Vertrouwenspersoon

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen organisaties waarbij medewerkers van de organisatie of andere personen vertrouwelijke zaken kwijt kunnen. Een vertrouwenspersoon komt over het algemeen voor bij de grotere bedrijven en overheden, maar kan ook voorkomen bij andere organisaties. De functie vertrouwenspersoon heeft dan ook niet alleen betrekking op het bedrijfsleven. Vertrouwenspersonen binnen het bedrijfsleven kunnen met uiteenlopende zaken te maken krijgen, die betrekking hebben op medewerkers van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan relatieproblemen, discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, schulden, ziektes of reorganisaties. Een vertrouwenspersoon is speciaal aangesteld en opgeleid om dit soort problemen met werknemers te kunnen bespreken en heeft een geheimhoudingsplicht. De kerntaak van een vertrouwenspersoon is niet het oplossen van problemen, omdat dit niet in alle gevallen mogelijk zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met schulden of aan werknemers die relatieproblemen hebben. Als mogelijke problemen wel direct met de organisatie te maken hebben kan een vertrouwenspersoon wellicht wel direct hulp bieden. Een vertrouwenspersoon kan ook een contract opstellen waarbinnen de geheimhoudingsplicht wordt opgenomen, zodat personen de vertrouwenspersoon ook echt kunnen vertrouwen. De functie vertrouwenspersoon komt voor binnen overheden, grotere bedrijven en binnen het onderwijs.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Vertrouwenspersoon

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...


Mijnzzp.nl