Vertrouwenspersoon

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen organisaties waarbij medewerkers van de organisatie of andere personen vertrouwelijke zaken kwijt kunnen. Een vertrouwenspersoon komt over het algemeen voor bij de grotere bedrijven en overheden, maar kan ook voorkomen bij andere organisaties. De functie vertrouwenspersoon heeft dan ook niet alleen betrekking op het bedrijfsleven. Vertrouwenspersonen binnen het bedrijfsleven kunnen met uiteenlopende zaken te maken krijgen, die betrekking hebben op medewerkers van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan relatieproblemen, discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, schulden, ziektes of reorganisaties. Een vertrouwenspersoon is speciaal aangesteld en opgeleid om dit soort problemen met werknemers te kunnen bespreken en heeft een geheimhoudingsplicht. De kerntaak van een vertrouwenspersoon is niet het oplossen van problemen, omdat dit niet in alle gevallen mogelijk zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met schulden of aan werknemers die relatieproblemen hebben. Als mogelijke problemen wel direct met de organisatie te maken hebben kan een vertrouwenspersoon wellicht wel direct hulp bieden. Een vertrouwenspersoon kan ook een contract opstellen waarbinnen de geheimhoudingsplicht wordt opgenomen, zodat personen de vertrouwenspersoon ook echt kunnen vertrouwen. De functie vertrouwenspersoon komt voor binnen overheden, grotere bedrijven en binnen het onderwijs. De werkzaamheden van een vertrouwenspersoon zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat werknemers soms slecht of geheel niet kunnen functioneren als er sprake is van problemen. Tegenwoordig is het zo dat werkgevers verplicht zijn om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit is tegenwoordig ook opgenomen binnen de Arbowet. In algemene zin moeten werkgevers grensoverschrijdend gedrag en werkdruk op alle manieren voorkomen.

Als vertrouwenspersoon kan je dus te maken krijgen met werknemers die op verschillende manieren tegen bepaalde problemen aanlopen. Als vertrouwenspersoon is je kerntaak meestal het begeleiden en ondersteunen van werknemers. Dit houdt in dat je als vertrouwenspersoon de problemen zal proberen te analyseren en dat je mogelijke problemen aankaart bij de directie. Ook het doorverwijzen van medewerkers naar andere specialisten behoort tot de verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon. Denk bijvoorbeeld aan het doorverwijzen van medewerkers naar een agressiecoach, stresscounselor, mediator, bedrijfsarts of toezichthouder. Ook het doorverwijzen van medewerker naar andere hulpverleners die niet rechtstreeks te maken hebben met de werkgever kan voorkomen. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan relatietherapeuten of aan budgetcoaches. In sommige gevallen kan het ook belangrijk zijn om werknemers in contact te brengen met een geestelijk verzorger. Welke hulp een vertrouwenspersoon precies zal inschakelen is afhankelijk van de situatie, omdat dit per werknemer kan verschillen. Andere werkzaamheden van een vertrouwenspersoon kunnen zijn het geven van voorlichting aan medewerkers om toekomstige problemen te voorkomen.

Hebben alle bedrijven een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon komt zeker niet voor bij alle bedrijven. Het zijn meestal de grotere bedrijven of overheden die één of meerdere vertrouwenspersonen aangesteld hebben. Kleinere bedrijven die geen vertrouwenspersoon aangesteld hebben maken meestal gebruik van externe bedrijven die tijdelijk ingehuurd worden. Het is voor bedrijven niet verplicht om een vertrouwenspersoon aangesteld te hebben binnen de organisatie. Het is wel verplicht om personeelsleden te beschermen tegen ongepast gedrag op de werkvloer of psychosociale belasting.

Heeft een vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht

Een vertrouwenspersoon heeft meestal een geheimhoudingsplicht, afhankelijk van het specifieke geval. De meeste vertrouwenspersonen werken met contracten waarbinnen de geheimhoudingsplicht is opgenomen. Wanneer er sprake is van een geheimhoudingsplicht zal de vertrouwenspersoon geen informatie delen met andere personen zonder uitdrukkelijke toestemming. In dat geval kan het belangrijk zijn om een bedrijfsjurist of een advocaat een geheimhoudingsverklaring te laten opstellen. Dit is wel afhankelijk van de persoonlijke situatie, omdat dit alleen nodig is binnen de complexere zaken en/of problemen.

Vertrouwenspersoon onderwijs

Binnen het onderwijs is de functie vertrouwenspersoon erg belangrijk, omdat jongeren op verschillende manieren problemen kunnen ervaren. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die gepest worden op school of aan jongeren die het thuis minder fijn hebben. Als jongeren op school problemen ondervinden kunnen ze wellicht bij hun mentor terecht, die de jongeren ook in contact kan brengen met een speciale vertrouwenspersoon als dat nodig is. De meeste grotere scholen maken tegenwoordig gebruik van vertrouwenspersonen.

Wat doet een vertrouwenspersoon allemaal:

  • Het aanhoren van klachten en/of meldingen
  • Het begeleiden en adviseren van medewerkers
  • Het geven van voorlichting aan medewerkers
  • Het informeren van directie en/of managers
  • Het inschakelen van de juiste hulp
  • Het opstellen van geheimhoudingsverklaringen
  • Het zoeken naar oplossingen

Wat doet een vertrouwenspersoon:

Opleidingen tot vertrouwenspersoon

Er bestaan verschillende soorten opleidingen als vertrouwenspersoon, die meestal gezien moeten worden als een externe opleiding of cursus. Er bestaan overigens verschillende soorten opleidingen gericht op verschillende specialisaties, zoals ongewenste omgangsvormen of integriteit. Afhankelijk van de gekozen opleiding leer je bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen herkennen, het begeleiden van personen en het werken aan een oplossing. De meeste personen die een opleiding volgen als vertrouwenspersoon hebben een vooropleiding genoten op Hbo-niveau, zoals de Hbo-opleiding Human Resource Management. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een vertrouwenspersoon werkzaam kan zijn

Een vertrouwenspersoon werkt meestal voor grote bedrijven of overheden, maar kan ook werkzaam zijn voor externe bedrijven. Daarnaast komen vertrouwenspersonen niet alleen voor binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld ook aan wijkcentrums of andere instellingen waar mensen terecht kunnen met bepaalde problemen. Afhankelijk van de organisatie kan een vertrouwenspersoon soms aangemerkt worden als personeelszaken medewerker of als adviseur P&O. Dit kan wel verschillen per organisatie, omdat organisaties ook alleen gebruik kunnen maken van externe vertrouwenspersonen. Dit doen organisaties om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Het is ook denkbaar dat een bedrijfsmaatschappelijk werker zal fungeren als vertrouwenspersoon.

Competenties vertrouwenspersoon

De belangrijkste competentie van een vertrouwenspersoon is je integriteit, omdat de functie vertrouwenspersoon draait om integriteit. Daarnaast is inlevingsvermogen als vertrouwenspersoon belangrijk, evenals het goed kunnen luisteren. Ook communicatie is aan te merken als belangrijke competentie, omdat je met veel verschillende werknemers en externe adviseurs te maken krijgt. Een andere belangrijke competentie is het op de juiste manier kunnen begeleiden en/of kunnen opvangen van medewerkers. Ook het zelfstandig kunnen signaleren van mogelijke problemen binnen de organisatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Met andere woorden moet een goede vertrouwenspersoon zelf ook zaken durven te benoemen. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, analyseren, voorlichting, empathie, oplossingsgericht, energie, motivatie, adviseren, monitoren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vertrouwenspersoon

Het arbeidsmarktperspectief als vertrouwenspersoon is redelijk te noemen. De functie vertrouwenspersoon komt bij veel bedrijven of overheden voor, maar meestal is de functie vertrouwenspersoon een aanvulling op het gewone beroep en zijn er dus niet heel veel werkgevers op zoek naar externe vertrouwenspersonen. De doorgroeimogelijkheden als vertrouwenspersoon moeten gezien worden als het verder specialiseren door het volgen van extra opleidingen of cursussen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vertrouwenspersoon

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor de functie vertrouwenspersoon omdat de functie vertrouwenspersoon meestal een aanvulling is op een gewone baan. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een vertrouwenspersoon minimaal op Hbo-niveau opgeleid zal zijn en dus een behoorlijk salaris zal verdienen. De meeste vertrouwenspersonen werken op de afdeling P&O, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een vertrouwenspersoon zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Vertrouwenspersoon

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vertrouwenspersoon bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl