Revisietechnicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep revisietechnicus
Werken als allround revisietechnicus
Revisie verbrandingsmotor
Wat doet een revisietechnicus:
Motorrevisie:
Opleidingen tot revisietechnicus
Bedrijven waar een revisietechnicus werkzaam kan zijn
Competenties revisietechnicus
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als revisietechnicus
Arbeidsvoorwaarden en salaris revisietechnicus
Eigen bedrijf starten als Revisietechnicus
Boekhoudprogramma vergelijken Revisietechnicus

Beroep revisietechnicus

Een revisietechnicus is een monteur en technicus, die zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van revisiewerkzaamheden. Het uitvoeren van revisiewerkzaamheden heeft betrekking op machines, motoren, of onderdelen van machines en motoren. Denk bijvoorbeeld aan brandstofpompen, cilinderkoppen, turbo's, dynamo's en aan versnellingsbakken. Als revisietechnicus kan je gespecialiseerd zijn in motoren of machines, maar kan je ook werkzaam zijn als allround revisietechnicus. Revisiewerkzaamheden aan motoren, machines of onderdelen hiervan heeft in alle gevallen betrekking op groot onderhoud, omdat bijvoorbeeld een motor zijn draaiuren heeft behaald. Daarnaast kan het gaan om motoren die niet meer goed lopen, zoals een automotor, die veel kilometers gemaakt heeft. Een revisietechnicus is een specialist op het gebied van verbrandingsmotoren, elektromotoren en/of onderdelen hiervan. De werkzaamheden van een revisietechnicus zijn aan te merken als specialistische werkzaamheden, omdat het uitvoeren van revisies niet makkelijk is. Als revisietechnicus bestaan er verschillende specialisaties, omdat niet alle revisiewerkzaamheden zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Het reviseren van verbrandingsmotoren kan bijvoorbeeld niet vergeleken worden met het reviseren van versnellingsbakken. Afhankelijk van de werkgever, kan het dus voorkomen dat een revisietechnicus verantwoordelijk is voor specifieke werkzaamheden. Revisiewerkzaamheden zijn in de meeste gevallen alleen zinvol als het gaat om machines, motoren of onderdelen, die economisch gezien nog waardevol genoeg zijn. Daarnaast kan het gaan om machines, motoren of onderdelen, die niet meer te verkrijgen zijn. In dat geval is er geen andere optie dan het uitvoeren van een revisie. Machines, motoren of onderdelen die een revisie ondergaan hebben gaan meestal net zo lang mee als nieuwe machines, motoren of onderdelen.

Werken als allround revisietechnicus

Een revisietechnicus moet dus aangemerkt worden als allround monteur en technicus, die zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van revisiewerkzaamheden. Als revisietechnicus kan je voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, waardoor de inhoudelijke werkzaamheden per werkgever kunnen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan dieselmonteurs, die werkzaam zijn aan grote scheepsmotoren, of aan gespecialiseerde automonteurs die motorrevisies of cilinderkop revisies uitvoeren. Daarnaast zijn er revisiebedrijven, die zich gespecialiseerd hebben in de revisie van onderdelen. Dit heeft meestal betrekking op dynamo's, turbo's of versnellingsbakken. Revisies worden meestal uitgevoerd als motoren, machines of onderdelen hiervan volgens de fabrieksopgave hieraan toe zijn, omdat ze aan hun draaiuren zijn gekomen. Revisiewerkzaamheden betreffen geen gebruikelijk onderhoud, omdat bij een revisie de motoren, machines of onderdelen volledig uit elkaar gehaald worden om te inspecteren. Zo zal een verbrandingsmotor gecontroleerd worden op eventuele haarscheurtjes en worden de cilinderwanden gecontroleerd op slijtage. Dit soort onderzoeken noemt men ook wel niet destructief onderzoek. Of en hoe niet destructief onderzoek uitgevoerd wordt is afhankelijk van de techniek, omdat dit soort inspecties ver gaan. Denk bijvoorbeeld aan gasturbines, die volledig geïnspecteerd worden.

Revisie verbrandingsmotor

Het laten reviseren van verbrandingsmotor is meestal een persoonlijke afweging, die per geval kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan motoren van een oldtimer, die niet zomaar maar te verkrijgen zijn, of aan motoren die ingeleverd zijn op een autosloperij. Deze motoren kunnen verkocht worden aan een revisiebedrijf dat de motoren reviseert, zodat ze verkocht kunnen worden. Dit zal in de meeste gevallen alleen gedaan worden als het een populaire motor betreft, die veel voorkomt. Ook eigenaren van bijzondere voertuigen kunnen te maken krijgen met een revisie. Denk bijvoorbeeld aan campers, die nog goed zijn op de motor na. In dat geval kan het economisch gezien meestal uit om een motor te laten reviseren. Dit is ook het geval als we spreken van vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen. Het laten reviseren van verbrandingsmotor is in alle gevallen maatwerk. Dit houdt in dat een revisietechnicus eerst zal onderzoeken welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het is wel zo dat bij een revisie alle slijtdelen vervangen worden door nieuwe delen. Ook het reinigen van verbrandingsmotoren speelt een belangrijke rol als we spreken van revisie.

Wat doet een revisietechnicus:

  • Het onderzoeken van machines, motoren en onderdelen (endoscoop).
  • Het demonteren en opbouwen van machines, motoren en onderdelen.
  • Het eventueel vaststellen van mankementen en de oorzaak.
  • Het reinigen van machines, motoren en onderdelen.
  • Het testen van machines, motoren en onderdelen.
  • Het vervangen van alle slijtdelen.
  • Het opmeten van waardes.

Motorrevisie:

Opleidingen tot revisietechnicus

Er bestaan meerdere geschikte opleidingen voor een revisietechnicus, die afhankelijk zijn van de branche waarbinnen de revisietechnicus werkzaam wil zijn. Geschikte opleidingen zijn bijvoorbeeld de Mbo-opleiding eerste verbrandingsmotortechnicus en de Mbo-opleiding Allround Automonteur, die op verschillende niveaus aangeboden worden. Het beroep revisietechnicus is een beroep waarbij scholing en praktijkervaring niet los van elkaar gezien kunnen worden. Een revisietechnicus zal tijdens de opleiding samenwerken met een ervaren collega, die in dat geval aangemerkt kan worden als leermeester. Het leren werken met complexe revisie apparatuur kan niet alleen op school aangeleerd worden. Een ervaren revisietechnicus kan ook werkzaam zijn als ondernemer. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een revisietechnicus werkzaam kan zijn

Een revisietechnicus kan voor verschillende revisiebedrijven werkzaam zijn zoals binnen de scheepvaart en de autobranche, of kan bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een mechanisatiebedrijf dat zich richt op mobiele werktuigen. Het beroep revisietechnicus komt in de praktijk op verschillende manieren voor, omdat niet alle revisiebedrijven dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast is het denkbaar dat een revisietechnicus werkzaam is binnen een technische afdeling van een bedrijf, die intern veel te maken hebben met revisiewerkzaamheden. Zoals eerder omschreven kan een ervaren allround revisietechnicus ook werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties revisietechnicus

De belangrijkste competentie van een revisietechnicus is dat je beschikt over kennis van revisietechniek. Dit heeft vooral betrekking op het kunnen werken met complexe apparatuur, computers en revisiemachines. Daarnaast is het belangrijk dat je over onderzoeksvaardigheden beschikt om de juiste diagnose te kunnen stellen. Ook het adviseren speelt een binnen dit beroep een belangrijke rol, omdat de meeste revisies kostbaar zijn. Met andere woorden zul je ook moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn, kennis, passie, samenwerken, presteren, bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als revisietechnicus

Het arbeidsmarktperspectief van een revisietechnicus is goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Over het algemeen zal het binnen de techniek geen probleem zijn om werk te vinden, omdat de meeste werkgevers zitten te springen om vaklieden. De doorgroeimogelijkheden van een revisietechnicus moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals in de functie chef-werkplaats of bedrijfsleider. Ook het starten van je eigen revisiebedrijf kan gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris revisietechnicus

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als revisietechnicus omdat je werkzaam kan zijn binnen verschillende soorten branches die gebruik kunnen maken van verschillende cao's. Een revisietechnicus zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1800 en 2600 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Revisietechnicus

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Revisietechnicus, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Revisietechnicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Revisietechnicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Revisietechnicus.

Mijnzzp.nl