automonteur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris apk keurmeester

Als apk keurmeester ben je doorgaans aan het werk als automonteur. Door de apk-papieren zal de automonteur doorgaans iets meer verdienen dan een automonteur zonder apk-papieren. Het is niet zo dat de apk-papieren een garantie geven op veel meer loon. Als automonteur is het salaris sterk afhankelijk van de opleiding, leeftijd en dienstjaren binnen een garage. Een automonteur verdient doorgaans tussen de 1700 en 2600 euro bruto per maand. Het salaris is wel sterk afhankelijk van de leeftijd en ervaring.

Mijnzzp.nl