Preventiemedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een preventiemedewerker is meestal een leidinggevende binnen een bepaalde organisatie die tevens beschikt over de aanvullende functie preventiemedewerker. Het beroep of de functie preventiemedewerker is in de meeste gevallen een extra toevoeging op een reguliere functie binnen de organisatie. Het is tegenwoordig vanuit de overheid verplicht om één of meerdere preventiemedewerkers aan te stellen, afhankelijk van de soort organisatie. De taken van een preventiemedewerker zijn sterk gericht op veiligheid, preventie en de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Het geven van voorlichting en advies als preventiemedewerker aan andere personeelsleden behoort ook tot de werkzaamheden. Ook zal een preventiemedewerker een plan van aanpak maken op basis van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voorschriften, die eenmaal per jaar opnieuw getoetst moeten worden. Als preventiemedewerker heb je ook met de ondernemingsraad te maken en eventuele andere verantwoordelijken binnen de organisatie. De inhoudelijke werkzaamheden van een preventiemedewerker gaan behoorlijk ver en hebben eigenlijk betrekking op alles wat met preventieve veiligheid te maken heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van machines volgens de richtlijnen of aan het verwijderen van drempels waarover medewerkers eventueel zouden kunnen vallen.

Een ander voorbeeld kan weer zijn het stimuleren van medewerkers met betrekking tot de verplichte veiligheidsvoorschriften binnen de organisatie, zoals het dragen van de juiste beschermingsmiddelen en kleding. Ondanks dat het beroep preventiemedewerker grote raakvlakken heeft met het beroep bedrijfshulpverlener zijn de taken verschillend van elkaar, omdat een preventiemedewerker meer gericht is op preventieve maatregelen om bijvoorbeeld ongelukken of arbeidsproblemen te voorkomen. Een bedrijfshulpverlener moet juist weten hoe te handelen bij calamiteiten. Wel is het natuurlijk mogelijk dat je als preventiemedewerker ook een bedrijfshulpverlener bent. Voor deze verschillende beroepen bestaan dan ook verschillende opleidingen, die onderling verschillend zijn. Een preventiemedewerker komt in alle branches voor en is tegenwoordig verplicht vanuit de overheid. Hoeveel preventiemedewerkers een bedrijf precies moet aanstellen is sterk afhankelijk van het aantal personeelsleden en eventuele vestigingen van een bedrijf.

Wat doet een preventiemedewerker precies

Hoe een preventiemedewerker precies te werk gaat en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn als preventiemedewerker kan per branche verschillen. Zoals eerder omschreven is een belangrijk onderdeel van de preventiemedewerker de veiligheid op de werkvloer. In de bouw kan de aandacht liggen op het gebruik van steigers of het dragen van je de juiste veiligheidskleding. Maar in winkels kan de aandacht bijvoorbeeld gericht zijn op de nooddeuren die niet geblokkeerd mogen zijn, of de aanwezige brandblussers nog gekeurd zijn en of de aanwezige verbandtrommel wel compleet is en niet over de datum is. Maar ook het openingsbeleid en afsluitbeleid van een winkel kan een aandachtspunt zijn van de preventiemedewerker.

Grote winkelketens met verschillende filialen gaan tegenwoordig heel ver als het om veiligheid gaat in hun winkels. De grote winkels sturen gemiddeld één keer per jaar één collega met het preventiecertificaat langs bij andere filialen, om in die winkel de verschillende veiligheidsmaatregelen te beoordelen. Al deze bevindingen worden in een rapport vastgelegd, en waar nodig zal er in het rapport advies gegeven worden om de veiligheid nog verder te vergroten. Het rapport is dan een leidraad voor het filiaal om maatregelen te nemen in de winkel.

De kerntaken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) rapport.
  • Het samenwerken en adviseren aan de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en andere belanghebbenden zoals werknemers.
  • Het controleren en uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Dag voor de preventiemedewerker:

Opleidingen tot preventiemedewerker

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep preventiemedewerker via reguliere scholen. Wel bestaan er veel externe opleidingsmogelijkheden als preventiemedewerker. Een nieuwe preventiemedewerker zal doorgaans vanuit het bedrijf waar deze werkt aangemeld worden voor de opleiding. Een opleiding of cursus als preventiemedewerker zal doorgaans één tot twéé dagen in beslag nemen, waarna de nieuwe preventiemedewerker een certificaat zal ontvangen. Zie voor meer informatie ook het beroep bedrijfshulpverlener.

Bedrijven waar een preventiemedewerker werkzaam kan zijn

Als preventiemedewerker kan je overal aan het werk zijn in verschillende branches, omdat het tegenwoordig verplicht is voor bedrijven om een preventiemedewerker of preventiemedewerkers aan te stellen afhankelijk van de organisatie. Het beroep of de functie preventiemedewerker is een aanvulling op een reguliere baan en wordt naast de normale werkzaamheden uitgevoerd. Bij zeer grote bedrijven is het denkbaar dat de functie preventiemedewerker een fulltime baan betreft, maar dit zal over het algemeen niet veel voorkomen.

Competenties preventiemedewerker

De belangrijkste competentie als preventiemedewerker zijn toch wel je communicatieve vaardigheden, omdat het overleggen, adviseren en soms duidelijk maken dat iets anders moet veel van je kan vragen. Overtuigingskracht speelt als preventiemedewerker soms een belangrijke rol, omdat niet iedereen zomaar luistert. Daarnaast moet je kritisch zijn en steeds bedenken hoe iets anders kan of juist moet. Als preventiemedewerker ben je ook vertrouwenspersoon binnen de organisatie, omdat het personeel met hun eventuele vragen, opmerkingen of problemen bij je terecht moet kunnen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als preventiemedewerker

Voor het beroep of de dienst preventiemedewerker zijn niet veel vacatures te vinden, omdat het geen normaal beroep betreft. De functie preventiemedewerker is meestal voorbestemd voor leidinggevende binnen een bedrijf, zoals een filiaalmanager of regiomanager en in de bouw voor de uitvoerder of assistent uitvoerder. Omdat de inzet van preventiemedewerkers tegenwoordig verplicht is gesteld door de overheid neemt het aantal preventiemedewerkers hard toe en kan hier wellicht in de toekomst een zelfstandig beroep uit bestaan. Er zijn geen specifieke doorgroeimogelijkheden als preventiemedewerker. Wel is het denkbaar dat er vervolgopleidingen genoten worden, zodat je nog breder inzetbaar bent voor een werkgever op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris preventiemedewerker

Het beroep of de dienst preventiemedewerker heeft eigenlijk niks met arbeidsvoorwaarden of salaris te maken, omdat het een toevoeging betreft op een normale functie. Wel is het denkbaar dat een preventiemedewerker opslag krijgt, omdat de verantwoordelijkheden zullen toenemen. Alleen bij hele grote bedrijven kan het zijn dat een preventiemedewerker specifiek voor zijn taken aangenomen is. Maar dit zal over het algemeen niet veel voorkomen.

Mijnzzp.nl