Agressiecoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een agressiecoach is een speciaal opgeleide medewerker, die trainingen geeft aan mensen die mogelijk te maken kunnen krijgen met agressie binnen hun functie. Naast het bieden van trainingen is het denkbaar dat een agressiecoach hulp kan bieden aan mensen die juist te maken hebben gehad met agressie op de werkvloer. Het beroep agressiecoach komt binnen het bedrijfsleven steeds vaker voor en heeft alles met preventie te maken. Denk bijvoorbeeld aan zorgverleners of aan winkelmedewerkers, die iedere dag te maken kunnen krijgen met agressie. Daarnaast kan het zogenaamde pesten en intimidatie op de werkvloer door collega's in sommige gevallen gerekend worden tot agressie. De agressiecoach heeft dus een preventieve functie en kan ondersteuning bieden aan medewerkers die te maken hebben gehad met agressie.

De agressiecoach heeft als belangrijkste taak om agressietrainingen te geven om agressie te voorkomen op de werkvloer. Agressie is een breed begrip. Over het algemeen verstaat men onder agressie het gewelddadig handelen met als doel schade toe te brengen. Agressie hoeft niet alleen het fysiek slaan of schoppen te betreffen, omdat ook schelden en intimidatie schade toe kunnen brengen en een vorm van agressie zijn. Agressie kan er voor zorgen dat medewerkers zich niet meer prettig voelen op de werkvloer en dus niet meer goed functioneren. Binnen het bedrijfsleven en bij overheidsdiensten worden tegenwoordig veel trainingen gegeven die gericht zijn op agressiebeheersing. Agressiebeheersing is er juist op gericht om mogelijke agressieve situaties niet te laten escaleren. Een belangrijk onderdeel van deze agressiebeheersingscursus is het leren herkennen van agressie in een vroeg stadium en het voorkomen van agressie.

Welke beroepen hebben met agressie te maken

Over het algemeen zijn het de beroepen die publieksdiensten betreffen of beroepen in andere openbare functies die te maken kunnen krijgen met agressie. Denk bijvoorbeeld aan ambulancemedewerkers, treinconducteurs, brandweermannen, verpleegsters en ambtenaren, die bijvoorbeeld gesprekken voeren met betrekking tot bijstand. Daarnaast is er binnen de politie veel aandacht voor de omgang met agressie, omdat politiemedewerkers veel met agressie te maken krijgen. Naast deze bekende beroepsgroepen zijn er meer beroepen denkbaar die te maken kunnen krijgen met agressie. Denk bijvoorbeeld aan winkelmedewerkers, barmannen, uitsmijters en kantoorpersoneel dat telefonisch contacten onderhoudt met cliënten. Agressietrainingen zijn binnen het bedrijfsleven en de overheid een belangrijk onderwerp, omdat het de plicht is van een organisatie om medewerkers te beschermen tegen agressie.

Grens stellen bij agressie:

Hulpverleners tegen agressie en geweld:

Opleidingen tot agressiecoach

Er bestaan geen landelijke opleidingsmogelijkheden via reguliere scholen voor het beroep agressiecoach. Er zijn wel voldoende externe opleidingen te vinden voor het beroep agressiecoach, die gezien moeten worden als een korte opleiding of cursus op Hbo-niveau. Een mogelijke passende Hbo-opleiding is de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Deze volwaardige Hbo-opleidingen zullen ongeveer vier jaar in beslag nemen.

Bedrijven waar een agressiecoach werkzaam kan zijn

Een agressiecoach zal doorgaans werkzaam zijn voor grotere bedrijven en de overheid, die te maken kunnen krijgen met agressie. Daarnaast is het denkbaar dat een agressiecoach werkzaam is als zelfstandig ondernemer en wellicht ook andere mensen zal helpen op het gebied van agressie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die zelf snel agressief worden en therapie zoeken, of die juist te maken hebben gehad met agressie. Een agressiecoach kan dus voor veel verschillende soorten bedrijven en op verschillende gebieden actief zijn. Een agressiecoach kan bijvoorbeeld ook een opvoedondersteuner zijn voor ouders met kinderen. Daarnaast kan de functie agressiecoach andere benamingen kennen binnen het bedrijfsleven, zoals de benaming preventiemedewerker.

Competenties agressiecoach

Als agressiecoach is het kunnen luisteren de belangrijkste competentie, omdat een luisterend oor in veel gevallen al zal helpen voor mensen die te maken hebben gehad met agressie. Daarnaast moet je natuurlijk kunnen coachen met betrekking tot conflictbeheersing en inzicht hebben met betrekking tot de werkomgeving. Over het algemeen kunnen we dus stellen dat je communicatieve vaardigheden als agressiecoach zeer goed moeten zijn. Over welke verdere competenties een agressiecoach nog meer zal moeten beschikken is deels afhankelijk van de genoten opleiding, omdat een agressiecoach meestal geen psycholoog is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als agressiecoach

Het arbeidsmarktperspectief als agressiecoach is redelijk te noemen. Er zijn wel steeds meer bedrijven en overheden die gebruik maken van agressiecoaches, omdat het maatschappelijk niet langer geaccepteerd wordt dat medewerkers ziek worden of op een andere manier niet meer kunnen functioneren door agressie. De doorgroeimogelijkheden als agressiecoach moeten gezien worden in het volgen van erkende opleidingen die het mogelijk maken op een bredere manier inzetbaar te zijn. Daarnaast kan het starten van een eigen bedrijf gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris agressiecoach

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat een agressiecoach voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn in verschillende branches. Daarnaast kan het zijn dat de functie agressiecoach gecombineerd wordt met een andere functie. Ook het geven van een gerichte salarisindicatie is voor dit beroep niet echt mogelijk, omdat dit in veel gevallen sterk afhankelijk zal zijn van de genoten opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een agressiecoach die alleen een korte cursus gevolgd heeft is natuurlijk nog geen maatschappelijk werker of psycholoog.

Mijnzzp.nl