Niet-destructief onderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een niet-destructief onderzoeker is een vakman die onderzoek uitvoert naar objecten of onderdelen van objecten op hun kwaliteit, zonder dat de objecten of onderdelen aangetast of beschadigd raken door het onderzoek. Een veel gebruikte afkorting voor niet-destructief onderzoek is ook wel NDO. Tegenwoordig bestaan er uiteenlopende soorten technieken en mogelijkheden om niet-destructief onderzoek uit te voeren, zoals persproeven, hardheidsmetingen, laagdiktemetingen, ultrasoon onderzoeken en röntgenonderzoeken. Bij de niet-destructieve onderzoeksmethodes worden de objecten niet beschadigd maar krijgen de onderzoekers wel een goede indruk van de kwaliteit. Wat voor objecten of onderdelen een niet-destructief onderzoeker precies zal onderzoeken kan per opdracht verschillen, maar de onderzoeken hebben wel altijd te maken met veiligheidsinspecties en kwaliteitsinspecties. Het uitvoeren van niet-destructief onderzoek is binnen veel branches belangrijk omdat gereedschappen, machines en voertuigen regelmatig gecontroleerd moeten worden op eventuele gebreken die in eerste instantie wellicht met het blote oog niet zichtbaar zullen zijn. Om ongelukken te voorkomen zoals door metaalmoeheid moeten dit soort voorwerpen onderzocht worden door vaklieden die beschikken over de juiste onderzoeksmiddelen. Over het algemeen zal een niet-destructief onderzoeker ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van inspectierapporten waarbinnen alle metingen en eventuele aanbevelingen opgenomen worden. Deze inspectierapporten worden in sommige gevallen ook weer betrokken bij mogelijke vergunningsaanvragen. Denk bijvoorbeeld aan vliegtuigen, die alleen mogen vliegen na een complete inspectie.

Niet-destructief onderzoek wordt tegenwoordig veel toegepast binnen uiteenlopende soorten branches om de kwaliteit te kunnen garanderen. Denk bijvoorbeeld aan metalen voorwerpen die onderzocht worden op fouten die op het oog niet zichtbaar zijn, zoals haarscheurtjes in het metaal. Deze haarscheurtjes kunnen een veiligheidsrisico vormen afhankelijk van de toepassing. Ook lasnaden worden op deze manier onderzocht om te bekijken of de lasnaden voldoen aan de kwaliteitseisen. Lasnaden moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, omdat ze meestal een belangrijk onderdeel van de constructie vormen. Fouten in lasnaden worden meestal onderzocht door een magnetisch onderzoek en door röntgen onderzoek. Door middel van magnetisch onderzoek is het mogelijk om fouten aan het oppervlak te detecteren. Door het toepassen van röntgen onderzoek kunnen fouten dieper in het werkstuk gevonden worden. Hoe uitgebreid een niet-destructief onderzoek precies zal zijn is afhankelijk van de toepassing van het object en de uiteindelijke belasting van het object. Niet-destructieve onderzoekers kunnen verschillende technieken gebruiken om fouten of zwakke plekken in objecten op te sporen.

Als NDO-specialist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsinspecties en kwaliteitsinspecties door het toepassen van verschillende NDO-technieken. Dit betekent het instellen van NDO-apparatuur, het bedienen van NDO-apparatuur en het rapporteren van de onderzoeksbevindingen. Welke NDO-technieken een niet-destructief onderzoeker zal toepassen is geheel afhankelijk van de uiteindelijke belasting van de objecten en van richtlijnen en normen. Lang niet alle niet-destructieve onderzoeken zijn even uitgebreid, omdat de eisen per object kunnen verschillen.

Ultrasoon onderzoek:

Niet-destructief onderzoek:

Opleidingen tot niet-destructief onderzoeker

De meeste niet-destructief onderzoekers zijn vakmensen of ingenieurs die vanuit hun vakgebied gespecialiseerd zijn in niet-destructief onderzoek. Deze vakmensen of ingenieurs worden intern bekend gemaakt met niet-destructief onderzoek of hebben bijvoorbeeld een extra cursus of opleiding genoten in NDO-onderzoek. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat NDO-onderzoek op uiteenlopende niveaus toegepast kan worden. NDO-onderzoek is specialistenwerk dat niet zomaar door iedereen uitgevoerd mag worden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een niet-destructief onderzoeker werkzaam kan zijn

Als niet-destructief onderzoeker kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, instelling en onderzoeksbureaus, wat wel afhankelijk is van de genoten opleiding. Een niet-destructief onderzoeker kan bijvoorbeeld werkzaam zijn binnen de metaalbranche maar kan ook werkzaam zijn als onderzoeker op universitair niveau. Zoals eerder omschreven worden NDO-onderzoeken op uiteenlopende niveaus toegepast.

Competenties niet-destructief onderzoeker

De competenties als niet-destructief onderzoeker zijn niet zomaar aan te geven, omdat DNO-onderzoeken op verschillende niveaus toegepast worden. De competenties van een metaalarbeider zijn bijvoorbeeld anders dan die van een ingenieur. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een niet-destructief onderzoeker over verantwoordelijkheidsgevoel zal moeten beschikken, omdat de werkzaamheden erg belangrijk kunnen zijn afhankelijk van het doel en de normen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als niet-destructief onderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief als niet-destructief onderzoeker is geheel afhankelijk van het opleidingsniveau van de onderzoeker. Als ingenieur zal het verkrijgen van werk als niet-destructief onderzoeker meestal geen probleem zijn. Op Mbo-niveau is een niet-destructief onderzoeker meestal een metaalarbeider die wellicht ook andere werkzaamheden zal uitvoeren. De doorgroeimogelijkheden als niet-destructief onderzoeker zijn ook weer sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris niet-destructief onderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als niet-destructief onderzoeker, omdat je werkzaam kan zijn voor verschillende soorten bedrijven en overheden op verschillende niveaus. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat het salaris sterk afhankelijk zal zijn van het opleidingsniveau en de verantwoordelijkheden. Zie de meer specifieke beroepen voor een salarisindicatie.

Mijnzzp.nl