Vertrouwenspersoon

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een vertrouwenspersoon komt over het algemeen voor bij de grotere bedrijven en overheden, maar kan ook voorkomen bij andere organisaties. De functie heeft dus niet alleen betrekking op het bedrijfsleven. Vertrouwenspersoon binnen het bedrijfsleven kunnen met uiteenlopende soorten zaken te maken krijgen die betrekking hebben op medewerkers van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan relatieproblemen, discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, schulden, ziektes of reorganisaties. De vertrouwenspersoon is speciaal aangesteld en opgeleid om dit soort problemen met werknemers te kunnen bespreken en is tevens gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Het doel van een vertrouwenspersoon hoeft overigens niet alleen het oplossen van problemen te zijn, omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is. Wanneer de problemen wel direct met de werkvloer te maken hebben kan er meestal wel een oplossing gezocht worden.

Hebben alle bedrijven een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon komt zeker niet voor bij alle bedrijven. Het zijn meestal de grotere bedrijven of overheden die één of meerdere vertrouwenspersonen aangesteld hebben. Kleinere bedrijven die geen vertrouwenspersoon aangesteld hebben maken meestal gebruik van externe bedrijven die tijdelijk ingehuurd worden. Het is voor bedrijven niet verplicht om een vertrouwenspersoon aangesteld te hebben binnen de organisatie. Het is wel verplicht om personeelsleden te beschermen tegen ongepast gedrag op de werkvloer of psychosociale belasting.

Heeft een vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht

Een vertrouwenspersoon heeft meestal een geheimhoudingsplicht, afhankelijk van het specifieke geval. De meeste vertrouwenspersonen werken met contracten waarbinnen de geheimhoudingsplicht is opgenomen. Wanneer er sprake is van een geheimhoudingsplicht zal de vertrouwenspersoon geen informatie delen met andere personen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Vertrouwenspersoon reorganisatie en pesten:

Opleidingen tot vertrouwenspersoon

Er bestaan verschillende soorten opleidingen als vertrouwenspersoon, die meestal gezien moeten worden als een externe opleiding of cursus. Er bestaan overigens verschillende soorten opleidingen gericht op verschillende specialisaties, zoals ongewenste omgangsvormen of integriteit. Afhankelijk van de gekozen opleiding leer je bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen herkennen, het begeleiden van personen en het werken aan een oplossing. De meeste personen die een opleiding volgen als vertrouwenspersoon hebben een vooropleiding genoten op Hbo-niveau, zoals de Hbo-opleiding Human Resource Management.

Bedrijven waar een vertrouwenspersoon werkzaam kan zijn

Een vertrouwenspersoon werkt meestal voor grote bedrijven of overheden, maar kan ook werkzaam zijn voor externe bedrijven. Daarnaast komen vertrouwenspersonen niet alleen voor binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld ook aan wijkcentrums of andere instellingen waar mensen terecht kunnen met bepaalde problemen.

Competenties vertrouwenspersoon

De belangrijkste competentie als vertrouwenspersoon is natuurlijk je integriteit, omdat de functie daar om draait. Daarnaast is binnen deze functie het inlevingsvermogen als vertrouwenspersoon zeer belangrijk evenals het goed kunnen luisteren. Echter zal je ook over daadkracht moeten beschikken omdat je als vertrouwenspersoon ook naar een oplossing zal moeten werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vertrouwenspersoon

Het arbeidsmarktperspectief als vertrouwenspersoon is redelijk te noemen. De functie vertrouwenspersoon komt bij veel bedrijven of overheden voor, maar meestal is de functie vertrouwenspersoon een aanvulling op het reguliere beroep en zijn er dus niet heel veel werkgevers op zoek naar externe vertrouwenspersonen. De doorgroeimogelijkheden als vertrouwenspersoon moeten gezien worden als het verder specialiseren door het volgen van extra opleidingen of cursussen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vertrouwenspersoon

Er zijn verder geen specifieke arbeidsvoorwaarden of salaris aan te geven voor de functie vertrouwenspersoon omdat de functie vertrouwenspersoon meestal een aanvulling is op een reguliere baan. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een vertrouwenspersoon minimaal op Hbo-niveau opgeleid zal zijn en dus een behoorlijk salaris zal verdienen. De meeste vertrouwenspersonen werken op de afdeling P&O, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Mijnzzp.nl