AOV specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Beroep AOV specialist

Een AOV-specialist is meestal een verzekeringsspecialist en adviseur die zich heeft gespecialiseerd in het geven van advies met betrekking tot het afsluiten van een passende AOV-verzekering. Het adviseren over een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft op brede wijze betrekking op het verzekeren van het inkomen wanneer er mogelijk sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een AOV-specialist het beste omschrijven als het geven van persoonlijk advies op maat over de beste AOV-mogelijkheden. Afhankelijk van de adviseur kan dit betrekking hebben op onafhankelijk advies of niet. Dit is doorgaans afhankelijk van de werkgever en het bedrijf waarvoor een AOV-specialist werkzaam is. Het verkrijgen van goed arbeidsongeschiktheidsadvies is voor veel ondernemers belangrijk, omdat het van belang is om zich op de juiste manier te verzekeren. Het maakt verder niet uit of het om zzp'ers, freelancers of andere ondernemers gaat. Afhankelijk van de werkzaamheden en de branche waarbinnen je werkzaam bent, kan het beste arbeidsongeschiktheidsadvies vanzelfsprekend per ondernemer verschillen. Op een bredere manier wordt een AOV-specialist meestal ook gezien als financieel adviseur, omdat inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid direct te maken heeft met financieel advies. Een ander belangrijk punt met betrekking tot AOV-advies is het rekening houden met je pensioen, omdat het wegvallen van inkomsten ook invloed heeft op het pensioen van mensen. Er zijn verschillende AOV-specialisten werkzaam die ook op verschillende manieren kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan een onafhankelijke AOV-specialist die verschillende AOV-offertes en polissen kan verzorgen, of aan een adviseur die rechtstreeks voor een verzekeraar werkt. Voor ondernemers kan het raadzaam zijn om gebruik te maken van een tussenpersoon zoals een assurantieadviseur om tot de beste AOV-verzekering te komen. Echter, het is ook mogelijk om zonder adviseur een AOV-verzekering af te sluiten. Dit kan kosten besparen op advies.

Goed AOV advies

Een AOV-specialist moet dus gezien worden als financieel adviseur op het gebied van het verzekeren van het inkomen wanneer je mogelijk te maken krijgt met langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit kan betrekking hebben op een collectieve verzekering of individuele verzekeringen, vooral wanneer we het hebben over zelfstandige ondernemers. In tegenstelling tot werknemers die werkzaam zijn in loondienst, zijn zzp'ers en andere ondernemers namelijk zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een AOV-verzekering. In Nederland zijn er ruim 1,6 miljoen zzp'ers werkzaam die zich binnen enkele jaren verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid door het afsluiten van een AOV-verzekering. Voor deze grote groep ondernemers kan het belangrijk zijn om gebruik te maken van een AOV-specialist. Het is hierbij mogelijk om zelf online een verzekering af te sluiten of de hulp in te roepen van een specialist. Het verkrijgen van goed advies is belangrijk wanneer we het hebben over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat de voorwaarden per verzekeraar kunnen verschillen. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot de wachttijd, looptijd, uitkeringsperiode en de keuze om wel of niet vervangende werkzaamheden uit te voeren, mocht je onverhoopt te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid.

AOV-AOW problemen voorkomen

Een goede AOV-specialist zal je ook informeren over het voorkomen van een AOV-AOW-hiaat. Een AOV-AOW-hiaat ontstaat wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit die niet meebeweegt met de toenemende AOW-leeftijd. In dat geval kan het gebeuren dat de AOV-verzekering stopt met uitkeren, zelfs als je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Als je hier geen rekening mee houdt, kan het voorkomen dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering die je hebt afgesloten geen rekening houdt met het feit dat de AOW-leeftijd elk jaar stijgt. Om een AOW-gat te voorkomen, is het verstandig om een AOV te kiezen waarvan de eindleeftijd meebeweegt met de AOW-leeftijd. Als je hier dus geen rekening mee houdt, zul je deze periode zelf financieel moeten overbruggen.

AOV afsluiten: UWV of Particuliere Verzekeraar

Het is als zelfstandig ondernemer mogelijk om je op verschillende manieren te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Over het algemeen maken de meeste ondernemers gebruik van een reguliere verzekeraar, maar het is ook mogelijk om jezelf te verzekeren via het UWV. In dat geval kies je voor een vrijwillige verzekering van het UWV. Het grote voordeel van het UWV is dat je geen medische keuring hoeft te ondergaan, omdat het UWV iedereen accepteert. Bij reguliere verzekeraars moet je een keuring ondergaan, en een verzekeraar kan een AOV ook weigeren.

De vrijwillige verzekering van het UWV kent echter enkele belangrijke nadelen die het verzekeren bij het UWV wellicht minder aantrekkelijk maken. Je krijgt namelijk te maken met een (fors) hogere premie en de mogelijke uitkering die je ontvangt, is een stuk lager. Daarnaast is het via het UWV niet mogelijk om een beroepsarbeidsongeschiktheid verzekering af te sluiten. Dit houdt in dat het UWV altijd zal beoordelen welke vervangende werkzaamheden je nog kunt uitvoeren. Bij een particuliere verzekeraar kun je dit echter wel uitsluiten.

