Pensioenadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een pensioenadviseur is een financieel adviseur die zich gespecialiseerd heeft in pensioenen. Een pensioenadviseur is vaak werkzaam voor een verzekeringsmaatschappij, een bank of andere soorten financiële instelling. Een pensioenadviseur adviseert mensen dus over hun pensioen. Pensioen is een uitermate ingewikkelde materie, die voor veel mensen onbegrijpelijk is. De pensioenadviseur is daarom de aangewezen persoon om duidelijkheid te geven aan mensen door het verstrekken van de juiste informatie over hun pensioen. Omdat pensioenen in veel gevallen maatwerk betreft, is het belangrijk om samen met een pensioenadviseur te bekijken welke mogelijkheden er precies zijn. Een goede pensioenadviseur werkt onafhankelijk en kijkt uitsluitend naar de beste oplossing voor iemands pensioen. Een pensioen is feitelijk niks anders dan een inkomstenverzekering, die er op gericht is om het verloren inkomen na het pensioen te compenseren. Pensioen is niet echt iets wat leeft onder mensen, toch krijgen veel mensen uiteindelijk te maken met pensioen. Dat pensioen niet echt leeft onder mensen blijkt wel uit het feit dat veel mensen na het afsluiten van een pensioen niet echt meer omkijken naar hun pensioen. De looptijd van een pensioen is lang en gedurende de looptijd kan er veel veranderen, wat mogelijk een pensioengat kan opleveren. Ook veranderingen in persoonlijke sfeer kunnen een reden zijn om eens kritisch te kijken naar de pensioenopbouw. In Nederland kennen wij naast het pensioen nog de AOW, wat voor Algemene Ouderdomswet staat. De AOW is een verplichte collectieve ouderdomspensioen voor Nederlanders, die ook gezien kan worden als een volksverzekering. De collectieve AOW voorziet in een maandelijkse uitkering voor mensen, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Deze uitkering zal voor de meeste mensen niet voldoende zijn om maandelijks rond te kunnen komen. Het is daarom zo belangrijk om gebruik te kunnen maken van een aanvullend pensioen.

Het beroep pensioenadviseur heeft du betrekking op een financieel adviseur. Iedereen die in Nederland in loondienst werkt, betaalt maandelijks zijn pensioenpremie, die ingehouden wordt op het salaris, en bouwt op deze manier zijn eigen pensioen op. De regels om pensioen te krijgen zijn de laatste jaren aangepast, waardoor mensen steeds later met pensioen kunnen gaan. De meeste ondernemers moeten zelf voor hun pensioenopbouw zorgen, op enkele uitzonderingen na. Met het groeiende aantal zelfstandig ondernemers maakt de overheid zich zorgen over de pensioenopbouw van ondernemers, omdat dit in veel gevallen niet gedaan wordt door de ondernemers. De belangrijkste reden hiervoor is dat het opbouwen van een pensioen maandelijks veel geld kost.

Ondernemers kiezen er dan ook vaak voor om op andere manieren in hun pensioenvoorziening te voorzien. Als een ondernemer op een gegeven moment zijn bedrijf of andere bezittingen kan verkopen is dit prima, maar helaas zijn er ook genoeg ondernemers die daar te makkelijk over denken. Dit soort ondernemers loopt grote kans om vroeg of laat tegen problemen aan te lopen. Wie als ondernemer zelf zijn pensioen wil regelen zal echt maatregelen moeten nemen, om later niet voor verrassingen te komen staan. Het beroep pensioenadviseur binnen de financiële dienstverlening, vraagt om specialistische kennis. Het beroep pensioenadviseur moet ook zeker bij je passen.

Wat doet een pensioenadviseur?

Een pensioenadviseur is een professional die gespecialiseerd is in pensioenplanning en advies. Ze helpen individuen, werknemers en werkgevers bij het begrijpen, plannen en beheren van hun pensioenvoorzieningen. De taken en verantwoordelijkheden van een pensioenadviseur kunnen omvatten:

 • Pensioenadvies: Een pensioenadviseur analyseert de financiële situatie, doelen en behoeften van individuen of organisaties en geeft advies over pensioenplanning. Ze kunnen helpen bij het bepalen van de benodigde inkomsten na pensionering, het inschatten van het pensioenvermogen en het identificeren van de meest geschikte pensioenregelingen of opties.
 • Pensioenregelingen en beleid: Pensioenadviseurs hebben diepgaande kennis van pensioenregelingen en beleid. Ze kunnen werknemers en werkgevers adviseren over verschillende pensioenregelingen zoals collectieve pensioenregelingen, individuele pensioenplannen, lijfrentes en andere aanvullende pensioenmogelijkheden.
 • Pensioenanalyse: Een pensioenadviseur voert een grondige analyse uit van bestaande pensioenregelingen en voorzieningen. Ze beoordelen de effectiviteit, prestaties en risico's van de regelingen en bieden aanbevelingen voor eventuele wijzigingen of optimalisaties.
 • Wet- en regelgeving: Pensioenadviseurs houden zich op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen. Ze begrijpen de complexe regelgeving en helpen individuen en organisaties om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Ze kunnen ook adviseren over de fiscale aspecten van pensioenplanning.
 • Communicatie en educatie: Een belangrijke rol van een pensioenadviseur is het communiceren en informeren van werknemers of klanten over hun pensioenregelingen en opties. Ze verstrekken duidelijke en begrijpelijke informatie over pensioenplanning, investeringsmogelijkheden, risico's en andere relevante onderwerpen.
 • Pensioenrapportage en beheer: Pensioenadviseurs kunnen betrokken zijn bij het opstellen van pensioenrapporten en documentatie. Ze zorgen ervoor dat de pensioenadministratie nauwkeurig en up-to-date is en dat de pensioenuitkeringen correct worden verwerkt.
 • Ondersteuning bij pensioentransities: Bij veranderingen in loopbanen, bedrijfsfusies of overnames kunnen pensioenadviseurs ondersteuning bieden bij de overgang van pensioenregelingen en het beheren van de overdracht van pensioenvoorzieningen.

Een pensioenadviseur biedt dus deskundig advies, planning en ondersteuning bij alle aspecten van pensioenplanning en beheer, met als doel het helpen van individuen en organisaties om hun pensioendoelen te bereiken.

Werkzaamheden pensioenadviseur

Een pensioenadviseur maakt rekenvoorbeelden van pensioenen in verschillende scenario's. Door het vergelijken van de verschillende pensioenen kan er gericht gezocht worden naar de beste pensioenoplossing, die past bij de klant. Ook het berekenen van lijfrente behoort tot de werkzaamheden van een pensioenadviseur. Een goede pensioenadviseur zal sterk rekening houden met de persoonlijke wensen van mensen. Zo kan het zijn dat iemand op geen enkele manier risico wenst te lopen. Omdat pensioenen zeer complex zijn hebben pensioenadviseurs tegenwoordig te maken met strenge regelgeving, waarbij pensioenadviseurs onder toezicht staan van toezichthouders. Een pensioenadviseur is ook verantwoordelijk voor het opstellen van offertes en het uiteindelijk opstellen van contracten, waarbinnen alle reglementen van het pensioen zijn opgenomen.

Zoals eerder omschreven kan een pensioenadviseur ook bestaande pensioenpolissen doornemen. Voor het vak van pensioenadviseur is door de AFM een leidraad opgesteld. De AFM verwacht van de pensioenadviseur dat hij de leidraad toepast in zijn pensioenadviespraktijk. Een pensioenadviseur kan ook te maken hebben met collectieve pensioenregelingen. Hierbij kunnen eventueel ook vakbonden betrokken zijn. Binnen de financiële sector is er ook sprake van financieel toezicht.

Diverse taken als pensioenadviseur zijn:

 • Het administratief afhandelen van dossiers.
 • Het doorberekenen van verschillende pensioenvormen.
 • Het geven van voorlichting over pensioenen en lijfrentes.
 • Het leveren van maatwerk aan mensen.
 • Het opstellen van contracten en polissen.
 • Het opvragen en aanleveren van informatie.
 • Het vergelijken van verschillende pensioenen en lijfrentes.
 • Het optreden als financieel adviseur.

Beroep pensioenadviseur:

Opleidingen tot pensioenadviseur

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden om als pensioenadviseur te kunnen werken. Eén van de betere opleidingen binnen de financiële branche is de hbo-opleiding Financial Services Management (FSM). Deze brede opleiding stoomt je binnen vier jaar klaar als financieel specialist. Daarnaast zijn er voldoende externe opleidingsinstituten te vinden die verkorte opleidingen aanbieden tot allround pensioenadviseur, zoals de opleiding Wft Pensioen, die doorgaans één jaar in beslag zullen nemen. Als pensioenadviseur is het belangrijk de juiste opleidingen te volgen om erkend te worden binnen de branche. Voor het beroep pensioenadviseur moet je minimaal een opleiding op hbo-niveau afronden en de opleiding pensioenadviseur moet bij je passen. Voor het vak van pensioenadviseur is door de AFM een leidraad opgesteld. De AFM verwacht van de pensioenadviseur dat hij de leidraad toepast in zijn pensioenadviespraktijk. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer. Een goed boekhoudprogramma is dan ook onmisbaar als pensioenadviseur.

Bedrijven waar een pensioenadviseur werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een pensioenadviseur direct of indirect werkzaam zijn binnen de financiële sector. In dit geval heeft de financiële sector vooral betrekking op verzekeringsmaatschappijen. Onafhankelijke pensioenadviseurs kunnen in de meeste gevallen ook aangemerkt worden als assurantieadviseur. Daarnaast kan een pensioenadviseur werkzaam zijn als ondernemer. Het is mogelijk dat een pensioenadviseur ook aangemerkt kan worden als belastingadviseur.

Competenties pensioenadviseur

Als pensioenadviseur is het uitermate belangrijk dat je over voldoende kennis bezit van de verzekeringswereld en regelmatig bijscholing zal volgen, omdat regels met betrekking tot pensioenen niet stil staan. Daarnaast zul je als pensioenadviseur communicatief goed onderlegd moeten zijn, ook omdat je een grote verantwoordelijkheid hebt op het gebied van adviseren over pensioenen. Van een pensioenadviseur mag vanzelfsprekend een professionele werkhouding verwacht worden. Ook integriteit speelt als pensioenadviseur een belangrijke rol. Omdat een pensioenadviseur te maken heeft met toezichthouders kan er ook sprake zijn van aanvullende verplichte beroepscompetenties. Algemeen belangrijke woorden zijn dienstbaarheid, zorgplicht, monitoren, controleren, plannen en organiseren. Als je werkzaam bent als onafhankelijk pensioenadviseur kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pensioenadviseur

Het arbeidsmarktperspectief van een pensioenadviseur is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Ondanks dat pensioen niet erg leeft onder mensen heeft bijna iedereen wel te maken met pensioen. Met andere woorden zal er werk genoeg zijn als pensioenadviseur. De doorgroeimogelijkheden van een pensioenadviseur moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie, zoals de functie afdelingsmanager. Ook het beginnen van een eigen pensioenadviesbureau kan gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pensioenadviseur

Als pensioenadviseur zijn er bij de meeste werkgevers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals kortingen op verzekeringen en wellicht een auto van de zaak. Een pensioenadviseur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheid. Om in de hogere salarisschalen te vallen als pensioenadviseur moet je doorgaans wel een ervaren senior pensioenadviseur zijn. Voor de starters zal het salaris lager uitvallen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Pensioenadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pensioenadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl