Praktijkondersteuner

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een praktijkondersteuner is verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden binnen een huisartsenpost. Een veel gebruikte afkorting voor praktijkondersteuner is ook wel POH, wat staat voor praktijk ondersteuner huisartsenzorg. Als praktijkondersteuner bestaan je werkzaamheden over het algemeen uit het uitvoeren van medische of verpleegkundige handelingen, waardoor de huisarts ontlast wordt in zijn of haar eigen werkzaamheden. Een praktijkondersteuner is over het algemeen gespecialiseerd in de aandachtsgebieden astma, diabetes, longziekten en cvrm. Cvrm staat voor de zorg met betrekking tot hart- en vaatziekten (cardiovasculair risicomanagement). Ook algemene hulp, zoals hulp bij het stoppen met roken, behoort tot de werkzaamheden van een praktijkondersteuner. Het beroep praktijkondersteuner is relatief gezien een nieuw beroep, dat in het leven is geroepen om de zorgkwaliteit verder te verbeteren. Door de toenemende zorgvraag is het voor veel huisartsen belangrijk geworden dat ze voldoende ondersteuning krijgen binnen hun werkzaamheden. Het zijn dan ook de praktijkondersteuners die de huisartsen op diverse manieren ontlasten, doordat ze bepaalde medische en verpleegkundige handelingen mogen uitvoeren. Ondanks dat een praktijkondersteuner meestal een speciale opleiding genoten heeft tot praktijkondersteuner kan een praktijkondersteuner ook een huisarts in opleiding zijn. De functie praktijkondersteuner kan dan ook betrekking hebben op meerdere zorgspecialisten, zoals een huisarts in opleiding, een doktersassistent of een verpleegkunde, die over de speciale Hbo-opleiding praktijkondersteuner beschikken. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een praktijkondersteuner het beste omschrijven als het bieden van zorg aan patiënten die te maken hebben met een chronische ziekte. Als praktijkondersteuner ben je dus een belangrijke steun van de huisarts, omdat je diverse werkzaamheden uit handen neemt van de huisarts.

Een praktijkondersteuner is dus verantwoordelijk voor het ondersteunen van huisartsen. Over het algemeen is een praktijkondersteuner gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg of in somatiek. Somatiek heeft betrekking op de zorg en de behandeling bij chronische lichamelijke aandoeningen, zoals de ziekte van parkinson of een chronische longziekte (COPD). Andere voorbeelden van chronische ziekte zijn hartfalen, nierfalen, reuma en kanker. Als praktijkondersteuner ben je geen huisarts maar beschik je wel over de juiste kennis met betrekking tot de zorgkwaliteit van patiënten. Een praktijkondersteuner zal patiënten dan ook informeren en begeleiden, zodat ze precies weten waar ze aan toe zijn. Ook het motiveren van patiënten is een belangrijke taak van een praktijkondersteuner. Enkele specifieke werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het meten van de bloeddruk van patiënten, het controleren van medicijngebruik en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij patiënten. Ook het afleggen van huisbezoeken kan een taak zijn van de praktijkondersteuner. Een andere belangrijke taak van de praktijkondersteuner is het sociaal ondersteunen van patiënten als dat nodig is.

Wat doet een praktijkondersteuner allemaal

Een praktijkondersteuner is in alle gevallen verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden om de huisarts te ontlasten. Zoals eerder omschreven betreft dit meestal patiënten, die te maken hebben met een chronische ziekte. Dit houdt in dat je als praktijkondersteuner meestal te maken krijgt met oudere patiënten, die extra hulp nodig hebben. Ook het geven van de juiste voorlichting speelt een belangrijke rol als praktijkondersteuner. Het beroep praktijkondersteuner is aan te merken als belangrijk beroep, omdat huisartsen sterk afhankelijk zijn van praktijkondersteuners. Meer dan de helft van alle huisartsenposten maakt tegenwoordig gebruik van praktijkondersteuners. Het is denkbaar dat een praktijkondersteuner ook aangemerkt kan worden als triagemedewerker.

Opleiding praktijkondersteuner:

Beroep praktijkondersteuner:

Opleidingen tot praktijkondersteuner

Wie een carrière ambieert als praktijkondersteuner kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding praktijkondersteuner, die over het algemeen twee tot vier jaar in beslag neemt, afhankelijk van de genoten vooropleidingen. Als een verpleegkundige of doktersassistent al beschikt over een passende Mbo-opleiding is de Hbo-opleiding praktijkondersteuner over het algemeen met twee jaar af te ronden. Als je al beschikt over een Hbo-opleiding is het in sommige gevallen mogelijk om de opleiding praktijkondersteuner binnen een jaar af te ronden. Gedurende de opleiding zal je over het algemeen een dag in de week stage lopen en de rest van de periode theorieles krijgen op school. Zie voor meer informatie de website Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en de website Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een praktijkondersteuner werkzaam kan zijn

Een praktijkondersteuner is over het algemeen werkzaam binnen een huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Als praktijkondersteuner kan je ook werkzaam zijn voor meerdere huisartsen. Daarnaast kan een praktijkondersteuner patiënten thuis bezoeken in dienst van de huisartsenpost. Zoals eerder omschreven betreft het beroep praktijkondersteuner vaak verpleegkundig specialisten of bijvoorbeeld wijkverpleegkundige, die beschikken over een aanvullende beroepsopleiding tot praktijkondersteuner.

Competenties praktijkondersteuner

De belangrijkste competentie van een praktijkondersteuner is de vakinhoudelijke kennis van somatische hulp. Somatische hulp staat voor de zorg bij chronische lichamelijke ziektes. Daarnaast ben je net zoals een huisarts een vertrouwenspersoon van patiënten en handel je hier naar. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je te maken krijgt met veel verschillende patiënten en zorgverleners. Algemeen belangrijke woorden zijn voorlichting, begeleiding, educatie, preventie, monitoring, signaleren, samenwerken, plannen, luisteren, motiveren, coachen en sociale vaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als praktijkondersteuner

Het arbeidsmarktperspectief van een praktijkondersteuner is over het algemeen zeer goed te noemen, mits je over de Hbo-opleiding praktijkondersteuner beschikt. De meeste huisartsenpraktijken maken tegenwoordig gebruik van één of meerdere praktijkondersteuners, omdat de praktijkondersteuners zo veel werkzaamheden uit handen nemen van de huisartsen. De doorgroeimogelijkheden als praktijkondersteuner moeten gezien worden in het volgen van extra vervolgopleidingen, zodat je nog meer verantwoordelijkheden zal krijgen. Welke vervolgopleidingen dit precies zijn is niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van je eigen wensen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris praktijkondersteuner

Als praktijkondersteuner zal je doorgaans onder de cao huisartsenzorg vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een praktijkondersteuner zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2300 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Praktijkondersteuner

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Praktijkondersteuner bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl