Specialist ouderengeneeskunde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep specialist ouderengeneeskunde
Een carrière als specialist ouderengeneeskunde
Werken als specialist ouderengeneeskunde
Wat is ouderengeneeskunde
Film: Specialisme ouderengeneeskunde:
Film: Specialist Ouderengeneeskunde:
Opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde
Bedrijven waar een specialist ouderengeneeskunde werkzaam kan zijn
Competenties specialist ouderengeneeskunde
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als specialist ouderengeneeskunde
Arbeidsvoorwaarden en salaris specialist ouderengeneeskunde
Eigen bedrijf starten als Specialist ouderengeneeskunde
Boekhoudprogramma vergelijken Specialist ouderengeneeskunde

Beroep specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die zich gespecialiseerd heeft in geriatrie. Geriatrie heeft betrekking op zorg voor ouderen en chronisch zieken, die vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Deze verschillende aandoeningen betreffen in veel gevallen lichamelijke aandoeningen, psychische aandoeningen en eventuele sociale problemen waarmee patiënten te maken kunnen hebben. In het verleden noemde men een specialist ouderengeneeskunde ook wel verpleeghuisarts, echter wordt deze benaming tegenwoordig niet meer gebruikt, omdat geriatrie (ouderengeneeskunde) tegenwoordig een eigen medisch specialisme is binnen de gezondheidszorg. Omdat een specialist ouderengeneeskunde in de meeste gevallen met ouderen mensen te maken heeft, is een specialist ouderengeneeskunde vaak werkzaam binnen verpleeghuizen. Omdat ouderen tegenwoordig steeds langer thuis blijven wonen kan het als specialist ouderengeneeskunde voorkomen dat je ook buiten verpleeghuizen werkzaam bent. Het beroep specialist ouderengeneeskunde kan niet zomaar vergeleken worden met het beroep klinisch geriater, omdat een klinisch geriater werkzaam is binnen een ziekenhuis. Een klinisch geriater heeft ook met oudere patiënten te maken, echter verblijven deze patiënten in een ziekenhuis. Een specialist ouderengeneeskunde moet juist veel meer gezien worden als huisarts, die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van kwetsbare ouderen, die niet verblijven in een ziekenhuis. Als specialist ouderengeneeskunde krijg je ook te maken met patiënten, die vanwege psychische klachten niet meer thuis kunnen wonen. Het is niet zo dat een specialist ouderengeneeskunde alleen met oudere patiënten werkzaam is. Ook jongere mensen kunnen door een aandoening verblijven binnen een zorginstelling. Omdat een specialist ouderengeneeskunde veel met oudere mensen te maken heeft, is het ook paramedische zorg belangrijk. Dit betreft meestal logopedie, ergotherapie of fysiotherapie.

Een carrière als specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is dus een arts die zich gespecialiseerd heeft in geriatrie (ouderengeneeskunde). Zoals eerder omschreven kan een specialist ouderengeneeskunde niet zomaar vergeleken worden met een klinisch geriater, omdat een klinisch geriater werkzaam is binnen een ziekenhuis. In alle gevallen is een specialist ouderengeneeskunde werkzaam met een kwetsbare doelgroep, waarbinnen de mensen in de veel gevallen verschillende aandoeningen hebben en ook meerdere medicijnen gebruiken. De werkzaamheden van een specialist ouderengeneeskunde kunnen vergeleken worden met de werkzaamheden van een huisarts, echter gaan de werkzaamheden van een specialist ouderengeneeskunde over het algemeen verder dan het alleen behandelen of doorverwijzen van patiënten. Een specialist ouderengeneeskunde is juist meer betrokken bij de ondersteuning van patiënten, omdat deze groep patiënten hier behoefte aan heeft. In het kort kunnen we stellen dat een specialist ouderengeneeskunde zich minder zal richten op de ziekte van patiënten en meer op de hulp die er nodig is.

Werken als specialist ouderengeneeskunde

Medische zorg bieden als specialist ouderengeneeskunde is belangrijk, echter zal een specialist ouderengeneeskunde ook hulp bieden bij het inschakelen van andere specialisten als dit nodig mocht zijn. Denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, een psycholoog of aan een ergotherapeut. Omdat je als specialist ouderengeneeskunde te maken zal krijgen met patiënten die meerdere aandoeningen hebben is het belangrijk dat de specialist ouderengeneeskunde rekening houdt met de verschillende aandoeningen met betrekking tot de behandeling, omdat patiënten niet zomaar verschillende soorten medicijnen door elkaar heen kunnen gebruiken. Het is daarom zo belangrijk dat de specialist ouderengeneeskunde op de hoogte is van alle aandoeningen waarmee patiënten te maken kunnen krijgen.

Wat is ouderengeneeskunde

Als specialist ouderengeneeskunde ben je dus een arts waarbij sociale geriatrie een belangrijke rol speelt. Ouderen en chronisch zieken hebben in veel gevallen extra hulp nodig dat juist ook betrekking heeft op begeleiding. Deze begeleiding kan weer betrekking hebben op het geven van advies aan patiënten tot aan het inschakelen van andere medisch specialisten als dit nodig mocht zijn, zoals een reumatoloog of een psycholoog.

Film: Specialisme ouderengeneeskunde:

Film: Specialist Ouderengeneeskunde:

Opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde worden is alleen mogelijk door het volgen van de zesjarige universitaire studie geneeskunde en het daarna kiezen voor de medische specialisatie specialist ouderengeneeskunde, die nog eens ongeveer drie jaar in beslag zal nemen. De totale opleidingsduur tot specialist ouderengeneeskunde bedraagt dan ook ongeveer negen jaar. In de meeste gevallen zul je vier dagen in week werken en een dag in de week onderwijs volgen. Tijdens de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde ben je in dienst van de SBOH. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de Verenging van Specialisten in Ouderengeneeskunde. Ook de boekhouding is belangrijk als specialist ouderengeneeskunde.

Bedrijven waar een specialist ouderengeneeskunde werkzaam kan zijn

Een specialist ouderengeneeskunde is over het algemeen werkzaam in verschillende soorten verpleeghuizen zoals een woonzorgcentrum of een psychogeriatrisch verpleeghuis. Daarnaast kan een specialist ouderengeneeskunde werkzaam zijn voor ziekenhuizen en verschillende soorten instellingen zoals de thuiszorg en het RIAGG.

Competenties specialist ouderengeneeskunde

De competenties waarover een specialist ouderengeneeskunde moet beschikken zijn vastgesteld door het Centraal College Medisch Specialisten (CanMeds). In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een specialist ouderengeneeskunde zal moeten beschikken over uitstekende onderzoeksvaardigheden en communicatief gezien sterk onderlegd moet zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, integriteit, besluitvaardigheid, kennis, bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel, professionaliteit, medisch handelen en sociale vaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als specialist ouderengeneeskunde

Het arbeidsmarktperspectief van een specialist ouderengeneeskunde is goed te noemen, ook doordat het een zware en langdurige studie betreft. Daarnaast zijn er relatief gezien veel ouderen die behoefte hebben aan specialistische zorg. De doorgroeimogelijkheden van een specialist ouderengeneeskunde zijn niet echt van toepassing, aangezien het al een beroep betreft op hoog niveau. Wel kan een specialist ouderengeneeskunde eventueel doorgroeien tot zorgmanager of promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris specialist ouderengeneeskunde

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als specialist ouderengeneeskunde werkzaam kan zijn voor verschillende soorten instellingen die gebruik kunnen maken van verschillende cao's. Een specialist ouderengeneeskunde zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 4000 en 6500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Specialist ouderengeneeskunde

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Specialist ouderengeneeskunde, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Specialist ouderengeneeskunde

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Specialist ouderengeneeskunde bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Specialist ouderengeneeskunde.

Mijnzzp.nl