Business Analist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een business analist (BA) is verantwoordelijk voor het vertalen van business naar bruikbare oplossingen. Denk hierbij aan het uitwerken en implementeren van nieuwe bedrijfsprocessen of aan het aanpassen van bestaande bedrijfsprocessen als dat nodig is. De business analist heeft een brede kennis op verschillende vakgebieden en weet deze kennis toe te passen, zodat er een werkend business model ontstaat. Daarnaast is het meestal de verantwoordelijkheid van de business analist om nieuwe bedrijfsprocessen in te voeren en alle betrokken partijen te informeren over het proces. De business analist werkt vaak als tussenpersoon en heeft een belangrijke ondersteunende rol. Het analyseren en in kaart brengen van bestaande en/of nieuwe bedrijfsprocessen mag geen probleem zijn voor de business analist. In veel gevallen heeft een business analist direct te maken met opdrachtgevers, verschillende collega's en het ontwikkelteam. Het is de business analist die als tussenpersoon het bedrijfsproces zal analyseren, zodat het management en het ontwikkelteam samen tot het beste resultaat kunnen komen. De rol van een business analist moet niet onderschat worden, omdat het de business analist is die alle mogelijke problemen, risico's en oplossingen zal analyseren en uitwerken, waardoor het projectteam op een gerichte manier kan werken aan een goed bedrijfsproces. Andere werkzaamheden van een business analist kunnen zijn het oppikken van nieuwe mogelijkheden in de markt en het uitwerken van deze mogelijkheden tot nieuwe business. Als business analist ben je in de meeste gevallen werkzaam voor banken, verzekeringsmaatschappijen, overheden, telecombedrijven, consultancybureaus of andere soorten grote bedrijven en/of instellingen. In veel gevallen zal de business analist te maken hebben met IT-processen, echter kan een business analist niet gezien worden als IT'er. Met andere woorden zal een business analist niet zelf verantwoordelijk zijn voor het implementeren van technische oplossingen.

Een business analist kan dus aangemerkt worden als data-analist, die verantwoordelijk is voor het vertalen van bruikbare oplossingen. Zoals eerder omschreven zal een business analist in veel gevallen te maken krijgen met automatiseringsprojecten, waarbinnen de wensen van de opdrachtgever vertaald moeten worden naar bruikbare business. Omdat automatiseringsprojecten in veel gevallen al snel complex kunnen worden is het denkbaar dat er binnen het ontwikkelteam gebruikgemaakt wordt van de scrum methodiek. In dat geval kan een business analist fungeren als product owner namens de opdrachtgever. Omdat het vertalen van business naar bruikbare oplossingen in de meeste gevallen om veel creativiteit en kennis vraagt kan een business analist aangemerkt worden als innovatiemanager. Als business analist ben je op een brede manier betrokken bij bestaande en/of nieuwe bedrijfsprocessen. Het is dan ook belangrijk dat de business analist gezien kan worden als generalist. Een generalist is iemand die over weinig kennis beschikt van veel. Met andere woorden kan een business analist in de meeste gevallen niet aangemerkt worden als specialist. Een goede business analist moet een helikopterview hebben van de gehele organisatie.

Het beroep business analist komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Het is dan ook denkbaar dat een business analist aangemerkt kan worden als bedrijfseconoom, marketinganalist of als marktonderzoeker. Dit is afhankelijk van de soort werkgever en soort werkzaamheden van een business analist. In de meeste gevallen zal een business analist werkzaam zijn onder de projectleider, die verantwoordelijk is voor het gehele project. Als organisaties te maken hebben met grote veranderingen kan er ook gebruikgemaakt worden van een change manager. Een change manager (verandermanager) is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van veranderingen. Dit kan ook betrekking hebben op business veranderingen.

Wat doet een business analist?

Een business analist is iemand die zich bezighoudt met het analyseren van bedrijfsprocessen, het identificeren van zakelijke behoeften en het ontwikkelen van oplossingen om de efficiëntie en effectiviteit van een organisatie te verbeteren. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een business analist kunnen variëren, afhankelijk van de aard en omvang van het project of de organisatie waarvoor ze werken. Over het algemeen omvat het werk van een business analist echter de volgende aspecten:

 • Analyse van bedrijfsprocessen: Business analisten bestuderen en evalueren de bestaande bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Ze identificeren inefficiënties, knelpunten en gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit omvat het begrijpen van de huidige workflows, het in kaart brengen van processen en het identificeren van potentiële optimalisaties.
 • Vereistenanalyse: Een belangrijk aspect van het werk van een business analist is het identificeren en vastleggen van de zakelijke behoeften van een organisatie. Ze werken samen met belanghebbenden, zoals management, gebruikers en IT-teams, om vereisten te verzamelen, te valideren en te documenteren. Dit omvat het definiëren van functionele en niet-functionele vereisten voor een project of een verandering in een bedrijfsproces.
 • Oplossing ontwikkeling: Business analisten werken samen met belanghebbenden om mogelijke oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de geïdentificeerde zakelijke behoeften. Ze kunnen businesscases opstellen, alternatieven analyseren en aanbevelingen doen voor de implementatie van nieuwe systemen, processen of technologieën.
 • Communicatie en samenwerking: Een essentieel aspect van het werk van een business analist is effectieve communicatie en samenwerking met verschillende belanghebbenden. Ze fungeren als bruggenbouwers tussen de bedrijfs- en technische teams en zorgen ervoor dat alle partijen een gemeenschappelijk begrip hebben van de doelstellingen, vereisten en oplossingen.
 • Testen en validatie: Business analisten spelen vaak een rol bij het testen en valideren van de ontwikkelde oplossingen. Ze werken samen met gebruikers en technische teams om testplannen op te stellen, testscenario's uit te voeren, resultaten te evalueren en eventuele afwijkingen of problemen aan te pakken.

Over het algemeen is het doel van een business analist om de efficiëntie, effectiviteit en winstgevendheid van een organisatie te verbeteren door middel van het identificeren en implementeren van geschikte oplossingen en processen. Ze spelen een cruciale rol bij het overbruggen van de kloof tussen de zakelijke en technische aspecten van een organisatie om succesvolle resultaten te behalen.

Business analist taken:

 • De business analist analyseert nieuwe en bestaande bedrijfsprocessen.
 • De business analist brengt de eisen en behoefte van de organisatie in kaart.
 • De business analist draagt verbeterpunten aan.
 • De business analist fungeert als tussenpersoon (managers en ontwikkelteam).
 • De business analist implementeert nieuwe bedrijfsprocessen.
 • De business analist signaleert mogelijke risico's en andere soorten knelpunten.

Hbo-opleiding Bedrijfskunde:

Opleidingen tot business analist

Wie wil gaan werken als business analist kan het beste de hbo-opleiding Bedrijfseconomie of de hbo-opleiding HBO-ICT volgen, bijvoorbeeld in de richting bedrijfskunde of business IT en management. Daarnaast zijn er ook externe opleidingsmogelijkheden voor het beroep business analist. Tegenwoordig speelt de IT een belangrijke rol binnen het beroep business analist. Tijdens deze hbo-opleiding is er veel aandacht voor de bedrijfsvoering van vandaag de dag die complex kan zijn. Het afstemmen van bedrijfsonderdelen is een belangrijk onderdeel van deze opleidingen. Maar ook het kunnen bepalen van de toekomstvisie is zeker iets wat je als business analist geleerd zal worden. Ook de boekhouding op de juiste manier opzetten en bijhouden is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een business analist werkzaam kan zijn

Een business analist is over het algemeen alleen voor de grotere bedrijven, overheden en instellingen werkzaam. Denk hierbij aan banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, telecombedrijven, softwarebedrijven en aan overheden. Daarnaast kan een business analist werkzaam zijn consultant of ondernemer voor verschillende opdrachtgevers. Eigenlijk kan een business analist overal wel werkzaam zijn waar sprake is van business. Zoals eerder omschreven kan het beroep business analist in de praktijk ook onder andere benamingen voorkomen, afhankelijk van de soort werkgever en werkzaamheden.

Competenties business analist

Als business analist zul je uiteenlopende competenties moeten bezitten, omdat het beroep breed te noemen is. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat het modelleren van bedrijfsprocessen en het kunnen analyseren hiervan geen probleem mogen zijn voor je. Omdat je veel zal overleggen en/of samenwerken moeten je communicatieve vaardigheden uitstekend zijn. Maar ook je kennis van de IT-sector is uitermate belangrijk als business analist. Als laatste is het natuurlijk belangrijk dat je financiële kennis bezit als business analist. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, innovatie, aanpassingsvermogen, visie, lef, doorzettingsvermogen, waakzaamheid, monitoren en wiskunde.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als business analist

Het arbeidsmarktperspectief van een business analist is over het algemeen zeer goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen en/of studies. Daarnaast is het zo dat je als business analist voor veel verschillende werkgevers en consultancybureaus werkzaam kan zijn. Met andere woorden zal een goede business analist niet snel zonder werk komen te zitten. De doorgroeimogelijkheden van een business analist moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functies afdelingsmanager, teamleider of aan de functie unitmanager. Dit kan wel per werkgever verschillen. Daarnaast zijn de doorgroeimogelijkheden sterk afhankelijk van de werkervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris business analist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden voor dit beroep aan te geven, omdat je voor verschillende bedrijven en instellingen werkzaam kan zijn. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Een business analist in loondienst zal doorgaan een salaris verdienen tussen de 3000 en 5500 euro bruto per maand afhankelijk van opleiding, leeftijd en verantwoordelijkheden. Het salaris kan wel enorm verschillen per organisatie en specifieke verantwoordelijkheden als business analist. Een freelance business analist zal doorgaans tegen een vaste uurvergoeding werken of per aanneemsom.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Business Analist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Business Analist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl