Motivatiecoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep motivatiecoach
Werken als motivatiecoach
Wat doet een motivatiecoach
Wie kan een motivatiecoach helpen?
The Motivator:
Opleidingen tot motivatiecoach
Bedrijven waar een motivatiecoach werkzaam kan zijn
Competenties motivatiecoach
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als motivatiecoach
Arbeidsvoorwaarden en salaris motivatiecoach
Eigen bedrijf starten als Motivatiecoach
Boekhoudprogramma vergelijken Motivatiecoach

Beroep motivatiecoach

Een motivatiecoach is een coach die personen individueel of in groepsverband helpt met om bepaalde doelen te bereiken. Over het algemeen speelt zelfreflectie hierbinnen een belangrijke rol, omdat het motiveren van personen vaak direct te maken heeft met zelfreflectie. Zelfreflectie heeft weer betrekking op het overdenken van je eigen handelingen en de invloed die dit heeft op andere personen binnen je omgeving. Een motivatiecoach zal dan ook spreekwoordelijk gezien een spiegel voor houden om personen verder te kunnen helpen. Een ander woord voor zelfreflectie is soms ook wel zelfeffectiviteit, wat een belangrijke rol speelt binnen het motiveren. Zelfeffectiviteit heeft weer betrekking op het inzien van je eigen kwaliteiten als persoon en het vermogen om andere mensen op een positieve manier te beïnvloeden, zodat doelen bereikt worden en problemen opgelost worden. Motivatie is een breed begrip dat voor iedereen anders kan zijn. Motivatie heeft alles te maken met het menselijk handelen en de manier waarop mensen handelen. De gedachten achter het motiveren is het helpen van mensen die tegen bepaalde problemen aanlopen, zoals wanneer iemand te negatief is waardoor er problemen ontstaan. Deze negativiteit kan weer betrekking hebben op de persoon zelf, personen binnen de familie of bijvoorbeeld een werkgever. De werkzaamheden van een motivatiecoach hoeven niet alleen betrekking te hebben op personen die negativiteit voelen, omdat een motivatiecoach ook personen in zijn algemeenheid verder kan helpen. Een motivatiecoach kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden als gastspreker om een groep mensen van een bedrijf te motiveren. Bedrijven vinden het vaak belangrijk dat een motivator hun personeel toespreekt, om alle gezichten binnen het bedrijf dezelfde kant op te krijgen. Met andere woorden is het de taak van de motivator om gestelde doelen duidelijk te maken zodat ze bereikt kunnen worden.

Werken als motivatiecoach

Een motivatiecoach is dus een coach die zich gespecialiseerd heeft in het motiveren van mensen. Wat de taken van een motivatiecoach precies zijn kan verschillen per opdracht, omdat er op verschillende manieren behoefte kan zijn aan motivatie. Een motivatiecoach kan ook een loopbaanadviseur zijn die werknemers verder helpt binnen hun carrière en kan bijvoorbeeld ook weer managers helpen om hun doel te bereiken. Motivatie is erg belangrijk voor mensen, omdat motivatie mensen kracht geeft. Het gemotiveerd naar het werk gaan is voor alle mensen belangrijk, omdat zonder motivatie het werk eigenlijk niet leuk is en wellicht ook niet vol te houden is. Ondanks dat motivatie voor iedereen belangrijk is kunnen mensen ook problemen ondervinden omdat ze te gemotiveerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die zich al jaren vol inzet met passie. Als deze inzet uiteindelijk niet gewaardeerd wordt of als de werknemer denkt dat dit niet gewaardeerd wordt door betreffende leidinggevende kunnen er problemen ontstaan. In dit soort gevallen moet de leidinggevende ingrijpen om verdere problemen te voorkomen. Zonder ingrijpen zullen de prestaties van de werknemer vroeg of laat achteruitgaan.

Wat doet een motivatiecoach

Een motivatiecoach kan dus op verschillende manieren werkzaam zijn. Het is dan ook goed denkbaar dat een motivatiecoach ook aangemerkt kan worden als gastspreker binnen een bepaalde groepsactiviteit, om personeelsleden van een organisatie in het geheel te motiveren voor belangrijke onderwerpen. In veel gevallen zal een motivatiecoach ook aangemerkt moeten kunnen worden als inspirator, die mensen op de juiste manier weet te inspireren. Motivatie en inspiratie zijn twee woorden die eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden. Daarnaast heeft motivatie meestal betrekking op gedrag of op gedragsverandering. Dit houdt niet in dat een motivatiecoach aangemerkt kan worden als gedragskundige, omdat een gedragskundige te maken heeft met mensen die bepaalde gedragsproblemen ondervinden. Het kunnen motiveren van mensen heeft wel raakvlakken met gedrag en gedragsverandering, maar dan op een minder zware manier. Een ander voorbeeld is dat een motivatiecoach kan werken als jobcoach. Een jobcoach heeft te maken met mensen die bepaalde problemen ondervinden op de arbeidsmarkt. Voor dit soort mensen kan de juiste motivatie een belangrijk verschil maken voor hun toekomst.

Wie kan een motivatiecoach helpen?

Een motivatiecoach kan eigenlijk iedereen helpen die behoefte heeft aan motivatie. Denk bijvoorbeeld ook aan voetballers, die willen doorbreken tot beroepssporter. Voor dit soort sporters kan een goed gesprek met een motivatiecoach erg nuttig zijn. Een motivatiecoach kan bijvoorbeeld proberen te doorgronden welke motivatie een sporter precies heeft om beroepssporter te kunnen worden. Het kunnen bepalen van de juiste drijfveren is in dit soort gevallen heel belangrijk om uiteindelijk succes te kunnen behalen als sporter. Een ander voorbeeld is het helpen van talentvolle trainees, die willen doorgroeien tot de beste manager binnen de organisatie. Ook binnen de gezondheidszorg kan een motivatiecoach werkzaam zijn. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan het helpen oplossen van problematische verslavingen.

The Motivator:

Opleidingen tot motivatiecoach

Er bestaan geen volwaardige opleidingen tot motivatiecoach anders dan cursussen. De meeste cursussen tot coach zijn minimaal op Hbo-niveau en kunnen variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Er worden veel verschillende soorten coachingsopleidingen aangeboden door diverse externe opleiders. Het beroep motivatiecoach heeft raakvlakken met de vakgebieden psychologie, pedagogiek en onderwijskunde. Het is dus denkbaar dat een motivatiecoach over een gerichte opleiding beschikt binnen één van deze vakgebieden. Het is dus goed denkbaar dat een motivatiecoach op een bredere manier werkzaam is dan alleen het motiveren van mensen. Het kunnen motiveren van mensen is binnen veel beroepen belangrijk. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als je een eigen bedrijf wilt beginnen als zzp motivatiecoach, dan is het ook belangrijk om de zzp administratie op de juiste manier te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een motivatiecoach werkzaam kan zijn

Een motivatiecoach zal in de meeste gevallen niet werkzaam zijn voor bedrijven, maar werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Het is denkbaar dat enkele grote bedrijven of instellingen, zoals scholen, wel gebruikmaken van een vaste motivatiecoach. De meeste zelfstandig werkende coaches bieden ook op andere vlakken coaching hulp. Dit kan vanzelfsprekend per coach verschillen, aangezien er veel verschillende soorten coaches bestaan. In de meeste gevallen zal een motivatiecoach ingehuurd worden en niet werkzaam zijn voor bedrijven of andere organisaties.

Competenties motivatiecoach

De belangrijkste communicatie als motivatiecoach is het motiveren en enthousiasmeren. Om te kunnen motiveren en enthousiasmeren is het belangrijk dat de motivatiecoach goed luistert om de mogelijke aandachtspunten of pijnpunten boven water te halen. In het algemeen is ook communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn coaching, positiviteit, sensitiviteit, analyseren, inspiratie, overtuigen, vertrouwen en inzicht. Ook analytisch vermogen is een belangrijke competentie, zodat de echte problemen aan bod komen en niet de onbelangrijke dingen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als motivatiecoach

Het arbeidsmarktperspectief als motivatiecoach is over het algemeen niet groot. De meeste bedrijven, instellingen en andere organisaties hebben geen motivatiecoach in dienst. Het is wel denkbaar dat een grote scholengemeenschap bijvoorbeeld gebruikmaakt van een motivatiecoach om leerlingen te helpen. De doorgroeimogelijkheden als motivatiecoach zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de competenties en het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris motivatiecoach

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als motivatiecoach, omdat de meeste motivatiecoaches werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer bepaalt zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal en soort opdrachten.

Eigen bedrijf starten als Motivatiecoach

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Motivatiecoach, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Motivatiecoach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Motivatiecoach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Motivatiecoach.

Mijnzzp.nl