Agressiecoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep agressiecoach
Werken als agressiecoach
Welke beroepen hebben met agressie te maken
Verschillende vormen van agressie
Wat doet een agressiecoach allemaal:
Grens stellen bij agressie:
Hulpverleners tegen agressie en geweld:
Opleidingen tot agressiecoach
Bedrijven waar een agressiecoach werkzaam kan zijn
Competenties agressiecoach
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als agressiecoach
Arbeidsvoorwaarden en salaris agressiecoach
Eigen bedrijf starten als Agressiecoach
Boekhoudprogramma vergelijken Agressiecoach

Beroep agressiecoach

Een agressiecoach is een speciaal opgeleide medewerker, die trainingen geeft aan mensen die te maken kunnen krijgen met agressief gedrag binnen hun functie. Naast het bieden van trainingen is het denkbaar dat een agressiecoach ook hulp kan bieden aan mensen die juist te maken hebben gehad met agressief gedrag op de werkvloer. Het beroep agressiecoach komt binnen het bedrijfsleven steeds vaker voor en heeft alles met preventie te maken. Denk bijvoorbeeld aan zorgverleners of aan winkelmedewerkers, die iedere dag te maken kunnen krijgen met agressief gedrag. Daarnaast kan het zogenaamde pesten en intimidatie op de werkvloer door collega's in sommige gevallen gerekend worden tot agressief gedrag. De agressiecoach heeft dus een preventieve functie en kan ondersteuning bieden aan medewerkers die te maken hebben gehad met agressief gedrag. De inhoudelijke werkzaamheden van een agressiecoach moeten over het algemeen gezien worden als maatwerk, omdat agressie een ruim begrip is dat door iedereen op een andere manier ervaren kan worden. Agressie heeft niet alleen betrekking op fysiek geweld, omdat ook het uitschelden en/of intimideren gezien kan worden als agressief gedrag. Of iemand uitschelden en/of intimidatie ervaart als agressief gedrag is persoonlijk. In alle gevallen kan agressief gedrag in het kort het beste omschreven worden als een vijandelijke aanval. De werkzaamheden van een agressiecoach zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat personeelsleden die te maken hebben gehad met agressie grote nadelige gevolgen kunnen ondervinden, zoals het niet goed meer kunnen functioneren door angst. Over het algemeen heeft een agressiecoach een spiegelende functie. Met andere woorden zal de agressiecoach deelnemers proberen te helpen door het zelfstandig te laten zoeken naar passende oplossingen voor bepaalde situaties. Conflictbeheersing en ondersteuning zijn twee belangrijke woorden voor een agressiecoach naast het kunnen coachen.

Werken als agressiecoach

Een agressiecoach moet dus aangemerkt worden als coach of als therapeut die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van mensen die met agressief gedrag te maken gehad hebben of kunnen krijgen. De agressiecoach heeft als belangrijkste taak om agressietrainingen te geven om agressie te voorkomen op de werkvloer. Agressie is natuurlijk een breed begrip dat door iedereen anders ervaren kan worden. Over het algemeen verstaat men onder agressie het gewelddadig handelen met als doel schade toe te brengen. Agressie hoeft niet alleen het fysiek slaan of schoppen te betreffen, omdat ook schelden en intimidatie schade toe kunnen brengen en een vorm van agressie zijn. Agressie kan ervoor zorgen dat medewerkers zich niet meer prettig voelen op de werkvloer en dus niet meer goed functioneren. Binnen het bedrijfsleven en bij overheidsdiensten worden tegenwoordig veel trainingen gegeven die gericht zijn op agressiebeheersing. Agressiebeheersing is er juist op gericht om mogelijke agressieve situaties niet te laten escaleren. Een belangrijk onderdeel van deze agressiebeheersing cursus is het leren herkennen van agressie in een vroeg stadium en het voorkomen van agressie. Een agressiecoach kan niet gezien worden als gedragskundige, omdat een gedragskundige juist gespecialiseerd is in het herkennen van gedragsproblemen. Een gedragskundige moet in de meeste gevallen aangemerkt worden als psycholoog of als orthopedagoog.

Welke beroepen hebben met agressie te maken

Er zijn veel verschillende beroepen te bedenken waarbinnen agressief gedrag kan voorkomen. Over het algemeen zijn het de beroepen die publieksdiensten betreffen of beroepen in andere openbare functies die te maken kunnen krijgen met agressie. Denk bijvoorbeeld aan ambulancemedewerkers, treinconducteurs, brandweermannen, verpleegsters en ambtenaren, die bijvoorbeeld gesprekken voeren met betrekking tot bijstand. Daarnaast is er binnen de politie veel aandacht voor de omgang met agressie, omdat politiemedewerkers veel met agressie te maken krijgen. Naast deze bekende beroepsgroepen zijn er meer beroepen denkbaar die te maken kunnen krijgen met agressief gedrag. Denk bijvoorbeeld aan winkelmedewerkers, barmannen, uitsmijters en kantoorpersoneel dat telefonisch contacten onderhoudt met cliënten. Agressietrainingen zijn binnen het bedrijfsleven en de overheid een belangrijk onderwerp, omdat het de plicht is van een organisatie om medewerkers te beschermen tegen agressie. Ook binnen de sportwereld kan er sprake zijn van agressie. Denk bijvoorbeeld aan voetbaltrainers of aan voetbalscheidsrechters die relatief vaak te maken krijgen met agressie.

Verschillende vormen van agressie

Het hoeft natuurlijk niet alleen om fysieke agressie te gaan. Mensen die verbaal agressief gedrag vertonen kunnen ook een probleem zijn. Verbale agressie kan net zo erg zijn. Denk aan iemand die steeds aan het schelden is en voortdurend gemene dingen zegt. Hoewel het soms grappig kan zijn, als dit de hele tijd gebeurt en je het elke dag hoort, zal het je op den duur gaan irriteren en zullen de meeste mensen negatieve emoties tegenover die persoon doen voelen. Ongewenst gedrag kan dus op verschillende manieren voorkomen. Ongewenst gedrag kan ook betrekking hebben over vervelend gedrag. Dit soort mensen kunnen meestal wel een cursus activerende didactiek gebruiken. Geweldloze communicatie komt ook op de werkvloer veel voor. Agressie op de werkvloer is een maatschappelijk probleem te noemen. Agressie op de werkvloer heeft tegenwoordig wel steeds meer aandacht, net zo als sociale veiligheid. Binnen sommige organisaties is het zelfs mogelijk om een virtual reality training te volgen. Fysieke agressie is dus niet de enige vorm van agressie.

Wat doet een agressiecoach allemaal:

  • Het bieden van ondersteuning.
  • Het leren verwerken van agressie.
  • Het trainen in conflictbeheersing.
  • Het uitleggen hoe agressie ontstaat.
  • Het uitleggen, wat de gevolgen van agressie zijn.
  • Het vergroten van de weerbaarheid.
  • Het helpen van mensen die verbaal agressief gedrag vertonen.

Grens stellen bij agressie:

Hulpverleners tegen agressie en geweld:

Opleidingen tot agressiecoach

Er bestaat geen landelijke opleiding agressiecoach via gebruikelijke scholen voor het beroep agressiecoach. Er zijn wel voldoende externe opleidingen te vinden voor het beroep agressiecoach, die gezien moeten worden als een korte opleiding of cursus op Hbo-niveau. Een mogelijke passende hbo-opleiding is de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of de hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Deze volwaardige Hbo-opleidingen zullen ongeveer vier jaar in beslag nemen. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te kunnen noemen, omdat een agressiecoach op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Daarnaast kunnen niet alle agressiecoaches zomaar met elkaar vergeleken worden met elkaar. Een agressiecoach kan bijvoorbeeld ook alleen over een korte cursus beschikken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp agressiecoach, dan is het ook nodig om een zzp administratie bij te houden. De meeste zzp'ers maken tegenwoordig gebruik van online boekhouden. Met een goed boekhoudpakket kun je eenvoudig de complete zzp boekhouding bijhouden.

Bedrijven waar een agressiecoach werkzaam kan zijn

Een agressiecoach zal doorgaans werkzaam zijn voor grotere bedrijven en de overheid, die te maken kunnen krijgen met agressie. Daarnaast is het denkbaar dat een agressiecoach werkzaam is als zelfstandig professional en wellicht ook andere mensen zal helpen op het gebied van agressie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die zelf snel agressief worden en therapie zoeken, of die juist te maken hebben gehad met agressie. Een agressiecoach kan dus voor veel verschillende soorten bedrijven en op verschillende gebieden actief zijn. Een agressiecoach kan bijvoorbeeld ook een opvoedondersteuner zijn voor ouders met kinderen. Een agressiecoach kan in sommige gevallen ook te maken hebben met psychiatrische patiënten. Daarnaast kan de functie agressiecoach andere benamingen kennen binnen het bedrijfsleven, zoals de benaming preventiemedewerker. Er zijn de laatste jaren steeds meer mensen die werkzaam zijn als zelfstandig professional.

Competenties agressiecoach

Als agressiecoach is het kunnen luisteren de belangrijkste competentie, omdat een luisterend oor in veel gevallen al zal helpen voor mensen die te maken hebben gehad met agressie. Daarnaast moet je natuurlijk kunnen coachen met betrekking tot conflictbeheersing en inzicht hebben met betrekking tot de werkomgeving. Over het algemeen kunnen we dus stellen dat je communicatieve vaardigheden als agressiecoach zeer goed moeten zijn. Over welke verdere competenties een agressiecoach nog meer zal moeten beschikken is deels afhankelijk van de genoten opleiding, omdat een agressiecoach meestal geen psycholoog is. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, vertrouwen, motivatie, inzicht, analytisch, stressbestendigheid en sensitiviteit. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als agressiecoach

Het arbeidsmarktperspectief als agressiecoach is redelijk te noemen. Er zijn wel steeds meer bedrijven en overheden die gebruikmaken van agressiecoaches, omdat het maatschappelijk niet langer geaccepteerd wordt dat medewerkers ziek worden of op een andere manier niet meer kunnen functioneren door agressie. De doorgroeimogelijkheden als agressiecoach moeten gezien worden in het volgen van erkende opleidingen die het mogelijk maken op een bredere manier inzetbaar te zijn. Daarnaast kan het starten van een eigen bedrijf gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris agressiecoach

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat een agressiecoach voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn in verschillende branches. Daarnaast kan het zijn dat de functie agressiecoach gecombineerd wordt met een andere functie. Ook het geven van een gerichte salarisindicatie is voor dit beroep niet echt mogelijk, omdat dit in veel gevallen sterk afhankelijk zal zijn van de genoten opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een agressiecoach die alleen een korte cursus gevolgd heeft, is natuurlijk nog geen maatschappelijk werker of psycholoog.

Eigen bedrijf starten als Agressiecoach

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Agressiecoach, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Agressiecoach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Agressiecoach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Agressiecoach.

Mijnzzp.nl