Therapeut

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep therapeut
Werken als therapeut
Wie is er allemaal therapeut
Zie voor meer informatie ook de websites:
Film Therapie:
Opleidingen tot therapeut
Bedrijven waar een therapeut werkzaam kan zijn
Competenties therapeut
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als therapeut
Arbeidsvoorwaarden en salaris therapeut
Eigen bedrijf starten als Therapeut
Boekhoudprogramma vergelijken Therapeut

Beroep therapeut

Een therapeut is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het geven van therapie. Een therapeut is een beroepsmatige zorgprofessional, die binnen verschillende vakgebieden hulp kan bieden, afhankelijk van de specifieke opleiding. Een ander woord voor therapeut is soms ook wel vaktherapeut, als het om creatieve therapeuten gaat. De termen therapeut en therapie kunnen nogal eens voor verwarring zorgen, omdat de woorden therapeut en therapie voorkomen binnen verschillende beroepen, die qua opleidingseisen en wetgeving enorm kunnen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het woord therapie in de woorden chemotherapie en gezinstherapie. Beide woorden maken gebruik van therapie, maar deze woorden en beroepen zijn inhoudelijk niet te vergelijken met elkaar, omdat de opleidingseisen en wettelijke bescherming onderling enorm kunnen verschillen. Daarnaast is het zo dat het beroep therapeut niet alleen betrekking heeft op het voeren van gesprekstherapie, omdat er ook sprake kan zijn van creatieve therapie. Het beroep therapeut moet dan ook heel algemeen gezien worden, omdat er veel verschillende soorten therapeuten zijn, die over uiteenlopende opleidingen kunnen beschikken. Alle therapeuten hebben wel gemeen dat ze mensen proberen te helpen door het kijken naar jezelf en inzicht te geven in jezelf. Hoe een therapeut dit precies doet en waarom een therapeut dit precies doet kan verschillen per soort therapeut. Het beroep therapeut komt in de praktijk voor op Hbo-niveau en op universitair niveau. Ook losse cursussen die met therapie te maken hebben moeten meestal aangemerkt worden als cursussen op Hbo-niveau. Zoals eerder omschreven kunnen veel vaklieden aangemerkt worden als therapeut. Een therapeut kan verder niet zomaar vergeleken worden met een coach, omdat een therapeut in het verleden van mensen zal duiken om therapie te kunnen geven. Een coach is meer gespecialiseerd in het opwekken van bepaalde gedachtes om iemand te helpen.

Werken als therapeut

Een therapeut is dus gespecialiseerd in het geven van therapie om mensen te helpen. Zoals eerder omschreven kan een therapeut niet aangemerkt worden als coach, omdat coaches een andere methode hanteren om hulp te bieden. De term therapeut kent binnen Nederland bijna geen bescherming, op enkele termen na. Denk hierbij aan het beroep psychotherapeut of aan het beroep sociotherapeut, dat wel beschermd is. Het beroep therapeut is dan ook zeer breed te noemen en niet simpel te omschrijven. Het kan om verschillende beroepen gaan, die zeer uiteenlopend kunnen zijn qua opleidingseisen en wetgeving. Therapie kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op danstherapie, osteopathie, muziektherapie, dramatherapie of op beeldende therapie. Creatieve therapie noemt men tegenwoordig vaktherapie. Vaktherapie is de overkoepelende benaming voor creatieve therapeuten, waarbinnen het doen en ervaren centraal staan. Vaktherapie is een speciale vorm van hulpverlening, die sterk gericht is op creativiteit door het toepassen van dans, muziek, drama en beeldende therapie.

Wie is er allemaal therapeut

In de praktijk is het zo dat veel vaklieden de term therapeut gebruiken. Denk bijvoorbeeld ook aan psychologen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en aan mesologen, die allemaal op verschillende manieren therapie geven. Strikt gezien kunnen coaches niet aangemerkt worden als therapeut, echter is deze scheidslijn wel heel dun te noemen. In de praktijk komt het veel voor dat coaches ook therapie geven. Bij therapie is het wel belangrijk om in het verleden te duiken van mensen om de kern van problemen te kunnen doorgronden.

Zie voor meer informatie ook de websites:

Film Therapie:

Opleidingen tot therapeut

Het is niet mogelijk om één specifieke opleiding te noemen voor het beroep therapeut, omdat binnen dit vakgebied uiteenlopende soorten opleidingen mogelijk zijn die ook qua opleidingsniveau erg kunnen verschillen. Zie voor meer informatie de meer specifieke beroepen. Voor de creatieve therapeuten zie de Hbo-opleiding creatieve therapie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een therapeut werkzaam kan zijn

Een therapeut kan voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn binnen verschillende branches. Daarnaast is het denkbaar dat een therapeut werkzaam is als ondernemer binnen een eigen praktijk. Enkele verschillende voorbeelden van therapeuten zijn bijvoorbeeld relatietherapeut, massagetherapeut, orthomoleculair voedingstherapeut en danstherapeut. Ook een counselor kan aangemerkt worden als een therapeut. Het is denkbaar dat het beroep therapeut een extra aanvulling is op een ander beroep.

Competenties therapeut

De competenties waarover een therapeut moet beschikken kunnen per therapeut verschillen, omdat er veel beroepen zijn als therapeut. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een therapeut aangemerkt kan worden als communicatieadviseur. Enkele belangrijke woorden als therapeut zijn luisteren, analytisch, creativiteit, zelfkennis, observeren en doorzettingsvermogen. Daarnaast kan het als therapeut belangrijk zijn dat je mensen weet te motiveren en te inspireren, afhankelijk van de soort therapie. Als je werkzaam bent als ondernemer is het ook belangrijk dat je beschikt over een commerciële instelling. Ook het netwerken is in dat geval meestal belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als therapeut

Het arbeidsmarktperspectief van een therapeut is erg afhankelijk van de genoten opleidingen. Over het algemeen zal een therapeut met de juiste opleidingen geen moeite hebben met het vinden van een geschikte baan. Daarnaast zijn er veel therapeuten werkzaam als zelfstandig ondernemer. De doorgroeimogelijkheden als therapeut zijn geheel afhankelijk van het opleidingsniveau, werkervaring en competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris therapeut

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende instellingen werkzaam kan zijn. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep therapeut, omdat dit geheel afhankelijk van de genoten opleidingen. Zie voor meer informatie de specifiekere beroepen.

Eigen bedrijf starten als Therapeut

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Therapeut, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Therapeut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Therapeut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Therapeut.

Mijnzzp.nl