Hulpverlener

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep hulpverlener
Hulpverlening in verschillende vormen
Hulpverlening op allerlei gebieden
Taken als hulpverlener:
Wat doet een hulpverlener:
Medisch hulpverlener:
Opleidingen tot hulpverlener
Bedrijven waar een hulpverlener werkzaam kan zijn
Competenties hulpverlener
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hulpverlener
Arbeidsvoorwaarden en salaris hulpverlener
Eigen bedrijf starten als Hulpverlener
Boekhoudprogramma vergelijken Hulpverlener

Beroep hulpverlener

Een hulpverlener is een persoon die doorgaans vanuit beroepsmatig oogpunt hulp verleent aan derden. Het gaat hier niet zozeer om een specifieke afgebakende functie of beroep, maar om een persoon die binnen een bepaalde sector als hulpverlener optreedt. In de uitoefening van een specifiek beroep maakt hulpverlening in dat geval een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Bovendien zijn er op het vlak van hulpverlening verschillende gebieden te onderscheiden. Een hulpverlener kan bijvoorbeeld in praktische zin optreden, zoals bij het blussen van een brand. Zo is het ook mogelijk dat er sprake is van hulpverlening op medisch gebied. Denk maar aan de eerste hulp van een ziekenhuis, waar mensen met acute medische problemen terechtkomen of na een ongeval medische verzorging krijgen. Zo zijn er in een ziekenhuis ook hulpverleners die zich bezighouden met de dagelijkse praktische en medische verzorging van patiënten. Zo zijn er nog meer soorten hulpverleners te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld ook maar aan het verlenen van psychische hulp. Op dat gebied zijn er ook allerlei beroepen, waarin de hulpverlening centraal staat. Hulpverlener is dan wel geen apart beroep, maar het doel is in alle functies van hulpverlening gelijk. Dat is de situatie waarin de persoon of het slachtoffer verkeerd te verbeteren. Denk maar aan het verbeteren van de medische toestand of aan hulp verlenen om verbetering in de psychische toestand van een persoon aan te brengen. De concrete werkzaamheden verschillen uiteraard per hulpverlener en zijn afhankelijk van de branche waarin de hulpverlenende persoon werkzaam is. Zo is een hulpverlener in het daklozencircuit met andere zaken bezig dan een hulpverlener op een huisartsenpost. Het is niet zo dat alle hulpverleners beroepsmatig werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan mantelzorgers die als vrijwilliger hulp bieden aan hulpbehoevenden. In dat geval gaat het vaak om gezinsleden of om familieleden.

Hulpverlening in verschillende vormen

Een hulpverlener kan dus een beroep hebben waarin de fysieke hulpverlening belangrijk is, zoals in acute noodsituaties en calamiteiten, maar het kan ook gaan om medische hulpverlening. Een voorbeeld van fysieke hulpverlening is een brandweerman die wordt opgeroepen om een patiënte in medische noodsituatie vanuit een bovenwoning naar beneden te brengen. De hulpverlening gaat dan over in medische hulpverlening als de patiënt in de ambulance ligt en de ambulancechauffeur naar het ziekenhuis rijdt. Tijdens de rit voorziet de ambulanceverpleegkundige in het verlenen van medische hulp. Komt de patiënt in het ziekenhuis te liggen dan treedt een verpleegkundige op als hulpverlener. Op praktisch en medisch vlak kan een politieagent ook als hulpverlener optreden, bijvoorbeeld als deze als eerste ter plaatse is en een persoon moet reanimeren. Die rol kan ook zijn weggelegd voor een EHBO-instructeur die te maken krijgt met een persoon die gereanimeerd dient te worden. Uiteraard heeft een arts ook een hulpverlenend beroep en is die in die zin dan ook aan te merken als hulpverlener. Dat geldt eveneens voor een psycholoog die psychische bijstand verleent of voor een pedagogisch medewerker die in de jeugdhulpverlening werkt. Overigens is het in het kader van hulpverlening ook belangrijk om aandacht te hebben voor maatregelen om hulpverlening te voorkomen. In dat geval speelt een preventiemedewerker een belangrijke rol. Verder is het zo dat ook een rechtshulpverlener als hulpverlener is aan te merken, maar dan weer op een heel ander vlak, namelijk op juridisch gebied. Daarnaast zijn er ook hulpverleners die als vrijwilligers inzetbaar zijn, bijvoorbeeld om ouderen van de ene naar de andere locatie te brengen.

Hulpverlening op allerlei gebieden

Een hulpverlener is aan te wijzen als een persoon die hulp verleent binnen een bepaalde beroepsgroep of als vrijwilliger. Hulpverlening doet zich op allerlei gebieden voor, zoals op medisch vlak, in het kader van psychische bijstand, op rechtsgebied en op praktisch gebied. Er zijn hulpverleners die in dienst zijn van bedrijven en er zijn hulpverleners die werkzaam zijn bij een hulporganisatie. Er komen overigens ook hulporganisaties voor die professioneel zijn en binnen de overheid vallen. Zo zijn er ook allerlei particuliere organisaties, waar hulpverleners op basis van vrijwillig karakter werkzaam zijn. In een groter verband zijn er hulporganisaties met een internationaal karakter. Denk daarbij aan hulpverleners die zich bezighouden met armoedebestrijding in de wereld of gericht zijn op het verlenen van humanitaire hulp. Het begrip hulpverlening is dan ook heel groot, net als het aantal beroepen dat te koppelen is aan de benaming hulpverlener. Denk bijvoorbeeld ook aan de vele mantelzorgers die er zijn.

Taken als hulpverlener:

  • Situatie bekijken en beoordelen.
  • Handelend optreden.
  • Medische bijstand verlenen.
  • Praktische hulp bieden.
  • Psychische bijstand geven.
  • In rechtshulp voorzien.
  • Op gemak stellen.
  • Hulpdienst inschakelen.
  • Doorverwijzen.

Wat doet een hulpverlener:

Medisch hulpverlener:

Opleidingen tot hulpverlener

Er is geen specifieke opleiding tot hulpverlener omdat geen op zichzelf staande functie of op zichzelf staand beroep betreft. Bovendien is iedereen in principe als hulpverlener aan te merken bij het optreden tijdens noodgevallen. Dat kan bijvoorbeeld ook een hulpverlener zijn die eerste bijstand verleent als er zich een ongeval voordoet. Of als een burger een brandend huis in gaat om een kat te redden. In sommige gevallen kan een hulpverlener ook aangemerkt worden als reddingswerker. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een hulpverlener werkzaam kan zijn

Een hulpverlener kan in de eerste plaats in allerlei branches een beroep uitoefenen. Dat betekent dat er ook allerlei bedrijven en organisaties zijn waar hulpverleners werken. Bekende organisaties zijn wat dat betreft ziekenhuizen, maar ook de politie en de brandweer zijn daar voorbeelden van. Bovendien zijn er ook bedrijven waar werknemers als hulpverlener optreden in noodsituaties, zoals een bedrijfshulpverlener. Het is verder afhankelijk van het beroep waar een hulpverlener in dienst is.

Competenties hulpverlener

De competenties van een hulpverlener zijn doorgaans van het beroep afhankelijk. Toch zijn er ook algemene vaardigheden op hulpverleners van toepassing. Je hebt namelijk altijd te maken met personen of dieren, zoals een dierenarts. Dat betekent dat je wel over sociale vaardigheden dient te beschikken, net als over communicatieve vaardigheden. Het komt in veel situaties als hulpverlener ook van pas om empathisch vermogen te hebben. Ook goed kunnen luisteren, komt in bepaalde beroepen waar hulpverlening van toepassing is van pas. Er gelden verder voor beroepen in de hulpverlening per functie doorgaans een aantal beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als hulpverlener

Het arbeidsmarktperspectief van een hulpverlener is echt afhankelijk van het beroep. Politieagenten en brandweermensen hebben net als verpleegkundigen en artsen wat dat betreft een gunstig vooruitzicht. Dat geldt doorgaans ook voor psychologen, want er komt steeds meer aandacht voor het psychische aspect van de mens.

Arbeidsvoorwaarden en salaris hulpverlener

Het salaris van een hulpverlener is niet te benoemen, omdat het inkomen per beroepsgroep verschilt. Een politieagent die als hulpverlener optreedt, verdient bijvoorbeeld minder dan een arts in een ziekenhuis. Bovendien zijn er ook vrijwillige hulpverleners die hooguit een vrijwilligersvergoeding krijgen voor het verlenen van hulp.

Eigen bedrijf starten als Hulpverlener

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Hulpverlener, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Hulpverlener

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Hulpverlener bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Hulpverlener.

Mijnzzp.nl