Lasser

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep lasser
Het toepassen van verschillende lastechnieken als lasser
Werken als lasser
Veiligheid tijdens het lassen
Voordelen van lassen:
Nadelen van lassen:
Wat doet een lasser?
Verschillende lastechnieken
Het gebruik van een lasapparaat
Toepassing lasrobot
Film: beroep lasser:
Opleidingen tot lasser
Bedrijven waar een lasser werkzaam kan zijn
Competenties lasser
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als lasser
Arbeidsvoorwaarden en salaris lasser
Eigen bedrijf starten als Lasser
Boekhoudprogramma vergelijken Lasser

Beroep lasser

Een lasser is verantwoordelijk voor het aan elkaar lassen van metalen voorwerpen, door het toepassen van warmte of druk. Als een lasser verschillende lastechnieken beheerst is de term allround lasser van toepassing. In alle gevallen is lassen alleen mogelijk door het toepassen van warmte of druk. Door de opgewekte warmte of druk zal het materiaal vloeibaar worden en ontstaat de las. Een groot voordeel van lassen is dat er een permanente verbinding ontstaat die sterk is. Een nadeel van lassen is dat gemaakte verbindingen lastig uit elkaar te halen zijn. Lassers zijn verantwoordelijk voor kleinschalige laswerkzaamheden en niet voor productiewerk, omdat productiewerk geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd uitgevoerd kan worden. Bij het lassen speelt de kwaliteit van laswerk een belangrijke rol, omdat lasverbindingen aan kwaliteitseisen moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan pijpleidingen of aan bouwconstructies, die het niet mogen begeven. Als laswerk heel betrouwbaar moet zijn kan er gebruikgemaakt worden van niet destructief onderzoek. Bij niet destructief onderzoek zal het laswerk geïnspecteerd worden met apparatuur op fouten, die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Lassen behoort officieel toe tot de werktuigbouwkunde, echter komen lassers in bijna alle branches voor. Het netjes leren lassen is een kwestie van oefenen en het opbouwen van ervaring. Afhankelijk van de laswerkzaamheden kan het zijn dat een lasser over verschillende opleidingen en certificering moet beschikken om te mogen werken als lasser. Als lasser is het belangrijk dat je tekening kan lezen en dat je begrijpt hoe componenten opgebouwd moeten worden. Ook materiaalkennis speelt een belangrijke rol als lasser. Denk hierbij aan het toepassen van de juiste lastechniek, zodat werkstukken niet krom kunnen trekken door het lassen. Een ander belangrijk punt is de persoonlijke veiligheid. Denk hierbij aan het voorkomen van lasogen en aan het niet inademen van lasrook.

Het toepassen van verschillende lastechnieken als lasser

Een lasser is dus verantwoordelijk voor het maken van lasverbindingen door het toepassen van verschillende lastechnieken. Het is niet zo dat alleen metaalbewerkers te maken hebben met laswerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan automonteurs, die regelmatig te maken kunnen hebben met laswerkzaamheden. Dit heeft meestal betrekking op het vervangen van carrosseriestukken, zodat een voertuig door de apk komt. Metaalbewerkers die veel te maken hebben met laswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld pijpfitters, constructiebankwerkers, carrosseriebouwers en framebouwers. Afhankelijk van de werkzaamheden kan een lasser te maken hebben met verschillende lastechnieken. Denk hierbij aan het booglassen (MIG/MAG en TIG lassen), druklassen (puntlassen en druklassen) en aan het plasmalassen. Bij al deze verschillende lastechnieken wordt er gebruikt gemaakt van warmte of druk om een verbinding mogelijk te maken. Dit is een belangrijk verschil met soldeerwerkzaamheden. Bij het solderen is er sprake van het toevoegen van materiaal om een verbinding mogelijk te maken. Als laswerkzaamheden van hoge kwaliteit moeten zijn is er in de gevallen sprake van bundellassen. Het bundellassen heeft meestal betrekking op de machinebouw, vliegtuigindustrie of op de olie- en gasindustrie. Bij bundellassen kan er sprake zijn van niet-destructief onderzoek om de kwaliteit te controleren.

Werken als lasser

Als lasser is het belangrijk dat je beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis. De vakinhoudelijke kennis van een lasser heeft niet alleen betrekking op het kunnen instellen van lasmachines. Denk ook aan het hanteren van de juiste lassnelheid en aan het kunnen inschatten van de ingebrachte warmte. Bij het inbrengen van te veel warmte kan er schade ontstaan aan het werkstuk. Denk hierbij aan het kromtrekken van het werkstuk of aan het veroorzaken van haarscheurtjes. Om kromtrekken of haarscheurtjes te voorkomen kan het belangrijk zijn dat de lasser het werkstuk eerst zal voorverwarmen. Door het voorverwarmen is het temperatuurverschil minder groot, waardoor de kans op kromtrekken of haarscheurtjes geminimaliseerd wordt. Ook na het lassen kan het belangrijk zijn om gebruik te maken van warmhouddekens. Zoals eerder omschreven komt het lassen in de praktijk op veel manieren voor. Denk bijvoorbeeld ook aan assemblagetechnici, die verantwoordelijk zijn voor het handmatig lassen van constructies. In dat geval is het meestal niet mogelijk om geautomatiseerd te lassen door middel van lasrobots.

Veiligheid tijdens het lassen

Als lasser is het in alle gevallen belangrijk om op de persoonlijke veiligheid te letten. Bij het lassen komen er veel metaalspetters vrij, waardoor het dragen van veiligheidskleding belangrijk is. Een lasser moet daarom handschoenen dragen en eventueel een beschermend schort. Wat nooit mag ontbreken tijdens het lassen is een laskap. Zonder een laskap krijgt een lasser lasogen. Lasogen zijn niet alleen erg hinderlijk maar ook erg pijnlijk. Professionele lassers worden regelmatig onderzocht door een bedrijfsarts. Dit heeft vooral betrekking op het onderzoeken of lassers geen schade oplopen door lasdampen. Lasdampen kunnen hoofdpijn, misselijkheid, huidirritatie, duizeligheid en metaaldampkoorts veroorzaken. Om schade door lasdampen te voorkomen is het belangrijk dat lassers gebruikmaken van ademapparatuur of professionele lasafzuiging.

Voordelen van lassen:

 • Een las veroorzaakt geen verzwakking van de constructie.
 • Een lasverbinding kan tegen hoge temperatuurwisselingen.
 • Een las kent weinig weerstand (binnenkant buizen).
 • Een lasverbinding kan snel gemaakt worden.
 • Een las is bestand tegen hoge temperaturen.
 • Een lasverbinding is sterk.

Nadelen van lassen:

 • Een lasverbinding kan de eigenschappen van materiaal beïnvloeden (sterke en hardheid).
 • Een lasverbinding is alleen mogelijk bij materialen met dezelfde eigenschappen.
 • Een lasverbinding kan haarscheurtjes veroorzaken (uitzetten en krimpen).
 • Een lasverbinding kan het werkstuk doen kromtrekken door de warmte.
 • Een lasverbinding kan niet makkelijk los gemaakt worden.

Wat doet een lasser?

Het beroep lasser bestaat in de kern uit het aan elkaar lassen van verschillende stukken metaal. De lasser doet dit door het metaal te verhitten tot een temperatuur waarbij de moleculen in een toestand van versmelten zijn en hierdoor verbinden tot een verbinding. Lassers gebruiken ook machines zoals slijpmachines en snijbranders om ervoor te zorgen dat de stukken metaal perfect in elkaar passen. De kern van het werk van een lasser is branden, waarbij metalen verhit worden tot een temperatuur die hoog genoeg is om ze vervormbaar te maken. Hoewel de meeste las-projecten inhouden dat je twee stukken metaal voor je hebt, werken sommige lassers aan grote projecten waarbij metalen platen aan elkaar gelijmd moeten worden. In dat geval spreekt men binnen de industrie ook wel van laslijm.

Lassen is dus een techniek waarbij twee of meer metalen stukken aan elkaar worden gehecht door verhitting en het toevoegen van een smeltbaar materiaal, dat bekend staat als lasmateriaal of lasdraad. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een lasser:

 • Voorbereiding: Een lasser begint met het voorbereiden van de te lassen materialen. Dit kan onder meer het schoonmaken, ontvetten en uitlijnen van de metalen onderdelen omvatten. Ze kunnen ook de lasapparatuur instellen, zoals het kiezen van het juiste lasproces, de stroomsterkte en de lasdraad.
 • Lasproces uitvoeren: Een lasser voert het lasproces uit volgens de specificaties en vereisten van het project. Dit omvat het bedienen van de lasapparatuur, het positioneren en vasthouden van het laspistool of elektrode op de juiste plaats, en het creëren van een stabiele elektrische boog om de metalen onderdelen te verhitten.
 • Lasmateriaal toevoegen: Tijdens het lasproces voegt de lasser het geschikte lasmateriaal of lasdraad toe om de metalen onderdelen aan elkaar te smelten. Het toegevoegde materiaal smelt en vormt een sterke verbinding tussen de onderdelen wanneer het afkoelt.
 • Kwaliteitscontrole: Na het lassen voert de lasser vaak een kwaliteitscontrole uit om de integriteit en sterkte van de lasverbinding te beoordelen. Dit kan visuele inspectie, niet-destructief testen of het gebruik van meetinstrumenten omvatten om ervoor te zorgen dat de las aan de vereiste normen voldoet.
 • Reparaties en onderhoud: Een lasser kan ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van reparaties aan lasverbindingen die beschadigd zijn of niet aan de specificaties voldoen. Ze kunnen de las opnieuw uitvoeren, gebreken corrigeren of de lasverbinding versterken indien nodig.

Lassers werken in verschillende sectoren, zoals de bouw, de scheepsbouw, de automobielindustrie, de luchtvaartindustrie en binnen metaalfabrieken voor de fabricage van metalen producten. Ze moeten bekwaam zijn in verschillende lasprocessen, zoals MIG/MAG-lassen, TIG-lassen, booglassen, weerstandlassen, enzovoort. Het werk van een lasser vereist nauwkeurigheid, technisch inzicht, kennis van materialen en veiligheidsprocedures om hoogwaardige lasverbindingen te produceren. Ook het veilig werken is belangrijk als lasser.

Verschillende lastechnieken

Metalen onderdelen kunnen door middel van verschillende lastechnieken gelast worden. Er zijn tegenwoordig veel lastechnieken die allemaal hun eigen voor- en nadelen kennen. Daarnaast is de toegepaste lastechniek sterk afhankelijk van de metalen onderdelen die gelast moeten worden. Dit kan ook afhankelijk zijn van de dikte van het metaal. Dun metaal lassen is heel wat anders dan dik plaatmateriaal lassen.

 • TIG-lassen is een handmatig lasproces dat vraagt om een hoog niveau van de TIG-lasser. De TIG-lasser gebruikt een speciale lastoorts in combinatie met een elektrode om de verbinding tot stand te brengen. Bij de meeste TIG lasprojecten zijn de werkstukken van aluminium, staal of roestvast staal. TIG staat voor 'Tungsten Inert Gas', wat betekent dat het wolfraam tijdens het proces omgeven is door inert gas (argon). TIG-lassen heeft dus betrekking op een handmatig lasproces.
 • MIG-lassen is een geautomatiseerd lasproces dat een draadaanvoer gebruikt om het lasmetaal aan te voeren. De lasser gebruikt gewoonlijk een beschermgas zoals kooldioxide of argon om het smeltbad te beschermen tegen verontreinigingen. De afkorting MIG staat voor 'Metal InertGas". MIG lassen wordt veel toegepast bij RVS en aluminium-lassen.
 • Het meest gebruikelijke lasproces is autogeen lassen. Bij autogeen lassen gebruikt de lasser een vlam om de te lassen metalen delen te verhitten. De autogeen lassen verbindt dan de stukken metaal door ze te smelten en er vulmetaal aan toe te voegen. Autogeen lassen wordt vaak gebruikt om dunne metalen te lassen, omdat het een goede controle mogelijk maakt van de hitte.

Het gebruik van een lasapparaat

In veel industrieën, zoals de bouw, de auto-industrie, de verwerkende industrie en de techniek, is veel vraag naar lasapparaten. Ze worden gebruikt om verschillende stukken metaal aan elkaar te lassen, zodat sterke verbindingen ontstaan. Een lasser moet tekeningen en lassymbolen kunnen lezen om de eisen van het project te begrijpen. Bovendien, moet de lasser in staat zijn het juiste lasproces en de juiste lasapparatuur voor het project te kiezen.

Lassers moeten op een veilige en efficiënte manier werken. Ze moeten ook in staat zijn een verscheidenheid van metalen te kunnen lassen, waaronder aluminium, staal en roestvast staal. De lasser moet zich kunnen aanpassen aan nieuwe technologieën en processen. Ook het lassen van auto-onderdelen kan binnen het beroep lasser voorkomen. In dat geval kan het om verschillende auto-onderdelen gaan of om de carrosserie. Werken als lasser vraagt om de juiste vakinhoudelijke kennis. Met een gerichte mbo-opleiding kun je op verschillende manieren werkzaam zijn als lasser.

Toepassing lasrobot

Tegenwoordig worden lasrobots steeds vaker gebruikt binnen de maakindustrie. Een lasrobot is een geautomatiseerd systeem dat is ontworpen om laswerkzaamheden uit te voeren zonder directe menselijke tussenkomst. Deze robots maken gebruik van geavanceerde technologieën om nauwkeurige en consistente lasverbindingen te creëren. Hier zijn enkele kenmerken en voordelen van lasrobots:

 • Hoge precisie: Lasrobots maken gebruik van computergestuurde systemen en sensoren om de lasprocessen met grote precisie uit te voeren. Ze kunnen de laslocatie, de snelheid, de lasparameters en andere factoren nauwkeurig regelen, waardoor de kwaliteit en consistentie van de lasverbindingen worden verbeterd.
 • Verhoogde productiviteit: Lasrobots zijn in staat om laswerkzaamheden met een hoge snelheid en efficiëntie uit te voeren. Ze kunnen continu werken zonder vermoeid te raken, wat leidt tot een verhoogde productiviteit en een kortere doorlooptijd van projecten. Bovendien kunnen lasrobots meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren, zoals lassen, positioneren en manipuleren van werkstukken.
 • Veiligheid: Lasrobots verminderen de blootstelling van menselijke operators aan de risico's en gevaren die gepaard gaan met laswerkzaamheden, zoals hitte, straling en giftige dampen. Dit verbetert de veiligheid op de werkvloer en minimaliseert het risico op ongevallen of letsel.
 • Consistente kwaliteit: Door de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van lasrobots kunnen ze consistent hoogwaardige lasverbindingen produceren. Dit is vooral belangrijk in sectoren waar strenge kwaliteitsnormen worden gehanteerd, zoals de luchtvaart, de automobielindustrie en de energie-industrie.
 • Flexibiliteit: Lasrobots kunnen worden geprogrammeerd om verschillende laswerkzaamheden uit te voeren op een breed scala aan materialen en werkstukken. Ze kunnen snel worden omgeschakeld naar nieuwe taken en vereisen minimale opsteltijd. Dit zorgt voor een grote flexibiliteit in de productie en maakt het mogelijk om aan de veranderende behoeften van de markt te voldoen.

Film: beroep lasser:

Opleidingen tot lasser

Wie een carrière ambieert als lasser kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding allround lasser. De meeste opleidingen tot allround lasser gaan tot niveau drie, waarna je nog extra cursussen en opleidingen kan volgen. Afhankelijk van je vooropleiding zal de opleiding tot allround lasser gemiddeld twee jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding leer je onder andere lasnaden voorbereiden, meten, materiaalkennis, vakkennis en het lassen. Als lasser zal je in de meeste gevallen een praktijkgerichte opleiding volgen, waarbinnen je werkzaam bent onder toezicht van een ervaren collega, die in dat geval aangemerkt kan worden als je leermeester. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudpakket zzp. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een lasser werkzaam kan zijn

Een lasser kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, die te maken hebben met laswerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan tank container monteurs, scheepsbouwers, machinebouwers en aan constructiebedrijven. Daarnaast kan een lasser werkzaam zijn voor de offshore-industrie. In dat geval kan een lasser aangemerkt worden als beroepsduiker en ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van laswerkzaamheden onder water. Om onder water te mogen lassen zul je wel moeten beschikken over aanvullende opleidingen en certificering. Een lasser hoeft niet fulltime werkzaam te zijn, omdat de meeste lassers ook ingezet worden voor andere werkzaamheden, afhankelijk van het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Het is denkbaar dat een ervaren allround lasser werkzaam is als ondernemer.

Competenties lasser

De belangrijkste competentie van een lasser is de vakinhoudelijke kennis. Het beroep lasser heeft niet alleen betrekking op het kunnen lassen. Denk ook aan materiaalkennis, tekening lezen, maatvoering en aan normen waarmee een lasser te maken heeft. Daarnaast moet je op een veilige manier werken, zonder dat je bijvoorbeeld te veel dampen inademt. Een andere belangrijke competentie is dat je aangemerkt kan worden als allround monteur en technicus, omdat lassers met verschillende technieken en montagewerkzaamheden te maken krijgen. Omdat de meeste lassers werkzaam zijn met verschillende collega's zul je ook moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, kennis, bijscholing, plannen, organiseren, inspecteren, verantwoordelijkheidsgevoel en nauwkeurigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als lasser

Het arbeidsmarktperspectief van een allround lasser is goed te noemen. Er is veel vraag naar allround lassers door verschillende bedrijven en een lasser vacatures is volop te vinden. Wel kan het belangrijk zijn dat je beschikt over aanvullende opleidingen en certificering. De doorgroeimogelijkheden van een lasser moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het werken als chef-werkplaats of aan het opleiden en begeleiden van nieuwe lassers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris lasser

Een lasser zal in de meeste gevallen onder de cao metaal en techniek vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een lasser zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2000 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als een laser werkzaam is binnen de offshore-industrie kan het salaris veel hoger uitvallen.

Eigen bedrijf starten als Lasser

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Lasser, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Lasser

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Lasser bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Lasser.

Mijnzzp.nl