Motivatiecoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een motivatiecoach is een coach die personen individueel of in groepsverband helpt met om bepaalde doelen te bereiken. Over het algemeen speelt zelfreflectie hierbinnen een belangrijke rol, omdat het motiveren van personen vaak direct te maken heeft met zelfreflectie. Zelfreflectie heeft weer betrekking op het overdenken van je eigen handelingen en de invloed die dit heeft op andere personen binnen je omgeving. Een motivatiecoach zal dan ook spreekwoordelijk gezien een spiegel voor houden om personen verder te kunnen helpen. Een ander woord voor zelfreflectie is soms ook wel zelfeffectiviteit, wat een belangrijke rol speelt binnen het motiveren. Zelfeffectiviteit heeft weer betrekking op het inzien van je eigen kwaliteiten als persoon en het vermogen om andere mensen op een positieve manier te beïnvloeden, zodat doelen bereikt worden en problemen opgelost worden. Motivatie is een breed begrip dat voor iedereen anders kan zijn. Motivatie heeft alles te maken met het menselijk handelen en de manier waarop mensen handelen. De gedachten achter het motiveren is het helpen van mensen die tegen bepaalde problemen aanlopen, zoals wanneer iemand te negatief is waardoor er problemen ontstaan. Deze negativiteit kan weer betrekking hebben op de persoon zelf, personen binnen de familie of bijvoorbeeld een werkgever.

De werkzaamheden van een motivatiecoach hoeven niet alleen betrekking te hebben op personen die negativiteit voelen, omdat een motivatiecoach ook personen in zijn algemeenheid verder kan helpen. Een motivatiecoach kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden als gastspreker om een groep mensen van een bedrijf te motiveren. Bedrijven vinden het vaak belangrijk dat een motivator hun personeel toespreekt, om alle gezichten binnen het bedrijf de zelfde kant op te krijgen. Met andere woorden is het de taak van de motivator om gestelde doelen duidelijk te maken zodat ze bereikt kunnen worden.

Wat de taken van een motivatiecoach precies zijn kan verschillen per opdracht, omdat er op verschillende manieren behoefte kan zijn aan motivatie. Een motivatiecoach kan ook een loopbaanadviseur zijn die werknemers verder helpt binnen hun carrière en kan bijvoorbeeld ook weer managers helpen om hun doel te bereiken.

Motivatie is erg belangrijk voor mensen, omdat motivatie mensen kracht geeft. Het gemotiveerd naar het werk gaan is voor alle mensen belangrijk, omdat zonder motivatie het werk eigenlijk niet leuk is en wellicht ook niet vol te houden is. Ondanks dat motivatie voor iedereen belangrijk is kunnen mensen ook problemen ondervinden omdat ze te gemotiveerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die zich al jaren vol inzet met passie. Als deze inzet uiteindelijk niet gewaardeerd wordt of als de werknemer denkt dat dit niet gewaardeerd wordt door betreffende leidinggevende kunnen er problemen ontstaan. In dit soort gevallen moet de leidinggevende ingrijpen om verdere problemen te voorkomen. Zonder ingrijpen zullen de prestaties van de werknemer vroeg of laat achteruitgaan.

The Motivator:

Opleidingen tot motivatiecoach

Er bestaan geen volwaardige opleidingen tot motivatiecoach anders dan cursussen. De meeste cursussen tot coach zijn minimaal op Hbo-niveau en kunnen variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Er worden veel verschillende soorten coachingsopleidingen aangeboden door diverse externe opleiders. Het beroep motivatiecoach heeft raakvlakken met de vakgebieden psychologie, pedagogiek en onderwijskunde. Het is dus denkbaar dat een motivatiecoach over een gerichte opleiding beschikt binnen één van deze vakgebieden.

Bedrijven waar een motivatiecoach werkzaam kan zijn

Een motivatiecoach zal in de meeste gevallen niet werkzaam zijn voor bedrijven maar werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Het is denkbaar dat enkele grote bedrijven of instellingen, zoals scholen, wel gebruik maken van een vaste motivatiecoach. De meeste zelfstandig werkende coaches bieden ook op andere vlakken coachingshulp. Dit kan vanzelfsprekend per coach verschillen, aangezien er veel verschillende soorten coaches bestaan. In de meeste gevallen zal een motivatiecoach ingehuurd worden en niet werkzaam zijn voor bedrijven of andere organisaties.

Competenties motivatiecoach

De belangrijkste communicatie als motivatiecoach is het motiveren en enthousiasmeren. Om te kunnen motiveren en enthousiasmeren is het weer belangrijk dat de motivatiecoach goed luistert om de mogelijke aandachtspunten of pijnpunten boven water te halen. Algemeen belangrijke woorden zijn coaching, positiviteit, sensitiviteit, analyseren, overtuigen, communicatie, vertrouwen en inzicht. Ook analytisch vermogen is een belangrijke competentie, zodat de echte problemen aan bod komen en niet de onbelangrijke dingen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als motivatiecoach

Het arbeidsmarktperspectief als motivatiecoach is over het algemeen niet groot. De meeste bedrijven, instellingen en andere organisaties hebben geen motivatiecoach in dienst. Het is wel denkbaar dat een grote scholengemeenschap bijvoorbeeld gebruik maakt van een motivatiecoach om leerlingen te helpen. De doorgroeimogelijkheden als motivatiecoach zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de competenties en het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris motivatiecoach

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als motivatiecoach, omdat de meeste motivatiecoaches werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer bepaalt zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal en soort opdrachten.

Mijnzzp.nl