Psycholoog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een psycholoog is een paramedicus, die zich gespecialiseerd heeft in de psychologie. Psychologie kan het makkelijkste omschreven worden als alles wat met het innerlijke leven te maken heeft, zoals het voelen, het streven, het kennen en het gedrag van mensen. Er zijn verschillende specialisaties mogelijk als psycholoog. Psychologen kunnen dan ook werkzaam zijn voor verschillende organisaties, instellingen of bedrijven, afhankelijk van de gekozen specialisatie. Het is dus niet zo dat psychologen alleen werkzaam kunnen zijn binnen de gezondheidszorg. Zo zijn er bijvoorbeeld ook psychologen werkzaam binnen het bedrijfsleven om sollicitanten te selecteren. De meeste mensen zullen de psycholoog echter alleen kennen als iemand, die cliënten of patiënten behandelt als er sprake is van een bepaalde psychologische aandoening. De inhoudelijke werkzaamheden van psychologen kunnen verschillen per psycholoog, echter kunnen we in het algemeen stellen dat psychologen verantwoordelijk zijn voor het begeleiden en helpen van mensen, die bepaalde problemen ondervinden en er zelf niet meer uitkomen. Mensen die te maken krijgen met een psycholoog zullen in eerste instantie veel over zichzelf moeten vertellen voordat een psycholoog een gerichte behandeling kan opstarten. Een psycholoog kan verschillende technieken toepassen, zoals cognitieve therapie, inzichtgevende gesprekstherapie of gedragstherapie. Als psycholoog bestaan er opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau en op universitair niveau. Als een psycholoog werkzaam is binnen een ziekenhuis kan ook de benaming klinisch psycholoog of gezondheidspsycholoog van toepassing zijn. Een psycholoog kan verder niet aangemerkt worden als arts. Het beroep psycholoog behoort tot de paramedische beroepen. Een paramedicus mag alleen bepaalde vastgestelde medische handelingen uitvoeren. Vanzelfsprekend kunnen psychologen met veel verschillende aandoeningen te maken krijgen, die per cliënt of patiënt kunnen verschillen.

Een psycholoog is dus een paramedicus, die zich gespecialiseerd heeft in de psychologie. Het beroep psycholoog kan niet vergeleken worden met het beroep psychiater, omdat er belangrijke verschillen zijn tussen deze twee beroepen. Een van de belangrijkste verschillen is dat een psycholoog meer op gedragskennis is gericht en een psychiater opgeleid is als arts en lichamelijke processen (ziekte) mag vaststellen. Een ander belangrijke verschil is dat het beroep psycholoog ook voorkomt op Hbo-niveau en het beroep psychiater niet. Een van de kerndoelen binnen de psychologie is het verwerven van kennis wat de mens aangaat. Dit wordt vaak op een wetenschappelijke methode gedaan en soms door middel van een symbolische interpretatie. Psychologen zijn verantwoordelijk voor het behandelen van cliënten en patiënten die te maken hebben met problemen. Over het algemeen is het zo dat psychologen spreken van cliënten als mensen niet vrijwillig of gedwongen opgenomen zijn. Als mensen wel opgenomen zijn binnen een kliniek spreekt men over het algemeen van patiënten.

Werken als psycholoog

Als psycholoog kan je dus met verschillende mensen en doelgroepen te maken krijgen, afhankelijk van de soort werkgever en de specialisatie als psycholoog. Het is niet zo dat een psycholoog alleen met mensen zal werken die ernstige psychische aandoeningen hebben, omdat het beroep psycholoog op een brede manier voorkomt binnen de praktijk. Eigenlijk kan iedereen op verschillende manieren met een psycholoog te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen die een tijdelijke moeilijke periode doormaken of aan mensen die slachtoffer geworden zijn van een misdrijf. Een ander voorbeeld kan weer zijn mensen die een bepaalde angststoornis hebben en daardoor niet goed kunnen functioneren. Zoals eerder omschreven kunnen psychologen ook werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven. In dat geval is een psycholoog bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het ondersteunen van recruiters om de beste trainees te selecteren voor werkgevers. In dat geval kan de benaming selectiepsycholoog van toepassing zijn.

Activerende zorg

Een activerend begeleider geeft begeleiding aan mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening, beperking, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Het doel van activerende zorg is te voorkomen dat patiënten met gedrag of psychische klachten verder verergeren. Activerende zorg kan plaatsvinden in gesprekken, oefeningen en trainingen om gedrag te veranderen. Activerende begeleiding komt bij veel verschillende mensen voor, en zeker niet alleen bij mensen met een handicap. Denk bijvoorbeeld aan een gezin die hulp nodig heeft met opgroeiende kinderen. De doelgroep die met activerende hulp bereikt kan worden is dus breed. Activerende zorg kan mensen helpen met hun problemen. Dat gaat niet alleen over lichamelijke zorg. Ook het bespreken van problemen en hier mee te leren omgaan is hulp, zoals bij kinderen die een moeilijke fase doormaken in hun jeugd. Maar er zijn ook gemeentes te vinden die deze hulp aanbieden aan mensen met een uitkering, om ze weer aan het werk te krijgen.

Wat doet een psycholoog:

Psycholoog:

Opleidingen tot psycholoog

Wie als psycholoog wil gaan werken kan het beste de universitaire bacheloropleiding psychologie volgen. Tijdens de opleiding zal er ook een specialisatie gekozen moeten worden, zoals gezondheidszorgpsychologie, kinder- en jeugdpsychologie of bijvoorbeeld klinische psychologie. De opleiding duurt over het algemeen vier tot vijf jaar afhankelijk van je vooropleiding. Tijdens de opleiding loop je veel stage en ga je meestal één dag in de week naar school. Er zijn ook opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau die je voor hetzelfde beroep opleiden, maar je minder verantwoordelijkheden zullen geven. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een psycholoog werkzaam kan zijn

Een psycholoog kan voor verschillende instellingen werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan psychiatrische instellingen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verslavingszorg, gevangenissen, internaten en aan verpleeghuizen. Daarnaast kan een psycholoog in het veld werkzaam zijn. In dat geval kan ook de benaming maatschappelijk werker of ambulant begeleider van toepassing zijn. Vanzelfsprekend kan een psycholoog afhankelijk van de werkzaamheden ook werkzaam zijn als ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan psychologen, die beschikken over een eigen loopbaanadviesbureau.

Competenties psycholoog

Als psycholoog moet je over veel verschillende belangrijke competenties beschikken, echter is het kunnen luisteren en analyseren de belangrijkste competentie. Daarnaast is belangrijk dat een psycholoog aan te merken is als vertrouwenspersoon. Ook communicatie in het algemeen is aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn integriteit, samenwerken, inlevingsvermogen, observeren, motiveren en inspireren. Tijdens de opleiding tot psycholoog is er veel aandacht voor de verschillende kerncompetenties waarover een psycholoog moet beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als psycholoog

Als goed opgeleide psycholoog is het vinden van werk doorgaans niet heel moeilijk. Wel is het zo dat er redelijk veel psychologen zijn en de kans op het vinden van werk daardoor soms kleiner kan zijn. Om door te kunnen groeien als psycholoog is het belangrijk om passende vervolgopleidingen te volgen, waardoor de doorgroeimogelijkheden zullen toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de functie behandelcoördinator. Een mogelijke extra opleiding voor universitaire psychologen kan zijn de studie klinische neuropsychologie tot neuropsycholoog.

Arbeidsvoorwaarden en salaris psycholoog

De arbeidsvoorwaarden als psycholoog zijn lastig aan te geven, omdat deze nogal kunnen verschillen per instelling waar je werkzaam bent. Doorgaans zijn alle regelingen opgenomen in het cao waaronder je valt. Het salaris als psycholoog in loondienst zal doorgaans tussen de 3000 en 6500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van je leeftijd en verantwoordelijkheden. Een psycholoog die als zelfstandig ondernemer werkt kan doorgaans stukken meer verdienen, mits er voldoende werk binnen gehaald kan worden. Dat is niet altijd even makkelijk als psycholoog.

Read this information on Psychologist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Psychologe auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Psicologo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Psycholoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Psycholoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl