Consultant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een consultant is een adviseur die zijn of haar kennis deelt met de organisatie waarvoor hij of zij werkzaam is. Als consultant kan je werkzaam zijn op verschillende niveaus in alle denkbare branches. Wat een consultant precies uitvoert qua werkzaamheden kan verschillen per opdracht en consultancy bureau. Over het algemeen zal een consultant ingeschakeld worden om bepaalde problemen op te lossen binnen een organisatie. Een belangrijke voorwaarden om aangemerkt te kunnen worden als consultant is dat de consultant een expert is binnen zijn of haar vakgebied en op een professionele manier advies geeft aan organisaties om moeilijke vraagstukken op te kunnen lossen. Van een consultant mag dan ook verwacht worden dat deze beschikt over expertise, die binnen de betreffende organisatie ontbreekt. Als een consultant op managementniveau werkzaam is spreekt men ook wel van een managementconsultant. Een consultant werkt voor een consultancy bureau en wordt gedetacheerd bij een extern bedrijf namens het consultancy bureau waarvoor deze werkzaam is. Het verschil tussen een consultant en een freelancer of zzp-er is dat de consultant in loondienst werkzaam is. Consultancy komt in het kort neer op het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied. Het is dus niet zomaar aan te geven wat een consultant precies doet, omdat dit per branche en specialisatie kan verschillen. Zo bestaan er consultants op het gebied van belastingadviezen, verzekeringsadviezen, juridische adviezen en bijvoorbeeld op het gebied van organisatieadviezen. Het beroep consultant betekent letterlijk adviseur, dat betrekking kan hebben op alles. Over het algemeen heeft een consultant wel een hogere opleiding genoten, zoals een Hbo-opleiding of een universitaire opleiding. De eisen en verwachtingen met betrekking tot de diensten van een consultant door het bedrijfsleven zijn meestal hoog.

Als consultant ben je dus een belangrijke adviseur voor het bedrijfsleven en andere organisaties. Als consultant hoef je niet alles te weten, maar moet je wel in oplossingen kunnen denken. Mogelijke problemen worden door de consultant netjes in kaart gebracht door middel van een analyse, waarna je met verbeteringen aankomt die de organisatie verder kunnen helpen. Dit heeft over het algemeen betrekking op operationele en strategische processen. Over het algemeen is het zo dat consultants alleen aangemerkt moeten worden als adviseur. Dit houdt in dat consultants niet automatisch verantwoordelijkheid dragen voor de werkzaamheden. Als een consultant op managementniveau werkzaam is en dus verantwoordelijk is voor bepaalde projecten kan de benaming interim-manager van toepassing zijn. Als interim-manager of als managementconsultant gaan de inhoudelijke werkzaamheden wel verder dan alleen het geven van advies. Een managementconsultant kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als verandermanager. Het komt redelijk vaak voor dat consultants een traineeship aangeboden krijgen. Hiervoor zul je meestal wel eerst een uitgebreide selectieprocedure voor moeten doorlopen.

Werken als consultant

Zoals eerder omschreven moet het beroep consultant vrij algemeen gezien worden, omdat consultants werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Enkele beroepen die prima passen als consultant zijn de beroepen belastingadviseur, ingenieur, accountant, bedrijfsjurist, beleidsadviseur, onderwijskundige, software architect en bedrijfsadviseur. Dit zijn allemaal voorbeelden van vakgebieden waarbinnen consultants werkzaam kunnen zijn. Organisaties kunnen dus gebruikmaken van verschillende consultants, die allemaal aangemerkt moeten worden als deskundige binnen hun vakgebied. Dit houdt in dat een consultant alleen advieswerkzaamheden uitvoert die passen in het betreffende vakgebied. Een consultant moet dan ook aangemerkt kunnen worden als specialist en niet als generalist. Met andere woorden zal een consultant geen advieswerkzaamheden uitvoeren buiten zijn of haar vakgebied. In de meeste gevallen kan een consultant ook aangemerkt worden als ervaringsdeskundige.

Waarom een consultant inhuren

Organisaties maken over het algemeen gebruik van consultants omdat bepaalde kennis niet of niet voldoende aanwezig is binnen de eigen organisatie. In dat opzicht kan een consultant ook aangemerkt worden als kennismanager. Een kennismanager is verantwoordelijk voor kennisoverdracht binnen de organisatie. Het is de kennismanager die alle aanwezige kennis centraal beschikbaar zal stellen, zodat de organisatie optimaal gebruik kan maken van hun kennis. Dit betreft over het algemeen grote organisaties, die aangemerkt kunnen worden als kennisintensieve organisaties. Kennismanagement is het proces van creëren, delen, gebruiken en beheren van alle aanwezige kennis en informatie binnen de organisatie.

Wat doet een consultant:

Beroep IT-consulent:

Opleidingen tot consultant

Er bestaan geen opleidingen voor het beroep consultant. Een consultant kan diverse soorten opleidingen afgerond hebben, omdat een consultant in diverse branches werkzaam kan zijn. Een consultant zal over het algemeen minimaal een Hbo-opleiding genoten hebben of hoger. Ook externe vervolgopleidingen zijn als consultant denkbaar. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te kunnen benoemen, omdat het beroep consultant te algemeen is. Zie voor meer informatie ook de website consultancy.nl. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een consultant werkzaam kan zijn

Consultants zijn over het algemeen werkzaam via zogenaamde consultancybureaus of adviesbureaus, die meerdere consultants in dienst hebben. Het zijn consultancybureaus of de adviesbureaus die de consultants verhuren aan meestal grote werkgevers. Een consultant kan een langere periode doorbrengen bij een bepaalde organisatie, maar kan ook korte opdrachten uitvoeren, afhankelijk van de soort opdracht. Het is denkbaar dat een consultant aangemerkt kan worden als ondernemer. Oorspronkelijk is het wel zo dat de meeste consultants werkzaam zijn in loondienst.

Competenties consultant

De competenties van een consultant kunnen verschillen per specialisatie, omdat consultants werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Over het algemeen kunnen we stellen dat een consultant moet beschikken over een goed analytisch vermogen, communicatief goed onderlegd moet zijn en dat hij of zij resultaatgericht te werk gaat. Daarnaast kan innovatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn leervermogen, motivatie, aanpassingsvermogen, managementvaardigheden en stressbestendigheid. Als laatste is het ook belangrijk om het netwerken te benoemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als consultant

Het arbeidsmarktperspectief van een consultant is over het algemeen goed te noemen, mits je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. Daarnaast moet een consultant beschikken over ervaring en kennis. Er zijn veel organisaties, die gebruikmaken van consultants, waardoor het verkrijgen van werk als consultant in de meeste gevallen geen probleem is. De doorgroeimogelijkheden van een consultant kunnen gezien worden in het verkrijgen van een fulltime managementfunctie binnen de organisatie. Het is niet ongebruikelijk dat een consultant uiteindelijk in vaste dienst komt van een bepaalde organisatie, als hij of zij zichzelf bewezen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de functies operationeel manager, afdelingsmanager of unitmanager. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris consultant

De arbeidsvoorwaarden van een consultant zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per organisatie nogal kunnen verschillen. Meestal worden er diverse extraatjes geboden zoals een auto van de zaak, dertiende maand of kan de consultant bedrijfsaandelen kopen. Wat een consultant precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er een groot verschil bestaat tussen een junior consultant en een senior consultant. Het salaris als consultant zal ergens tussen de 4000 en 8000 bruto per maand liggen afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker denkbaar, als het gaat om een consultant met veel ervaring en kennis.

Read this information on Consultant in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Consultant auf Deutsch.

Lea esta información sobre Consultor en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Consultant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Consultant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl