Counselor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep counselor
Werken als counselor
Wie is eigenlijk counselor?
Wat is een counselor?
Een counselor kan hulp bieden bij:
Wat doet een counselor:
Counseling met behulp van paarden:
Opleidingen tot counselor
Bedrijven waar een counselor werkzaam kan zijn
Competenties counselor
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als counselor
Arbeidsvoorwaarden en salaris counselor
Eigen bedrijf starten als Counselor
Boekhoudprogramma vergelijken Counselor

Beroep counselor

Een counselor is een hulpverlener die op een laagdrempelige manier te benaderen is. Een ander woord voor counselor is ook wel raadgever. De hulp die geboden wordt door een counselor noemt men ook wel counseling. Over het algemeen gaat iemand naar een counselor als er sprake is van emotionele problemen. Het beroep counselor is in Nederland een vrij-beroep dat iedereen mag beoefenen. Wel zijn er diverse opleidingen die men kan volgen om opgeleid te worden tot counselor. Ook kan een counselor met de juiste opleidingen zich aansluiten bij de branchevereniging voor counselors. Alhoewel het beroep counselor raakvlakken heeft met de psychologie is het niet hetzelfde. Een counselor richt zich meer op de persoon in de hier-en-nu vorm. Een psycholoog daarentegen behandelt ook zwaardere problemen, zoals zware psychosociale problematieken. Counseling is dan ook meer helpend van karakter op het gebied van emotionele problemen en de hieruit voortkomende vragen en problemen. De behandeling bij een counselor is over het algemeen van korte duur. Hoelang een behandeling precies zal duren kan per persoon verschillen. Een goed gesprek kan vaak al wonderen doen voor mensen, die problemen hebben of zich emotioneel niet lekker voelen. Iedereen heeft weleens een periode dat dingen niet lekker lopen of men zich gewoon niet goed voelt. Door dit soort problemen bespreekbaar te maken kan iemand zijn hart luchten, en staat hij niet meer alleen, omdat er een luisterend oor is. Het beroep counselor kan dus betrekking hebben op verschillende therapeuten, die op verschillende laagdrempelige manieren passende hulp kunnen bieden. Zoals eerder omschreven betreft dit vaak sociale emotionele problemen. Een counselor kan niet zomaar vergeleken worden met een psycholoog, omdat een psycholoog ook met complexe problemen te maken krijgt.

Werken als counselor

Counseling is dus een laagdrempelige vorm van hulpverlening dat in veel gevallen betrekking zal hebben op emotionele hulpverlening. Emotionele hulpverlening is een ruim begrip dat onder andere betrekking kan hebben op depressieve gevoelens, relationele problemen, rouwverwerking, angsten en stressproblematiek. Het is niet zo dat een counselor een diagnose zal stellen, omdat dit niet toebehoort tot de werkzaamheden van een counselor. Er is ook geen doorverwijzing nodig van een huisarts om een afspraak te maken met een counselor. Een counselor helpt alleen mensen die tijdelijk te maken hebben psychosociale problemen, door het voeren van goede gesprekken. Ondanks dat een counselor een laagdrempelige vorm van hulpverlening betreft kan het voorkomen dat een counselor ook complementair zal samenwerken met psychiaters en psychologen als dat nodig mocht zijn. Complementaire zorg is aanvullende zorg die gegeven wordt naast de gewone zorg. Complementaire zorg is gericht op een holistische benadering waarbinnen ook aandacht is voor emotionele en sociale problemen. Ondanks dat een counselor kan samenwerken met een psychiater en psychologen kan counseling niet gezien worden als psychotherapie, omdat dat een ander vakgebied betreft waarvoor gespecialiseerde studies gevolgd moeten worden.

Wie is eigenlijk counselor?

Een counselor moet eerder gezien worden als live coach dan als therapeut. In de praktijk is het denkbaar dat verschillende vaklieden zich ook counselor noemen. In het algemeen is een counselor gespecialiseerd in het bijstaan van mensen, die psychosociale problemen ondervinden. Hierin speelt het ondersteunen en coachen een belangrijke rol. Het is niet zo dat een counselor te maken krijgt met mensen die in het geheel niet meer functioneren door bepaalde problemen. Een counselor heeft over het algemeen alleen te maken met mensen, die vastgelopen zijn en advies nodig hebben. De term counseling staat dan ook voor raad geven en niet voor het bieden van zorghulp. Een counselor krijgt ook niet te maken met mogelijke problemen vanuit het verleden. Iemand die een counselor bezoekt heeft te maken met het hier-en-nu. Denk bijvoorbeeld aan mensen, die manager zijn en eigenlijk geen manager willen zijn. In dat geval kan het advies zijn om contact op te nemen met een jobcoach of loopbaanadviseur.

Wat is een counselor?

Een counselor is dus iemand die individuen helpt bij het verkennen, begrijpen en oplossen van persoonlijke, emotionele en psychologische problemen. Het is een vorm van begeleiding die gericht is op het bieden van ondersteuning, inzicht en advies aan mensen die worstelen met verschillende aspecten van hun leven. De taken van een counselor kunnen variëren, afhankelijk van hun specifieke expertise en het gebied waarin ze werken. Over het algemeen omvatten de taken van een counselor:

  • Luisteren en empathie tonen: Counselors zijn getraind om actief te luisteren naar de zorgen, uitdagingen en ervaringen van hun cliënten. Ze creëren een veilige en ondersteunende omgeving waarin cliënten zich gehoord en begrepen voelen.
  • Assessment en evaluatie: Counselors voeren een grondige evaluatie uit van de problemen en behoeften van hun cliënten. Ze verzamelen relevante informatie en identificeren de belangrijkste problemen die moeten worden aangepakt.
  • Individuele counseling: Counselors bieden één-op-één sessies waarin ze de cliënt begeleiden bij het verkennen en begrijpen van hun emoties, gedachten en gedragingen. Ze helpen cliënten om nieuwe perspectieven te ontwikkelen, copingmechanismen te identificeren en positieve veranderingen in hun leven aan te brengen.
  • Behandelplanning: Counselors werken samen met hun cliënten om een behandelplan op te stellen dat gericht is op het behalen van specifieke doelen. Ze identificeren passende interventies, technieken en strategieën om de gewenste resultaten te bereiken.
  • Begeleiding en ondersteuning: Counselors bieden voortdurende begeleiding en ondersteuning gedurende het therapieproces. Ze fungeren als een bron van steun, moedigen groei en zelfontwikkeling aan en helpen cliënten bij het omgaan met uitdagingen en tegenslagen.
  • Verwijzing naar andere professionals: Indien nodig verwijzen counselors cliënten door naar andere professionals, zoals psychiaters of gespecialiseerde therapeuten, voor aanvullende behandeling of ondersteuning.

Het doel van counseling is om individuen te helpen hun emotionele welzijn te verbeteren, effectiever om te gaan met stress, gezonde relaties op te bouwen en persoonlijke groei en ontwikkeling te bevorderen. Counselors werken vaak in verschillende settings, waaronder scholen, klinieken, bedrijven en particuliere praktijken, en bieden ondersteuning aan mensen van alle leeftijden en achtergronden.

Een counselor kan hulp bieden bij:

  • Het ontwikkelen van vaardigheden en kennis.
  • Het vinden van antwoorden op openstaande vragen.
  • Het oplossen van problemen.
  • Een luisterend oor bieden.

Wat doet een counselor:

Counseling met behulp van paarden:

Opleidingen tot counselor

Er zijn geen voltijds opleidingsmogelijkheden via gewone scholen voor het beroep counselor. Wel zijn er natuurlijk voldoende opleidingen die raakvlakken hebben met counseling, zoals de hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening en de universitaire opleiding sociologie. Daarnaast zijn er veel opleidingen en cursussen te vinden via externe opleidingsinstituten, zoals een hbo-opleiding counseling van ongeveer één jaar, die prima geschikt zijn om als professionele counselor aan het werk te kunnen gaan. Er is overigens ook een Algemene Beroepsvereniging voor Counseling, waar meer informatie te vinden is over counseling. Zoals eerder omschreven is het beroep counselor vrij en kan iedereen zich counselor noemen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten als counselor, is belangrijk wanneer je gaat starten als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een counselor werkzaam kan zijn

Een counselor moet in veel gevallen aangemerkt worden als ondernemer, die werkzaam is binnen een eigen praktijk. Een counselor kan daarnaast werkzaam zijn voor instellingen, bedrijven en overheden. Denk bijvoorbeeld aan jongerenwerkers, de verslavingszorg en aan opvoedondersteuners. In de praktijk kunnen veel verschillende vaklieden aangemerkt worden als counselor. Denk bijvoorbeeld ook aan mentors, leermeesters en aan vrijwilligers. Wel moet er sprake zijn van laagdrempelige hulpverlening, omdat er anders geen sprake is van counseling.

Competenties counselor

Als counselor is het belangrijk dat je communicatief goed onderlegd bent, omdat het daar feitelijk allemaal om draait. Het luisteren naar cliënten en bespreken van hun problemen is dan ook belangrijk als counselor. Maar ook een goed analytisch vermogen kan enorm helpen binnen dit beroep, om problemen te doorgronden of bespreekbaar te maken zonder dat er allemaal onbelangrijke bijzaken besproken worden. Andere woorden die van toepassing zullen zijn binnen het werk van een counselor zijn: coachen, motiveren, creativiteit en inspireren. Daarnaast ben je als counselor natuurlijk een vertrouwenspersoon en ken je je eigen grenzen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als counselor

Het beroep counselor is nog lang niet bij iedereen even bekend, omdat het relatief gezien nog een nieuw beroep is. Het verkrijgen van werk in loondienst als counselor zal dan ook niet heel makkelijk zijn. De meeste professionele counselors werken als zelfstandig ondernemer en hebben vaak ook andere diensten die ze aanbieden, zoals coachen. Ook is het binnen dit beroep belangrijk welke opleidingen je precies hebt genoten, wat direct van invloed zal zijn op je carrière. Er is dan ook niet vaak een vacature counselor te vinden. Er zijn voor zover wij weten geen echte doorgroeimogelijkheden voor het beroep counselor. Wel is het natuurlijk prima mogelijk om je verder te specialiseren door het volgen van extra opleidingen of cursussen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris counselor

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je voor verschillende bedrijven, instellingen of overheden werkzaam kan zijn en ook de genoten opleidingen een belangrijke rol zullen spelen als het om arbeidsvoorwaarden gaat. Echter zullen de meeste counselors hun eigen arbeidsvoorwaarden bepalen, omdat wij er vanuit gaan dat de meeste counselors werkzaam zullen zijn als zelfstandig ondernemer. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep lastig, omdat counseling op verschillende niveaus voor kan komen. Een counselor met een universitaire achtergrond zal doorgaans meer verdienen dan een laag opgeleide counselor. Zoals eerder omschreven is het beroep niet beschermd en mag iedereen zich counselor noemen.

Eigen bedrijf starten als Counselor

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Counselor, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Counselor

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Counselor bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Counselor.

Mijnzzp.nl