Vertrouwenspersoon

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen organisaties waarbij medewerkers van de organisatie of andere personen vertrouwelijke zaken kwijt kunnen. Een vertrouwenspersoon komt over het algemeen voor bij de grotere bedrijven en overheden, maar kan ook voorkomen bij andere organisaties. De functie vertrouwenspersoon heeft dan ook niet alleen betrekking op het bedrijfsleven. Vertrouwenspersonen binnen het bedrijfsleven kunnen met uiteenlopende zaken te maken krijgen, die betrekking hebben op medewerkers van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan relatieproblemen, discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, schulden, ziektes of reorganisaties. Een vertrouwenspersoon is speciaal aangesteld en opgeleid om dit soort problemen met werknemers te kunnen bespreken en heeft een geheimhoudingsplicht. De kerntaak van een vertrouwenspersoon is niet het oplossen van problemen, omdat dit niet in alle gevallen mogelijk zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met schulden of aan werknemers die relatieproblemen hebben. Als mogelijke problemen wel direct met de organisatie te maken hebben kan een vertrouwenspersoon wellicht wel direct hulp bieden. Een vertrouwenspersoon kan ook een contract opstellen waarbinnen de geheimhoudingsplicht wordt opgenomen, zodat personen de vertrouwenspersoon ook echt kunnen vertrouwen. De functie vertrouwenspersoon komt voor binnen overheden, grotere bedrijven en binnen het onderwijs.

Hebben alle bedrijven een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon komt zeker niet voor bij alle bedrijven. Het zijn meestal de grotere bedrijven of overheden die één of meerdere vertrouwenspersonen aangesteld hebben. Kleinere bedrijven die geen vertrouwenspersoon aangesteld hebben maken meestal gebruik van externe bedrijven die tijdelijk ingehuurd worden. Het is voor bedrijven niet verplicht om een vertrouwenspersoon aangesteld te hebben binnen de organisatie. Het is wel verplicht om personeelsleden te beschermen tegen ongepast gedrag op de werkvloer of psychosociale belasting.

Heeft een vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht

Een vertrouwenspersoon heeft meestal een geheimhoudingsplicht, afhankelijk van het specifieke geval. De meeste vertrouwenspersonen werken met contracten waarbinnen de geheimhoudingsplicht is opgenomen. Wanneer er sprake is van een geheimhoudingsplicht zal de vertrouwenspersoon geen informatie delen met andere personen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Vertrouwenspersoon onderwijs

Binnen het onderwijs is de functie vertrouwenspersoon erg belangrijk, omdat jongeren op verschillende manieren problemen kunnen ervaren. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die gepest worden op school of aan jongeren die het thuis minder fijn hebben. Als jongeren op school problemen ondervinden kunnen ze wellicht bij hun mentor terecht, die de jongeren ook in contact kan brengen met een speciale vertrouwenspersoon als dat nodig is.

Vertrouwenspersoon reorganisatie en pesten:

Opleidingen tot vertrouwenspersoon

Er bestaan verschillende soorten opleidingen als vertrouwenspersoon, die meestal gezien moeten worden als een externe opleiding of cursus. Er bestaan overigens verschillende soorten opleidingen gericht op verschillende specialisaties, zoals ongewenste omgangsvormen of integriteit. Afhankelijk van de gekozen opleiding leer je bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen herkennen, het begeleiden van personen en het werken aan een oplossing. De meeste personen die een opleiding volgen als vertrouwenspersoon hebben een vooropleiding genoten op Hbo-niveau, zoals de Hbo-opleiding Human Resource Management.

Bedrijven waar een vertrouwenspersoon werkzaam kan zijn

Een vertrouwenspersoon werkt meestal voor grote bedrijven of overheden, maar kan ook werkzaam zijn voor externe bedrijven. Daarnaast komen vertrouwenspersonen niet alleen voor binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld ook aan wijkcentrums of andere instellingen waar mensen terecht kunnen met bepaalde problemen.

Competenties vertrouwenspersoon

De belangrijkste competentie als vertrouwenspersoon is natuurlijk je integriteit, omdat de functie daar om draait. Daarnaast is binnen deze functie het inlevingsvermogen als vertrouwenspersoon zeer belangrijk evenals het goed kunnen luisteren. Echter zal je ook over daadkracht moeten beschikken omdat je als vertrouwenspersoon ook naar een oplossing zal moeten werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vertrouwenspersoon

Het arbeidsmarktperspectief als vertrouwenspersoon is redelijk te noemen. De functie vertrouwenspersoon komt bij veel bedrijven of overheden voor, maar meestal is de functie vertrouwenspersoon een aanvulling op het reguliere beroep en zijn er dus niet heel veel werkgevers op zoek naar externe vertrouwenspersonen. De doorgroeimogelijkheden als vertrouwenspersoon moeten gezien worden als het verder specialiseren door het volgen van extra opleidingen of cursussen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vertrouwenspersoon

Er zijn verder geen specifieke arbeidsvoorwaarden of salaris aan te geven voor de functie vertrouwenspersoon omdat de functie vertrouwenspersoon meestal een aanvulling is op een reguliere baan. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een vertrouwenspersoon minimaal op Hbo-niveau opgeleid zal zijn en dus een behoorlijk salaris zal verdienen. De meeste vertrouwenspersonen werken op de afdeling P&O, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Mijnzzp.nl