Verpleegkundig specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een verpleegkundig specialist (VS) is een verpleegkundige die over meer bevoegdheden beschikt dan reguliere verpleegkundigen. Als verpleegkundig specialist werk je onder de supervisie van een medisch specialist of een huisarts maar mag je tot op hoogte zelfstandig medische handelingen verrichten bij patiënten. Om als verpleegkundig specialist werkzaam te mogen zijn moet een verpleegkundig specialist opgenomen zijn in het BIG-register. Als verpleegkundig specialist bestaan er vijf specialismen waarbinnen je werkzaam kan zijn. De verpleegkundige specialisaties waaruit een verpleegkundig specialist kan kiezen zijn acute zorg bij somatische aandoeningen, chronische zorg bij somatische aandoeningen, intensieve zorg bij somatische aandoeningen, preventieve zorg bij somatische aandoeningen en de geestelijke gezondheidszorg. De oude benaming voor het beroep verpleegkundig specialist (VS) was de benaming nurse practitioner, echter komt deze benaming steeds minder voor. De term verpleegkundig specialist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een verpleegkundig specialist werkzaam kan zijn met verschillende patiënten, zoals longpatiënten, hartpatiënten, diabetespatiënten of psychiatrische patiënten. Een verpleegkundig specialist zal over het algemeen ook zelfstandig spreekuren houden, waarbinnen de verpleegkundig specialist zelfstandig onderzoek uitvoert. Als verpleegkundig specialist beschik je dus over meer bevoegdheden dan reguliere verpleegkundigen, die niet beschikken over een aanvullende Hbo-opleiding tot verpleegkundig specialist. Als verpleegkundig specialist zal je in de meeste gevallen de laagdrempelige taken van een medisch specialist of huisarts overnemen. Denk hierbij aan het onderzoeken van patiënten, aan het stellen van diagnoses en aan het opstellen van behandelplannen. Al deze verschillende werkzaamheden mag je zelfstandig uitvoeren, echter wel in samenspraak met de medisch specialist of huisarts.

Een verpleegkundige moet al over de Hbo-opleiding verpleegkunde beschikken om een Hbo-masteropleiding tot verpleegkundig specialist te kunnen volgen. Gedurende de opleiding werkt de verpleegkundige in opleiding tot specialist (VioS). Met alleen de Mbo-opleiding verpleegkundige is het niet mogelijk om verpleegkundig specialist worden. Het grootste voordeel van verpleegkundig specialisten is dat artsen en medisch specialisten meer tijd hebben voor de complexe casuïstiek. De laagdrempelige medische taken kunnen in veel gevallen prima uitgevoerd worden door verpleegkundig specialisten. Verpleegkundig specialisten kunnen bijvoorbeeld ook huisbezoeken afleggen, waardoor er nog meer tijdwinst geboekt wordt. Ook de patiënten hebben een groot voordeel als er sprake is van verpleegkundig specialisten, omdat zij meestal ook het spreekuur houden met de patiënten. Er is dus meer sprake van een teamverband tussen de patiënten, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten. Binnen de huisartsenposten is een vergelijkbare functie hiervan de praktijkondersteuner.

Wat doet een verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor ondersteunende medische werkzaamheden, waardoor medisch specialisten ontlast worden. De betreft over het algemeen werkzaamheden, die aangemerkt moeten worden als routinematig, weinig risicovol en laagcomplex. Afhankelijk van de specifieke functie mag een verpleegkundig specialist ook vastgestelde medische handelingen uitvoeren, behandelplannen opstellen en recepten uitschrijven. Dit houdt in dat een verpleegkundig specialist zelfstandig spreekuren zal houden. Tijdens de spreekuren mag je patiënten onderzoeken, laboratoriumtesten interpreteren en patiënten doorverwijzen. Als verpleegkundig specialist heb je in veel gevallen te maken met langdurige patiëntrelaties, omdat de patiënten bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben.

Wie zijn er allemaal verpleegkundig specialist:

Beroep verpleegkundig specialist:

Functieomschrijving:

Opleidingen tot verpleegkundig specialist

Wie verpleegkundig specialist wenst te worden zal moeten beschikken over de Hbo-opleiding Verpleegkundige. Na de Hbo-opleiding Verpleegkundige is het mogelijk om te kiezen voor de twee a drie jarige opleiding NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (MANP). Deze opleiding kan ook voorkomen onder de ouderwets benaming namelijk de benaming Master Advanced Nurse Practitioner. Het accent tijdens deze studie ligt op klinisch redeneren en academische vorming. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een verpleegkundig specialist werkzaam kan zijn

Een verpleegkundig specialist is werkzaam voor ziekenhuizen, huisartsenposten of verpleeghuizen, of is werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast is het denkbaar dat een verpleegkundig specialist werkzaam is als ondernemer. Ook wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de thuiszorg moeten aangemerkt worden als verpleegkundig specialist. Als verpleegkundig specialist krijg je te maken met medisch specialisten. Denk bijvoorbeeld aan internisten, reumatologen, huisartsen, cardiologen, psychiaters, neonatologen en aan oncologen. Dit is wel afhankelijk van de specialisatie als verpleegkundig specialist.

Competenties verpleegkundig specialist

De belangrijkste competentie van een verpleegkundig specialist is het klinisch handelen alsmede het maatschappelijk handelen. Daarnaast moet communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je als verpleegkundig specialist te maken krijgt met veel verschillende patiënten en medisch specialisten. Ook het fungeren als vertrouwenspersoon is belangrijk als verpleegkundig specialist. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, professionaliteit, bijscholing, kennis, wetenschap, plannen, sociaal, inspireren, luisteren, zorgzaamheid, onderzoeken, monitoren en evalueren. Vanzelfsprekend heeft een verpleegkundig specialist te maken met vaste beroepscompetenties, die kunnen verschillen per specifiek beroep.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verpleegkundig specialist

Het arbeidsmarktperspectief van een verpleegkundig specialist is over het algemeen zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Er is grote vraag naar verpleegkundig specialisten, die artsen en medisch specialisten kunnen ontlasten. De doorgroeimogelijkheden van een verpleegkundig specialist moeten gezien worden in het verder specialiseren of het doorleren tot arts. Zonder verdere opleidingen zijn de doorgroeimogelijkheden over het algemeen beperkt te noemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verpleegkundig specialist

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden omdat je als verpleegkundig specialist werkzaam kan zijn voor verschillende soorten zorgverleners. Een verpleegkundig specialist zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3200 en 4200 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl