Docent motorvoertuigentechniek

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een docent motorvoertuigentechniek is verantwoordelijk voor het onderwijzen van motorvoertuigentechniek aan leerlingen, en alles wat hier mee te maken heeft, zoals verbrandingsprocessen, remsystemen, overbrengingen, veiligheidssystemen en elektrotechniek. Motorvoertuigentechniek heeft dus niet alleen betrekking op de motor, maar op alles wat met voertuigen te maken heeft. Motorvoertuigentechniek is een breed begrip dat betrekking kan hebben op verschillende motorvoertuigen, zoals auto's, vrachtwagens, autobussen, motoren en landbouwvoertuigen. Het is de docent motorvoertuigentechniek die leerlingen alles zal bijbrengen over motorvoertuigentechniek. Het overbrengen van de juiste kennis is belangrijk, omdat er tegenwoordig steeds meer verlangd wordt van toekomstige professionals, zoals automonteurs, revisiespecialisten en ingenieurs. Moderne vervoersmiddelen zijn complex en maken gebruik van veel elektronica en verschillende veiligheidssystemen, waardoor er steeds meer behoefte is aan goed opgeleide vaklieden. Als docent motorvoertuigentechniek geef je over het algemeen les aan leerlingen die een VMBO of Mbo-opleiding aan het volgen zijn. Daarnaast kan een docent motorvoertuigentechniek werkzaam zijn binnen het beroepsonderwijs of bijvoorbeeld les geven aan volwassenen die een omscholing volgen tot automonteur. Het beroep docent motorvoertuigentechniek moet niet onderschat worden, omdat leerlingen tegenwoordig met veel verschillende technieken te maken krijgen. Dit betreft niet alleen de klassieke verbrandingsmotoren, maar ook de elektrische voertuigentechniek. Omdat leerlingen te maken krijgen met verschillende voertuigtechnieken is het belangrijk dat een docent motorvoertuigentechniek zelf ook goed op de hoogte blijft van de laatste technische mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld ook aan de nodige kennis van elektromotoren.

Een docent motorvoertuigentechniek kan dus te maken hebben met verschillende leerlingen, afhankelijk van de soort school en het opleidingsniveau. Het bijbrengen van de juiste kennis van motorvoertuigentechniek aan leerlingen is belangrijk, omdat het technische werkzaamheden betreft. Technische kennis overbrengen is niet in alle gevallen even makkelijk, omdat leerlingen ook passie moeten hebben voor techniek. Afhankelijk van de leerlingen zal het overbrengen van de juiste kennis meestal beginnen met het zelfstandig laten oplossen van relatief simpele storingen. Door langzaam steeds dieper in te gaan op de techniek is het de bedoeling dat de leerlingen vroeg of laat zelfstandig storingen kunnen oplossen en dat ze begrijpen wat er allemaal mis is. Als docent motorvoertuigentechniek gaan de inhoudelijke werkzaamheden wel verder dan alleen het uitleggen hoe een verbrandingsmotor precies werkt. Denk bijvoorbeeld ook aan uitleggen hoe een versnellingsbak precies werkt of aan het uitvoeren van een revisie. Daarnaast zal je veel tijd besteden aan het uitleggen hoe de elektronica precies werkt, zodat bijvoorbeeld alarmsystemen ingebouwd kunnen worden. Ook algemene werkzaamheden, zoals het voordoen hoe een uitlaat of banden vervangen moeten worden, behoort tot de werkzaamheden.

Auto-industrie

Binnen de auto-industrie speelt innovatie een belangrijke rol, omdat autofabrikanten steeds weer met nieuwe automodellen en technieken op de markt moeten komen om vernieuwing te brengen. Daarnaast worden er vanuit de overheid steeds strengere eisen gesteld met betrekking tot duurzaamheid en veiligheid van voertuigen. De klassieke verbrandingsmotoren verdwijnen dan ook steeds meer uit moderne auto's, omdat ze vervangen worden door elektromotoren. Deze veranderingen werken ook door op de arbeidsmarkt, omdat moderne garagehouders steeds meer behoefte hebben aan vakspecialisten. Het werken aan elektrische voertuigen is vanzelfsprekend heel iets anders dan het werken aan gewone voertuigen.

Les automonteur

Om als automonteur aan het werk te kunnen is veel ervaring en kennis nodig. Tijdens de opleiding leren leerlingen in veel gevallen door een gecombineerde opleiding, die bestaat uit theorie- en praktijkles over de autobranche. De uiteindelijke richting binnen de autobranche zal meestal gekozen worden na de Mbo-opleiding. Zo kan iemand er voor kiezen om automonteur en uiteindelijk ook apk-keurmeester te worden. Als automonteur kan je bij veel verschillende soorten bedrijven aan het werk, zoals een garagehouder. Als automonteur is het erg belangrijk om bijgeschoold te blijven, omdat techniek niet stil staat en auto's ook steeds weer voorzien worden van de nieuwste technieken. Het is niet zo dat leerlingen motorvoertuigentechniek na hun opleiding alleen aan auto's kunnen werken. Denk bijvoorbeeld ook aan een monteur mobiele voertuigen of aan een motormonteur. Binnen deze beroepen speelt motorvoertuigentechniek ook een belangrijke rol. Wel kan het nodig zijn dat je beschikt over aanvullende opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan een passende opleiding tot hydrauliek monteur.

Leerling autotechniek

Leerlingen binnen de autotechniek kunnen verschillende kanten op, zoals bij een garagebedrijf waar je aan auto's gaat sleutelen, of ga je bijvoorbeeld werken bij een autofabriek waar nieuwe auto's of vrachtwagens gebouwd worden. Wie nog verder doorleert kan ook komen te werken op een afdeling waar nieuwe auto's of vrachtwagens ontworpen worden. Het ontwerpen van nieuwe modellen en het bouwen hiervan is voor de auto-industrie erg belangrijk om te blijven vernieuwen als merk. De meeste modellen worden doorgaans om de twee tot drie jaar aangepast om te blijven vernieuwen. Ook het ontwerpen van nieuwe auto's is een belangrijk proces dat nooit stilstaat. Wie verder wil groeien binnen de autotechniek zal moeten kiezen voor een Hbo-opleiding binnen de autotechniek. Tijdens deze opleiding zijn er veel verschillende richtingen mogelijk om je in te specialiseren, zoals de richtingen constructeur of beproever.

Automonteur worden

Als automonteur zijn er verschillende gradaties te behalen, zoals gewoon automonteur of eerste monteur. Ook het behalen van de apk papieren om als keurmeester te kunnen werken is weer een aparte opleiding. Als automonteur is er doorgaans redelijk makkelijk werk te vinden en is het salaris ook goed te noemen. Als automonteur is het ook mogelijk om als zelfstandige te gaan werken. Er zijn dan ook redelijk veel zelfstandig werkende automonteurs te vinden. Een nadeel voor de automonteurs die zelfstandig werken is wel dat er veel concurrentie is in de markt. Zoals eerder omschreven kan een docent motorvoertuigentechniek te maken krijgen met verschillende leerlingen. Denk bijvoorbeeld ook aan studenten die een hogere opleiding volgen tot test-ingenieur, of aan studenten die een opleiding volgen tot autotechnisch ingenieur.

Docent techniek:

Opleidingen tot docent motorvoertuigentechniek

Wie als leraar motorvoertuigentechniek wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding motorvoertuigentechniek mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent motorvoertuigentechniek is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent motorvoertuigentechniek tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zelfstandig docent kun je voor de administratie gebruikmaken van een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een docent motorvoertuigentechniek werkzaam kan zijn

Als docent motorvoertuigentechniek ben je doorgaans werkzaam voor het vmbo, mbo of hbo. Om als docent aan een Hbo-school les te mogen geven is wel de eerstegraads bevoegdheid nodig. Daarnaast kan je komen te werken voor een beroepsopleidingsinstituut voor toekomstige automonteurs.

Competenties docent motorvoertuigentechniek

Als docent motorvoertuigentechniek is het belangrijk dat je over voldoende inhoudelijke kennis van de auto-industrie en auto's beschikt om les te kunnen geven. Alleen theoretische kennis zal doorgaans niet voldoende zijn, omdat je op veel scholen ook praktijkles zal moeten geven. Daarnaast speelt communicatie een grote rol als docent motorvoertuigentechniek, zodat je op een goede manier in staat bent je kennis over te dragen. Maar ook het motiveren en de omgang met de leerlingen is erg belangrijk. Daarnaast ben je er als docent voor je leerlingen wanneer ze problemen hebben met de leerstof en begeleid je ze intensief. Algemeen belangrijke woorden zijn coachen, plannen, organiseren, stressbestendigheid en didactische vaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent motorvoertuigentechniek

Als docent motorvoertuigentechniek is er redelijk veel werk te vinden. Er zijn diverse scholingsinstituten door het hele land te vinden die een docent motorvoertuigentechniek aangesteld hebben. Het vinden van werk als docent motorvoertuigentechniek zal dan ook zeker lukken, maar soms duurt het eventjes. Het doorgroeien als docent motorvoertuigentechniek is zeker mogelijk, maar niet zonder verdere opleidingen, afhankelijk van je huidige opleidingsniveau. Een mogelijke aanvullende functie als docent motorvoertuigentechniek kan zijn de functie mentor of de functie stagebegeleider van leerlingen die een stageperiode doorlopen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent motorvoertuigentechniek

Als docent motorvoertuigentechniek zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in je cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent motorvoertuigentechniek wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent motorvoertuigentechniek zal doorgaans tussen de 2200 en 3500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden. Erkende particuliere opleidingsinstellingen in de autobranche vallen doorgaans niet onder het onderwijs en kunnen dus andere arbeidsvoorwaarden en salarisschalen hanteren. Maar meestal zal het salaris niet veel verschillen van dat van een docent motorvoertuigentechniek in het gewone onderwijs.

Read this information on Motor vehicle engineering teacher in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Kraftfahrzeugtechnik Lehrer auf Deutsch.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Docent motorvoertuigentechniek

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent motorvoertuigentechniek bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl