Business Analist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een business analist is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die per opdracht en werkgever kunnen verschillen. Over het algemeen kunnen we stellen dat een business analist verantwoordelijk is voor het uitwerken en implementeren van nieuwe bedrijfsprocessen of dat de business analist verantwoordelijk is voor het aanpassen van bestaande bedrijfsprocessen als dit nodig mocht zijn. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de business analist een kans ziet voor de organisatie en deze vertaalt naar een werkende module. Het beroep gaat vaak hand in hand met IT oplossingen. De business analist heeft een brede kennis op verschillende gebieden en weet deze ideeën toe te passen, zodat er een werkend  business model ontstaat. Daarnaast is het meestal de verantwoordelijkheid van de business analist om nieuwe bedrijfsprocessen in te voeren en betrokken partijen te informeren over het proces als dit nodig mocht zijn. Het beroep  business analist komt over het algemeen voor bij de grotere bedrijven in alle branches.

Een belangrijk onderdeel van het beroep is het hebben van goede technische kennis en het kunnen samenwerken met een IT afdeling zodat er een goed resultaat bereikt wordt. De business analist werkt vaak als tussenpersoon en heeft een ondersteunende rol. Het in kaart brengen van een organisatie mag geen probleem zijn voor de business analist.Er moeten meestal diverse vragen beantwoord worden, zoals: wat is het verdienmodel, hoe presenteert het bedrijf zich, hoe te concurreren, welke doelgroep aanboren en wat is de toegevoegde waarde van een bedrijf.

De business analist let scherp op nieuwe kansen die zich aanbieden op de markt. Zo kan het zijn dat de analist een beginnend concept tegenkomt, en daar kansen in ziet voor het bedrijf. De business analist zal het nieuwe idee uitwerken en doorberekenen tot een nieuw business model waar het bedrijf geld aan kan verdienen. Deze werkzaamheden worden niet alleen uitgevoerd maar besproken met de verschillende afdelingen binnen een bedrijf en met het management.

Ook het inschatten van risico's is een belangrijk onderdeel van de business analist. Het mag niet zo zijn dat na het aanbieden van een nieuw product er claims binnen komen van andere bedrijven, vanwege patenten of aansprakelijkheden.

Hbo-opleiding Bedrijfskunde:

Opleidingen tot business analist

Wie wil gaan werken als business analist kan het beste de Hbo-opleiding Bedrijfseconomie of de Hbo-opleiding HBO-ICT volgen, bijvoorbeeld in de richting bedrijfskunde of business IT en management. Daarnaast zijn er ook externe opleidingsmogelijkheden voor het beroep business analist. Tegenwoordig speelt de IT een belangrijke rol binnen het beroep business analist. Tijdens deze Hbo-opleiding is er veel aandacht voor de bedrijfsvoering van vandaag de dag die complex kan zijn. Het afstemmen van bedrijfsonderdelen is een belangrijk onderdeel van deze opleidingen. Maar ook het kunnen bepalen van de toekomstvisie is zeker iets wat je als business analist geleerd zal worden.

Bedrijven waar een business analist werkzaam kan zijn

Als business analist kun je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn. Echter zijn het doorgaans wel de grotere bedrijven of instellingen die een business analist aanstellen. Bij kleinere bedrijven komt het beroep zover wij weten niet voor. Als business analist is het ook prima mogelijke om als zelfstandig ondernemer werkzaam te zijn met je eigen adviesbureau mits je over voldoende kennis en ervaring beschikt. Het verhuren op projectbasis aan andere bedrijven als freelancer komt ook veel voor.

Competenties business analist

Als business analist zal je uiteenlopende competenties moeten bezitten omdat het beroep breed te noemen is. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat het modelleren van bedrijfsprocessen en het kunnen analyseren hiervan geen probleem mogen zijn voor je. Omdat je veel zal overleggen c.q. samenwerken moeten je communicatieve vaardigheden uitstekend zijn. Maar ook je kennis van de IT-sector is uitermate belangrijk als business analist. Als laatste is het natuurlijk belangrijk dat je financiële kennis bezit als business analist.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als business analist

Het verkrijgen van werk als business analist is met de juiste opleidingen doorgaans geen enkel probleem. Wel is het zo dat er binnen dit beroep veel zelfstandig ondernemers actief zijn, maar ook in loondienst komt het beroep redelijk veel voor. De doorgroeimogelijkheden als business analist moeten gezien worden als het verkrijgen van een belangrijke opdracht of een managementfunctie binnen de organisatie. Maar natuurlijk kan ook het starten van je eigen adviesbureau gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris business analist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden voor dit beroep aan te geven omdat je voor verschillende bedrijven en instellingen werkzaam kan zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Een business analist in loondienst zal doorgaan een salaris verdienen tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van opleiding, leeftijd en verantwoordelijkheden. Het salaris kan wel enorm verschillen per organisatie en specifieke verantwoordelijkheden als business analist. Een freelance business analist zal doorgaans tegen een vaste uurvergoeding werken of per aanneemsom.

Mijnzzp.nl