Niet-destructief onderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een niet-destructief onderzoeker is een onderzoeker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van materialen. Een belangrijk kenmerk van niet-destructief onderzoek is dat de onderzochte materialen en voorwerpen geen schade oplopen door het onderzoek. Een veel gebruikte afkorting voor niet-destructief onderzoek is ook wel NDO. Tegenwoordig bestaan er verschillende technieken en mogelijkheden om niet-destructief onderzoek uit te voeren, zoals persproeven, hardheidsmetingen, laagdiktemetingen, ultrasoon onderzoeken en röntgenonderzoeken. Bij niet-destructief onderzoek worden de objecten niet beschadigd, maar krijgen de onderzoekers wel een goede indruk van de kwaliteit. Wat voor objecten of materialen een niet-destructief onderzoeker zal onderzoeken kan per opdracht verschillen, maar de onderzoeken hebben wel altijd te maken met veiligheidsinspecties en kwaliteitsinspecties. Het uitvoeren van niet-destructief onderzoek is binnen verschillende branches belangrijk, omdat gereedschappen, machines en voertuigen regelmatig geïnspecteerd moeten worden op eventuele gebreken, die in eerste instantie met het blote oog niet zichtbaar zijn. Om ongelukken te voorkomen, zoals door metaalmoeheid, moeten dit soort voorwerpen onderzocht worden door onderzoekers, die beschikken over de juiste onderzoeksmiddelen. Over het algemeen zal een niet-destructief onderzoeker ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van inspectierapporten, waarbinnen alle metingen en eventuele aanbevelingen opgenomen worden. Deze inspectierapporten worden in sommige gevallen ook betrokken bij mogelijke vergunningsaanvragen. Denk bijvoorbeeld aan vliegtuigen, die alleen mogen vliegen na een complete inspectie. Een ander voorbeeld is het onderzoeken van pijpleidingen, die gebruikt worden om olie of gas te transporteren. Het beroep niet-destructief onderzoeker komt in de praktijk voor van Mbo-niveau tot universitair niveau.

Niet-destructief onderzoeker is dus een algemene benaming voor arbeiders, ingenieurs en onderzoekers, die op verschillende manieren verantwoordelijk kunnen zijn voor niet-destructief onderzoek. Niet-destructief onderzoek wordt toegepast binnen verschillende branches om de kwaliteit te kunnen garanderen. Denk bijvoorbeeld aan metalen voorwerpen, die onderzocht worden op mogelijke gebreken die op het oog niet zichtbaar zijn, zoals haarscheurtjes in metaal. Deze haarscheurtjes kunnen een veiligheidsrisico vormen afhankelijk van de toepassing. Ook lasnaden worden op deze manier onderzocht om te bekijken of de lasnaden voldoen aan de kwaliteitseisen. Lasnaden moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, omdat ze meestal een belangrijk onderdeel van de constructie vormen. Fouten in lasnaden worden meestal onderzocht door een magnetisch onderzoek en door röntgenonderzoek. Door middel van magnetisch onderzoek is het mogelijk om fouten aan het oppervlak te detecteren. Door het toepassen van röntgenonderzoek kunnen fouten dieper in het werkstuk gevonden worden. Hoe uitgebreid een niet-destructief onderzoek is, is afhankelijk van de toepassing van het object en de uiteindelijke belasting van het object. Niet-destructief onderzoekers kunnen verschillende technieken gebruiken om fouten of zwakke plekken in objecten op te sporen.

Wat doet een niet-destructief onderzoeker allemaal

Als niet-destructief onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsinspecties en kwaliteitsinspecties door het toepassen van verschillende technieken. Welke techniek een niet-destructief onderzoeker zal toepassen is geheel afhankelijk van de uiteindelijke belasting van de objecten en van richtlijnen en normen. Lang niet alle onderzoeken zijn even uitgebreid, omdat de eisen per object kunnen verschillen. Daarnaast is een niet-destructief onderzoeker verantwoordelijk voor het rapporteren van de onderzoeksbevindingen. Zoals eerder omschreven kunnen verschillende vaklieden aangemerkt worden als niet-destructief onderzoeker. Denk bijvoorbeeld aan machinebouwers, revisietechnici, dieselmonteurs, pijpfitters, scheepsbouwers en aan vliegtuigonderhoudsmonteurs. Dit soort vaklieden kan op verschillende manieren te maken krijgen met niet-destructief onderzoek. Niet-destructief onderzoek kent ook de tegenhanger destructief onderzoek. Destructief onderzoek is bijvoorbeeld van toepassing op autotechnisch ingenieurs of test ingenieurs, die voertuigen gebruiken voor botsproeven. Bij destructief onderzoek gaat het betreffende voorwerp wel verloren. Destructief onderzoek is belangrijk om te kunnen voldoende aan wettelijke voorschriften en de kwaliteitseisen van de fabrikant.

Niet-destructief onderzoeker:

Niet-destructief onderzoek:

Opleidingen tot niet-destructief onderzoeker

De meeste niet-destructief onderzoekers zijn vakmensen of die vanuit hun vakgebied gespecialiseerd zijn in niet-destructief onderzoek. Deze vakmensen worden intern bekend gemaakt met niet-destructief onderzoek of hebben bijvoorbeeld een extra cursus of opleiding genoten in NDO-onderzoek. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat NDO-onderzoek op uiteenlopende niveaus toegepast kan worden. NDO-onderzoek is specialistenwerk dat niet zomaar door iedereen uitgevoerd mag worden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als ondernemer. Hiervoor kun je tegenwoordig gebruikmaken van online software.

Bedrijven waar een niet-destructief onderzoeker werkzaam kan zijn

Waar een niet-destructief onderzoeker precies werkzaam is, is niet zomaar aan te geven, omdat niet-destructief onderzoek voorkomt op Mbo-niveau tot universitair niveau. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, metaalfabrieken, de auto-industrie, de petrochemische industrie, gasturbinebedrijven, onderzoeksinstellingen of aan inspectiediensten vanuit de overheid. In sommige gevallen kan ook een werktuigbouwkundige aangemerkt worden als niet-destructief onderzoeker.

Competenties niet-destructief onderzoeker

De belangrijkste competentie van een niet-destructief onderzoeker is dat je beschikt over technisch inzicht. Daarnaast moet je beschikken over de juiste onderzoeksvaardigheden. De competenties van een niet-destructief onderzoeker kunnen wel verschillen per beroep, omdat een metaalbewerker niet zomaar aangemerkt kan worden als ingenieur of wetenschapper. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een niet-destructief onderzoeker over verantwoordelijkheidsgevoel moet beschikken, omdat de werkzaamheden erg belangrijk kunnen zijn afhankelijk van het doel en de normen. Ook communicatie is in de meeste gevallen een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn wet- en regelgeving, secuur, controleren, analyseren, samenwerken, plannen, organiseren en kennis.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als niet-destructief onderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief van een niet-destructief onderzoeker is geheel afhankelijk van het opleidingsniveau van de onderzoeker. Als ingenieur zal het verkrijgen van werk als niet-destructief onderzoeker meestal geen probleem zijn. Op Mbo-niveau is een niet-destructief onderzoeker meestal een metaalarbeider die wellicht ook andere werkzaamheden zal uitvoeren. De doorgroeimogelijkheden als niet-destructief onderzoeker zijn ook weer sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris niet-destructief onderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als niet-destructief onderzoeker, omdat je werkzaam kan zijn voor verschillende soorten bedrijven en overheden op verschillende niveaus. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat het salaris sterk afhankelijk zal zijn van het opleidingsniveau en de verantwoordelijkheden. Zie de meer specifieke beroepen voor een salarisindicatie.

Read this information on Non-destructive investigator in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Zerstorungsfreier Forscher auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Investigador no destructivo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Niet-destructief onderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Niet-destructief onderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl