Consultant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een consultant is een adviseur die zijn of haar kennis deelt met de organisatie waarvoor hij of zij werkzaam is. Als consultant kan je werkzaam zijn op verschillende niveaus in alle denkbare branches. Wat een consultant precies uitvoert qua werkzaamheden kan verschillen per opdracht en consultancy bureau. Over het algemeen zal een consultant ingeschakeld worden om bepaalde problemen op te lossen binnen een organisatie. Een belangrijke voorwaarden om aangemerkt te kunnen worden als consultant is dat de consultant een expert is binnen zijn of haar vakgebied en op een professionele manier advies geeft aan organisaties om moeilijke vraagstukken op te kunnen lossen. Van een consultant mag dan ook verwacht worden dat deze beschikt over expertise, die binnen de betreffende organisatie ontbreekt. Als een consultant op managementniveau werkzaam is, spreekt men ook wel van een managementconsultant. Een consultant werkt voor een consultancy bureau en wordt gedetacheerd bij een extern bedrijf namens het consultancy bureau waarvoor deze werkzaam is. Het verschil tussen een consultant en een freelancer of zzp-er is dat de consultant in loondienst werkzaam is. Consultancy komt in het kort neer op het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied. Het is dus niet zomaar aan te geven wat een consultant precies doet, omdat dit per branche en specialisatie kan verschillen. Zo bestaan er consultants op het gebied van belastingadviezen, verzekeringsadviezen, juridische adviezen en bijvoorbeeld op het gebied van organisatieadviezen. Het beroep consultant betekent letterlijk adviseur, dat betrekking kan hebben op alles. Over het algemeen heeft een consultant wel een hogere opleiding genoten, zoals een Hbo-opleiding of een universitaire opleiding. De eisen en verwachtingen met betrekking tot de diensten van een consultant door het bedrijfsleven zijn meestal hoog.

Als consultant ben je dus een belangrijke adviseur voor het bedrijfsleven en andere organisaties. Als consultant hoef je niet alles te weten, maar moet je wel in oplossingen kunnen denken. Mogelijke problemen worden door de consultant netjes in kaart gebracht door middel van een analyse, waarna je met verbeteringen aankomt die de organisatie verder kunnen helpen. Dit heeft over het algemeen betrekking op operationele en strategische processen. Over het algemeen is het zo dat consultants alleen aangemerkt moeten worden als adviseur. Dit houdt in dat consultants niet automatisch verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden. Als een consultant op managementniveau werkzaam is en dus verantwoordelijk is voor bepaalde projecten kan de benaming interim-manager van toepassing zijn. Als interim-manager of als managementconsultant gaan de inhoudelijke werkzaamheden wel verder dan alleen het geven van advies. Een managementconsultant kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als verandermanager. Het komt redelijk vaak voor dat consultants een traineeship aangeboden krijgen. Hiervoor zul je meestal wel eerst een uitgebreide selectieprocedure voor moeten doorlopen.

Wat doet een consultant

Zoals eerder omschreven moet het beroep consultant vrij algemeen gezien worden, omdat consultants werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Enkele beroepen die prima passen als consultant zijn de beroepen belastingadviseur, ingenieur, accountant, bedrijfsjurist, beleidsadviseur, onderwijskundige, software architect en bedrijfsadviseur. Dit zijn allemaal voorbeelden van vakgebieden waarbinnen consultants werkzaam kunnen zijn. Organisaties kunnen dus gebruikmaken van verschillende consultants, die allemaal aangemerkt moeten worden als deskundige binnen hun vakgebied. Dit houdt in dat een consultant alleen advieswerkzaamheden uitvoert die passen in het betreffende vakgebied. Een consultant moet dan ook aangemerkt kunnen worden als specialist en niet als generalist. Met andere woorden zal een consultant geen advieswerkzaamheden uitvoeren buiten zijn of haar vakgebied. In de meeste gevallen kan een consultant ook aangemerkt worden als ervaringsdeskundige. De taken en verantwoordelijkheden van een consultant kunnen variëren afhankelijk van het vakgebied en de specifieke behoeften van de klant, maar over het algemeen omvatten ze:

 • Analyseren en evalueren: Consultants beginnen vaak met het analyseren en evalueren van de huidige situatie van een organisatie. Ze bestuderen bedrijfsprocessen, verzamelen gegevens, voeren interviews uit en identificeren problemen, knelpunten of verbetermogelijkheden.
 • Advies en oplossingen bieden: Gebaseerd op hun analyse en expertise, formuleren consultants adviezen en oplossingen om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. Ze ontwikkelen strategieën, stellen plannen op en bieden aanbevelingen om de prestaties, efficiëntie, winstgevendheid of concurrentiepositie van een organisatie te verbeteren.
 • Implementatie begeleiden: Consultants werken samen met het management en de medewerkers van een organisatie om de voorgestelde oplossingen te implementeren. Ze kunnen workshops en trainingssessies verzorgen, de implementatieplannen begeleiden, veranderingen faciliteren en ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen succesvol worden geïmplementeerd.
 • Probleemoplossing en besluitvorming: Consultants helpen organisaties bij het oplossen van complexe problemen en ondersteunen bij besluitvormingsprocessen. Ze kunnen data-analyse uitvoeren, scenario's evalueren, risico's inschatten en strategieën ontwikkelen om effectieve beslissingen te nemen.
 • Expertise en kennis delen: Consultants delen hun expertise en kennis met klanten. Ze blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en best practices in hun vakgebied en brengen die kennis over naar de organisatie. Ze kunnen training en begeleiding bieden aan medewerkers om hun vaardigheden en kennisniveau te verbeteren.
 • Relatiebeheer: Consultants onderhouden goede relaties met klanten. Ze communiceren regelmatig met klanten, luisteren naar hun behoeften, bieden ondersteuning en bouwen vertrouwen op. Ze kunnen ook nieuwe klanten werven en voorstellen doen voor verdere samenwerking.

Het werk van een consultant vereist sterke analytische vaardigheden, probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden en een brede kennis van het vakgebied waarin ze actief zijn. Ze werken vaak met verschillende klanten en organisaties, waardoor ze waardevolle inzichten en oplossingen kunnen bieden om de prestaties en groei te stimuleren.

Wat doet een business consultant?

Een business consultant is iemand die organisaties adviseert en begeleidt bij het identificeren en oplossen van zakelijke problemen en het verbeteren van bedrijfsprestaties. Ze worden ingehuurd door bedrijven om expertise, objectiviteit en externe perspectieven te bieden bij het nemen van belangrijke beslissingen en het implementeren van veranderingen.

Wat doet een IT-consultant?

Een IT-consultant is een professional die organisaties adviseert en begeleidt bij het ontwerpen, implementeren en beheren van IT-systemen en technologieoplossingen om zakelijke doelstellingen te ondersteunen. Ze helpen bij het identificeren van IT-gerelateerde uitdagingen en bieden expertise om effectieve oplossingen te vinden.

Waarom een consultant inhuren?

Organisaties maken over het algemeen gebruik van consultants omdat bepaalde kennis niet of niet voldoende aanwezig is binnen de eigen organisatie. In dat opzicht kan een consultant ook aangemerkt worden als kennismanager. Een kennismanager is verantwoordelijk voor kennisoverdracht binnen de organisatie. Het is de kennismanager die alle aanwezige kennis centraal beschikbaar zal stellen, zodat de organisatie optimaal gebruik kan maken van hun kennis. Dit betreft over het algemeen grote organisaties, die aangemerkt kunnen worden als kennisintensieve organisaties. Kennismanagement is het proces van creëren, delen, gebruiken en beheren van alle aanwezige kennis en informatie binnen de organisatie. Organisaties kunnen ervoor kiezen om een consultant in te huren om verschillende redenen, waaronder:

 • Externe expertise: Consultants brengen vaak gespecialiseerde kennis en expertise op een specifiek vakgebied met zich mee. Ze hebben ervaring met vergelijkbare projecten en kunnen best practices en innovatieve ideeën bieden die mogelijk ontbreken binnen de organisatie. Het inhuren van een consultant stelt een organisatie in staat om toegang te krijgen tot hoogwaardige expertise zonder zelf personeel te hoeven werven of opleiden.
 • Objectiviteit en frisse blik: Consultants kunnen een objectieve kijk bieden op de uitdagingen en problemen waarmee een organisatie wordt geconfronteerd. Ze zijn niet beïnvloed door interne politiek of bedrijfscultuur en kunnen een frisse blik werpen op de situatie. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, kritische evaluaties en innovatieve oplossingen.
 • Tijdelijke behoefte aan specifieke vaardigheden: Organisaties kunnen een consultant inhuren wanneer ze behoefte hebben aan specifieke vaardigheden of expertise voor een bepaald project of periode. Het kan kosteneffectiever zijn om een consultant in te huren voor een specifiek project in plaats van nieuwe medewerkers aan te nemen of bestaande medewerkers bij te scholen.
 • Versnellen van veranderingen en verbeteringen: Consultants kunnen helpen bij het versnellen van veranderingen en verbeteringen binnen een organisatie. Ze hebben ervaring met het identificeren van knelpunten, het ontwikkelen van effectieve strategieën en het implementeren van veranderingen. Dit stelt organisaties in staat om sneller resultaten te boeken en hun concurrentiepositie te versterken.
 • Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid: Het inhuren van een externe consultant kan vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bieden bij het aanpakken van gevoelige kwesties. Consultants kunnen objectieve adviezen en aanbevelingen geven zonder beïnvloed te worden door interne politiek of belangenconflicten.
 • Kostenbesparing: Hoewel het inhuren van een consultant kosten met zich meebrengt, kan het op de lange termijn kostenbesparend zijn. Een consultant kan efficiënte oplossingen bieden, verspilling verminderen, operationele processen stroomlijnen en helpen bij het voorkomen van kostbare fouten. Dit kan leiden tot verbeterde prestaties, hogere winstgevendheid en een positieve return on investment.

Het inhuren van een consultant biedt organisaties toegang tot externe expertise, objectiviteit, specifieke vaardigheden en versnelde veranderingen. Het stelt hen in staat om uitdagingen effectief aan te pakken, innovatieve oplossingen te vinden en hun concurrentievermogen te vergroten.

Werken als consultant:

Beroep IT-consulent:

Opleidingen tot consultant

Er bestaan geen opleidingen voor het beroep consultant. Een consultant kan diverse soorten opleidingen afgerond hebben, omdat een consultant in diverse branches werkzaam kan zijn. Een consultant zal over het algemeen minimaal een hbo-opleiding genoten hebben of hoger. Ook externe vervolgopleidingen zijn als consultant denkbaar. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te kunnen benoemen, omdat het beroep consultant te algemeen is. Zie voor meer informatie ook de website consultancy.nl. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als je een eigen bedrijf gaat starten als zzp'er, moet je de financiële administratie goed opzetten. Dit kan het eenvoudigst gedaan worden door een boekhoudprogramma zzp te gebruiken.

Bedrijven waar een consultant werkzaam kan zijn

Consultants zijn over het algemeen werkzaam via zogenaamde consultancybureaus of adviesbureaus, die meerdere consultants in dienst hebben. Het zijn consultancybureaus of de adviesbureaus die de consultants verhuren aan meestal grote werkgevers. Een consultant kan een langere periode doorbrengen bij een bepaalde organisatie, maar kan ook korte opdrachten uitvoeren, afhankelijk van de soort opdracht. Het is denkbaar dat een consultant aangemerkt kan worden als ondernemer. Oorspronkelijk is het wel zo dat de meeste consultants werkzaam zijn in loondienst.

Competenties consultant

De competenties van een consultant kunnen verschillen per specialisatie, omdat consultants werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Over het algemeen kunnen we stellen dat een consultant moet beschikken over een goed analytisch vermogen, communicatief goed onderlegd moet zijn en dat hij of zij resultaatgericht te werk gaat. Daarnaast kan innovatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn leervermogen, motivatie, aanpassingsvermogen, managementvaardigheden en stressbestendigheid. Als laatste is het ook belangrijk om het netwerken te benoemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als consultant

Het arbeidsmarktperspectief van een consultant is over het algemeen goed te noemen, mits je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. Daarnaast moet een consultant beschikken over ervaring en kennis. Er zijn veel organisaties, die gebruikmaken van consultants, waardoor het verkrijgen van werk als consultant in de meeste gevallen geen probleem is. De doorgroeimogelijkheden van een consultant kunnen gezien worden in het verkrijgen van een fulltime managementfunctie binnen de organisatie. Het is niet ongebruikelijk dat een consultant uiteindelijk in vaste dienst komt van een bepaalde organisatie, als hij of zij zichzelf bewezen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de functies operationeel manager, afdelingsmanager of unitmanager. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris consultant

De arbeidsvoorwaarden van een consultant zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per organisatie nogal kunnen verschillen. Meestal worden er diverse extraatjes geboden zoals een auto van de zaak, dertiende maand of kan de consultant bedrijfsaandelen kopen. Wat een consultant precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er een groot verschil bestaat tussen een junior consultant en een senior consultant. Het salaris als consultant zal ergens tussen de 4000 en 8000 bruto per maand liggen afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, als het gaat om een consultant met veel ervaring en kennis.

Read this information on Consultant in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Consultant auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Consultor en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Consultant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Consultant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl