Data-analist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een data-analist is een onderzoeker en specialist die datastromen analyseert, zodat de data verwerkt kan worden tot bruikbare informatie. Data heeft betrekking op grote hoeveelheden data, die alleen op de juiste manier gebruik kan worden als een data-analist de data zal analyseren, waardoor er uiteindelijk sprake is van bruikbare informatie. Losse data kan over het algemeen niet gebruikt worden als informatie, omdat losse data niet leesbaar en/of begrijpbaar is voor mensen. Een data-analist is dus in het kort verantwoordelijk voor het verwerken van data, zodat organisaties de data kunnen gebruiken als informatie. Data is een ruim begrip, omdat organisaties op veel verschillende manieren te maken kunnen hebben met data. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van hoeveel mensen lid worden van een bepaalde krant en waarom ze dit doen, of waarom mensen juist hun krantenabonnement opzeggen. Het beroep data-analist heeft dus alles met cijfers, wiskunde en statistieken te maken. Na het analyseren van bepaalde data zal een data-analist de bevindingen ook rapporteren aan de leidinggevende in een duidelijk rapport met bevindingen. De losse data is dus op dat moment door een data-analist verwerkt tot bruikbare informatie. Het verzamelen van data en gegevens is voor bedrijven, organisaties en overheden erg belangrijk om op een goede manier bepaalde kennis inzichtelijk te krijgen. Na het inzichtelijk krijgen van de juiste data kan er verder gewerkt worden met de betreffende data. Een veelgehoorde term is tegenwoordig Big data. Big data heeft betrekking op een of meerdere datasystemen, die zo groot zijn dat ze niet onderhouden kunnen worden met gewone databasemanagementsystemen. Het op de juiste manier interpreteren en verwerken van al deze data is voorbehouden aan een data-analist. Een data-analist zorgt er dus voor dat bergen van ongestructureerde data verzameld worden en dat deze op de juiste manier verwerkt kunnen worden. Een data-analist is dan ook aan te merken als een statisticus en als een wiskundige.

Een data-analist moet dus aangemerkt worden als onderzoeker van Big data. Het beroep data-analist is belangrijk, omdat het voor bedrijven, instellingen en overheden erg belangrijk is om data op de juiste manier te verwerken. Een data-analist zal over het algemeen alleen met betrouwbare historische data werken, waardoor de uitkomst van de informatie aangemerkt kan worden als betrouwbaar. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een data-analist ook omschrijven als het creëren van duidelijkheid met betrekking tot data. Losse data kan gezien worden als onbruikbare informatie, omdat losse data niet begrepen wordt door mensen. Het doel van de data is het verder helpen van de organisatie. Er zijn veel bedrijven, die beschikken over veel data die verder niet bruikbaar is. Het is daarom zo belangrijk om een data-analist de losse data te laten verwerken tot bruikbare informatie. Het grote probleem met data is dat data over het algemeen ongestructureerd binnenkomt, waardoor de data niet bruikbaar is. Om deze data wel te kunnen gebruiken zal een data-analist gebruikmaken van diverse computerprogramma's, om alle losse data op de juiste manier te kunnen interpreteren en te verwerken tot bruikbare informatie. Een andere benaming voor data-analist is ook wel KPI-specialist.

Wat onderzoekt een data-analist

Wat een data-analist precies onderzoekt kan verschillen per opdracht en werkgever, omdat data binnen veel bedrijven belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van data met betrekking tot het kunnen herkennen van patronen of aan het verwerken van data met betrekking tot polisaanvragen. Een ander voorbeeld is het verwerken van data met betrekking tot misdaadcijfers. Ook het analyseren van data met betrekking tot websitebezoekers kan tot de verantwoordelijkheden behoren van een data-analist. Er zijn verder geen echte voorbeelden te geven van de inhoudelijke werkzaamheden van een data-analist, omdat data-analisten binnen alle sectoren werkzaam kunnen zijn. De werkzaamheden van een data-analist hebben wel in veel gevallen te maken met de economie en economische activiteiten.

Verschil data-analist en data scientist

De beroepen data-analist en data scientist hebben veel overeenkomsten met elkaar, echter verschillen de beroepen inhoudelijk wel van elkaar. Een data-analist is over het algemeen iemand die met vaste kloppende informatie werkt die vanuit de betreffende organisatie aangeleverd zal worden. Een data scientist kan ook met onzekere (onbetrouwbare) informatie werken. Denk bijvoorbeeld aan het geautomatiseerd interpreteren van mails op bepaalde zoekwoorden om gegevens te kunnen verwerken. Een data-analist werkt dus met echte harde gegevens en bij een data scientist hoeft dit niet het geval te zijn.

Data-analisten politie:

Opleidingen tot data-analist

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep data-analist via reguliere scholen. Over het algemeen zal een data-analist minimaal over een passende Hbo-opleiding beschikken, zoals de Hbo-opleiding HBO-ICT. Omdat de werkzaamheden van een data-analist ook te maken hebben met wiskunde en statistieken kan een wiskundige opleiding op Hbo-niveau of op universitair niveau aangemerkt worden als passende opleiding. Als data-analist is het belangrijk dat je ook beschikt over de nodige ICT-kennis. Het is dus denkbaar dat een data-analist ook aangemerkt kan worden als programmeur. Dit kan wel verschillen per data-analist, omdat niet alle data-analisten ook verantwoordelijk zijn voor programmeerwerkzaamheden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een data-analist werkzaam kan zijn

Een data-analist is over het algemeen werkzaam voor grotere bedrijven, instellingen en overheden, die te maken hebben met veel data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banken, pensioenfondsen, verzekeraars, retailers en IT-bedrijven. Een data-analist kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als ambtenaar. Daarnaast kan een data-analist werkzaam zijn als ondernemer of als consultant. Eigenlijk kan een data-analist overal wel werkzaam zijn, binnen alle denkbare branches, omdat veel bedrijven te maken hebben met data.

Competenties data-analist

Een van de belangrijkste competenties van een data-analist is dat hij of zij kennis heeft van statistieken. Ook wiskundig inzicht is aan te merken als een belangrijke competentie. Omdat een data-analist in de meeste gevallen te maken heeft met diverse andere specialisten, zoals economen en managers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een data-analist zal ook moeten beschikken over de nodige kennis van diverse computerprogramma's, omdat een data-analist veel gebruikmaakt van computers en computerprogramma's. Algemeen belangrijke woorden zijn analyseren, doorzettingsvermogen, samenwerken, ruimdenkendheid, accuratesse en conceptueel denken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als data-analist

Het arbeidsmarktperspectief als data-analist is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Het beroep data-analist komt steeds meer voor binnen verschillende organisaties, omdat steeds meer organisaties het belang inzien van data. Omdat het zeer specialistische werkzaamheden betreft zal een goed opgeleide data-analist over het algemeen geen moeite hebben met het vinden van werk en/of opdrachten. De doorgroeimogelijkheden van een data-analist kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie, zoals de functie teamleider of afdelingsmanager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de competenties en de soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris data-analist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep data-analist omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een data-analist in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Overigens is een hoger salaris zeker denkbaar wanneer de verantwoordelijkheden groot zijn.

Mijnzzp.nl