Preventiemedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep preventiemedewerker
Aanvullende functie als preventiemedewerker
Wat doet een preventiemedewerker?
Werken als preventiemedewerker
Verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker zijn:
Preventiemedewerker in praktijk:
Opleidingen tot preventiemedewerker
Bedrijven waar een preventiemedewerker werkzaam kan zijn
Competenties preventiemedewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als preventiemedewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris preventiemedewerker
Eigen bedrijf starten als Preventiemedewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Preventiemedewerker

Beroep preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is meestal een leidinggevende of personeelszaken medewerker binnen een organisatie, die ook beschikt over de aanvullende functie preventiemedewerker. Het beroep of de functie preventiemedewerker is in de meeste gevallen een aanvulling op een gewone functie binnen de organisatie. Het is tegenwoordig vanuit de overheid verplicht om één of meerdere preventiemedewerkers aan te stellen, afhankelijk van de soort organisatie. De taken van een preventiemedewerker zijn sterk gericht op veiligheid, preventie en de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Het geven van voorlichting en advies als preventiemedewerker aan personeelsleden behoort tot de werkzaamheden. Ook is een preventiemedewerker verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak op basis van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) voorschriften. Als preventiemedewerker heb je over het algemeen ook met de ondernemingsraad te maken en eventuele andere verantwoordelijken binnen de organisatie. De inhoudelijke werkzaamheden van een preventiemedewerker gaan behoorlijk ver en hebben eigenlijk betrekking op alles, wat met preventieve veiligheid te maken heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van machines volgens de richtlijnen, of aan het verwijderen van drempels waarover medewerkers eventueel zouden kunnen vallen. Een ander voorbeeld is het stimuleren van medewerkers met betrekking tot de verplichte veiligheidsvoorschriften binnen de organisatie, zoals het dragen van de juiste beschermingsmiddelen en kleding. Ondanks dat het beroep preventiemedewerker grote raakvlakken heeft met het beroep bedrijfshulpverlener, zijn de taken verschillend van elkaar, omdat een preventiemedewerker meer gericht is op preventieve maatregelen om ongelukken of arbeidsproblemen te voorkomen.

Aanvullende functie als preventiemedewerker

De functie preventiemedewerker betreft dus in de meeste gevallen een aanvullende functie waarbij je als preventiemedewerker verantwoordelijk bent voor het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatierapport om bedrijfsongelukken of andere onwenselijke arbeidsomstandigheden te voorkomen. De functie preventiemedewerker komt in alle branches voor en is tegenwoordig verplicht vanuit de overheid. Hoeveel preventiemedewerkers een organisatie precies moet aanstellen is afhankelijk van het aantal personeelsleden en het aantal vestigingen van een organisatie. In het kort komen de werkzaamheden van een preventiemedewerker neer op het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden, zodat werknemers niet onnodig ziek worden. Als preventiemedewerker ben je dan ook verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkvloer. De inhoudelijke werkzaamheden van een preventiemedewerker kunnen variëren van het aankopen van nieuwe bureaustoelen en/of bureaus voor werknemers tot het overleggen met de eventuele crisismanager. De meeste preventiemedewerkers zullen maximaal enkele uren per week actief zijn als preventiemedewerker. De functie preventiemedewerker is belangrijk om daadwerkelijke hulpverlening te voorkomen.

Wat doet een preventiemedewerker?

Hoe een preventiemedewerker precies te werk gaat en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn als preventiemedewerker kan per branche verschillen. Zoals eerder omschreven is een belangrijk onderdeel de veiligheid op de werkvloer. In de bouw kan de aandacht bijvoorbeeld liggen op het veilig gebruiken van steigers en het dragen van je de juiste veiligheidskleding. Binnen de bouw kan een preventiemedewerker ook aangemerkt worden als veiligheidscoördinator. Een belangrijke aanvulling hierop is dat de functie veiligheidscoördinator binnen Nederland geen verplichte functie is. De functie preventiemedewerker is wel een verplichte functie. Zoals eerder omschreven komen preventiemedewerkers in alle branches voor.

Werken als preventiemedewerker

Zoals eerder omschreven kunnen de werkzaamheden van een preventiemedewerker per branche verschillen. Binnen de detailhandel zijn preventiemedewerkers bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het preventief controleren van alle winkelfilialen. Denk hierbij aan het controleren of nooddeuren niet geblokkeerd zijn en aan het controleren van alle brandblussers. Ook het controleren van het openingsbeleid en afsluitbeleid van winkels kan een belangrijk aandachtspunt zijn voor een preventiemedewerker. De grote winkelketens sturen gemiddeld één keer per jaar één preventiemedewerker langs bij alle winkelfilialen, om in de winkels alle veiligheidsmaatregelen te controleren en te beoordelen. Al deze bevindingen worden in een rapport vastgelegd, en waar nodig zal er in het rapport advies gegeven worden om de veiligheid verder te vergroten. Het rapport is dan een leidraad voor filiaalmanagers om maatregelen te nemen in de winkel.

Verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker zijn:

  • Het controleren van maatregelen.
  • Het overleggen met medewerkers.
  • Het geven van advies en voorlichting.
  • Het stimuleren en motiveren van medewerkers.
  • Het controleren en doorvoeren van Arbo-maatregelen.
  • Het overleggen met de directie en de ondernemingsraad.
  • Het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) rapport.

Preventiemedewerker in praktijk:

Opleidingen tot preventiemedewerker

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep preventiemedewerker via gewone scholen. Wel bestaan er veel externe opleidingsmogelijkheden als preventiemedewerker. Een nieuwe preventiemedewerker zal doorgaans vanuit het bedrijf waar deze werkt aangemeld worden voor de opleiding. Een opleiding of cursus als preventiemedewerker zal doorgaans één tot twéé dagen in beslag nemen, waarna de nieuwe preventiemedewerker een certificaat zal ontvangen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Zie voor meer informatie ook het beroep bedrijfshulpverlener. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste pakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een preventiemedewerker werkzaam kan zijn

Een preventiemedewerker kan in alle denkbare branches werkzaam zijn, omdat het tegenwoordig verplicht is voor bedrijven om een preventiemedewerker of preventiemedewerkers aan te stellen afhankelijk van de organisatie. Het beroep of de functie preventiemedewerker is een aanvulling op een gewone functie en wordt naast de normale werkzaamheden uitgevoerd. Bij zeer grote bedrijven is het denkbaar dat de functie preventiemedewerker een fulltime baan betreft, maar dit zal over het algemeen niet veel voorkomen. Enkele medewerkers die kunnen werken als preventiemedewerker zijn regiomanagers, office managers, afdelingsmanagers, personeelszaken medewerkers en adviseurs P&O.

Competenties preventiemedewerker

De belangrijkste competentie als preventiemedewerker zijn toch wel je communicatieve vaardigheden, omdat het overleggen, adviseren en soms duidelijk maken dat iets anders moet veel van je kan vragen. Overtuigingskracht speelt als preventiemedewerker soms een belangrijke rol, omdat niet iedereen zomaar luistert. Daarnaast moet je kritisch zijn en steeds bedenken hoe iets anders kan of juist moet. Als preventiemedewerker ben je ook vertrouwenspersoon binnen de organisatie, omdat het personeel met hun eventuele vragen, opmerkingen of problemen bij je terecht moet kunnen. Ook het kunnen motiveren en inspireren van medewerkers kan belangrijk zijn als preventiemedewerker. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, inzicht, samenwerken, overleggen, controleren, innovatie, analytisch, analyseren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als preventiemedewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een preventiemedewerker is niet zomaar aan te geven, omdat de functie preventiemedewerker in de meeste gevallen gezien moet worden als aanvullende functie. Met andere woorden zijn er niet snel specifieke vacatures te vinden voor het beroep preventiemedewerker. De meeste preventiemedewerkers zijn maximaal enkele uren per week werkzaam als preventiemedewerker. Het is wel denkbaar dat organisaties gebruikmaken van externe arbodiensten, zoals een arbeidsdeskundige en/of bedrijfsarts. De inhoudelijke werkzaamheden van een arbeidsdeskundige en bedrijfsarts gaan wel verder dan alleen het geven van preventieve maatregelen. Er zijn als preventiemedewerker geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het volgen van extra opleidingen gericht op veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris preventiemedewerker

Het beroep of de dienst preventiemedewerker heeft eigenlijk niks met arbeidsvoorwaarden of salaris te maken, omdat het een toevoeging betreft op een normale functie. Wel is het denkbaar dat een preventiemedewerker opslag krijgt, omdat de verantwoordelijkheden zullen toenemen. Alleen bij hele grote bedrijven kan het zijn dat een preventiemedewerker specifiek voor zijn taken aangenomen is. Maar dit zal over het algemeen niet veel voorkomen.

Eigen bedrijf starten als Preventiemedewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Preventiemedewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Preventiemedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Preventiemedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Preventiemedewerker.

Mijnzzp.nl