Psychiatrisch verpleegkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een psychiatrisch verpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg van patiënten die te maken hebben met een psychische stoornis. Als psychiatrisch verpleegkundige ben je dan ook werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een psychiatrisch verpleegkundige het beste omschrijven als het ondersteunen van patiënten door hen te leren omgaan met hun psychische handicap, inclusief het zo goed mogelijk te laten functioneren van patiënten. Zelfredzaamheid is een belangrijk woord als we over psychiatrische patiënten spreken, echter kan het zeker voorkomen dat patiënten blijvende ondersteuning nodig hebben van een psychiatrisch verpleegkundige of ander soort specialist. Een psychiatrisch verpleegkundige is dus een verpleegkundige die te maken heeft met psychiatrische patiënten die een tijdelijke of blijvende psychische stoornis hebben. Als psychiatrische patiënt ben je verantwoordelijk voor het opstellen van verpleegkundige diagnoses, het uitvoeren interventies en het vaststellen van de resultaten. Een psychiatrisch verpleegkundige maakt over het algemeen onderdeel uit van een multidisciplinair team, dat kan bestaan uit diverse (medisch) specialisten zoals psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere verpleegkundigen. In veel gevallen kan een psychiatrisch verpleegkundige ook aangemerkt worden als woonbegeleider, omdat psychiatrische patiënten vaak verblijven binnen een wooninstelling. Als psychiatrisch verpleegkundige ben je niet alleen verantwoordelijk voor verpleegkundige taken. Een psychiatrisch verpleegkundige is meestal ook verantwoordelijk voor het observeren, begeleiden en stimuleren van patiënten. De werkzaamheden zijn alle gevallen wel sterk gericht op het zoveel mogelijk zelfstandig laten functioneren van patiënten. Vanzelfsprekend heeft een psychiatrisch verpleegkundige te maken met patiënten, die te maken kunnen hebben met ernstige psychische problemen.

Een psychiatrisch verpleegkundige is dus een verpleegkundig specialist, die beschikt over een aanvullende opleiding. Als psychiatrisch verpleegkundige krijg je te maken met psychiatrisch patiënten, die uiteenlopende stoornissen kunnen hebben, zoals een depressie, sociale problemen, verwardheid, angsten, persoonlijkheidsstoornissen en dwangstoornissen. Pas als psychische klachten zo erg worden dat iemand niet meer normaal kan functioneren in het dagelijks leven spreekt men van een stoornis. Psychiatrisch patiënten die een stoornis hebben kunnen dan ook niet meer normaal functioneren, waardoor ze opgenomen moeten worden. Als psychiatrisch verpleegkundige heb je dus te maken met patiënten, die in veel gevallen een gevaar voor zichzelf en anderen kunnen vormen. Dit houdt in dat het beroep psychiatrisch verpleegkundige bij je moet passen, omdat psychiatrische patiënten onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen. Als psychiatrisch verpleegkundige werk je over het algemeen met een verpleegkundig behandelplan dat is opgesteld door een psychiater. Afhankelijk van de werkgever kan een psychiatrisch verpleegkundige ook te maken hebben met sociotherapeuten.

Opvang psychiatrisch patiënten

Of psychiatrisch patiënten daadwerkelijk opgenomen moeten worden is afhankelijk van de soort stoornis en de gevaarzetting voor de patiënt en de omgeving. In de meeste gevallen is het de burgemeester die een “bevel tot opname” moet afgeven voordat psychiatrisch patiënten opgenomen kunnen worden, op advies van bijvoorbeeld een psychiater. Een dwangopname is niet meer vrijwillig en zal inhouden dat de politie een psychiatrisch patiënt mag meenemen om deze op te sluiten binnen een psychiatrische kliniek of politiecel als er geen plek vrij is binnen een psychiatrische kliniek.

Met wie werkt een psychiatrisch verpleegkundige

Als psychiatrisch verpleegkundige maak je in veel gevallen onderdeel uit van een multidisciplinair team dat kan bestaan uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en pedagogen, die samen de beste behandelmethoden bespreken van patiënten. Afhankelijk van de soort patiënten kan een psychiatrisch verpleegkundige ook weer samenwerken met andere verpleegkundigen of bijvoorbeeld samenwerken met pedagogisch medewerkers. Daarnaast is een psychiatrisch verpleegkundige meestal verantwoordelijk voor het informeren van familieleden en/of vrienden van patiënten. In de meeste gevallen zal een psychiatrisch verpleegkundige ook te maken hebben met een behandelcoördinator.

Taken van een psychiatrisch verpleegkundige:

  • Het bieden van persoonlijke verzorging
  • Het coördineren van de zorgverlening
  • Het deelnemen aan multidisciplinair teams
  • Het helpen van patiënten bij deelname aan de samenleving
  • Het monitoren en waken over patiënten
  • Het opstellen van verpleegplannen
  • Het stellen van verpleegkundige diagnoses

Psychiatrisch verpleegkundige:

Psychiatrische patiënten:

Opleidingen tot psychiatrisch verpleegkundige

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden om psychiatrisch verpleegkundige te kunnen worden, namelijk op Mbo-niveau en op Hbo-niveau. Over het algemeen moet het beroep psychiatrisch verpleegkundige gezien worden als een beroep op Hbo-niveau, echter kan je ook werkzaam zijn met een Mbo-opleiding niveau vier. Een opleiding als verpleegkundige op Hbo-niveau zal je meer verdieping geven en ook meer specialiseren als verpleegkundige.

Bedrijven waar een psychiatrisch verpleegkundige werkzaam kan zijn

Een psychiatrisch verpleegkundige is niet werkzaam voor bedrijven, omdat hij of zij werkzaam is binnen de zorgsector. Een psychiatrisch verpleegkundige kan werkzaam zijn voor een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, een psychogeriatrisch verpleeghuis, de thuiszorg, de jeugdzorg of binnen een algemeen ziekenhuis. Daarnaast kan een psychiatrisch verpleegkundige werkzaam zijn binnen verslavingsklinieken of voor een forensisch psychiatrisch centrum. Afhankelijk van de soort instelling waarbinnen je werkzaam bent kan het ook voorkomen dat je avonddiensten en nachtdiensten zal draaien.

Competenties psychiatrisch verpleegkundige

Een psychiatrisch verpleegkundige moet beschikken over diverse belangrijke kerncompetenties, die aangeleerd worden tijdens de opleiding. Een van de belangrijkste competenties als psychiatrisch verpleegkundige is wellicht wel relativeringsvermogen, omdat psychiatrische patiënten in veel gevallen niet zichzelf zijn. Met andere woorden zal een psychiatrisch verpleegkundige niet alle woorden serieus moeten nemen. Inlevingsvermogen is ook aan te merken als een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, humor, zelfstandigheid, zorgzaamheid, sociabiliteit, samenwerken, communicatie, sensitiviteit, luisteren, motiveren, integriteit en empathisch vermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als psychiatrisch verpleegkundige

Het arbeidsmarktperspectief van een psychiatrisch verpleegkundige is over het algemeen zeer goed te noemen, ook doordat het specialistische werkzaamheden betreft. De vraag naar psychiatrisch verpleegkundigen is dan ook redelijk groot te noemen. De doorgroeimogelijkheden als psychiatrisch verpleegkundige moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, omdat anders het doorgroeien lastig zal zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris psychiatrisch verpleegkundige

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een psychiatrisch verpleegkundige werkzaam kan zijn voor verschillende zorginstellingen. Een psychiatrisch verpleegkundige zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1800 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Psychiatrisch verpleegkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Psychiatrisch verpleegkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl