Ergotherapeut

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ergotherapeut helpt mensen die door een ziekte, handicap of psychische beperking niet meer goed kunnen functioneren in het dagelijks leven. De kerntaak van een ergotherapeut richt zich specifiek op de betreffende persoon, zijn omgeving, de dagelijkse activiteiten en de familie. Over het algemeen zullen de behandeling die een ergotherapeut geeft gericht zijn op zelfredzaamheid van mensen, zodat ze zich beter kunnen redden in het dagelijkse leven. Een ergotherapeut is geen arts, maar heeft een belangrijke ondersteunende rol in het verbeteren van de levenskwaliteit. Ergotherapeut is een paramedisch beroep dat mensen leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren binnen hun eigen woonomgeving en/of werkomgeving. Als mensen lichamelijke en/of psychische klachten hebben kunnen ze dus te maken krijgen met een ergotherapeut. Deze klachten hebben niet alleen betrekking op zware klachten omdat het ook om relatief gezien simpele klachten kan gaan zoals het niet meer zelfstandig kunnen eten of aankleden. Het is de ergotherapeut die zal helpen met het vinden van een passende oplossing als dit mogelijk is. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ergotherapeut het beste omschrijven als het helpen van mensen die om welke reden dan ook niet meer goed zelfstandig kunnen functioneren. Deze verminderde zelfstandigheid kan betrekking hebben op lichamelijke en/of psychische beperkingen en/of problemen. Als ergotherapeut is het ook je verantwoordelijkheid om mensen te adviseren en te trainen, zodat ze meer zelfredzaam worden binnen de mogelijkheden. Als ergotherapeut bestaan er weer verschillende aandachtsgebieden en werkvelden waarbinnen een ergotherapeut zich kan specialiseren zoals kinderen, ouderen, revalidatie, verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg.

Een ergotherapeut is dus een paramedicus en kan niet aangemerkt worden als arts. Als ergotherapeut kan je te maken krijgen met verschillende cliënten, die op verschillende manieren ondersteuning nodig hebben. De belangrijkste aandachtspunten van een ergotherapeut zijn over het algemeen de woonomgeving en de eventuele werkomgeving van cliënten. Vooral in huis zijn er veel maatregelen die genomen kunnen worden om mensen te helpen in hun dagelijks functioneren, zoals een traplift, steunen in badkamer, het verwijderen van drempels, hulpmiddelen bij computergebruik en speciaal bestek om zelfstandig te kunnen eten. Ook het aanpassen van de keuken behoort over het algemeen tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe keuken waarbij cliënten onder het aanrecht kunnen komen met de rolstoel om zelfstandig te kunnen koken. Een ergotherapeut zal over oplossingen intensief overleggen met de cliënt, de gemeente en andere betrokkenen. Ook het geven van trainingen kan een taak zijn van de ergotherapeut. Trainingen kunnen bijvoorbeeld gegeven worden op het gebied van het opnieuw leren aankleden of het gebruiken van bestek. Voor een ergotherapeut is het leveren van maatwerk belangrijk, omdat alle cliënten hun eigen beperkingen hebben. Zoals eerder aangegeven speelt ook de eventuele werkomgeving een belangrijke rol en kan het nodig zijn om daar aanpassingen door te voeren. Dit kunnen zijn een ander bureau, bureaustoel of andere aanpassingen, die helpen bij het dagelijks functioneren op de werkvloer. Het resultaat dat bereikt moet worden is dat iemand zo volwaardig mogelijk kan meedraaien in het dagelijks leven. Een ergotherapeut kan ook samenwerken met andere specialisten. Denk bijvoorbeeld aan ergonomen en aan jobcoaches.

Wat doet een ergotherapeut allemaal

Een ergotherapeut is een therapeut, die zich zal richten op praktische oplossingen, zodat cliënten zo goed als mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Het beroep ergotherapeut verder niks te maken met ziektes, maar wel met de gevolgen van ziektes. Een ergotherapeut heeft over het algemeen wel te maken met verschillende medische specialisten en andere zorgmedewerkers. Denk bijvoorbeeld aan revalidatieartsen, avg-artsen, begeleiders, fysiotherapeuten en aan mantelzorgers. Ook kan een ergotherapeut te maken krijgen met leerkrachten als het kinderen betreft.

De vijf werkgebieden van een ergotherapeut zijn:

  • Revalidatietherapie
  • Ontwikkelingsstoornis
  • Fysieke revalidatie
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Geriatrie (medisch specialisme)

Opleiding tot ergotherapeut:

Opleidingen tot ergotherapeut

Wie een carrière ambieert als ergotherapeut zal een Hbo-opleiding ergotherapie moeten volgen die ongeveer vier jaar in beslag zal nemen. De opleiding ergotherapie is niet op alle Hbo-scholen te volgen en is over het algemeen een voltijdopleiding. Tijdens deze opleiding is er onder andere aandacht voor ergotherapie dicht bij huis, het langer thuis laten wonen van ouderen, fysiotherapie en het deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Tijdens het derde en vierde jaar zal je over het algemeen verschillende keren stage lopen om praktijkervaring op te doen. Zie voor meer informatie ook de beroepen arbospecialist en activiteitenbegeleider. Er is overigens ook een beroepsvereniging voor ergotherapeuten waar meer informatie te vinden is. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een ergotherapeut werkzaam kan zijn

Als ergotherapeut werk je over het algemeen voor bedrijven of instellingen die verbonden zijn met zorginstellingen, zoals een revalidatiecentrum, verzorgingshuis, ziekenhuis of een thuiszorgorganisatie. Een ergotherapeut kan ook werkzaam zijn binnen het speciaal onderwijs. Daarnaast kan een ergotherapeut werkzaam zijn als ondernemer. Er zijn redelijk veel ergotherapeuten, die beschikken over een eigen ergo-praktijk. Dit betreft vaak ergotherapeuten, die ook werkzaam kunnen zijn als consultant.

Competenties ergotherapeut

Als ergotherapeut moet je een creatief persoon zijn om de juiste oplossingen te kunnen realiseren die je cliënten kunnen helpen. Daarnaast moet je analytisch zijn zodat je snel tot de kernpunten weet door te breken. Maar ook het kunnen inleven in cliënten is zeer belangrijk omdat deze meestal veel meegemaakt hebben. Omdat je veel met mensen bezig bent zul je communicatief goed onderlegd moeten zijn. Als ergotherapeut werk je over het algemeen veel alleen en zal je dus zelfstandig moeten kunnen werken. Algemeen belangrijke woorden zijn wet- en regelgeving, kennis, overleggen, sensitiviteit, plannen, organiseren, behulpzaam, inzicht, analyseren, analytisch en geduld.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ergotherapeut

Het arbeidsmarktperspectief van een ergotherapeut is goed te noemen. Als ergotherapeut kan je voor verschillende soorten bedrijven en zorginstellingen werkzaam zijn. Daarnaast kan een ergotherapeut voor gemeentes werkzaam zijn. Als ergotherapeut is het verkrijgen van een baan meestal geen enkel probleem. De doorgroeimogelijkheden zijn over het algemeen sterk afhankelijk van de werkgever. Een leidinggevende functie behoort tot de mogelijkheden afhankelijk van de ervaring en je eigen competenties. Daarnaast kun je als ergotherapeut een eigen ergo-praktijk oprichten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ergotherapeut

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven als ergotherapeut omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden en zijn deze verder ook niet van toepassing. Een Hbo-opgeleide ergotherapeut zal een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en specifieke opleidingen. Een zelfstandig werkende ergotherapeut kan doorgaans stukken meer verdienen maar moet wel voldoende opdrachten binnen weten te halen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ergotherapeut

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ergotherapeut bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl