Mantelzorger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een mantelzorger is een vrijwilliger die zorgt voor zieke familieleden of vrienden. Deze zorg kan variëren van persoonlijke verzorging tot het bezoeken van artsen. In Nederland zijn er ongeveer vier miljoen mantelzorgers actief, die verschillende vormen van mantelzorg bieden. Ruim één op de zes mantelzorgers is meer dan acht uur per week actief als mantelzorger. De werkzaamheden van een mantelzorger moeten niet onderschat worden, omdat het werken als mantelzorger aangemerkt kan worden als zwaar werk. Dit heeft niet alleen betrekking op mogelijke fysieke omstandigheden maar juist ook op de mentale omstandigheden, omdat veel mensen afhankelijk zijn van mantelzorg. De meeste mantelzorgers hebben zelf ook een baan en zijn daarnaast actief als mantelzorger. Het werken als mantelzorger in combinatie met een eigen leven en/of werk is voor de meeste mensen een hele opgave. De term mantelzorger is over het algemeen alleen van toepassing als het gaat om langdurige onbetaalde zorg voor een naaste. Met andere woorden kunnen betaalde arbeidskrachten niet aangemerkt worden als mantelzorger. Er bestaat ook geen algemene regeling met betrekking tot een mantelzorgvergoeding. Mantelzorgwerkzaamheden moeten in alle gevallen aangemerkt worden als onbetaald vrijwilligerswerk. Het kan wel voorkomen dat een mantelzorger in aanmerking komt voor bepaalde vergoedingen, maar dit kan per mantelzorger verschillen. De term mantelzorger moet verder heel ruim gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op iedereen die voor een dierbare zorgt. Mantelzorgers hebben vooral te maken met gehandicapten, chronisch zieken en hulpbehoevenden, die meestal sterk afhankelijk zijn van externe zorg. Binnen Nederland is er steeds meer sprake van mantelzorgers, omdat lang niet alle mensen meer in aanmerking komen voor fulltime verzorging door professionals. Mantelzorg kan ook betrekking hebben op relatief simpele handelingen, zoals het sociaal ondersteunen van buren, kennissen of familie.

Een mantelzorger is dus iemand die andere mensen noodgedwongen helpt. De werkzaamheden die een mantelzorger uitvoert moeten dan ook gezien worden als onbetaalde arbeid, waarbinnen de zorg belangrijker is dan de financiële vergoeding. Dit neemt niet weg dat er als mantelzorger op diverse manier hulp te verkrijgen is. Daarnaast kan een mantelzorger in aanmerking komen voor een financiële bijdrage als hij of zij onkosten maakt. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten en aan parkeerkosten. De meeste gemeentes hanteren een zogenaamde mantelzorgwaardering, waaruit opgemaakt wordt voor welke financiële vergoedingen een mantelzorger in aanmerking komt. Daarnaast bestaan er wettelijke verlofregelingen voor mantelzorgers, die een baan hebben. De regelgeving met betrekking tot mantelzorg is tegenwoordig vrij complex te noemen en redelijk veel mantelzorgers hebben dan moeite met het vinden of verkrijgen van de juiste informatie. In strikte zin kan een mantelzorger niet aangemerkt worden als vrijwilliger, omdat een vrijwilliger op ieder moment kan stoppen met het bieden van mantelzorg. Een mantelzorger heeft over het algemeen niet de mogelijkheid om te stoppen met mantelzorg, omdat iemand sterk afhankelijk is van de hulp.

Omdat mantelzorg vrij complex kan zijn bestaan er speciale mantelzorgmakelaars die de mantelzorgers kunnen helpen. Deze hulp kan op verschillende manieren geboden worden zoals administratieve hulp, het aanvragen van zorgindicaties of kan bestaan uit adviserende hulp. De kosten van een mantelzorgmakelaar worden over het algemeen deels vergoed door de zorgverzekeraar. Een mantelzorgmakelaar kan een belangrijke en nuttige bijdrage zijn voor mantelzorgers die hun handen al vol hebben aan de zorg van een familielid of kennis. Als mantelzorger ben je dus werkzaam als vrijwilliger. Dit betekent niet dat een mantelzorger er helemaal alleen voor staat. Er zijn door het hele land ondersteuningsorganisaties te vinden die gericht zijn op het helpen van mantelzorgers. Dit helpen kan inhouden het bieden van informatie of het simpelweg luisteren naar de mantelzorger. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een mantelzorger vroeg of laat de energie op heeft. Ook hiervoor bestaan meestal regelingen waarbinnen de zorg tijdelijk overgenomen kan worden door professionals, zoals een thuiszorgmedewerker of wijkverpleegkundige. Helaas is deze tijdelijke steun meestal niet gratis.

Wanneer ben je mantelzorger

Iedereen die op een sociale manier andere mensen helpt kan aangemerkt worden als mantelzorger. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat het moet gaan om langdurige hulp. Daarnaast kan een mantelzorger op geen enkele manier aangemerkt worden als professioneel hulpverlener. Een mantelzorger is bijvoorbeeld iemand die dagelijks een kennis of familielid helpt met het koken, schoonmaken of bijvoorbeeld helpt bij het geven van insuline-injectie. Ook het bieden van hulp door het simpelweg te luisteren naar mensen kan al aangemerkt worden als mantelzorg. Het alleen luisteren naar mensen kan aangemerkt worden als counseling. Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Zoals eerder omschreven moet er sprake zijn van langdurige zorg waarmee een mantelzorger niet zomaar mee kan stoppen, omdat iemand sterk afhankelijk is van de mantelzorg.

Werken als mantelzorger:

Wat is mantelzorg:

Opleidingen tot mantelzorger

Er bestaan geen opleidingen voor het beroep mantelzorger omdat een mantelzorger werkzaam is als vrijwilliger. Wel kan een mantelzorger op veel verschillende manieren extra steun en informatie vinden als hij of zij daar behoefte aan heeft. Zie voor meer informatie over mantelzorg de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers (Mezzo) . Als mantelzorger is het belangrijk om je goed te laten adviseren, omdat er meer regelingen bestaan dan men wellicht in eerste instantie zal denken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een mantelzorger werkzaam kan zijn

Een mantelzorger is niet werkzaam voor bedrijven. Een mantelzorger kan op geen enkele manier aangemerkt worden als professioneel hulpverlener. Daarnaast kan een mantelzorger eigenlijk niet aangemerkt worden als vrijwilliger, omdat een vrijwilliger ieder moment kan stoppen met het vrijwilligerswerk. De meeste mantelzorgers hebben deze luxe niet. De functie mantelzorger heeft wel raakvlakken met de beroepen maatschappelijk werker, ambulant begeleider en verpleegkundige.

Competenties mantelzorger

De belangrijkste competentie van een mantelzorger is je zorgzame instelling. Daarnaast zal het helpen als je administratief en communicatief goed onderlegd bent, omdat je meestal met diverse instanties te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, zelfstandigheid, liefde, coachen, luisteren, inspireren, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid. Competenties zijn verder niet echt van toepassing op een mantelzorger, omdat dit eigenlijk moet zijn. Zoals eerder omschreven kan een mantelzorger op geen enkele manier aangemerkt worden als professioneel hulpverlener.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mantelzorger

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden zijn niet van toepassing op een mantelzorger.

Arbeidsvoorwaarden en salaris mantelzorger

Arbeidsvoorwaarden en salaris als mantelzorger zijn niet van toepassing, omdat een mantelzorger werkzaam is als vrijwilliger. Dit neemt overigens niet weg dat een mantelzorger wel in aanmerking kan kan voor bepaalde financiële vergoedingen. Hiervoor is het wel nodig om de betreffende gemeente te raadplegen.

Mijnzzp.nl