Gemiddelde kosten AOV-verzekering

De gemiddelde kosten van een AOV-verzekering zijn afhankelijk van de uitkeringsduur. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een tijdelijke uitkeringsduur bedraagt over het algemeen rond de € 90 per maand, terwijl een AOV met een uitkering tot de eindleeftijd gemiddeld ongeveer € 225 per maand kost. Als je de maandelijkse AOV-premie laag wilt houden, is het verstandig om te kiezen voor een lange wachttijd. Je kunt bijvoorbeeld een wachttijd van twee jaar instellen, maar dan is het wel belangrijk dat je over voldoende financiële middelen beschikt. Een andere mogelijkheid is om je aan te sluiten bij een broodfonds om de wachttijd van twee jaar te overbruggen.

AOV-verzekering of Broodfonds

Er zijn redelijk wat zzp'ers die gebruikmaken van een zzp broodfonds om zich in te dekken tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds kan echter niet worden gezien als een vervanging voor een AOV-verzekering, omdat het een voorziening betreft die maximaal twee jaar dekt en geen verzekering is. Een broodfonds zal nooit langer dan twee jaar uitkeren en kan daarom niet worden beschouwd als een volwaardige vervanging voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Door je aan te sluiten bij een broodfonds kun je echter wel je AOV-premie verlagen, omdat je in dat geval kunt kiezen voor een langere wachttijd voordat de verzekering tot uitkering komt.

Wat is wel en niet verzekerd met een AOV

Het is belangrijk om voor jezelf per verzekeraar te beoordelen wat er wel en niet gedekt is wanneer je overweegt een AOV-verzekering af te sluiten. Er kan bijvoorbeeld verschil zijn tussen de dekking van lichamelijke en psychische klachten en hoe een verzekeraar hiermee omgaat. Daarnaast is het ook belangrijk om rekening te houden met andere mogelijke relevante punten. Hoe gaat een verzekeraar bijvoorbeeld om met ongelukken thuis, onderweg, op vakantie of tijdens het sporten? Een goede AOV-specialist zal je ook op deze punten informeren, evenals de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen.

Is de AOV-premie aftrekbaar?

De AOV-premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, wat de AOV-kosten aanzienlijk verlaagt. Het is echter belangrijk op te merken dat in dat geval de Belastingdienst de uitkering zal beschouwen als inkomen, waardoor de verzekeraar loonbelasting moet inhouden over het verzekerde bedrag. Hierdoor kan het nodig zijn het verzekerde bedrag te verhogen, indien mogelijk. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert het persoonlijke inkomen en is daarom niet aftrekbaar als zakelijke kostenpost. Wij hebben het hier dus over de aftrekbaarheid van de inkomstenbelasting.

Kiezen voor een niet-aftrekbare premie

Het is ook mogelijk te kiezen voor een niet-aftrekbare AOV-premie. In dat geval mag je de premie niet aftrekken van je inkomen. Hierdoor beschouwt de Belastingdienst de AOV-uitkering niet als inkomen en hoef je hierover geen belasting te betalen. Er zijn dus voor- en nadelen verbonden aan het wel of niet fiscaal aftrekken van de AOV-premie.

AOV-verzekering zzp:

Opleidingen tot AOV-specialist

Er is geen algemene opleiding die leidt tot het beroep van AOV-specialist, omdat een AOV-specialist kan beschikken over verschillende relevante opleidingen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid. Er zijn echter wel meer algemene opleidingen en cursussen beschikbaar, zoals de Basismodule AOV en Letselschade. Uiteraard zal een arbeidsdeskundige een geheel andere vooropleiding moeten hebben dan bijvoorbeeld een acceptant, re-integratiebegeleider of een verzekeringsarts.

Bedrijven waar een AOV-specialist werkzaam kan zijn

Een AOV-specialist is doorgaans werkzaam voor een verzekeraar, maar het is ook mogelijk dat een AOV-specialist optreedt als bemiddelaar, bijvoorbeeld in de vorm van een assurantieadviseur. In dat geval werkt de AOV-specialist zelf ook als ondernemer. Verschillende verzekeraars bieden AOV-verzekeringen aan en deze zijn actief door het hele land.

Competenties AOV-specialist

De belangrijkste competentie van een AOV-specialist is het bezitten van relevante kennis met betrekking tot wettelijke regelgeving, met name de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), AOV wetgeving en de WIA wetgeving. Enkele algemeen belangrijke vaardigheden zijn transparantie, communicatie, adviseren, analytisch denken, nauwkeurigheid, deskundigheid en professionaliteit. Uiteraard kunnen AOV-specialisten, afhankelijk van hun taken, ook te maken krijgen met vastgestelde beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als AOV-specialist

Het arbeidsmarktperspectief voor AOV-specialisten is gunstig te noemen. Met steeds meer zzp'ers actief in Nederland en de aanstaande verplichting voor alle ondernemers om een AOV-verzekering te hebben, is er een toenemende vraag naar AOV-specialisten. Het vinden van een baan zal daarom geen enkel probleem zijn. Wat betreft doorgroeimogelijkheden kunnen AOV-specialisten zich bijvoorbeeld verder specialiseren, zoals in de rol van pensioenadviseur, of doorgroeien tot afdelingsmanager binnen een verzekeringsmaatschappij.

Arbeidsvoorwaarden en salaris AOV-specialist

Er valt geen vast voorbeeld te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een AOV-specialist op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Een AOV-specialist kan bijvoorbeeld onder de Cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst vallen, maar dit is niet altijd het geval. Over het algemeen verdient een verzekeringsadviseur een salaris tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als AOV specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als AOV specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken AOV specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als AOV specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een AOV specialist.

Mijnzzp.nl